1. Marko Samastur
 2. delajozate

Commits

Marko Samastur  committed b4ad913

Fixtures: dodal odbore in clane odborov za 5. mandat (NEPOPOLNO)

Manjka:
- poslanci: Anton Anderlič, Bogdan Barovič, Roberto Battelli,
Gregor Golobič, Alojz (Lojze) Posedel, Majda Širca Ravnikar
- funkcija (trenutno "")

 • Participants
 • Parent commits 897058a
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File fixtures/delajozate.json

View file
     }
   }, 
   {
+    "pk": 7, 
+    "model": "south.migrationhistory", 
+    "fields": {
+      "applied": "2011-10-13 12:52:15", 
+      "app_name": "search", 
+      "migration": "0001_initial"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 8, 
+    "model": "south.migrationhistory", 
+    "fields": {
+      "applied": "2011-10-13 12:52:15", 
+      "app_name": "search", 
+      "migration": "0002_auto__del_povezava__add_zapis__add_field_zasedanje_naslov__add_field_z"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 1, 
     "model": "south.migrationhistory", 
     "fields": {
     "pk": 280, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1970-09-23", 
       "ime": "Alan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 323, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1947-05-05", 
       "ime": "Aleksander", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 243, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1973-02-23", 
       "ime": "Alenka", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 313, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1951-06-11", 
       "ime": "Alojzij", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 307, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1952-05-04", 
       "ime": "Andrej", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 220, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1964-08-06", 
       "ime": "Andrej", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 284, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1955-02-14", 
+      "ime": "Andreja", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "andreja-crnak-meglic", 
+      "priimek": "\u010crnak Megli\u010d", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/andreja-crnak-meglic.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 315, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1957-08-25", 
       "ime": "Andreja", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 284, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Andreja", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "andreja-crnak-meglic", 
-      "priimek": "\u010crnak Megli\u010d", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/andreja-crnak-meglic.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 1, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 281, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1954-08-24", 
       "ime": "Anton", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 297, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1947-04-06", 
       "ime": "Anton", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 319, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1943-09-22", 
       "ime": "Anton", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 283, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-04-03", 
       "ime": "Bogdan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 162, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Bogomir", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "bogomir-spiletic", 
+      "priimek": "\u0160pileti\u010d", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 221, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 162, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Bogomir", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "bogomir-spiletic", 
-      "priimek": "\u0160pileti\u010d", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 237, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 134, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1961-07-23", 
       "ime": "Bojan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 265, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1960-07-18", 
       "ime": "Borut", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 234, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1962-08-26", 
       "ime": "Branko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 253, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-01-28", 
       "ime": "Branko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 58, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1946-10-02", 
       "ime": "Breda", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 248, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1965-05-16", 
       "ime": "Danijel", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 139, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1950-10-10", 
       "ime": "Darja", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 310, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1948-02-21", 
       "ime": "Darko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 305, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1981-05-09", 
       "ime": "Dejan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 250, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1949-02-07", 
       "ime": "Du\u0161an", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 240, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1976-12-09", 
       "ime": "Eva", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 277, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1963-02-02", 
       "ime": "Franc", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 111, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Franc", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "franc-cebulj", 
+      "priimek": "\u010cebulj", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 11, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Franc", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "franc-cernelic", 
+      "priimek": "\u010cerneli\u010d", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 125, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 296, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1953-09-21", 
       "ime": "Franc", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 153, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1955-11-24", 
       "ime": "Franc", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 111, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Franc", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "franc-cebulj", 
-      "priimek": "\u010cebulj", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 11, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Franc", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "franc-cernelic", 
-      "priimek": "\u010cerneli\u010d", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 174, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1940-12-11", 
       "ime": "Franc", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 9, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "France", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "france-bucar", 
+      "priimek": "Bu\u010dar", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 181, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1943-02-15", 
+      "ime": "France", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "france-cukjati", 
+      "priimek": "Cukjati", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/france-cukjati.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 20, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 9, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "France", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "france-bucar", 
-      "priimek": "Bu\u010dar", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 181, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "France", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "france-cukjati", 
-      "priimek": "Cukjati", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/france-cukjati.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 298, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1964-01-25", 
       "ime": "Franci", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 295, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-10-24", 
       "ime": "Franco", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 302, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1959-01-20", 
       "ime": "Gvido", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 233, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1961-02-12", 
