Commits

Shlomi Fish  committed 4e2739a

Embedding the DocBook 5 version now.

  • Participants
  • Parent commits 44d49aa
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File t2/philosophy/politics/drug-legalisation/hebrew.html.wml

 		<License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/"><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"/></License></rdf:RDF> -->
 </p>
 
-<h2 id="introduction">הקדמה</h2>
+<h2 id="itself">The Article Itself</h2>
 
-<p>
-אנשים רבים לוקחים את האיסור על השימוש והמסחר בסמים שהינם לא חוקיים כעת (כגון
-מריחואנה, קוקאין והרואין) כמובן מאליו. הם מאמינים שיש הצדקה להחרים את
-הסמים הללו רק מפני שהם מזיקים פיזית. אולם, זה רחוק מאוד מלהיות האמת.
-בעוד שהסמים הינם מזיקים, אין סיבה טובה שיהיו לא חוקיים. למעשה, האיסור על הסמים
-גורם כל-כך הרבה תוצרי-לוואי לא טובים, ש<b>חייבים</b> לגרום שהשימוש והמסחר בהם
-יהיה חוקי.
-</p>
+<h3 id="body">Body</h3>
 
-<p>
-אם זה נשמע לכם לא יאומן - המשיכו לקרוא. אני בטוח שתמצאו שיש בסיס למה שאני אומר.
-</p>
+#include "docbook/5/rendered/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xhtml"
 
-<p>
-המלחמה על הסמים נתמכה על-ידי המחנות הפוליטיים של הימין והשמאל, ונדחתה רק על-ידי
-<a href="http://he.wikipedia.org/wiki/ליברטריאניזם">הליברטריאנים</a>
-וקבוצות מיעוט אחרות שמחזיקות בעמדה השונה. כתוצאה מכך, מרבית האנשים שמאמינים
-שהם צריכים לבחור בין שמאל, ימין או מרכז, חושבים שהאיסור על הסמים מקובל על כולם.
-אבל זה לא המצב. האיסור עליהם הוא מזיק מאוד לשלום הציבורי והפרטי וחייב להתבטל
-מהר ככל האפשר.
-</p>
+<h2 id="other_formats">Other Formats</h2>
 
