1. Shlomi Fish
 2. perl-XML-LibXML

Source

perl-XML-LibXML / dom.c

ph...@9ae0c189-c… 1fd6105 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 8513b0f 

ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 26b7cfb 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 

ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 

ph...@9ae0c189-c… a8a2237 

ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… a8a2237 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 
ph...@9ae0c189-c… a8a2237 ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… a8a2237 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… a8a2237 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 26b7cfb 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 26b7cfb 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 2513bb3 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 ph...@9ae0c189-c… e05d2af 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 507b87b 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 

ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 0582535 


ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 

ph...@9ae0c189-c… fb39329 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 ph...@9ae0c189-c… fb39329 

ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 4874c9d ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… 4874c9d 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 4874c9d 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 4874c9d 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 2807086 
ph...@9ae0c189-c… 4874c9d 

ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 2807086 
ph...@9ae0c189-c… 95e99c5 


ph...@9ae0c189-c… 2807086 


ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… 5bfe011 ph...@9ae0c189-c… f511828 
ph...@9ae0c189-c… 5bfe011 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… 6bc6896 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 2513bb3 
ph...@9ae0c189-c… 5bfe011 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 

ph...@9ae0c189-c… 5bfe011 

ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 

ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 2513bb3 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 


ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 

ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 
ph...@9ae0c189-c… 507b87b 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 


ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 

ph...@9ae0c189-c… ddd1294 
ph...@9ae0c189-c… 95e99c5 


ph...@9ae0c189-c… ddd1294 
ph...@9ae0c189-c… 9fad68f 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab ph...@9ae0c189-c… 8dbc003 ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 24f0a7a 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 

ph...@9ae0c189-c… 8dbc003 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 95e99c5 


ph...@9ae0c189-c… ddd1294 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… fb39329 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 95e99c5 


ph...@9ae0c189-c… ddd1294 
ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… 8dbc003 


ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 507b87b 
ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… b99f979 

ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 42066b5 
ph...@9ae0c189-c… fb39329 

ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 42066b5 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 42066b5 
ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… 95e99c5 


ph...@9ae0c189-c… ddd1294 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 8dbc003 

ph...@9ae0c189-c… 55a17cd ph...@9ae0c189-c… d069086 


ph...@9ae0c189-c… f15fc1d 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… f15fc1d 

ph...@9ae0c189-c… 55a17cd 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… 6bc6896 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… ffeffa7 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 

ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ma...@9ae0c189-c… 7f5ccab 
ph...@9ae0c189-c… ab631c6 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 

ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 

ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 507b87b 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 0582535 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 
ph...@9ae0c189-c… 42f0be6 
ph...@9ae0c189-c… 1fd6105 


ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… d069086 

ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… d069086 
ph...@9ae0c189-c… 3133aca 


ph...@9ae0c189-c… 1fd6105 

ph...@9ae0c189-c… d069086 ph...@9ae0c189-c… 507b87b 
ph...@9ae0c189-c… d069086 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
/* $Id$ */
#include <libxml/tree.h>
#include <libxml/encoding.h>
#include <libxml/xmlerror.h>
#include <libxml/xmlmemory.h>
#include <libxml/parser.h>
#include <libxml/xmlIO.h>
#include <libxml/xpath.h>
#include <libxml/xpathInternals.h>

#include <stdio.h>

#define warn(string) fprintf(stderr, string) 

#ifdef XS_WARNINGS
#define xs_warn(string) fprintf(stderr, string) 
#else
#define xs_warn(string)
#endif

