best-practice /

Filename Size Date modified Message
111.1 KB
139.0 KB
150.9 KB
2.1 KB

Gemensamma informationskomponenter

I tjänstekontraktsbeskrivningarna används ett antal komponenter som är återkommande inom flera tjänstedomäner eller tjänstekontrakt. Dessa komponenter finns dokumenterade här.

Vi har i dagsläget inte resurser att förvalta dessa komponenter i form av XML-scheman. Därför har följande arbetssätt initierats av det nationella Journal och Läkemedelsprojektet:

Informationsobjekt-beskrivningar (typer) som återanvänds tvärs tjänstedomäner beskrives på en dedikerad wiki-sida.

Wikisidan uppdateras när typerna ändras, men ändringar dokumenteras i ärendelogg överst på sidan. Varje loggad ändring ges ett nytt löpnummer (1,2,3 etc) som samtidigt markerar hela wikisidans version.

För att underlätta redigering av tjänstedomänsbeskrivningar, flyttar vi ut beskrivningen av gemensamma typer från TK-beskrivningarna till en PDF som produceras genom att skriva ut (PDF-skrivare) wikisidan och committa till samma mapp som TKB:n i versionshanteringssystemet. Då säkerställer vi spårbarhet mellan TKB/scheman och beskrivningen av gemensamma typer inom en domän och undviker samtidigt manuellt kopieringsarbete mellan wiki och TKB. PDF:er tillgängliggörs även här.

PDF:en döps enligt följande namngivningsregel: Gemensamma_typer_v<versionsnummer på wikisidan när PDF:en producerades>.pdf, samt att TKB:n hänvisar till det dokumentet."

JoL header

Header för tjänstekontrakt inom området Journal- och Läkemedel (JoL) inklusive de s.k. ”grunddatatjänsterna” vilka räknas som en del av JoL-kontrakten sett till deras användningsområden.

Dokumentet "JoL Header Fältregler_vx.x.docx" som tillgängligörs här ska precis som PDF:en för gemensamma typer committas till samma mapp som TKB:n i versionshanteringssystemet för de domäner som använder headern.

Till wiki

Till ärendehantering