1. Takayuki Shimizukawa
  2. freia.jp

Commits

Author Commit Message Date Builds
Takayuki Shimizukawa
add 2016 kakizome
Takayuki Shimizukawa
tiny fix
Takayuki Shimizukawa
add malaysia trip
Takayuki Shimizukawa
add europython2015-extra blog
Takayuki Shimizukawa
add proposal advice 2015
Takayuki Shimizukawa
update top page
Takayuki Shimizukawa
fix
Takayuki Shimizukawa
add ansible add_host
Takayuki Shimizukawa
add softwaredesign-blog
Takayuki Shimizukawa
fix rss. add photo
Takayuki Shimizukawa
add pyconsg2015 blog
Takayuki Shimizukawa
update rss
Takayuki Shimizukawa
add link to gihyo.jp
Takayuki Shimizukawa
fix
Takayuki Shimizukawa
add blog entry: standing desk
Takayuki Shimizukawa
add sphinx pycon apac blog
Takayuki Shimizukawa
fix typo..
Takayuki Shimizukawa
add pycon.my image. fix europython image. update pycon.jp cfp link
Takayuki Shimizukawa
add blog: pycon2015
Takayuki Shimizukawa
add amazon kindle link for pypro2
Takayuki Shimizukawa
add blog pypro2 ebook
Takayuki Shimizukawa
add forkwell-beproud event blog
Takayuki Shimizukawa
add pypro2 mihon
Takayuki Shimizukawa
add amazon link, ISBN
Takayuki Shimizukawa
fix page, price
Takayuki Shimizukawa
fix date for pypro2, add link to hashtag
Takayuki Shimizukawa
fix text, link
Takayuki Shimizukawa
add blog: pypro2
Takayuki Shimizukawa
fix url
Takayuki Shimizukawa
add fig-sphinxwebsupport blog
  1. Prev
  2. Next