Ny JOL-Header: Borde inte blockComparisonTime vara obligatorisk?

Issue #338 new
Rikard Edgren
created an issue

JOL Header 1.1: Borde kanske blockComparisonTime vara obligatorisk? Som det nu är (frivilligt element), så kommer fältet inte kunna användas som ”entydig information” för spärrkontroll, utan det blir snarare ytterligare en komplexitet i konsumenters spärrkontrollsmekanismer (men kanske gör det spärrarna mer träffsäkra i en del fall.)

Comments (1)

  1. marcusclaus

    Fältet tillkom i nya headern att skapa en tydlighet mot vilken tid som spärrkontroll skall göras. I de äldre kontraktens/gamla headern är det inte alltid lätt att avgöra. Fördes fram som önskemål från SHJ/NPÖ. Däremot fördes inget särskilt krav fram som angav att fältet ska vara frivilligt, så det bör kunna göras obligatoriskt.

  2. Log in to comment