HTTPS SSH

Generator för byggscript

Alla tjänstedomäner skall levereras med byggscript för att, baserat på tjänstekontrakten, generera grundläggande källkod i både Java och C#.

Detta repository innehåller Groovy-script som automatiskt genererar dessa byggscript.

Ladda ner skripten

Aktuell version av scripten är taggen release-1.2 i detta repository.

Byggskript för Java (JAX-WS)

Ett skript som genererar en pom.xml. För att skriptet skall fungera krävs att:

  • Java är installerat
  • JAVA_HOME är satt
  • Groovy är installerat, minst version 1.8.1
  • GROOVY_HOME är satt och GROOVY_HOME/bin finns på path

Kör skriptet JaxWsMavenPomGenerator.groovy för att få mer info om parametrar för skriptet.

Byggskript för .net (WCF)

Ett skript som genererar en bat-fil. För att skriptet skall fungera krävs att

  • Java är installerat
  • JAVA_HOME är satt
  • Groovy är installerat, minst version 1.8.1
  • GROOVY_HOME är satt och GROOVY_HOME/bin finns på path
  • .NET framework är installerat.

Kör skriptet WcfSvcutilBatfileGenerator.groovy för att få mer info om parametrar för skriptet.