Source

ogre-npr / ogre-npr / EdgeGeometryBuilder.cpp

#include "precompiled.h"
#include "EdgeGeometryBuilder.hpp"


//-----------------------------------------------------------------------------
EdgeGeometryBuilder::EdgeGeometryBuilder(Ogre::Log *_log, Ogre::SceneManager *_sceneMgr)
  :mLog(_log)
  ,mSceneMgr(_sceneMgr)
  ,mIsBuilding(false)
  ,mIsVisible(false)
  ,mEdges(NULL)
  ,mRidgeThreshold(10.0f)
{
}
//-----------------------------------------------------------------------------
EdgeGeometryBuilder::~EdgeGeometryBuilder()
{
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::attachToSceneNode(Ogre::SceneNode *_node)
{
  _node->attachObject(mEdges);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::setVisible(bool _visible)
{
#ifdef _DEBUG
  assert(mEdges);
#endif

  mEdges->setVisible(_visible);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::begin()
{
  mIsBuilding = true;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::end()
{
  mIsBuilding = false;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::addEdgesForEntity(Ogre::Entity *_ent)
{
  mLog->logMessage("Creating edges for entity : " + _ent->getName());

  Ogre::MeshPtr mesh = _ent->getMesh();

  {
    boost::format fmt("Mesh has %d submeshes");
    fmt % mesh->getNumSubMeshes();
    mLog->logMessage(fmt.str());
  }

  //mesh->getSubMesh(0)->setBuildEdgesEnabled(true);
  //mesh->getSubMesh(1)->setBuildEdgesEnabled(true);

  mesh->buildEdgeList();

  Ogre::EdgeData *edgeData = mesh->getEdgeList();

  {
    boost::format fmt("Generating %d edgegroups");
    fmt % edgeData->edgeGroups.size();
    mLog->logMessage(fmt.str());
  }

  mEdges = mSceneMgr->createManualObject(_ent->getName() + "edges");
  mMeshData = new MeshData(mesh, Ogre::Vector3::ZERO, Ogre::Quaternion::IDENTITY, Ogre::Vector3::UNIT_SCALE);


  mEdges->begin("NPR/EdgeOutliner", Ogre::RenderOperation::OT_TRIANGLE_LIST);

  mIndex = 0;
  for(int edgeGroupIdx = 0 ; edgeGroupIdx < edgeData->edgeGroups.size() ; edgeGroupIdx++)
  {
    {
      boost::format fmt("Adding edges for edgegroup[%d]");
      fmt % edgeGroupIdx ;
      mLog->logMessage(fmt.str());
    }

    Ogre::EdgeData::EdgeGroup &currentEdgeGroup = edgeData->edgeGroups[edgeGroupIdx];
    _addEdgesForEdgeGroup(currentEdgeGroup, *edgeData);

    {
      boost::format fmt("%s : Added %d edges (%d tris, %d vertices)");
      fmt % mEdges->getName() % (mIndex/6) % (mIndex/3) % (mIndex);
      mLog->logMessage(fmt.str());
    }

  }
  mEdges->end();

  delete mMeshData;
  mMeshData = NULL;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::_addEdgesForEdgeGroup(const Ogre::EdgeData::EdgeGroup &_edgeGroup, const Ogre::EdgeData &edgeData)
{
  int edgeCount = _edgeGroup.edges.size();
                              
  for(int i=0; i<edgeCount ; i++)
  {
    Ogre::EdgeData::Edge e = _edgeGroup.edges[i];

    Ogre::Vector3 v0, v1;
    Ogre::Vector4 nA, nB ;
    Ogre::Real markedEdge;

    if(e.degenerate)
    {
      v0 = mMeshData->getVertex(e.vertIndex[0]);
      v1 = mMeshData->getVertex(e.vertIndex[1]);

      nA = edgeData.triangleFaceNormals[e.triIndex[0]];
      nB = -nA;
      markedEdge = 2.0f;
    }
    else
    {
      v0 = mMeshData->getVertex(e.vertIndex[0]);
      v1 = mMeshData->getVertex(e.vertIndex[1]);

      nA = edgeData.triangleFaceNormals[e.triIndex[0]];
      nB = edgeData.triangleFaceNormals[e.triIndex[1]];