-<h2 id="morality">המוסריות
-של השימוש בסמים</h2>
-
-<p>
-לאדם יש זכות בסיס לפגוע בעצמו, כל עוד הוא לא פוגע בכך באחרים. זאת משום שכל אחד הוא
-בעל השכל, הגוף והרכוש שלו, והוא האחראי הבלעדי לשימוש או לשימוש ברעה בהם.
-</p>
-
-<p>
-כל הטיעונים שלא מצדדים בכך, כמו האמירה שכך האדם תורם פחות לחברה, ונהפך לנטל
-עליה הם די מטופשים. זאת משום שאדם לעולם אינו חייב לתרום לחברה ("ראשית אל תזיקו"),
-והחברה כולה אינה מחויבת לתמוך בפרטים החברים בה. (יהיה זה סוציאליסיטי לטעון אחרת.)
-</p>
-
-<p>
-לכן, אדם חייב להיות מורשה על פי החוק לצרוך סמים. אינני אומר שזה רצוי אם הוא אכן
-נוהג כך. אני רק אומר שהוא צריך להיות מורשה לעשות כך, כשם שהוא מורשה לעשן,
-לשתות משקהות אלכוהוליים, לא לשמור על היגיינה אישית, לפזר כסף בלי סיבה טובה, לנהוג
-בטיפשות, וכו. כל אלה הינם פעילויות מזיקות, אבל עדיין לגיטימיות לחלוטין.
-</p>
-
-<h2 id="biology">הביולוגיה של השימוש בסמים</h2>
-
-<p>
-הסמים אינם כל-כך מזיקים לגוף כפי שאנשים רבים מניחים. מרבית המשתמשים בסמים הינם
-אנשים בריאים לחלוטין שפשוט יש להם תלות בסמים, בדיוק כמו שלאנשים שמעשנים, או כאלה
-שהינם אלכוהוליסטים או שמכורים לקפאין, יש תלות בסם. מכל בחינה אחרת, הם מסוגלים
-לתפקד כרגיל, ולהיות אזרחים טובים.
-</p>
-
-<p>
-אין מקרים מתועדים של מקרי מוות כתוצאה מצריכת מריחואנה בארצות-הברית. כמות מקרי המוות מקוקאין היא 20 לכל 100,000 (או 4 אם לוקחים בחשבון גורמים כמו איכות ירודה יותר בשל האיסור
-על הסמים), וכמות מקרי המוות מהרואין היא 400 לכל 100,000 (או 80 אם לוחקים  את הגורמים האלה
-בחשבון). זאת לעומת 150 מקרי מוות לכל 100,000 אנשים מאלכוהול ו-650 מצריכת טבק.
-</p>
-
-<p>
-אם ניקח את מספר הצרכנים בחשבון, הרי שבארה"ב היו כ-390,000 מקרי מוות לשנה מטבק, 150,000
-מאלכוהול, ורק 400 מהרואין ו-200 מקוקאין (וכלל לא היו ממריחואנה).
-(<a href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">מקור</a>.)
-</p>
-
-<p>
-אי לכך, לגליזציה של הסמים, מה שעלול באופן פוטנציאלי לעשות אותם נפוצים יותר, לא תהיה
-סכנה לבריאות הכללית של האוכלוסיה.
-</p>
-
-<h2 id="bio_psychology">הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים</h2>
-
-<p>
-עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע פשעים. בעוד
-שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים כשלעצמה לא תגרום לעלייה
-גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.
-</p>
-
-<p>
-יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי שלה כרגע, והעובדה
-שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין
-זו תוצאה ישירה של התוצרים הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.
-</p>
-
-<h2 id="arguments_for">טיעונים בעד לגליזציה של הסמים</h2>
-
-<h3 id="arguments_for__inflation_of_crime">האיסור על הסמים גורם לעלייה ניכרת בכמות הפשיעה</h3>
-
-<p>
-מכיוון שהסמים אינם חוקיים, הם מופצים על-ידי עוברי-חוק, שדורשים מחיר מופקע תמורתם.
-מחיר מופקע בהרבה מזה שדרוש לגדל, לזקק ולהפיץ אותם. כתוצאה מכך, יש שוק שחור גדול להפצה
-של סמים והמשתמשים בסמים נאלצים לבסוף לבצע פשעים כמו גניבה או שוד כדי לממן את
-הרגלי הסמים שלהם.
-</p>
-
-<p>
-אחוז הפשיעה בארצות-הברית גדל פי שניים בשל האיסור על האלכוהול ("חוק היובש"). כאשר האיסור
-הוסר, הוא קטן חזרה למצבו המקורי. צפוי שפשעים הנובעים מסמים גורמים לריבוי דומה, בשל
-האופי הדומה של האיסור.
-</p>
-
-<p>
-בניתוח הזה צריך לכלול גם את ה"פשעים" של השימוש, ההובלה והמחירה של הסמים, וכן את
-הפשעים שנגרמים כתוצאה מאופיים הנפשע של חלק מסוחרי הסמים. הובלת סמים היא גם
-מקור עצום של הכנסה לפשע המאורגן.
-</p>
