Commits

Ales Zabala Alava  committed 6d2374c

Add basque translations

  • Participants
  • Parent commits 8e052df

Comments (0)

Files changed (1)

File collective/portlet/calendar/locales/eu/LC_MESSAGES/collective.portlet.calendar.po

+# Translation of collective.portlet.calendar.pot to Basque
+# Ales Zabala Alava (Shagi) <shagi@gisa-elkartea.org>, 2011
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-19 14:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-27 08:44+0000\n"
+"Last-Translator: Ales Zabala Alava (Shagi) <shagi@gisa-elkartea.org>\n"
+"Language-Team: Basque\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Language-Code: eu\n"
+"Language-Name: Basque\n"
+"Preferred-Encodings: utf-8 latin1\n"
+"Domain: DOMAIN\n"
+"Language: eu\n"
+
+#: ../calendar.py:237
+msgid "Add Calendar Extended Portlet"
+msgstr "Egutegi Hedatua portleta gehitu"
+
+#: ../calendar.py:136
+msgid "Calendar Extended"
+msgstr "Egutegi Hedatua"
+
+#: ../calendar.py:247
+msgid "Edit Calendar Extended Portlet"
+msgstr "Egutegi Hedatua portleta editatu"
+
+#: ../calendar.py:124
+msgid "Keywords"
+msgstr "Etiketak"
+
+#: ../calendar.py:114
+msgid "Review state"
+msgstr "Egoera"
+
+#: ../calendar.py:238
+msgid "This calendar portlet allows choosing a subpath."
+msgstr "Egutegi portlet honek kokapen bat aukeratzen uzten dizu."
+
+#. Default: "You may search for and choose a folder to act as the root of search for this portlet. Leave blank to use the Plone site root. You can also select a Collection for get only Events found by it."
+#: ../calendar.py:102
+msgid "help_calendarex_root"
+msgstr "Nabigazio zuhaitzaren erroa izango den karpeta bat bilatu eta aukeratu dezakezu. Ez idatzi ezer Plone atariaren erroa erabiltzeko. Bilduma bat aukeratu dezakezu baita ere, berak topatutako gertakariak bakarrik erabiltzeko."
+
+#. Default: "The title of this portlet. Leave blank to do not display portlet title."
+#: ../calendar.py:94
+msgid "help_calendarex_title"
+msgstr "Portlet honen izenburua. Ez idatzi ezer portlet honen izenbururik ez bistaratzeko."
+
+#. Default: "Keywords to be search for. This filter will be ignored if you select a collection as \"Root node\""
+#: ../calendar.py:125
+msgid "help_keywords"
+msgstr "Bilatuko diren etiketak. Iragazki hau ez da erabiliko erroko nodoa bilduma bat bada."
+
+#. Default: "Filter contents using the review state. Leave blank to use the site default. This filter will be ignored if you select a collection as \"Root node\""
+#: ../calendar.py:115
+msgid "help_review_state"
+msgstr "Egoeraren araberako iragazkia. Ez aukeratu ezer webgunearen defektuzkoa erabiltzeko. Iragazki hau ez da erabiliko erroko nodoa bilduma bat bada."
+
+#. Default: "Root node"
+#: ../calendar.py:101
+msgid "label_calendarex_root_path"
+msgstr "Erroko nodoa"
+
+#. Default: "Title"
+#: ../calendar.py:93
+msgid "label_calendarex_title"
+msgstr "Izenburua"