       "ime": "Ivan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 311, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1965-10-18", 
       "ime": "Iztok", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 152, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1948-07-23", 
       "ime": "Jakob", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 25, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1958-09-17", 
       "ime": "Janez", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 299, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1972-06-23", 
       "ime": "Janez", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 314, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1955-12-26", 
       "ime": "Janez", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 300, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1955-11-20", 
       "ime": "Janja", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 168, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1960-07-30", 
       "ime": "Janko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 287, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1950-03-21", 
       "ime": "Jo\u0161ko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 218, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-04-16", 
       "ime": "Jo\u017ee", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 195, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Jo\u017ee (Jo\u017eef)", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "joze-jozef-kavticnik", 
-      "priimek": "Kavti\u010dnik", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 178, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 126, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1950-02-01", 
       "ime": "Jo\u017eef", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 173, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Jo\u017eef", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "jozef-zimsek", 
-      "priimek": "Zim\u0161ek", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 91, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
+    "pk": 173, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Jo\u017eef", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "jozef-zimsek", 
+      "priimek": "Zim\u0161ek", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 195, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Jo\u017ee (Jo\u017eef)", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "joze-jozef-kavticnik", 
+      "priimek": "Kavti\u010dnik", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 276, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-09-07", 
       "ime": "Julijana", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 289, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1960-04-13", 
+      "ime": "L\u00e1szl\u00f3", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "laszlo-goncz", 
+      "priimek": "G\u00f6ncz", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/laszlo-goncz.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 88, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 189, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1960-11-19", 
       "ime": "Ljubo", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 294, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1977-05-13", 
       "ime": "Luka", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 289, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "L\u00e1szl\u00f3", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "laszlo-goncz", 
-      "priimek": "G\u00f6ncz", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/laszlo-goncz.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 208, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1948-05-30", 
       "ime": "Majda", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 317, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Majda", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "majda-sirca-ravnikar", 
+      "priimek": "\u0160irca Ravnikar", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/majda-sirca-ravnikar.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 225, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 317, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Majda", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "majda-sirca-ravnikar", 
-      "priimek": "\u0160irca Ravnikar", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/majda-sirca-ravnikar.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 138, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 303, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1953-08-15", 
       "ime": "Marijan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 259, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1961-02-06", 
       "ime": "Marijan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 275, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1960-10-23", 
       "ime": "Marjan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 89, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Marjan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "marjan-setinc", 
+      "priimek": "\u0160etinc", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 86, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 89, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Marjan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "marjan-setinc", 
-      "priimek": "\u0160etinc", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 269, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 286, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1978-03-30", 
       "ime": "Matev\u017e", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 236, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1971-01-17", 
       "ime": "Matja\u017e", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 217, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Matja\u017e", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "matjaz-svagan", 
+      "priimek": "\u0160vagan", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/matjaz-svagan.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 322, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1951-10-09", 
       "ime": "Matja\u017e", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 217, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Matja\u017e", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "matjaz-svagan", 
-      "priimek": "\u0160vagan", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/matjaz-svagan.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 325, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1978-06-16", 
       "ime": "Melita", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 326, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1966-05-11", 
+      "ime": "Milan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "milan-cadez", 
+      "priimek": "\u010cade\u017e", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/milan-cadez.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 291, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1953-09-15", 
       "ime": "Milan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 326, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Milan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "milan-cadez", 
-      "priimek": "\u010cade\u017e", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/milan-cadez.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 228, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 272, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1955-04-02", 
       "ime": "Milenko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 292, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1952-04-13", 
       "ime": "Miran", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 27, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1958-06-06", 
       "ime": "Miran", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 69, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1938-03-27", 
       "ime": "Miran", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 278, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1946-10-02", 
       "ime": "Mirko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 258, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1959-03-06", 
       "ime": "Miro", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 301, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1950-05-01", 
       "ime": "Miroslav", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 232, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1949-10-26", 
       "ime": "Pavel", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 140, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Peter", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "peter-lesnik", 
