Commits

shl...@52c325ad-5fd0-0310-8a0f-c43feede02cc  committed ff13c15

Added the <br /> section.

 • Participants
 • Parent commits a0635ab

Comments (0)

Files changed (2)

File hebrew-html-tutorial/Render-TT2-to-Docbook.pl

   return start_tag("/$id");
 }
 
+sub standalone_tag
+{
+  my $id = shift;
+  return start_tag("$id /");
+}
+
 my $vars =
 {
   embed_sample => \&embed_sample,
   stag => \&start_tag,
   etag => \&end_tag,
+  # Only tag.
+  otag => \&standalone_tag,
 };
 
 $tt->process(

File hebrew-html-tutorial/hebrew-html-tutorial.xml.tt

         <imagedata fileref="images/h1-h2-example.png" format="PNG"/>
         </imageobject>
       </mediaobject>
+
+      <para>
+        כפי שניתן לראות הכותרות בעלות המספר הגבוה יותר, קטנות
+        יותר ובכך פחותות בחשיבותן.
+      </para>
+
+    </section>
+
+    <section xml:id="line-break-tag">
+      <info>
+        <title>תגית שבירת השורה - &lt;br /&gt;</title>
+      </info>
+      <para>
+        ניתן להשתמש בתגית [% otag("br") %] )תגית העומדת בפני
+        עצמה ואינה מקבלת פרמטרים( כדי לשבור את
+        השורה, ולהתחיל שורה חדשה באמצע פיסקה. לא רצוי להשתמש בה
+        פעמיים בשביל להפריד בין פסקאות, וכן רצוי להימנע משימוש מיותר
+        בתגית זאת.
+      </para>
     </section>
 
   </section>