/**
 * Name: domReadWellBalancedString
 * Synopsis: xmlNodePtr domReadWellBalancedString( xmlDocPtr doc, xmlChar *string )
 * @doc: the document, the string should belong to
 * @string: the string to parse
 *
 * this function is pretty neat, since you can read in well balanced 
 * strings and get a list of nodes, which can be added to any other node.
 * (shure - this should return a doucment_fragment, but still it doesn't)
 *
 * the code is pretty heavy i think, but deep in my heard i believe it's 
 * worth it :) (e.g. if you like to read a chunk of well-balanced code 
 * from a databasefield)
 *
 * in 99% the cases i believe it is faster than to create the dom by hand,
 * and skip the parsing job which has to be done here.
 *
 * the repair flag will not be recognized with the current libxml2
 **/
xmlNodePtr 
domReadWellBalancedString( xmlDocPtr doc, xmlChar* block, int repair ) {
  int retCode    = -1;
  xmlNodePtr nodes = NULL;
  
  if ( block ) {
    /* read and encode the chunk */
    retCode = xmlParseBalancedChunkMemory( doc, 
                        NULL,
                        NULL,
                        0,
                        block,
                        &nodes );

/*     retCode = xmlParseBalancedChunkMemoryRecover( doc, */
/*                            NULL, */
/*                            NULL, */
/*                            0, */
/*                            block, */
/*                            &nodes, */
/*                            repair ); */

    /* error handling */
    if ( retCode != 0 && repair == 0 ) {
      /* if the code was not well balanced, we will not return 
       * a bad node list, but we have to free the nodes */
      xmlFreeNodeList( nodes );
      nodes = NULL;
    }
    else {
      xmlSetListDoc(nodes,doc);
    }
  }

  return nodes;
}

/** 
 * internal helper: insert node to nodelist
 * synopsis: xmlNodePtr insert_node_to_nodelist( leader, insertnode, followup );
 * while leader and followup are allready list nodes. both may be NULL
 * if leader is null the parents children will be reset
 * if followup is null the parent last will be reset.
 * leader and followup has to be followups in the nodelist!!!
 * the function returns the node inserted. if a fragment was inserted,
 * the first node of the list will returned
 *
 * i ran into a misconception here. there should be a normalization function
 * for the DOM, so sequences of text nodes can get replaced by a single 
 * text node. as i see DOM Level 1 does not allow text node sequences, while
 * Level 2 and 3 do.
 **/
int
domAddNodeToList(xmlNodePtr cur, xmlNodePtr leader, xmlNodePtr followup) 
{
  xmlNodePtr c1 = NULL, c2 = NULL, p = NULL;
  if ( cur ) { 
    c1 = c2 = cur;
    if( leader )
     p = leader->parent;
    else if( followup ) 
     p = followup->parent;
    else
     return(0); /* can't insert */

    if ( cur->type == XML_DOCUMENT_FRAG_NODE ) {
      c1 = cur->children;
      while ( c1 ){
        c1->parent = p;
        c1 = c1->next;
      } 
      c1 = cur->children;
      c2 = cur->last;
      cur->last = cur->children = NULL;
    }
    else {
      cur->parent = p;
    }
    
    if (c1 && c2 && c1!=leader) {
      if ( leader ) {
        leader->next = c1;
	    c1->prev = leader;
      }
      else if ( p ) {
        p->children = c1;
      }
	  
      if ( followup ) {
        followup->prev = c2;
        c2->next = followup;
      }
      else if ( p ) {
        p->last = c2;
      }
    }
    return 1;
  }  
  return 0;
}

/**
 * domIsParent tests, if testnode is parent of the reference
 * node. this test is very important to avoid circular constructs in
 * trees. if the ref is a parent of the cur node the
 * function returns 1 (TRUE), otherwise 0 (FALSE).
 **/
int
domIsParent( xmlNodePtr cur, xmlNodePtr ref ) {
  xmlNodePtr helper = NULL;

  if ( cur == NULL
     || ref == NULL
     || cur->doc != ref->doc
     || ref->children == NULL
     || cur->parent == (xmlNodePtr)cur->doc
     || cur->parent == NULL ) {
    return 0;
  }

  if( ref->type == XML_DOCUMENT_NODE ) {
    return 1;
  }

  helper= cur;
  while ( helper && (xmlDocPtr) helper != cur->doc ) {
    if( helper == ref ) {
      return 1;
    }
    helper = helper->parent;
  }

