Commits

Shlomi Fish committed ccd11a4

Start adding the case-for-drug-legalise-hebrew.

 • Participants
 • Parent commits 7568aba

Comments (0)

Files changed (1)

File lib/docbook/5/xml/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xml

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:fic="http://web-cpan.berlios.de/modules/XML-Grammar-Fortune/fiction-xml-0.2/" xmlns:db="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xml:id="index" xml:lang="he-IL" version="5.0">
+  <info>
+    <title>בעד הלגליזציה של הסמים</title>
+  </info>
+  <section xml:id="introduction">
+    <info>
+      <title>הקדמה</title>
+    </info>
+
+    <para>
+      אנשים רבים לוקחים את האיסור על השימוש והמסחר בסמים שהינם לא חוקיים כעת (כגון
+      מריחואנה, קוקאין והרואין) כמובן מאליו. הם מאמינים שיש הצדקה להחרים את
+      הסמים הללו רק מפני שהם מזיקים פיזית. אולם, זה רחוק מאוד מלהיות האמת.
+      בעוד שהסמים הינם מזיקים, אין סיבה טובה שיהיו לא חוקיים. למעשה, האיסור על הסמים
+      גורם כל-כך הרבה תוצרי-לוואי לא טובים,
+      <emphasis role="bold">שחייבים</emphasis> לגרום שהשימוש והמסחר בהם
+      יהיה חוקי.
+    </para>
+
+    <para>
+      אם זה נשמע לכם לא יאומן - המשיכו לקרוא. אני בטוח שתמצאו שיש בסיס למה שאני אומר.
+    </para>
+
+    <para>
+      המלחמה על הסמים נתמכה על-ידי המחנות הפוליטיים של הימין והשמאל, ונדחתה רק על-ידי
+      <link xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/ליברטריאניזם">הליברטריאנים</link>
+      וקבוצות מיעוט אחרות שמחזיקות בעמדה השונה. כתוצאה מכך, מרבית האנשים שמאמינים
+      שהם צריכים לבחור בין שמאל, ימין או מרכז, חושבים שהאיסור על הסמים מקובל על כולם.
+      אבל זה לא המצב. האיסור עליהם הוא מזיק מאוד לשלום הציבורי והפרטי וחייב להתבטל
+      מהר ככל האפשר.
+    </para>
+
+  </section>
+
+  <section xml:id="morality">
+    <info>
+      <title>המוסריות של השימוש בסמים</title>
+    </info>
+
+    <para>
+      לאדם יש זכות בסיס לפגוע בעצמו, כל עוד הוא לא פוגע בכך באחרים. זאת משום שכל אחד הוא
+      בעל השכל, הגוף והרכוש שלו, והוא האחראי הבלעדי לשימוש או לשימוש ברעה בהם.
+    </para>
+
+    <para>
+      כל הטיעונים שלא מצדדים בכך, כמו האמירה שכך האדם תורם פחות לחברה, ונהפך לנטל
+      עליה הם די מטופשים. זאת משום שאדם לעולם אינו חייב לתרום לחברה ("ראשית אל תזיקו"),
+      והחברה כולה אינה מחויבת לתמוך בפרטים החברים בה. (יהיה זה סוציאליסיטי לטעון אחרת.)
+    </para>
+
+    <para>
+      לכן, אדם חייב להיות מורשה על פי החוק לצרוך סמים. אינני אומר שזה רצוי אם הוא אכן
+      נוהג כך. אני רק אומר שהוא צריך להיות מורשה לעשות כך, כשם שהוא מורשה לעשן,
+      לשתות משקהות אלכוהוליים, לא לשמור על היגיינה אישית, לפזר כסף בלי סיבה טובה, לנהוג
+      בטיפשות, וכו. כל אלה הינם פעילויות מזיקות, אבל עדיין לגיטימיות לחלוטין.
