DocBook för tabeller (LUL-Cambio-Evry-case)

Issue #330 resolved
Mattias Nordvall
created an issue

Detta ärende är kopierat från Google Code [Issue 294]:

khaled.daham Dec 16, 2014: Cambio vill skicka tabeller i docbook-format till journalen. Skall vi ta in alla element?

khaled.daham Dec 16, 2014: Förtydliga krav för konsumenter, att man måste följa docbook-standarden och helst använda sig av de färdiga transformatorerna för pdf och html.

Comments (3)

  1. khaled daham

    Befintliga TK's som använder sig av docbook bör uppdateras med tydligare beskrivning om att det är docbook's krav på presentation som gäller och att man bör använda sig av de verktyg som docbook har för att generera pdf och html.

    För framtida behov så bör TK-gruppen titta närmare på html5/microdata eller markdown, docbook lämpar sig inte fullt ut och vi har begränsat antalet element som får användas vilket i sin tur gör det svårt för leverantörer att skicka med presentationer som innebär mer än paragrafer.

  2. Log in to comment