  return 0;
}

int
domTestHierarchy(xmlNodePtr cur, xmlNodePtr ref) 
{
  if ( !ref || !cur || cur->type == XML_ATTRIBUTE_NODE ) {
    return 0;
  }

  switch ( ref->type ){
  case XML_ATTRIBUTE_NODE:
  case XML_DOCUMENT_NODE:
    return 0;
    break;
  default:
    break;
  }
  
  if ( domIsParent( cur, ref ) ) {
    return 0;
  }

  return 1;
}

int
domTestDocument(xmlNodePtr cur, xmlNodePtr ref)
{
  if ( cur->type == XML_DOCUMENT_NODE ) {
    switch ( ref->type ) {
    case XML_ATTRIBUTE_NODE:
    case XML_ELEMENT_NODE:
    case XML_ENTITY_NODE:
    case XML_ENTITY_REF_NODE:
    case XML_TEXT_NODE:
    case XML_CDATA_SECTION_NODE:
    case XML_NAMESPACE_DECL:
      return 0;
      break;
    default:
      break;
    }
  }
  return 1;
}

void
domUnlinkNode( xmlNodePtr node ) {
  if ( node == NULL
     || ( node->prev   == NULL
       && node->next  == NULL
       && node->parent == NULL ) ) {
    return;
  }

  if ( node->prev != NULL ) {
    node->prev->next = node->next;
  }

  if ( node->next != NULL ) {
    node->next->prev = node->prev;
  }

  if ( node->parent != NULL ) {
    if ( node == node->parent->last ) {
      node->parent->last = node->prev;
    }

    if ( node == node->parent->children ) {
      node->parent->children = node->next;
    }
  }

  node->prev  = NULL;
  node->next  = NULL;
  node->parent = NULL;
}

xmlNodePtr
domImportNode( xmlDocPtr doc, xmlNodePtr node, int move ) {
  xmlNodePtr return_node = node;

  if ( move ) {
    return_node = node;
    if ( node->type != XML_DTD_NODE ) {
      domUnlinkNode( node );
    }
  }
  else {
    if ( node->type == XML_DTD_NODE ) {
      return_node = (xmlNodePtr) xmlCopyDtd((xmlDtdPtr) node);
    }
    else {
      return_node = xmlCopyNode( node, 1 );
    }
  }


  /* tell all children about the new boss */ 
  if ( node && doc && node->doc != doc ) {
    xmlSetTreeDoc(return_node, doc);
  }

  if ( doc != NULL 
     && return_node != NULL
     && return_node->type != XML_ENTITY_REF_NODE ) {
    xmlReconciliateNs(doc, return_node);   
  }

  return return_node;
}

/**
 * Name: domName
 * Synopsis: string = domName( node );
 *
 * domName returns the full name for the current node.
 * If the node belongs to a namespace it returns the prefix and 
 * the local name. otherwise only the local name is returned.
 **/
xmlChar*
domName(xmlNodePtr node) {
  xmlChar *qname = NULL; 
  if ( node ) {
    if (node->ns != NULL && node->ns->prefix != NULL) {
      xmlChar *tname = xmlStrdup( node->ns->prefix );
      tname = xmlStrcat( tname , (const xmlChar *) ":" );
      tname = xmlStrcat( tname , node->name );
      qname = tname;
    } 
    else {
      qname = xmlStrdup( node->name );
    }
  }

  return qname;
}

/**
 * Name: domAppendChild
 * Synopsis: xmlNodePtr domAppendChild( xmlNodePtr par, xmlNodePtr newCld );
 * @par: the node to append to
 * @newCld: the node to append
 *
 * Returns newCld on success otherwise NULL
 * The function will unbind newCld first if nesseccary. As well the 
 * function will fail, if par or newCld is a Attribute Node OR if newCld 
 * is a parent of par. 
 * 
 * If newCld belongs to a different DOM the node will be imported 
 * implicit before it gets appended. 
 **/
xmlNodePtr
domAppendChild( xmlNodePtr self,
        xmlNodePtr newChild ){
  if ( self == NULL ) {
    return newChild;
  }