-
-<p>
-ניתן יהיה לבטל את כל הפשע הזה במכה אחת על-ידי הפיכת הסמים לחוקיים. כאשר סמים יהפכו
-לחוקיים, הם ייוצרו, יופצו וימכרו על ידי גופים מקומיים לגיטימיים, שיהיו כפופים
-למגבלות של השוק הקפיטליסטי. המחירים שלהם ירדו למינימום, ויאפשרו לכולם לקנות אותם
-בכמויות הדרושות. פושעים כבר לא יוכלו להתקיים מלמכור אותם בשוק השחור, מאחר שכבר
-לא יהיה כזה.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__not_helping">המלחמה בסמים לא עוזרת להילחם בהם</h3>
-
-<p>
-ארגונים לשמירת חוק מנסים לעצור את הסחר בסמים על-ידי תפיסת משלוחי סמים וסוחרי סמים.
-אולם, לכל משלוח או סוחר שנתפס יש תוצאה אחת בלבד: עלייה זמנית במחיר הסמים במיקום אליו
-הם יועדו. מרבית משלוחי ועסקאות הסמים אינם נחשפים או נעצרים, וזהו מאבק חסר-טעם לנסות לעצור
-אותם.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__quality_decrease">האיסור על הסמים מוריד את איכותם</h3>
-
-<p>
-סמים לא חוקיים לא נמכרים בשוק החופשי וכתוצאה מכך התוצר הנמכר תלוי בגחמות
-של היצרן והמפיץ המקומי פורע-החוק. כתוצאה מכך, יש להם פעמים רבות איכות ירודה,
-מה שגורם לתוצרי-לוואי בריאותיים רבים בקרב המשתמשים שלהם, כולל מקרי מוות רבים.
-</p>
-
-<p>
-במהלך האיסור על האלכוהול, ראו שאיכות המשקאות האלכוהוליים ירדה משמעותית, ותופעה
-דומה קורה עכשיו עם הסמים שהם כרגע לא-חוקיים.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__causes_proliferation">האיסור על הסמים גורם לריבוי השימוש בהם</h3>
-
-<p>
-אנשים הנעשים צרכנים כבדים של סמים, צריכים פעמים רבות למצוא דרך
-לממן את ההתמכרות שלהם. כתוצאה מכך, הם לעיתים תכופות נעשים סוחרי סמים בעצמם,
-ומנסים לדחוף סמים לאנשים אחרים, כולל לילדים.
-</p>
-
-<p>
-הפיכת הסמים לחוקיים יעצור את מעגל הקסם הזה. מחיר הסמים ירד לרמות של שוק חופשי,
-ואנשים לא יצטרכו להפך לסוחרי סמים בעצמם כדי לממן את ההתמכרות שלהם.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__lower_sectors_progress">האטה בהתקדמות השכבות החלשות</h3>
-
-<p>
-סחר בסמים בחברה בה הם לא חוקיים הוא דרך לעשות כסף רב. כתוצאה מכך, אנשים צעירים
-בקרב העניים מוצאים במכירת סמים דרך קלה להתקיים ולהימלט מהמסלול הקשה יותר של לעבוד
-בעבודה הגונה.
-</p>
-
-<p>
-דבר זה גורם לתוצאה רעה על החברות בשכונות עוני, שאנשיהם פונים לסחר בסמים
-במקום לקדם את מעמדם בעולם הישר. הפיכת הסמים לחוקיים תהרוג את דרך
-המילוט הקלה הזאת ותכריח אנשים צעירים בקרב העניים להתמודד
-ולהשיג מחיה ביושר, ולקדם באופןהדרגתי את מצבם הכספי האישי והקיבוצי.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__unholy_enemy">המשתמשים בסמים משמשים כ"אויב הנורא" של החברה</h3>
-
-<p>
-יש מוטיב חוזר נפוץ בהסטוריה של "אויבים נוראים" - קבוצות מיעוט שמוצגות
-על-ידי המנהיגים ככאלה בעלות טבע מרושע עד כדי כך שהכלל הציבור צריך להיות
-נכון להקריב את חייהם, חרותם או שלומם כדי להילחם בהן. אלה היו היהודים בגרמניה
-הנאצית, והכופרים באיסלם. בחברה המודרנית, משתמשי הסמים עכשיו משמשים כאויב הנורא
-שבגינו הממשלה תוכל לפגוע <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism">בליברליזם</a>
-ובאופן הדרגתי לשעבד את ההמונים.
-</p>
-
-<p>
-אבל המשתמשים בסמים אינם אויב כזה - הם אינם מהווים סכנה לחברה. בנוסף, הם אנשים
-שזקוקים לעזרה, לא כאלה שצריך לרדוף ולתבוע.
-</p>
-
-<p>
-הלגליזציה של הסמים תפסיק את המגמה האירציונלית של הפיכת משתמשי הסמים לאויב הנורא
-ושל הפגיעה בזכויות הפרט של האזרחים על-ידי הממשלה. אין סיבה טובה לפגוע בזכויות
-הפרט, על אחת כמה וכמה כזאת חסרת-תועלת וחסרת-טעם כמו לנסות "לנצח" במלחמה על הסמים.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__abusive_behaviour">האיסור גורם
