Saknar möjlighet att kunna ange person- och vårdenheter utan HSA-id

Create issue
Issue #87 closed
Former user created an issue

Hos LUL är det inte ovanligt att man saknar HSA-id på aktörer involverade i historiska händelser. Detta får som konsekvens att man med dagens regelverk inte kan skicka upp uppgifter där antingen involverad aktör eller enhet saknar HSA-id. Denna mängd data är i LULs fall inte oväsentlig. Alltså efterfrågas en möjlighet att även kunna skicka upp information där aktör eller enhet inte identifieras enligt HSA utan med lokala id, för att säkerställa att man får med historiskt data likväl som samtida.

Frågan är egentligen generell och berör inget enskilt tjänstekontrakt.

#####Originally written by vjernelov on code.google.com

Comments (5)

 1. Former user Account Deleted

  Enligt de nya normerade gemensamma datatyperna är det enda HSA-id som är tvingande att skicka med det som beskriver källsystemet i PatientSummaryHeaderType. Sedan kan enskilda tjänstekontrakt implementera dessa gemensamma typer på ett hårdare sätt (exakt vilka kan jag inte svara på just precis nu). Däremot finns inte något sätt att ange lokala id:n, är detta ett måste? Eller klarar vi oss utan id i de fall HSA-id inte finns tillgängligt?

  #####Originally written by bjorn.genfors on code.google.com

 2. Former user Account Deleted

  Efter beslut i TK-gruppen går vi på alternativet med att kunna utelämna HSA-id för vårdpersonal, men erbjuder inte möjlighet att ange ID på lokalt format.

  Björn - kollar du igenom om det återstår någonstans? Tror det finns en duplikat rörande carecontacts?

  #####Originally written by johan [eltesconsulting.se] on code.google.com - Status changed: Assigned.

 3. Former user Account Deleted

  Efter beslut i TK-gruppen går vi på alternativet med att kunna utelämna HSA-id för vårdpersonal, men erbjuder inte möjlighet att ange ID på lokalt format.

  Björn - kollar du igenom om det återstår någonstans? Tror det finns en duplikat rörande carecontacts?

  #####Originally written by johan [eltesconsulting.se] on code.google.com

 4. Former user Account Deleted

  Detta är åtgärdat sedan länge.

  #####Originally written by bjorn.genfors on code.google.com - Status changed: Closed.

 5. Former user Account Deleted

  #####Originally written by mattias.nordvall [inera.se] on code.google.com - Labels added: TD-informatik

 6. Log in to comment