  if ( !(domTestHierarchy(self, newChild)
      && domTestDocument(self, newChild))){
    xs_warn("HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n"); 
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n");
    return NULL;
  }

  if ( newChild->doc == self->doc ){
    domUnlinkNode( newChild ); 
  }
  else {
    xs_warn("WRONG_DOCUMENT_ERR - non conform implementation\n"); 
    /* xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"WRONG_DOCUMENT_ERR\n"); */
    newChild= domImportNode( self->doc, newChild, 1 );
  }
 
  if ( self->children != NULL ) {
    domAddNodeToList( newChild, self->last, NULL );
  }
  else if (newChild->type == XML_DOCUMENT_FRAG_NODE ) {
    xmlNodePtr c1 = NULL;
    newChild->children->parent = self;
    self->children = newChild->children;
    c1 = newChild->children;
    while ( c1 ){
      c1->parent = self;
      c1 = c1->next;
    } 
    self->last = newChild->last;
    newChild->last = newChild->children = NULL;
  }
  else {
    self->children = newChild;
    self->last   = newChild;
    newChild->parent= self;
  }
 
  if ( newChild->type != XML_ENTITY_REF_NODE ) {
    xmlReconciliateNs(self->doc, newChild);   
  }

  return newChild;
}

xmlNodePtr
domRemoveChild( xmlNodePtr self, xmlNodePtr old ) {
  if ( self 
     && old 
	 && old->type != XML_ATTRIBUTE_NODE
	 && old->type != XML_NAMESPACE_DECL
     && (self == old->parent)) {
    domUnlinkNode( old );
  }
  return old ;
}

xmlNodePtr
domReplaceChild( xmlNodePtr self, xmlNodePtr new, xmlNodePtr old ) {
  if ( self== NULL )
    return NULL;

  if ( new == old ) 
    return new;
 
  if ( new == NULL ) {
    /* level2 sais nothing about this case :( */
    return domRemoveChild( self, old );
  }

  if ( old == NULL ) {
    domAppendChild( self, new );
    return old;
  }

  if ( !(domTestHierarchy(self, new)
      && domTestDocument(self, new))){
    xs_warn("HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n"); 
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n");
    return NULL;
  }
  
  if ( new->doc == self->doc ) {
    domUnlinkNode( new );
  }
  else {
    /* WRONG_DOCUMENT_ERR - non conform implementation */
    new = domImportNode( self->doc, new, 1 );
  }
  
  if( old == self->children && old == self->last ) {
    domRemoveChild( self, old );
    domAppendChild( self, new );
  }
  else {
    domAddNodeToList(new, old->prev, old->next );
    old->parent = old->next = old->prev = NULL;  
  }

  return old;
}


xmlNodePtr
domInsertBefore( xmlNodePtr self, 
         xmlNodePtr newChild,
         xmlNodePtr refChild ){

  if ( refChild == newChild ) 
    return newChild;
  
  if ( self == NULL || newChild == NULL ) 
    return NULL;
  
  if ( refChild == NULL ) {
    refChild = self->children;
  }

  if ( refChild->parent != self
    || ( newChild->type   == XML_DOCUMENT_FRAG_NODE 
     && newChild->children == NULL ) ) {
    /* NOT_FOUND_ERR */
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"NOT_FOUND_ERR\n");
    return NULL;
  }

  if ( !(domTestHierarchy( self, newChild )
      && domTestDocument( self, newChild ))) {
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n");
    return NULL;
  }

  if ( self->doc == newChild->doc ){
    domUnlinkNode( newChild );
  }
  else {
    newChild = domImportNode( self->doc, newChild, 1 );
  }
  
  domAddNodeToList(newChild, refChild->prev, refChild);
  if ( newChild->type != XML_ENTITY_REF_NODE ) {
    xmlReconciliateNs(self->doc, newChild);   
  }

  return newChild;
}

/*
 * this function does not exist in the spec although it's useful
 */
xmlNodePtr
domInsertAfter( xmlNodePtr self, 
        xmlNodePtr newChild,
        xmlNodePtr refChild ){
  if ( self == NULL || newChild == NULL ) 
    return NULL;