+    </para>
+
+  </section>
+
+<h2 id="biology">הביולוגיה של השימוש בסמים</h2>
+
+<para>
+הסמים אינם כל-כך מזיקים לגוף כפי שאנשים רבים מניחים. מרבית המשתמשים בסמים הינם
+אנשים בריאים לחלוטין שפשוט יש להם תלות בסמים, בדיוק כמו שלאנשים שמעשנים, או כאלה
+שהינם אלכוהוליסטים או שמכורים לקפאין, יש תלות בסם. מכל בחינה אחרת, הם מסוגלים
+לתפקד כרגיל, ולהיות אזרחים טובים.
+</para>
+
+<para>
+אין מקרים מתועדים של מקרי מוות כתוצאה מצריכת מריחואנה בארצות-הברית. כמות מקרי המוות מקוקאין היא 20 לכל 100,000 (או 4 אם לוקחים בחשבון גורמים כמו איכות ירודה יותר בשל האיסור
+על הסמים), וכמות מקרי המוות מהרואין היא 400 לכל 100,000 (או 80 אם לוחקים את הגורמים האלה
+בחשבון). זאת לעומת 150 מקרי מוות לכל 100,000 אנשים מאלכוהול ו-650 מצריכת טבק.
+</para>
+
+<para>
+אם ניקח את מספר הצרכנים בחשבון, הרי שבארה"ב היו כ-390,000 מקרי מוות לשנה מטבק, 150,000
+מאלכוהול, ורק 400 מהרואין ו-200 מקוקאין (וכלל לא היו ממריחואנה).
+(<link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">מקור</link>.)
+</para>
+
+<para>
+אי לכך, לגליזציה של הסמים, מה שעלול באופן פוטנציאלי לעשות אותם נפוצים יותר, לא תהיה
+סכנה לבריאות הכללית של האוכלוסיה.
+</para>
+
+<h2 id="bio_psychology">הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים</h2>
+
+<para>
+עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע פשעים. בעוד
+שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים כשלעצמה לא תגרום לעלייה
+גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.
+</para>
+
+<para>
+יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי שלה כרגע, והעובדה
+שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין
+זו תוצאה ישירה של התוצרים הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.
+</para>
+
+<h2 id="arguments_for">טיעונים בעד לגליזציה של הסמים</h2>
+
+<h3 id="arguments_for__inflation_of_crime">האיסור על הסמים גורם לעלייה ניכרת בכמות הפשיעה</h3>
+
+<para>
+מכיוון שהסמים אינם חוקיים, הם מופצים על-ידי עוברי-חוק, שדורשים מחיר מופקע תמורתם.
+מחיר מופקע בהרבה מזה שדרוש לגדל, לזקק ולהפיץ אותם. כתוצאה מכך, יש שוק שחור גדול להפצה
+של סמים והמשתמשים בסמים נאלצים לבסוף לבצע פשעים כמו גניבה או שוד כדי לממן את
+הרגלי הסמים שלהם.
+</para>
+
+<para>
+אחוז הפשיעה בארצות-הברית גדל פי שניים בשל האיסור על האלכוהול ("חוק היובש"). כאשר האיסור
+הוסר, הוא קטן חזרה למצבו המקורי. צפוי שפשעים הנובעים מסמים גורמים לריבוי דומה, בשל
+האופי הדומה של האיסור.
+</para>
+
+<para>
+בניתוח הזה צריך לכלול גם את ה"פשעים" של השימוש, ההובלה והמחירה של הסמים, וכן את
+הפשעים שנגרמים כתוצאה מאופיים הנפשע של חלק מסוחרי הסמים. הובלת סמים היא גם
+מקור עצום של הכנסה לפשע המאורגן.
