Representera låst osignerad information (i källsystemet) i headern

Issue #334 resolved
marcusclaus
created an issue

Dagens JoL-kontrakt måste (för att stödja exvis prenumerationstjänsten bl.a.) representera låsning (av informationen i källsystemet) även om informationen inte signerats (då den låses). Lösningen är att sätta fältet för signeringsdatum till datumet för låsning, och lämna fältet för signeratAv tomt. Dagens fältregler och scheman gör detta möjligt.

Inför därför en dokumentuppdatering avseende headerns fält för signering som medger denna representation av (automatiskt) låst information (i källsystemet).

Detta gäller alla JoL-kontrakt exklusive kontraktet för vårdkontakt (GetCareContacts) då det senare inte bär klinisk information och därför inte är föremål för signering och/eller låsning.

Comments (5)

  1. Log in to comment