  if ( refChild == newChild ) 
    return newChild;
  
  if ( refChild == NULL ) {
    return domAppendChild( self, newChild );
  }

  if ( refChild->parent != self
    || ( newChild->type   == XML_DOCUMENT_FRAG_NODE 
     && newChild->children == NULL ) ) {
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"NOT_FOUND_ERR\n");
    return NULL;
  }

  if ( !(domTestHierarchy( self, newChild )
      && domTestDocument( self, newChild ))) {
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n");
    return NULL;
  }

  if ( self->doc == newChild->doc ){
    domUnlinkNode( newChild );
  }
  else {
    newChild = domImportNode( self->doc, newChild, 1 );
  }

  domAddNodeToList(newChild, refChild, refChild->next);
  if ( newChild->type != XML_ENTITY_REF_NODE ) {
    xmlReconciliateNs(self->doc, newChild);   
  }

  return newChild;
}

xmlNodePtr
domReplaceNode( xmlNodePtr oldNode, xmlNodePtr newNode ) {
  xmlNodePtr prev = NULL, next = NULL, par = NULL;
  
  if ( oldNode == NULL
     || newNode == NULL ) {
    /* NOT_FOUND_ERROR */
    return NULL;
  } 

  if ( oldNode->type == XML_ATTRIBUTE_NODE
     || newNode->type == XML_ATTRIBUTE_NODE
     || newNode->type == XML_DOCUMENT_NODE
     || domIsParent( newNode, oldNode ) ) {
    /* HIERARCHY_REQUEST_ERR
     * wrong node type
     * new node is parent of itself
     */
    xmlGenericError(xmlGenericErrorContext,"HIERARCHIY_REQUEST_ERR\n");
    return NULL;
  }
    
  par = oldNode->parent;
  prev = oldNode->prev;
  next = oldNode->next;

  if ( oldNode->_private == NULL ) {
    xmlUnlinkNode( oldNode );
  }
  else {
    domUnlinkNode( oldNode );
  }

  if( prev == NULL && next == NULL ) {
    /* oldNode was the only child */
    domAppendChild( par ,newNode ); 
  }
  else {
    domAddNodeToList( newNode, prev, next );
  }

  if ( newNode->type != XML_ENTITY_REF_NODE ) {
    xmlReconciliateNs(newNode->doc, newNode); 
  }

  return oldNode;
}

xmlChar*
domGetNodeValue( xmlNodePtr n ) {
  xmlChar * retval = NULL;
  if( n != NULL ) {
    switch ( n->type ) {
    case XML_ATTRIBUTE_NODE:
    case XML_ENTITY_DECL:
    case XML_TEXT_NODE:
    case XML_COMMENT_NODE:
    case XML_CDATA_SECTION_NODE:
    case XML_PI_NODE:
    case XML_ENTITY_REF_NODE:
      break;
    default:
      return retval;
      break;
    }
    if ( n->type != XML_ENTITY_DECL ) {
      retval = xmlXPathCastNodeToString(n);
    }
    else {
      if ( n->content != NULL ) {
        xs_warn(" dublicate content\n" );
        retval = xmlStrdup(n->content);
      }
      else if ( n->children != NULL ) {
        xmlNodePtr cnode = n->children;
        xs_warn(" use child content\n" );
        /* ok then toString in this case ... */
        while (cnode) {
          xmlBufferPtr buffer = xmlBufferCreate();
          /* buffer = xmlBufferCreate(); */
          xmlNodeDump( buffer, n->doc, cnode, 0, 0 );
          if ( buffer->content != NULL ) {
            xs_warn( "add item" );
            if ( retval != NULL ) {
              retval = xmlStrcat( retval, buffer->content );
            }
            else {
              retval = xmlStrdup( buffer->content );
            }
          }
          xmlBufferFree( buffer );
          cnode = cnode->next;
        }
      }
    }
  }