      Ogre::Real ridgeThreshold = Ogre::Degree(mRidgeThreshold).valueRadians();
      Ogre::Real valleyThreshold = Ogre::Degree(mRidgeThreshold).valueRadians();


      bool isRidge = _isEdgeARidge(Ogre::Vector3(nA.x, nA.y, nA.z)
                    ,Ogre::Vector3(nB.x, nB.y, nB.z)
                    ,ridgeThreshold);

      bool isValley = _isEdgeAValley(Ogre::Vector3(nA.x, nA.y, nA.z)
                     ,Ogre::Vector3(nB.x, nB.y, nB.z)
                     ,valleyThreshold);

      markedEdge = (isRidge || isValley) ? 1.0f : 0.0f;
    }

    {
      boost::format fmt("Adding new edge for position : (%.2f, %.2f, %.2f) (%.2f, %.2f, %.2f)");
      fmt % v0.x % v0.y % v0.z % v1.x % v1.y % v0.z; 
      mLog->logMessage(fmt.str());
    }

    _buildEdgeQuad(v0, v1, nA, nB, markedEdge, mIndex);
    mIndex += 6;
  }
}
//-----------------------------------------------------------------------------
void EdgeGeometryBuilder::_buildEdgeQuad( const Ogre::Vector3 &_v0, const Ogre::Vector3 &_v1
                     , const Ogre::Vector4 &_nA,const Ogre::Vector4 &_nB
                     , const Ogre::Real _markedEdge,unsigned int _idx)
{
  Ogre::Vector3 nA = Ogre::Vector3(_nA.x, _nA.y, _nA.z).normalisedCopy();
  Ogre::Vector3 nB = Ogre::Vector3(_nB.x, _nB.y, _nB.z).normalisedCopy();

  /* 1st tri
  1 __ 2
  | /
  |/
  3
  */
  mEdges->position(_v0);
  mEdges->normal(nA);
  mEdges->textureCoord(nB);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);

  mEdges->position(_v0);
  mEdges->normal(nB);
  mEdges->textureCoord(nA);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);

  mEdges->position(_v1);
  mEdges->normal(nA);
  mEdges->textureCoord(nB);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);

  /* 2nd tri
    6
   /|
   /_|
  4  5
  */
  mEdges->position(_v1);
  mEdges->normal(nA);
  mEdges->textureCoord(nB);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);

  mEdges->position(_v0);
  mEdges->normal(nB);
  mEdges->textureCoord(nA);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);

  mEdges->position(_v1);
  mEdges->normal(nB);
  mEdges->textureCoord(nA);
  mEdges->textureCoord(_markedEdge);

  mEdges->index(_idx++);
}

//-----------------------------------------------------------------------------
bool EdgeGeometryBuilder::_isEdgeARidge(const Ogre::Vector3 &_nA, const Ogre::Vector3 &_nB, const Ogre::Real &_threshold)
{
  Ogre::Vector3 nA_norm = Ogre::Vector3(_nA.x, _nA.y, _nA.z).normalisedCopy();
  Ogre::Vector3 nB_norm = Ogre::Vector3(_nB.x, _nB.y, _nB.z).normalisedCopy();

  return nA_norm.dotProduct(nB_norm) < Ogre::Math::Cos(_threshold);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
bool EdgeGeometryBuilder::_isEdgeAValley(const Ogre::Vector3 &_nA, const Ogre::Vector3 &_nB, const Ogre::Real &_threshold)
{
  Ogre::Vector3 nA_norm = Ogre::Vector3(_nA.x, _nA.y, _nA.z).normalisedCopy();
  Ogre::Vector3 nB_norm = Ogre::Vector3(_nB.x, _nB.y, _nB.z).normalisedCopy();

  return nA_norm.dotProduct(nB_norm) < Ogre::Math::Cos(_threshold);
}