Issue #2 resolved

Prikaz skupnega seštevka glasov pri glasovanjih

zejn
created an issue

Pri glasovanjih bi bilo smiselno prikazati skupni seštevek glasov in pa nekje na bolj izpostavljenem mestu še stanje glasovanja (sprejeto ali ne).