+</para>
+
+<para>
+ניתן יהיה לבטל את כל הפשע הזה במכה אחת על-ידי הפיכת הסמים לחוקיים. כאשר סמים יהפכו
+לחוקיים, הם ייוצרו, יופצו וימכרו על ידי גופים מקומיים לגיטימיים, שיהיו כפופים
+למגבלות של השוק הקפיטליסטי. המחירים שלהם ירדו למינימום, ויאפשרו לכולם לקנות אותם
+בכמויות הדרושות. פושעים כבר לא יוכלו להתקיים מלמכור אותם בשוק השחור, מאחר שכבר
+לא יהיה כזה.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__not_helping">המלחמה בסמים לא עוזרת להילחם בהם</h3>
+
+<para>
+ארגונים לשמירת חוק מנסים לעצור את הסחר בסמים על-ידי תפיסת משלוחי סמים וסוחרי סמים.
+אולם, לכל משלוח או סוחר שנתפס יש תוצאה אחת בלבד: עלייה זמנית במחיר הסמים במיקום אליו
+הם יועדו. מרבית משלוחי ועסקאות הסמים אינם נחשפים או נעצרים, וזהו מאבק חסר-טעם לנסות לעצור
+אותם.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__quality_decrease">האיסור על הסמים מוריד את איכותם</h3>
+
+<para>
+סמים לא חוקיים לא נמכרים בשוק החופשי וכתוצאה מכך התוצר הנמכר תלוי בגחמות
+של היצרן והמפיץ המקומי פורע-החוק. כתוצאה מכך, יש להם פעמים רבות איכות ירודה,
+מה שגורם לתוצרי-לוואי בריאותיים רבים בקרב המשתמשים שלהם, כולל מקרי מוות רבים.
+</para>
+
+<para>
+במהלך האיסור על האלכוהול, ראו שאיכות המשקאות האלכוהוליים ירדה משמעותית, ותופעה
+דומה קורה עכשיו עם הסמים שהם כרגע לא-חוקיים.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__causes_proliferation">האיסור על הסמים גורם לריבוי השימוש בהם</h3>
+
+<para>
+אנשים הנעשים צרכנים כבדים של סמים, צריכים פעמים רבות למצוא דרך
+לממן את ההתמכרות שלהם. כתוצאה מכך, הם לעיתים תכופות נעשים סוחרי סמים בעצמם,
+ומנסים לדחוף סמים לאנשים אחרים, כולל לילדים.
+</para>
+
+<para>
+הפיכת הסמים לחוקיים יעצור את מעגל הקסם הזה. מחיר הסמים ירד לרמות של שוק חופשי,
+ואנשים לא יצטרכו להפך לסוחרי סמים בעצמם כדי לממן את ההתמכרות שלהם.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__lower_sectors_progress">האטה בהתקדמות השכבות החלשות</h3>
+
+<para>
+סחר בסמים בחברה בה הם לא חוקיים הוא דרך לעשות כסף רב. כתוצאה מכך, אנשים צעירים
+בקרב העניים מוצאים במכירת סמים דרך קלה להתקיים ולהימלט מהמסלול הקשה יותר של לעבוד
+בעבודה הגונה.
+</para>
+
+<para>
+דבר זה גורם לתוצאה רעה על החברות בשכונות עוני, שאנשיהם פונים לסחר בסמים
+במקום לקדם את מעמדם בעולם הישר. הפיכת הסמים לחוקיים תהרוג את דרך
+המילוט הקלה הזאת ותכריח אנשים צעירים בקרב העניים להתמודד
+ולהשיג מחיה ביושר, ולקדם באופןהדרגתי את מצבם הכספי האישי והקיבוצי.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__unholy_enemy">המשתמשים בסמים משמשים כ"אויב הנורא" של החברה</h3>
+
+<para>
+יש מוטיב חוזר נפוץ בהסטוריה של "אויבים נוראים" - קבוצות מיעוט שמוצגות
+על-ידי המנהיגים ככאלה בעלות טבע מרושע עד כדי כך שהכלל הציבור צריך להיות
+נכון להקריב את חייהם, חרותם או שלומם כדי להילחם בהן. אלה היו היהודים בגרמניה
+הנאצית, והכופרים באיסלם. בחברה המודרנית, משתמשי הסמים עכשיו משמשים כאויב הנורא
+שבגינו הממשלה תוכל לפגוע <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism">בליברליזם</link>
+ובאופן הדרגתי לשעבד את ההמונים.
