1. Rafał Selewońko
 2. WorkLogs

Commits

Rafał Selewońko  committed 62d26f7

 • Participants
 • Parent commits c8c76d5
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File settings.py

View file
 DEBUG = False
 TEMPLATE_DEBUG = False
 
+SESSION_COOKIE_AGE = 60 * 60 * 24 * 365
+SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE = True
+#SESSION_COOKIE_PATH = '/worklog_cookie/'
+
 ADMINS = (
 )
 

File templates/admin/index.html

View file
         <span class="mini quiet">tak, żeby łatwo można było dodać ticket zaległy lub zmodyfikować czas istniejącego</span>
       </li>
       <li class="changelink">
-        <a href="#">coś jeszcze?</a><br/>
-        <span class="mini quiet">asdf</span>
+        <a href="#">kolorowanie wierszy</a><br/>
+        <span class="mini quiet">w zaleznosci od statusu i czy jest aktywny</span>
+      </li>
+      <li class="changelink">
+        <a href="#">podział na użytkowników</a><br/>
+        <span class="mini quiet">teras wyświetla wszystko :)</span>
+      </li>
+      <li class="changelink">
+        <a href="#">autouzupełnianie projektu, bugtrackera</a><br/>
+        <span class="mini quiet"></span>
+      </li>
+      <li class="changelink">
+        <a href="#">autododawanie workloga z mantisa</a><br/>
+        <span class="mini quiet">listę idów z mantisa i automatycznie pobiera info i tworzy worklogi</span>
       </li>
     </ul>
   </div>

File worklogs/models.py

View file
   def bugtracker_url(self):
     return self.bugtracker.url_pattern.format(id=self.bugtracker_object_id)
 
-  def save(self, *args, **kwargs):
-    new = True if not self.id else False
-    ret = super(WorkLog, self).save(*args, **kwargs)
-    if new:
-      WorkLog.objects.stop_active()
-      self.start()
-    return ret
-
   def start(self, description=None):
     # stop active WorkLog
     WorkLog.objects.stop_active()