Information om makulering måste kunna ges om (alla) JoL-informationsmängder

Issue #331 resolved
marcusclaus
created an issue

fälten nullified 0..1 och nullifiedReason 0..1 måste ingå i svaren (i headern) i alla JoL-kontrakt.

Exvis Journalen har som krav att kunna presentera för patienten när information i journalsystemet har makulerats (=markerats som "struken". dvs det handlar inte raderad/borttagen/förstörd...).

Stäm först av exakt vilka JoL-kontrakt som avses. Exvix GCD, GCC, GLOO, GD etc etc... Återinför sedan fälten för de tk där fältet i tkb satts som 0..0.

Comments (4)

  1. marcusclaus reporter

    Journalen har som princip i GUI att visa makulerad information som "överstruken" tillsammans med att ange makulerinsorsaken.

    NPÖ2 bör få information om hur Journalen gör, så att patienten och vårdpersonal för samma tydlighet.

  2. marcusclaus reporter

    När vi gör nästa uppdatering av headern (avseende dagens header; fältet för signering) så ska vi återinföra nullfied+nullifiedreason i de JoL tk som ej har dem med.

  3. Log in to comment