1. Shlomi Fish
 2. HTML-Tutorial

Commits

shl...@52c325ad-5fd0-0310-8a0f-c43feede02cc  committed a8bfc0a

Add more.

 • Participants
 • Parent commits fab5b1d
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File hebrew-html-tutorial/hebrew-html-tutorial.xml.tt

View file
 • Ignore whitespace
         </info>
         <para>
           התגית title הנמצאת בתוך האלמנט 
-          <head>&lt;code&gt;</head>
+          <code>&lt;head&gt;...&lt;/head&gt;</code>
           (ורצוי שתבוא מוקדם ככל
           האפשר) מאפשרת לקבוע למסמך כותרת גלובלית. זאת בדומה לכותרת של
           ספר המופיעה בכריכה שלו, או כותרת של מאמר (בעיתון, מדעי וכו)