+      "priimek": "Le\u0161nik", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 200, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 140, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Peter", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "peter-lesnik", 
-      "priimek": "Le\u0161nik", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 62, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     "pk": 320, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1962-12-13", 
       "ime": "Peter", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 306, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1951-04-21", 
       "ime": "Rado", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 324, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1968-12-02", 
       "ime": "Radovan", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 279, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1970-04-25", 
       "ime": "Renata", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 293, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1971-04-10", 
       "ime": "Robert", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 151, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1949-06-23", 
       "ime": "Rudolf", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 106, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-08-27", 
       "ime": "Samo", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 321, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1978-04-27", 
       "ime": "Sara", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 285, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1954-12-29", 
       "ime": "Silva", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 308, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1948-09-11", 
       "ime": "Silven", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 133, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "\u0160tefan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "stefan-klinc", 
+      "priimek": "Klinc", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 31, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "\u0160tefan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "stefan-kociper", 
+      "priimek": "Kociper", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 48, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "\u0160tefan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "stefan-matus", 
+      "priimek": "Matu\u0161", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 318, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1954-12-25", 
+      "ime": "\u0160tefan", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "stefan-tisel", 
+      "priimek": "Tisel", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/stefan-tisel.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 316, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1973-10-17", 
       "ime": "Tadej", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 309, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1956-03-29", 
       "ime": "Toma\u017e Tom", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 244, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1936-01-29", 
       "ime": "Vasja", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 263, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1954-01-09", 
       "ime": "Vili", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 167, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1943-09-05", 
       "ime": "Vili", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     "pk": 290, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1955-12-15", 
       "ime": "Vinko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 112, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "Vladimir", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "vladimir-celigoj", 
+      "priimek": "\u010celigoj", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 96, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
-    "pk": 112, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Vladimir", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "vladimir-celigoj", 
-      "priimek": "\u010celigoj", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 182, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
     }
   }, 
   {
+    "pk": 72, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": null, 
+      "ime": "\u017darko", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "zarko-pregelj", 
+      "priimek": "Pregelj", 
+      "slika": ""
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 26, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1948-01-07", 
       "ime": "Zmago", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
+    "pk": 229, 
+    "model": "dz.oseba", 
+    "fields": {
+      "rojstni_dan": "1962-09-23", 
+      "ime": "Zvonko", 
+      "twitter": "", 
+      "email": "", 
+      "spletna_stran": "", 
+      "facebook": "", 
+      "slug": "zvonko-cernac", 
+      "priimek": "\u010cerna\u010d", 
+      "slika": "/static/img/poslanci/small/zvonko-cernac.jpg"
+    }
+  }, 
+  {
     "pk": 304, 
     "model": "dz.oseba", 
     "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
+      "rojstni_dan": "1958-01-21", 
       "ime": "Zvonko", 
       "twitter": "", 
       "email": "", 
     }
   }, 
   {
-    "pk": 229, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "Zvonko", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "zvonko-cernac", 
-      "priimek": "\u010cerna\u010d", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/zvonko-cernac.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 133, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "\u0160tefan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "stefan-klinc", 
-      "priimek": "Klinc", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 31, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "\u0160tefan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "stefan-kociper", 
-      "priimek": "Kociper", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 48, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "\u0160tefan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "stefan-matus", 
-      "priimek": "Matu\u0161", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 318, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "\u0160tefan", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "stefan-tisel", 
-      "priimek": "Tisel", 
-      "slika": "/static/img/poslanci/small/stefan-tisel.jpg"
-    }
-  }, 
-  {
-    "pk": 72, 
-    "model": "dz.oseba", 
-    "fields": {
-      "rojstni_dan": null, 
-      "ime": "\u017darko", 
-      "twitter": "", 
-      "email": "", 
-      "spletna_stran": "", 
-      "facebook": "", 
-      "slug": "zarko-pregelj", 
-      "priimek": "Pregelj", 
-      "slika": ""
-    }
-  }, 
-  {
     "pk": 1, 
     "model": "dz.stranka", 
     "fields": {
       "do": "9999-12-31", 
       "mandat": 5
     }
+  }, 
+  {
+    "pk": 1, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT051", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev politi\u010dne odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 2, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P083&ct=u&cst=dt#DT011", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za gospodarstvo", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 3, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P087&ct=u&cst=dt#DT013", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 4, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P148&ct=u&cst=dt#DT021", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za kulturo, \u0161olstvo, \u0161port in mladino", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 5, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P058&ct=u&cst=dt#DT006", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za peticije ter za \u010dlovekove pravice in enake mo\u017enosti", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 6, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P147&ct=u&cst=dt#DT047", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev politi\u010dne odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na podro\u010dju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi dr\u017eavnega prora\u010duna", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 7, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT050", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezpla\u010dnih tednikov \"Slovenski tednik\" in \"Ekspres\"", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 8, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT018", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za obrambo", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 9, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT016", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za zunanjo politiko", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 10, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P087&ct=u&cst=dt#DT032", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za zadeve Evropske unije", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 11, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P143&ct=u&cst=dt#DT001", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za poslovnik", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 12, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P161&ct=u&cst=dt#DT019", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za promet", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 13, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P149&ct=u&cst=dt#DT014", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za finance in monetarno politiko", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 14, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P090&ct=u&cst=dt#DT017", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 15, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P090&ct=u&cst=dt#DT028", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Kolegij predsednika Dr\u017eavnega zbora", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 16, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P061&ct=u&cst=dt#DT030", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Ustavna komisija Dr\u017eavnega zbora", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 17, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P161&ct=u&cst=dt#DT024", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za delo, dru\u017eino, socialne zadeve in invalide", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 18, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P149&ct=u&cst=dt#DT025", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za visoko \u0161olstvo, znanost in tehnolo\u0161ki razvoj", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 19, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P147&ct=u&cst=dt#DT049", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev politi\u010dne odgovornosti pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov Mestne ob\u010dine Ljubljana, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih objektov, financiranih iz dr\u017eavnega oziroma prora\u010duna Mestne ob\u010dine Ljubljana", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 20, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P157&ct=u&cst=dt#DT048", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev politi\u010dne odgovornosti ministra za visoko \u0161olstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobi\u010da zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 21, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P149&ct=u&cst=dt#DT005", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za narodni skupnosti", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 22, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P142&ct=u&cst=dt#DT020", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za zdravstvo", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 23, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P143&ct=u&cst=dt#DT009", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za nadzor obve\u0161\u010devalnih in varnostnih slu\u017eb", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 24, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P083&ct=u&cst=dt#DT015", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za nadzor javnih financ", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 25, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P147&ct=u&cst=dt#DT010", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 26, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P087&ct=u&cst=dt#DT012", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Odbor za okolje in prostor", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 27, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT046", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Preiskovalna komisija za ugotovitev politi\u010dne odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih mened\u017eerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 28, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P150&ct=u&cst=dt#DT040", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Mandatno-volilna komisija", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 29, 
+    "model": "dz.odbor", 
+    "fields": {
+      "url": "http://www.dz-rs.si/index.php?id=89&st=a&docid=P090&ct=u&cst=dt#DT026", 
+      "mandat": 5, 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "ime": "Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu", 
+      "do": "9999-12-31"
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 1, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 417, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 5
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 2, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 417, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 9
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 3, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 417, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 4
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 4, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 417, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 29
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 5, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 418, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 2
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 6, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 418, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 13
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 7, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 418, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 28
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 8, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 419, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 22
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 9, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 419, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 16
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 10, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 419, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 10
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 11, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 419, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 28
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 12, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 419, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 19
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 13, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 2
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 14, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 25
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 15, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 26
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 16, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 18
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 17, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 29
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 18, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 420, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 7
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 19, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 421, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 25
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 20, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 421, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 13
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 21, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 421, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 12
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 22, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 422, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 3
+    }
+  }, 
+  {
+    "pk": 23, 
+    "model": "dz.clanodbora", 
+    "fields": {
+      "mandat": 5, 
+      "poslanec": 422, 
+      "do": "9999-12-31", 
+      "funkcija": "", 
+      "od": "2008-10-15", 
+      "odbor": 12
+    }
+  },