Issue #4 wontfix

Manjkata 404.html in 500.html

zejn
created an issue

Manjkata strani za prikaz v primeru napak.

Comments (1)

  1. Log in to comment