Issue #7 wontfix
Juan Ramón Caballero Domínguez
created an issue

Actualment, quan es pulsa una tecla de direcció, per exemple la fletxa esquerra, el personatge camina cap a l'esquerra mentres aquesta tecla estiga pulsada, i para quan la tecla es solta.

Sergi va demanar que li molarien uns controls a l'estil del PacMan, és a dir, al personatge només se li ha d'indicar una vegada la direcció en què volem que camine (no cal mantindre la tecla apretada), i ell la recordarà fins que tope amb una paret o li indiquem una altra direcció (si no pot canviar de direcció immediatament la recordarà i aplicarà en quant puga).

Comments (1)

  1. Log in to comment