Commits

Marko Samastur  committed a7f28cd

Data migracija za pozicijo

 • Participants
 • Parent commits c73172e

Comments (0)

Files changed (3)

 from django.contrib import admin
+from django.contrib.contenttypes import generic
 from delajozate.dz.models import Oseba, Stranka, Skupina, ClanStranke, \
-	Mandat, Funkcija, Odbor, ClanOdbora
+	Mandat, Funkcija, Odbor, ClanOdbora, ImeStranke, Pozicija
 
 class FunkcijaAdmin(admin.ModelAdmin):
 	list_display = ('oseba', 'mandat', 'funkcija', 'od', 'do', 'podatki_preverjeni')
 	list_filter = ('mandat', 'podatki_preverjeni')
 
+class PozicijaInline(generic.GenericStackedInline):
+	model = Pozicija
+	ct_field = 'tip_organizacije'
+	ct_fk_field = 'id_organizacije'
+	extra = 1
+
 class StrankaAdmin(admin.ModelAdmin):
 	list_display = ('ime', 'okrajsava', 'twitter', 'od', 'do', 'podatki_preverjeni')
 
 
 class ClanOdboraAdmin(admin.ModelAdmin):
 	list_display = ('poslanec', 'odbor', 'od', 'do', 'podatki_preverjeni')
+	inlines = [
+		PozicijaInline,
+	]
 
 class OsebaAdmin(admin.ModelAdmin):
 	list_display = ('ime', 'priimek', 'rojstni_dan', 'podatki_preverjeni', 'twitter', 'spletna_stran', 'slika')
 	search_fields = ('oseba__ime', 'oseba__priimek', 'stranka__ime')
 	list_display = ('oseba', 'stranka', 'od', 'do', 'podatki_preverjeni')
 	list_filter = ('podatki_preverjeni',)
+	inlines = [
+		PozicijaInline,
+	]
 
 class MandatAdmin(admin.ModelAdmin):
 	list_display = ('st', 'od', 'do')
 
+class ImeStrankeAdmin(admin.ModelAdmin):
+	list_display = ('ime', 'od', 'do')
+
+class PozicijaAdmin(admin.ModelAdmin):
+	list_display = ('oseba', 'organizacija')
+
 admin.site.register(Oseba, OsebaAdmin)
 admin.site.register(Stranka, StrankaAdmin)
 admin.site.register(Skupina)
 admin.site.register(Funkcija, FunkcijaAdmin)
 admin.site.register(Odbor, OdborAdmin)
 admin.site.register(ClanOdbora, ClanOdboraAdmin)
-
-
+admin.site.register(ImeStranke, ImeStrankeAdmin)
+admin.site.register(Pozicija, PozicijaAdmin)

