Commits

Anonymous committed a8bfc0a

Add more.

Comments (0)

Files changed (1)

hebrew-html-tutorial/hebrew-html-tutorial.xml.tt

         </info>
         <para>
           התגית title הנמצאת בתוך האלמנט 
-          <head>&lt;code&gt;</head>
+          <code>&lt;head&gt;...&lt;/head&gt;</code>
           (ורצוי שתבוא מוקדם ככל
           האפשר) מאפשרת לקבוע למסמך כותרת גלובלית. זאת בדומה לכותרת של
           ספר המופיעה בכריכה שלו, או כותרת של מאמר (בעיתון, מדעי וכו)