1. Shlomi Fish
 2. perl-XML-LibXML

Source

perl-XML-LibXML / typemap

ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 74ac949 
ph...@9ae0c189-c… 0f64201 
ph...@9ae0c189-c… 8df6642 
pa...@9ae0c189-c… ad980c0 
pa...@9ae0c189-c… cefb8a3 
ph...@9ae0c189-c… 8ba5f28 
ph...@9ae0c189-c… 74ac949 

ph...@9ae0c189-c… b0c88ef 

pa...@9ae0c189-c… b1d1a03 
pa...@9ae0c189-c… 2df0807 
pa...@9ae0c189-c… f8cb4df 
pa...@9ae0c189-c… ccd0b11 
pa...@9ae0c189-c… e34900c 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab pa...@9ae0c189-c… 9bad5c4 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… b0c88ef 

pa...@9ae0c189-c… 9bad5c4 
ph...@9ae0c189-c… b0c88ef pa...@9ae0c189-c… 9bad5c4 
ph...@9ae0c189-c… b0c88ef 
ph...@9ae0c189-c… 0f64201 

ph...@9ae0c189-c… b0c88ef pa...@9ae0c189-c… e34900c pa...@9ae0c189-c… ad980c0 


ph...@9ae0c189-c… b0c88ef 
pa...@9ae0c189-c… cefb8a3 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ma...@9ae0c189-c… 09295b4 
pa...@9ae0c189-c… ad980c0 

ma...@9ae0c189-c… 7d758b3 
pa...@9ae0c189-c… cefb8a3 


pa...@9ae0c189-c… e34900c 


ph...@9ae0c189-c… 0f64201 
pa...@9ae0c189-c… 2df0807 
TYPEMAP
const char *        T_PV
xmlParserCtxtPtr      O_PARSER_OBJECT
xmlRelaxNGPtr        O_OBJECT
xmlPatternPtr        O_PATTERN_OBJECT
xmlRegexpPtr        O_REGEXP_OBJECT
xmlSchemaPtr        O_OBJECT
xmlNodeSetPtr        O_OBJECT
perlxmlParserObjectPtr   O_OBJECT
xmlDocPtr          O_DOC_OBJECT
xmlNodePtr         O_NODE_OBJECT
xmlDtdPtr          O_NODE_OBJECT
xmlTextReaderPtr      O_OBJECT
xmlErrorPtr         O_OBJECT
xmlHashTablePtr       O_OBJECT
xmlXPathCompExprPtr     O_XPATH_OBJECT

INPUT
O_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) )
      $var = INT2PTR($type,SvIV((SV*)SvRV( $arg )));
  else{
      warn( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a blessed SV reference\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_DOC_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) ) {
      $var = INT2PTR($type,PmmSvNode($arg));
      if ( $var == NULL ) {
        croak( \"${Package}::$func_name() -- $var contains no data\" );
        XSRETURN_UNDEF;
      }
  }
  else{
      croak( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a blessed SV reference\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_NODE_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) ) {
      $var = INT2PTR($type,PmmSvNode($arg));
      if ( $var == NULL ) {
        croak( \"${Package}::$func_name() -- $var contains no data\" );
        XSRETURN_UNDEF;
      }
  }
  else {
      croak( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a blessed SV reference\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_PARSER_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) ) {
      $var = PmmSvContext($arg);
      if ( $var == NULL ) {
        croak( \"${Package}::$func_name() -- $var contains no parse context\" );
        XSRETURN_UNDEF;
      }
  }
  else {
      croak( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a blessed SV reference\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_XPATH_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) && sv_isa($arg,\"XML::LibXML::XPathExpression\"))
      $var = INT2PTR($type,SvIV((SV*)SvRV( $arg )));
  else{
      warn( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a XML::LibXML::XPathExpression\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_PATTERN_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) && sv_isa($arg,\"XML::LibXML::Pattern\"))
      $var = INT2PTR($type,SvIV((SV*)SvRV( $arg )));
  else{
      warn( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a XML::LibXML::Pattern\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }

O_REGEXP_OBJECT
  if( sv_isobject($arg) && (SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVMG) && sv_isa($arg,\"XML::LibXML::RegExp\"))
      $var = INT2PTR($type,SvIV((SV*)SvRV( $arg )));
  else{
      warn( \"${Package}::$func_name() -- $var is not a XML::LibXML::RegExp\" );
      XSRETURN_UNDEF;
  }


OUTPUT

# The Perl object is blessed into 'CLASS', which should be a
# char* having the name of the package for the blessing.
O_OBJECT
    sv_setref_pv( $arg, (char *)CLASS, (void*)$var );

O_PATTERN_OBJECT
    sv_setref_pv( $arg, (char *)\"XML::LibXML::Pattern\", (void*)$var );

O_REGEXP_OBJECT
    sv_setref_pv( $arg, (char *)\"XML::LibXML::RegExp\", (void*)$var );

O_XPATH_OBJECT
    sv_setref_pv( $arg, (char *)\"XML::LibXML::XPathExpression\", (void*)$var );

O_PARSER_OBJECT
    $arg = PmmContextSv( $var );