File dz/migrations/0017_dodaj_pozicije.py

+# encoding: utf-8
+import datetime
+from south.db import db
+from south.v2 import DataMigration
+from django.db import models
+
+class Migration(DataMigration):
+
+  def forwards(self, orm):
+    "Write your forwards methods here."
+    for clan in orm.ClanOdbora.objects.all():
+      oseba = clan.poslanec.oseba
+      funkcija = clan.funkcija if clan.funkcija else "član"
+      if clan.odbor:
+        org_id = clan.odbor.id if clan.odbor else None
+        #orm.Pozicija.objects.create(oseba=oseba, organizacija=clan.odbor,
+        orm.Pozicija.objects.create(oseba=oseba, tip_organizacije_id=17,
+                    id_organizacije=org_id,
+                    tip=funkcija, od=clan.od, do=clan.do,
+                    podatki_preverjeni=clan.podatki_preverjeni,
+                    opombe=clan.opombe)
+    for clan in orm.ClanStranke.objects.all():
+      if clan.stranka:
+        org_id = clan.stranka.id if clan.stranka else None
+        #orm.Pozicija.objects.create(oseba=clan.oseba, organizacija=clan.stranka,
+        orm.Pozicija.objects.create(oseba=clan.oseba, tip_organizacije_id=13,
+                    id_organizacije=org_id,
+                    tip='član', od=clan.od, do=clan.do,
+                    podatki_preverjeni=clan.podatki_preverjeni,
+                    opombe=clan.opombe)
+
+  def backwards(self, orm):
+    "Write your backwards methods here."
+    orm.Pozicija.objects.all().delete()
+
+
+  models = {
+    'contenttypes.contenttype': {
+      'Meta': {'ordering': "('name',)", 'unique_together': "(('app_label', 'model'),)", 'object_name': 'ContentType', 'db_table': "'django_content_type'"},
+      'app_label': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '100'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'model': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '100'}),
+      'name': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '100'})
+    },
+    'dz.clanodbora': {
+      'Meta': {'object_name': 'ClanOdbora'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'blank': 'True'}),
+      'funkcija': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '32'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'mandat': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Mandat']"}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'odbor': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Odbor']"}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'poslanec': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Funkcija']"})
+    },
+    'dz.clanstranke': {
+      'Meta': {'ordering': "('-do',)", 'object_name': 'ClanStranke'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'oseba': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Oseba']"}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'stranka': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Stranka']", 'null': 'True', 'blank': 'True'})
+    },
+    'dz.drzavnizbor': {
+      'Meta': {'object_name': 'DrzavniZbor'},
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'mandat': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Mandat']"})
+    },
+    'dz.funkcija': {
+      'Meta': {'ordering': "('id',)", 'object_name': 'Funkcija'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'blank': 'True'}),
+      'funkcija': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'default': "'poslanec'", 'max_length': '64'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'mandat': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Mandat']"}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'oseba': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Oseba']"}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'})
+    },
+    'dz.imestranke': {
+      'Meta': {'ordering': "['-od']", 'object_name': 'ImeStranke'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'default': 'datetime.date(9999, 12, 31)', 'null': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'ime': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '128'}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True'}),
+      'stranka': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Stranka']"})
+    },
+    'dz.mandat': {
+      'Meta': {'object_name': 'Mandat'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'default': 'datetime.date(9999, 12, 31)', 'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'st': ('django.db.models.fields.IntegerField', [], {})
+    },
+    'dz.odbor': {
+      'Meta': {'object_name': 'Odbor'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'ime': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '500'}),
+      'mandat': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Mandat']"}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'url': ('django.db.models.fields.URLField', [], {'default': "''", 'max_length': '200', 'blank': 'True'})
+    },
+    'dz.oseba': {
+      'Meta': {'ordering': "('ime', 'priimek')", 'object_name': 'Oseba'},
+      'dan_smrti': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True', 'blank': 'True'}),
+      'email': ('django.db.models.fields.EmailField', [], {'max_length': '64', 'blank': 'True'}),
+      'facebook': ('django.db.models.fields.URLField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'ime': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '32'}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'priimek': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '64'}),
+      'rojstni_dan': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True', 'blank': 'True'}),
+      'slika': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'}),
+      'slug': ('django.db.models.fields.SlugField', [], {'max_length': '96', 'db_index': 'True'}),
+      'spletna_stran': ('django.db.models.fields.URLField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'}),
+      'twitter': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '32', 'blank': 'True'}),
+      'vir_slike': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'})
+    },
+    'dz.pozicija': {
+      'Meta': {'object_name': 'Pozicija'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'id_organizacije': ('django.db.models.fields.PositiveIntegerField', [], {}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'oseba': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Oseba']"}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'tip': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'default': "'poslanec'", 'max_length': '64'}),
+      'tip_organizacije': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['contenttypes.ContentType']"})
+    },
+    'dz.skupina': {
+      'Meta': {'object_name': 'Skupina'},
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True', 'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'ime': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '64'}),
+      'mandat': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Mandat']"}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True', 'blank': 'True'}),
+      'stranka': ('django.db.models.fields.related.ForeignKey', [], {'to': "orm['dz.Stranka']", 'null': 'True', 'blank': 'True'})
+    },
+    'dz.stranka': {
+      'Meta': {'object_name': 'Stranka'},
+      'barva': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '6', 'blank': 'True'}),
+      'davcna': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '10', 'blank': 'True'}),
+      'do': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'default': 'datetime.date(9999, 12, 31)', 'null': 'True'}),
+      'email': ('django.db.models.fields.EmailField', [], {'max_length': '64', 'blank': 'True'}),
+      'facebook': ('django.db.models.fields.URLField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'}),
+      'id': ('django.db.models.fields.AutoField', [], {'primary_key': 'True'}),
+      'ime': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '128'}),
+      'maticna': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '10', 'blank': 'True'}),
+      'nastala_iz': ('django.db.models.fields.related.ManyToManyField', [], {'symmetrical': 'False', 'related_name': "'spremenila_v'", 'blank': 'True', 'to': "orm['dz.Stranka']"}),
+      'od': ('django.db.models.fields.DateField', [], {'null': 'True'}),
+      'okrajsava': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '16'}),
+      'opombe': ('django.db.models.fields.TextField', [], {'blank': 'True'}),
+      'podatki_preverjeni': ('django.db.models.fields.BooleanField', [], {'default': 'False'}),
+      'spletna_stran': ('django.db.models.fields.URLField', [], {'max_length': '200', 'blank': 'True'}),
+      'twitter': ('django.db.models.fields.CharField', [], {'max_length': '32', 'blank': 'True'})
+    }
+  }
+
+  complete_apps = ['dz']

File dz/models.py

 
 FUNKCIJE = (
 	('poslanec', 'Poslanec/ka'),
+	('član', 'Član'),
+	('predsednik', 'Predsednik'),
+	('podpredsednik', 'Podpredsednik'),
 )
 
 def null_date(date):
 	
 	class Meta:
 		ordering = [ '-od']
+		verbose_name_plural = u'Imena strank'
 
 class Mandat(models.Model):
 	st = models.IntegerField() # Kateri mandat