Kodverk för åtkomst och spärr

Create issue
Issue #329 resolved
Former user created an issue

Idag finns det inget i TKB som beskriver vilka koder eller hänvisning till de koder som skall användas för åtkomst och spärr för sammanhållen journalföring.

#####Originally written by khaled.daham [carity.se] on code.google.com

Comments (4)

 1. Former user Account Deleted

  Kodverksförvaltning saknas även för dessa koder.

  #####Originally written by khaled.daham [carity.se] on code.google.com

 2. Former user Account Deleted

  #####Originally written by mattias.nordvall [inera.se] on code.google.com - Labels added: TD-informatik - Labels removed: TD-clinicalprocess

 3. marcusclaus

  Kodverket för åtkomst/spärr är uppdaterat med alla använda category-koder i JoL-kontrakten (och EI) och har lämnats till förvaltningen av kodverk hos Inera (SonjaK)

 4. Log in to comment