Risk för informationsbortfall med obligatorisk accountableCareUnit

Create issue
Issue #339 new
Rikard Edgren created an issue

JOL Header 1.1: I "gamla" headern så är healthcareProfessionalCareUnitHSAId ett frivilligt fält, som dock krävs för att informationen ska visas i NPÖ (behövs för PDL-loggning och spärrkontroll) Informationen krävs dock inte vid exempelvis enskilds direktåtkomst. Motsvarande fält i nya JOL Headern, accountableCareUnit, är dock obligatoriskt.

Jag ser en risk i att det kan bli informationsbortfall för vissa tjänstekonsumenter på grund av denna ändring, och undrar om inte detta borde ändras så att accountableCareUnit är ett frivilligt element.

Comments (1)

  1. marcusclaus

    Notera att fältregeln i nya JoL headern anger att fältet förvisso måste sättas, men att om hsaid för VG/VE saknas så ska man ange orgNr eller lokaltId från systemet man använder. Argumentet som fördes fram i kravarbetet på nya headern var att fältet ska vara obligatoriskt för att säkerställa att det GÅR att spåra informationen till ansvarig VG/VE i motsats till att låta det vara frivilligt att alls ens ange något id.

    Förvisso kräver SHJ/NPÖ idag att hsaId anges för VG/VE för att kontroll mot säktjänsterna för spärr o samtycke ska kunna göras, men för spårbarhetens skull fick fältet multiplicitet 1..1.

  2. Log in to comment