Issue #186 wontfix
Former user created an issue

För att på ett HL7-kompatibelt sätt beskriva telefonnummer skulle jag önska en uppstramad beskrivning av telefonnummer. Då den innebär hårdare krav på producenterna tänker jag inte försöka smyga med den i de tre tjänstekontrakt som redan är låsta (vårddokumentation, vårdkontakt och vaccination), men till ännu icke färdigställda kontrakt vore det smutt med en tydligare beskrivning.

Förslag på beskrivande text: Giltiga visuella sifferseparatorer är streck (”-”), punkt (”.”), och parentestecken (”(” och ”)”). Om landsnummer anges skall telefonnumret föregås av ett plustecken (”+”).

Originally written by bjorn.genfors on code.google.com

Comments (2)

  1. Anonymous

    Parkeras. Plockas upp i arbetet med nästa major-release.

    Originally written by johan [eltesconsulting.se] on code.google.com - Status changed: WontFix.
  2. Anonymous
    Originally written by mattias.nordvall [inera.se] on code.google.com - Labels added: TD-informatik
  3. Log in to comment