Några frågor kring presentation av innehåll i DocBook-element

Issue #337 new
Per Carlén
created an issue

Flera tjänstedomäner har element där innehållet får kapslas in i följande element inom DocBook 5.0:

 • article
 • info
 • title
 • para
 • section
 • bibliography
 • ulink (används kanske bara inom tjänstedomänen Tidbokning)

Följande XML-fil är ett exempel med samtliga dessa DocBook-element:

<?xml version="1.0"?>
<article>
  <info>
    <title>Det här är text i elementet title inom elementet info</title>
  </info>
  <para>Det här är text i elementet para</para>
  <para>Det här är text i elementet para</para>
  <section>
    <title>Det här är text i elementet title inom elementet section</title>
    <para>Det här är text i elementet para inom elementet section</para>
    <para>Det här är text i elementet para inom elementet section
      <ulink url="http://example.com">Det här är text i elementet ulink inom elementet para</ulink>
    </para>
  </section>
  <section>
    <title>Det här är text i elementet title inom elementet section</title>
    <para>Det här är text i elementet para inom elementet section</para>
    <para>Det här är text i elementet para inom elementet section</para>
  </section>
  <bibliography>Det här är text i elementet bibliography</bibliography>
</article>

När jag transformerar XML-filen till HTML på pandoc.org blir resultatet följande:

<p>Det här är text i elementet para</p>
<p>Det här är text i elementet para</p>
<h1>Det här är text i elementet title inom elementet section</h1>
<p>Det här är text i elementet para inom elementet section</p>
<p>Det här är text i elementet para inom elementet section <a href="http://example.com">Det här är text i elementet ulink inom elementet para</a></p>
<h1>Det här är text i elementet title inom elementet section</h1>
<p>Det här är text i elementet para inom elementet section</p>
<p>Det här är text i elementet para inom elementet section</p>
<h1></h1>
Det här är text i elementet bibliography

Samtliga DocBook-element översätts alltså till HTML-elementen <p>, <h1> och <a> men ges inga stil-attribut. DocBook-elementet <info> ignoreras till och med. Det vore ingen vits med att stödja sju olika DocBook-element om det enda man kan åstadkomma med dem är dessa tre HTML-element så uppenbarligen missar jag något.

Fråga 1

Är det upp till den applikation som visar upp informationen att definiera egna stilmallar för respektive DocBook-element eller finns det stilmallar att förhålla sig till? I det senare fallet; var hittar jag dessa?

Fråga 2

Min uppfattning efter att ha läst dokumentationen på http://tdg.docbook.org/tdg/5.0/bibliography.html är att DocBook-elementet <bibliography> måste innehålla en eller fler förekomster av <biblioentry> eller <bibliomixed> (vilka inte ens är tillåtna enligt de aktuella tjänstekontraktsbeskrivningarna). D.v.s. text ska inte uppges direkt i <bibliography>. Stämmer det?

Fråga 3

Min uppfattning efter att ha läst dokumentationen på http://tdg.docbook.org/tdg/5.0/info.html är att DocBook-elementet <info> ska innehålla metainformation om elementet det ligger i och att denna information inte ska att skrivas ut (en uppfattning som bekräftas av att texten ignoreras i transformeringen av exemplet ovan). Stämmer det?