+</para>
+
+<para>
+אבל המשתמשים בסמים אינם אויב כזה - הם אינם מהווים סכנה לחברה. בנוסף, הם אנשים
+שזקוקים לעזרה, לא כאלה שצריך לרדוף ולתבוע.
+</para>
+
+<para>
+הלגליזציה של הסמים תפסיק את המגמה האירציונלית של הפיכת משתמשי הסמים לאויב הנורא
+ושל הפגיעה בזכויות הפרט של האזרחים על-ידי הממשלה. אין סיבה טובה לפגוע בזכויות
+הפרט, על אחת כמה וכמה כזאת חסרת-תועלת וחסרת-טעם כמו לנסות "לנצח" במלחמה על הסמים.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__abusive_behaviour">האיסור גורם
+להתנהגות בלתי-רצויה בקרב המשתמשים בסמים</h3>
+
+<para>
+מכיוון שהסמים הם בלתי-חוקיים והשימוש בהם עלול לגרום למשתמש בהם להיאסר, המשתמשים בסמים
+בד"כ מאמצים התנהגות בלתי-רצויה: הם משקרים, גונבים, ונעשים לא-הגונים וחשדנים. זאת איננה
+תוצאה של הסם עצמו, אלא תוצאה של המצב הפסיכולוגי והחוקי בו הם נמצאים. על-ידי לגליזציה
+של הסמים, אפשר יהיה לוודא שמשתמשים בסמים יוכלו להודות בבעיות שלהם בפתיחות, ולבקש עזרה.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__legit_uses">מניעת שימושים לגיטימיים</h3>
+
+<para>
+האיסור על הסמים הלא חוקיים מונע מספר שימושים לגיטימיים של הצמחים מהם הם עשויים.
+הדוגמאות הבולטות ביותר הוא נייר שניתן להכנה מ<link xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/המפ">המפ</link>, אבל כיום מיוצר בעיקר מעצים שנגדעו
+(מה שבטוח לא טוב לאיכות הסביבה), והשימושים הרפואיים השונים של מריחואנה.
+</para>
+
+<h3 id="arguments_for__jailing_people">נטל על החברה בשל אנשים בכלא</h3>
+
+<para>
+האיסור על הסמים גורם לכליאתם של אנשים רבים - ישנם למעלה ממיליון אסורים בשל עבירות
+על סמים בארצות-הברית. ישנם יותר אם כוללים עבירות שנגרמו בשל סמים כמו גניבה כדי להשיג
+סמים.
+</para>
+
+<para>
+האסירים הללו מהווים נטל גדול על החברה שנדרשת לתמוך בהם. הם גם מונעים מאנשים שביצעו פשעים
+חמורים יותר מלהיכלא, מה שפוגע במערכת הענישה והשיקום של הממשל.
+</para>
+
+<para>
+הלגליזציה של הסמים תפנה את בתי-הכלא מפושעים לא-אמיתיים, ותחזיר את הצדק. והאנשים
+שומרי החוק לא יצטרכו יותר לתמוך במאות אלפי משתמשי-סמים או סוחרי-סמים כלואים.
+</para>
+
+<h2 id="summary">סיכום</h2>
+
+<para>
+האיסור על הסמים הוא בעיית הסמים האמיתית. הוא מהווה מלחמה נגד העם, שעולה בחיים, כסף ורכוש.
+אין לו סיבה טובה. ההסטוריה מספרת לנו שכל האיסורים על סמים דומים בעבר נכשלו באופן מחפיר.
+האיסור הנוכחי על הסמים איננו שונה.
