Source

cstudy / index.html

Full commit
<!DOCTYPE html PUBLIC>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Notes</title>
</head>
<body>
  <h1>Notes</h1>
  <h2>1. Скачать</h2>
  <ul>
    <li>
      <a href="http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/">SharpDevelop</a>.
    </li>
    <li>
      <a href=
      "http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express"
      >Visual C# 2010 Express</a>.
    </li>
    <li>
      <a href=
      "http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-web-developer-express"
      >Visual Web Developer 2010 Express</a> для редактирования HTML.
    </li>
    <li>
      <a href="http://unity3d.com/">Unity 3D</a>.
    </li>
    <li>
      <a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">VirtualBox</a>.
    </li>
    <li>
      <a href="http://tortoisehg.bitbucket.org/">TortoiseHg</a>.
    </li>
    <li>
      <a href="http://getpaint.net/">Paint.Net</a>.
    </li>
    <li>
      <a href="http://hexbox.sourceforge.net/">Be.HexEditor</a>.
    </li>
    <li>
      <a href="http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html">yEd</a>.
    </li>
  </ul>
  <h2>2. Читать</h2>
  <ul>
    <li>
      <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0">Битовая маска</a>
    </li>
    <li><a href=
      "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F"
      >Шестнадцатеричная система счисления</a>
    </li>
    <li><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework">.NET</a>.</li>
    <li><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Mono">Mono</a>.</li>
    <li>
      <a href=
      "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8"
      >Система управления версиями.</a>
      <ul>
        <li>
          <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Git">Git</a> и
          <a href="https://github.com/">GitHub</a>.
        </li>
        <li>
          <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Mercurial">Mercurial</a> и
          <a href="https://bitbucket.org/">Bitbucket</a>.
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <a href="http://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=test-driven%20development&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTest-driven_development&ei=RyrHTpz_DOmfiAeghbniDw&usg=AFQjCNGw3vES1hPm5nceb6amq46KwQ1yaA&sig2=ks9tcuujz7DRl9q06R8koQ">Test-Driven Development.</a>
    </li>
  </ul>
  <h2>3. Типы Данных (C#)</h2>
  <ul>
    <li>By value:
      <ul>
        <li>struct ...</li>
        <li>enum</li>
        <li>простые типы:
          <ul>
            <li>bool</li>
            <li>int</li>
            <li>char</li>
            <li>...</li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li>By reference:
      <ul>
        <li>class ...</li>
        <li>interface ...</li>
        <li>массивы: []</li>
        <li>string</li>
        <li>...</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
  <h2>4. Statements</h2>
  <a href="statements.html">statements.html</a>
</body>
</html>