  return retval;
}

void
domSetNodeValue( xmlNodePtr n , xmlChar* val ){
  if ( n == NULL ) 
    return;
  if ( val == NULL ){
    val = (xmlChar *) "";
  }
 
  if( n->type == XML_ATTRIBUTE_NODE ){
    if ( n->children != NULL ) {
      n->last = NULL;
      xmlFreeNodeList( n->children );
    }
    n->children = xmlNewText( val );
    n->children->parent = n;
    n->children->doc = n->doc;
    n->last = n->children; 
  }
  else if( n->content != NULL ) {
    /* free old content */
    xmlFree( n->content );
    n->content = xmlStrdup(val);  
  }
}


void
domSetParentNode( xmlNodePtr self, xmlNodePtr p ) {
  /* never set the parent to a node in the own subtree */ 
  if( self && !domIsParent(self, p)) {
    if( self->parent != p ){
      xmlUnlinkNode( self );
      self->parent = p;
      if( p->doc != self->doc ) {
        self->doc = p->doc;
      }
    }
  }
}

xmlNodeSetPtr
domGetElementsByTagName( xmlNodePtr n, xmlChar* name ){
  xmlNodeSetPtr rv = NULL;
  xmlNodePtr cld = NULL;

  if ( n != NULL && name != NULL ) {
    cld = n->children;
    while ( cld != NULL ) {
      if ( xmlStrcmp( name, cld->name ) == 0 ){
        if ( rv == NULL ) {
          rv = xmlXPathNodeSetCreate( cld ) ;
        }
        else {
          xmlXPathNodeSetAdd( rv, cld );
        }
      }
      cld = cld->next;
    }
  }
 
  return rv;
}


xmlNodeSetPtr
domGetElementsByTagNameNS( xmlNodePtr n, xmlChar* nsURI, xmlChar* name ){
  xmlNodeSetPtr rv = NULL;

  if ( nsURI == NULL ) {
    return domGetElementsByTagName( n, name );
  }
 
  if ( n != NULL && name != NULL ) {
    xmlNodePtr cld = n->children;
    while ( cld != NULL ) {
      if ( xmlStrcmp( name, cld->name ) == 0 
         && cld->ns != NULL
         && xmlStrcmp( nsURI, cld->ns->href ) == 0 ){
        if ( rv == NULL ) {
          rv = xmlXPathNodeSetCreate( cld ) ;
        }
        else {
          xmlXPathNodeSetAdd( rv, cld );
        }
      }
      cld = cld->next;
    }
  }
 
  return rv;
}

xmlNsPtr
domNewNs ( xmlNodePtr elem , xmlChar *prefix, xmlChar *href ) {
  xmlNsPtr ns = NULL;
 
  if (elem != NULL) {
    ns = xmlSearchNs( elem->doc, elem, prefix );
  }
  /* prefix is not in use */
  if (ns == NULL) {
    ns = xmlNewNs( elem , href , prefix );
  } else {
    /* prefix is in use; if it has same URI, let it go, otherwise it's
      an error */
    if (!xmlStrEqual(href, ns->href)) {
      ns = NULL;
    }
  }
  return ns;
}

/* This routine may or may not make it into libxml2; Matt wanted it in
  here to be nice to those with older libxml2 installations.
  This instance is renamed from xmlHasNsProp to domHasNsProp. */
/* prolly not required anymore ... */
/**
 * xmlHasNsProp:
 * @node: the node
 * @name: the attribute name
 * @namespace: the URI of the namespace
 *
 * Search for an attribute associated to a node
 * This attribute has to be anchored in the namespace specified.
 * This does the entity substitution.
 * This function looks in DTD attribute declaration for #FIXED or
 * default declaration values unless DTD use has been turned off.
 *
 * Returns the attribute or the attribute declaration or NULL
 *   if neither was found.
 */
xmlAttrPtr
domHasNsProp(xmlNodePtr node, const xmlChar *name, const xmlChar *namespace) {
  xmlAttrPtr prop = NULL;
  xmlDocPtr doc = NULL;
  xmlNsPtr ns = NULL;
  