+</para>
+
+<h2 id="what_you_can_do_about_it">מה אתם יכולים לעשות בנידון?</h2>
+
+<para>
+הנה רשימה של פעילויות שתוכלו לעשות כדי לעזור במטרה של המאבק למען לגליזיציה של הסמים:
+</para>
+
+<ol>
+
+<listitem>
+<para>
+<b>הסבר לאנשים אחרים על כך</b>:
+כתבו משהו בעד הפיכת הסמים לחוקיים באינטרנט - בבלוגים, רשימות דיוור, קבוצות דיון ופורומים;
+כתבו עבודה לבית-הספר עליה; פרסמו מאמרים עליה בעיתונים, ספרו עליה לחבריכם, וכו.
+</para>
+<para>
+שימו לב שאתם יכולים להרגיש חופשיים לקשר למאמר הזה, או אפילו לצטט אותו, כל עוד
+אתם נותנים ייחוס. (למידע נוסף, ראו את
+<link xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">רשיון
+התוכן הפתוח, CC-by</link>, שלו.)
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<b>צרו קשר עם הממשלה שלכם</b> -
+ כתבו לנציגים ולממשלה שלכם וספרו להם מדוע האיסור על הסמים הוא מזיק ולא מוצדק.
+במידת האפשר, הצביעו לנציגים שתומכים בהסרת האיסור של הסמים.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<b>אל תפעלו כנגד המטרה</b> -
+אם את או אתה שוטר האוכף את האיסור על הסמים, אז עברו למחלק אחר או התפטרו. אם את או אתה
+סוכן של
+<link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">הסוכנות לאכיפת הסמים (DEA)</link>
+או ארגון דומה - התפטרו.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+לבסוף
+<b>אל תשמשו בסמים לא חוקיים</b>.
+יש להם תוצרי-לוואי רפואיים רעים רבים, והשימוש בהם גורע מהאמינות שלכם כמישהו שיכול לבקר
+את האיסור עליהם.
+
+</para>
+</listitem>
+</ol>
+
+<para>
+על ידי פעולה ואם נפיץ ברבים את ההבנה שסמים צריכים להיות חוקיים שוב, נוכל ליצור תנועה
+חזקה וחיונית כנגד האיסור על הסמים, שתוכל לבסוף למגר אותו לחלוטין.
+</para>
+
+<h2 id="links">קישורים</h2>
+
+<unorderedlist>
+
+<listitem>
+<para>
+<link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">"Thinking about Drug Legalization"
+של ג'יימס אוסטרובסקי</link> הוא מאמר מצוין ומפורט על הבעיות של האיסור על הסמים.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+בויקיפדיה האנגלית יש
+<link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)">מאמר שנכתב על האיסור
+על הסמים</link> ממה שהיא בתקווה נקודת-מבט נייטרלית.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<link xlink:href="http://www.drugwarfacts.org/">האתר "עובדות המלחמה בסמים"</link>
+הומלץ לי על-ידי ליברטריאני שהתכתבתי איתו. לא קראתי אותו במלואו עדיין.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/">ספריית מדיניות הסמים של שפר</link>
+היא אתר מקיף התומך בלגליזציה של הסמים. היא מכילה
+<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/">עותק של אתר הסוכנות לאכיפת הסמים עם
+הערות</link> ובמיוחד
+<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/pubs/legaliz/claims.htm">הפרכה צעד-אחרי-צעד
+של המסמך "לדבר נגד לגליזציה של הסמים" שלהם</link>.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<link xlink:href="http://legalize.org.il/">Legalize! Israel</link>
+הוא אתר ששם לו למטרה למגר את האיסור על הסמים בישראל.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<link xlink:href="http://ale-yarok.org.il/hebrew/">עלה ירוק</link>
+היא מפלגה ישראלית שתומכת בלגליזציה של הסמים.
+</para>
+</listitem>
+</unorderedlist>
+</article>