-להתנהגות בלתי-רצויה בקרב המשתמשים בסמים</h3>
-
-<p>
-מכיוון שהסמים הם בלתי-חוקיים והשימוש בהם עלול לגרום למשתמש בהם להיאסר, המשתמשים בסמים
-בד"כ מאמצים התנהגות בלתי-רצויה: הם משקרים, גונבים, ונעשים לא-הגונים וחשדנים. זאת איננה
-תוצאה של הסם עצמו, אלא תוצאה של המצב הפסיכולוגי והחוקי בו הם נמצאים. על-ידי לגליזציה
-של הסמים, אפשר יהיה לוודא שמשתמשים בסמים יוכלו להודות בבעיות שלהם בפתיחות, ולבקש עזרה.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__legit_uses">מניעת שימושים לגיטימיים</h3>
-
-<p>
-האיסור על הסמים הלא חוקיים מונע מספר שימושים לגיטימיים של הצמחים מהם הם עשויים.
-הדוגמאות הבולטות ביותר הוא נייר שניתן להכנה מ<a href="http://he.wikipedia.org/wiki/המפ">המפ</a>, אבל כיום מיוצר בעיקר מעצים שנגדעו
-(מה שבטוח לא טוב לאיכות הסביבה), והשימושים הרפואיים השונים של מריחואנה.
-</p>
-
-<h3 id="arguments_for__jailing_people">נטל על החברה בשל אנשים בכלא</h3>
-
-<p>
-האיסור על הסמים גורם לכליאתם של אנשים רבים - ישנם למעלה ממיליון אסורים בשל עבירות
-על סמים בארצות-הברית. ישנם יותר אם כוללים עבירות שנגרמו בשל סמים כמו גניבה כדי להשיג
-סמים.
-</p>
-
-<p>
-האסירים הללו מהווים נטל גדול על החברה שנדרשת לתמוך בהם. הם גם מונעים מאנשים שביצעו פשעים
-חמורים יותר מלהיכלא, מה שפוגע במערכת הענישה והשיקום של הממשל.
-</p>
-
-<p>
-הלגליזציה של הסמים תפנה את בתי-הכלא מפושעים לא-אמיתיים, ותחזיר את הצדק. והאנשים
-שומרי החוק לא יצטרכו יותר לתמוך במאות אלפי משתמשי-סמים או סוחרי-סמים כלואים.
-</p>
-
-<h2 id="summary">סיכום</h2>
-
-<p>
-האיסור על הסמים הוא בעיית הסמים האמיתית. הוא מהווה מלחמה נגד העם, שעולה בחיים, כסף ורכוש.
-אין לו סיבה טובה. ההסטוריה מספרת לנו שכל האיסורים על סמים דומים בעבר נכשלו באופן מחפיר.
-האיסור הנוכחי על הסמים איננו שונה.
-</p>
-
-<h2 id="what_you_can_do_about_it">מה אתם יכולים לעשות בנידון?</h2>
-
-<p>
-הנה רשימה של פעילויות שתוכלו לעשות כדי לעזור במטרה של המאבק למען לגליזיציה של הסמים:
-</p>
-
-<ol>
-
-<li>
-<p>
-<b>הסבר לאנשים אחרים על כך</b>:
-כתבו משהו בעד הפיכת הסמים לחוקיים באינטרנט - בבלוגים, רשימות דיוור, קבוצות דיון ופורומים;
-כתבו עבודה לבית-הספר עליה; פרסמו מאמרים עליה בעיתונים, ספרו עליה לחבריכם, וכו.
-</p>
-<p>
-שימו לב שאתם יכולים להרגיש חופשיים לקשר למאמר הזה, או אפילו לצטט אותו, כל עוד
-אתם נותנים ייחוס. (למידע נוסף, ראו את
-<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">רשיון
-התוכן הפתוח, CC-by</a>, שלו.)
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<b>צרו קשר עם הממשלה שלכם</b> -
- כתבו לנציגים ולממשלה שלכם וספרו להם מדוע האיסור על הסמים הוא מזיק ולא מוצדק.
-במידת האפשר, הצביעו לנציגים שתומכים בהסרת האיסור של הסמים.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<b>אל תפעלו כנגד המטרה</b> -
-אם את או אתה שוטר האוכף את האיסור על הסמים, אז עברו למחלק אחר או התפטרו. אם את או אתה
-סוכן של
-<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">הסוכנות לאכיפת  הסמים (DEA)</a>
-או ארגון דומה - התפטרו.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-לבסוף
-<b>אל תשמשו בסמים לא חוקיים</b>.
-יש להם תוצרי-לוואי רפואיים רעים רבים, והשימוש בהם גורע מהאמינות שלכם כמישהו שיכול לבקר
-את האיסור עליהם.
-
-</p>
-</li>
-</ol>
-
-<p>
-על ידי פעולה ואם נפיץ ברבים את ההבנה שסמים צריכים להיות חוקיים שוב, נוכל ליצור תנועה
-חזקה וחיונית כנגד האיסור על הסמים, שתוכל לבסוף למגר אותו לחלוטין.
-</p>
-
-<h2 id="links">קישורים</h2>
+<h3>3rd Version</h3>
 
