Beskrivning i CDA-mappning för nullified

Create issue
Issue #198 on hold
Former user created an issue

En beskrivning som förklarar hur nullified skall skickas över HL7 behövs, då nullified inte bör mappas till CDA.

#####Originally written by khaled.daham [callistaenterprise.se] on code.google.com

Comments (5)

 1. Former user Account Deleted

  Åtgärd 1: den här frågan är generisk, måste tas med Inera AL. Det här rör båda typerna av makulering ("strykning" och "destruktion").

  Åtgärd 2: Hitta rätt begrepp.

  #####Originally written by bjorn.genfors on code.google.com

 2. Former user Account Deleted

  #####Originally written by bjorn.genfors on code.google.com - Labels added: Inera-beslut

 3. Former user Account Deleted

  #####Originally written by mattias.nordvall [inera.se] on code.google.com - Labels added: TD-informatik

 4. marcusclaus

  Pågår dialog A&R, Jonas D m.fl. om behovet av att representera borttagen information och hur det isf ska göras. Detta ärende parkeras i avvaktan på det.

 5. marcusclaus

  Se fg kommentar. Avvakta diskussion om att representera borttagen information generellt sett i JoL-kontrakten

 6. Log in to comment