Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Takayuki Shimizukawa
fix typo..
Takayuki Shimizukawa
add pycon.my image. fix europython image. update pycon.jp cfp link
Takayuki Shimizukawa
add blog: pycon2015
Takayuki Shimizukawa
add amazon kindle link for pypro2
Takayuki Shimizukawa
add blog pypro2 ebook
Takayuki Shimizukawa
add forkwell-beproud event blog
Takayuki Shimizukawa
add pypro2 mihon
Takayuki Shimizukawa
add amazon link, ISBN
Takayuki Shimizukawa
fix page, price
Takayuki Shimizukawa
fix date for pypro2, add link to hashtag
Takayuki Shimizukawa
fix text, link
Takayuki Shimizukawa
add blog: pypro2
Takayuki Shimizukawa
fix url
Takayuki Shimizukawa
add fig-sphinxwebsupport blog
Takayuki Shimizukawa
ignore v26
Takayuki Shimizukawa
fix typo
Takayuki Shimizukawa
blog fig-practice
Takayuki Shimizukawa
add blog: bitbucket issue migration
Takayuki Shimizukawa
add 2015 kakizome
Takayuki Shimizukawa
add sphinxcon report blog
Takayuki Shimizukawa
fix and update
Takayuki Shimizukawa
add blog: introducing SphinxCon JP 2014
Takayuki Shimizukawa
add pyconjp2014 pycharm blog
Takayuki Shimizukawa
clean and rebuild
Takayuki Shimizukawa
add sphinx-dev blog
Takayuki Shimizukawa
add pep426 blog
Takayuki Shimizukawa
update freia.css
Takayuki Shimizukawa
add sphinx-dev blog 7/5
Takayuki Shimizukawa
merge heads
Takayuki Shimizukawa
add slack-faq-payment blog
  1. Prev
  2. Next