 <ul>
-
 <li>
-<p>
-<a href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">"Thinking about Drug Legalization"
-של ג'יימס אוסטרובסקי</a> הוא מאמר מצוין ומפורט על הבעיות של האיסור על הסמים.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-בויקיפדיה האנגלית יש
-<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)">מאמר שנכתב על האיסור
-על הסמים</a> ממה שהיא בתקווה נקודת-מבט נייטרלית.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<a href="http://www.drugwarfacts.org/">האתר "עובדות המלחמה בסמים"</a>
-הומלץ לי על-ידי ליברטריאני שהתכתבתי איתו. לא קראתי אותו במלואו עדיין.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<a href="http://www.druglibrary.org/schaffer/">ספריית מדיניות הסמים של שפר</a>
-היא אתר מקיף התומך בלגליזציה של הסמים. היא מכילה
-<a href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/">עותק של אתר הסוכנות לאכיפת הסמים עם
-הערות</a> ובמיוחד
-<a href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/pubs/legaliz/claims.htm">הפרכה צעד-אחרי-צעד
-של המסמך "לדבר נגד לגליזציה של הסמים" שלהם</a>.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<a href="http://legalize.org.il/">Legalize! Israel</a>
-הוא אתר ששם לו למטרה למגר את האיסור על הסמים בישראל.
-</p>
-</li>
-
-<li>
-<p>
-<a href="http://ale-yarok.org.il/hebrew/">עלה ירוק</a>
-היא מפלגה ישראלית שתומכת בלגליזציה של הסמים.
-</p>
+<a href="case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xml">Original DocBook/XML</a>
 </li>
 </ul>