  if (node == NULL)
    return(NULL);
  
  prop = node->properties;
  if (namespace == NULL)
    return(xmlHasProp(node, name));
  while (prop != NULL) {
    /*
     * One need to have
     *  - same attribute names
     *  - and the attribute carrying that namespace
     *     or
     *  - no namespace on the attribute and the element carrying it
     */
    if ((xmlStrEqual(prop->name, name)) &&
      (/* ((prop->ns == NULL) && (node->ns != NULL) &&
        (xmlStrEqual(node->ns->href, namespace))) || */
       ((prop->ns != NULL) &&
       (xmlStrEqual(prop->ns->href, namespace))))) {
      return(prop);
    }
    prop = prop->next;
  }
 
#if 0
  /* xmlCheckDTD is static in libxml/tree.c; it is set there to 1
    and never changed, so commenting this out doesn't change the
    behaviour */
  if (!xmlCheckDTD) return(NULL);
#endif
 
  /*
   * Check if there is a default declaration in the internal
   * or external subsets
   */
  doc = node->doc;
  if (doc != NULL) {
    if (doc->intSubset != NULL) {
      xmlAttributePtr attrDecl;
   
      attrDecl = xmlGetDtdAttrDesc(doc->intSubset, node->name, name);
      if ((attrDecl == NULL) && (doc->extSubset != NULL))
        attrDecl = xmlGetDtdAttrDesc(doc->extSubset, node->name, name);
      
      if ((attrDecl != NULL) && (attrDecl->prefix != NULL)) {
        /*
         * The DTD declaration only allows a prefix search
         */
        ns = xmlSearchNs(doc, node, attrDecl->prefix);
        if ((ns != NULL) && (xmlStrEqual(ns->href, namespace)))
          return((xmlAttrPtr) attrDecl);
      }
    }
  }
  return(NULL);
}

xmlAttrPtr 
domSetAttributeNode( xmlNodePtr node, xmlAttrPtr attr ) {
  if ( node == NULL || attr == NULL ) {
    return attr;
  }
  if ( attr != NULL && attr->type != XML_ATTRIBUTE_NODE )
    return NULL;
  if ( node == attr->parent ) {
    return attr; /* attribute is allready part of the node */
  } 
  if ( attr->doc != node->doc ){
    attr = (xmlAttrPtr) domImportNode( node->doc, (xmlNodePtr) attr, 1 ); 
  } 
  else {
    xmlUnlinkNode( (xmlNodePtr) attr );
  }

  /* stolen from libxml2 */
  if ( attr != NULL ) {
    if (node->properties == NULL) {
      node->properties = attr;
    } else {
      xmlAttrPtr prev = node->properties;
      
      while (prev->next != NULL) prev = prev->next;
      prev->next = attr;
      attr->prev = prev;
    }
  }

  return attr;
}

int
domNodeNormalize( xmlNodePtr node )
{
  xmlNodePtr next = NULL;

  if ( node == NULL ) 
    return(0);

  switch ( node->type ) {
  case XML_TEXT_NODE:
    while ( node->next
        && node->next->type == XML_TEXT_NODE ) {
      next = node->next;
      xmlNodeAddContent(node, next->content);
      xmlUnlinkNode( next );

      /**
       * keep only nodes that are refered by perl (or GDOME)
       */
      if ( !next->_private )
        xmlFreeNode( next );
    }
    break;
  case XML_ELEMENT_NODE:
    domNodeNormalizeList( (xmlNodePtr) node->properties );
  case XML_ATTRIBUTE_NODE:
    return( domNodeNormalizeList( node->children ) );
    break;
  default:
    break;
  }  
  return(1);
}

int
domNodeNormalizeList( xmlNodePtr nodelist )
{
  if ( nodelist == NULL ) 
    return(0);

  while ( nodelist ){
    if ( domNodeNormalize( nodelist ) == 0 )
      return(0);
    nodelist = nodelist->next;
  }
  return(1);
}