Issue #335 closed
Oskar Thunman
created an issue

Har någon funderat på att gå över till ISO 21090 istället för att använda snarlika egna datatyper?

Den standardens schema och scheamtron-regler ligger under en öppen licens och återfinns här: http://www.hl7.org/implement/standards/iso_datatypes.cfm

Comments (4)

  1. Oskar Thunman reporter

    Nja, vid en snabb anblick kanskr de scheman som hör till ISO inte är optimalt utformade för rivta. Jag tänkte snarare på själva definitionen, namnsättningen och kardinaliteten på ingående element.

  2. Johan Eltes

    Vi har haft "kopiera HL7" som måtto. Det är ju i de flesta fall samma som ISO. Ibland har erfarit brister i semantiken i HL7-varianten (kommer bara på ett fall: II-typen) där ISO haft en n bättre definition. Då har vi gått på den. Men generellt har vi haft HL7:s semantik för de typer vi valt, för ögonen, så att säga.

  3. Log in to comment