shlomi-fish-homepage / t2 / me / resumes / Shlomi-Fish-Heb-Resume.html

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html
     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="he-IL" lang="he-IL">
<head>
<title>קורות חיים - שלומי פיש</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
body { direction : rtl; font-family : "David CLM", "David", serif; }
*:lang(en) { font-family: "Times New Roman", serif; }
*:lang(he) { font-family: "David", "David CLM", serif; }
h1 { text-align : center; }
/* Workaround to look good in Explorer. <sigh /> */
dl > dt { float : right; clear : right; padding-left: 1em; }
dl > dd { float : right; clear : left; margin-right : 0em; }
table { clear: both ;width : 95%; margin-top : 1em;}
td { vertical-align : top; padding-bottom : 0.5em; }
/* t = time */
td.t { width : 20%; }
td.field { width : 20%; font-weight: bold;}
td.enum { direction : ltr; }
td > h2 { margin : 0 0 0.2em 0; padding : 0 0 0 0;}
td > h3 { margin : 0 0 0.2em 0; padding : 0 0 0 0;}
</style>
</head>
<body>
<h1>קורות חיים - שלומי פיש</h1>

<p>
שלומי פיש
</p>
<dl>
<dt>כתובת:</dt>
<dd>אליהו חכים 4, תל אביב 69120</dd>
<dt>טלפון:</dt>
<dd>03-6424668</dd>
<dt>טלפון נייד:</dt>
<dd>054-6232377</dd>
<dt>פקס:</dt>
<dd>03-6414319</dd>
<dt>תיבת דואר אלקטרוני:</dt>
<dd>shlomif@iglu.org.il</dd>
<dt>אתר הבית:</dt>
<dd>http://www.shlomifish.org/&lrm;</dd>
</dl>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
<h2>השכלה</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1997-2003
</td>
<td>
הטכניון<br />
תואר ראשון בהנדסת חשמל (בהצטיינות)<br />
ממוצע: 84.6%.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1991-1995
</td>
<td>
הגמנסיה העברית "הרצליה".<br />
מקצועות ראשיים: מתמטיקה, אנגלית, פיסיקה וערבית.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h2>נסיון</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h3>תכנות</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
<span dir="ltr">2001-<span dir="rtl">הווה</span></span>
</td>
<td>
שרת קבוצת משתמשי הלינוקס בישראל (IGLU)<br />
מנהל מערכת
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
ניהול שרת מקוון עם שרותי FTP, SMTP, ומספר גדול של שרותי ווב.
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
2000-2003
</td>
<td>
Freecell Solver
<span dir="rtl">(פרוייקט עצמאי)</span>
<br />
מתכנת ראשי
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
</td>
<td>
תוכנית בשפת C הפותרת בצורה אוטומטית 
משחקים של פריסל ומשחקי קלפים דומים.
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1997
</td>
<td>
MikMod for Java 
<span dir="rtl">(פרוייקט עצמאי)</span>
<br />
מתכנת
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
תרגום תוכנה מ-ANSI C לג'אוה.
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
ינואר 1997 - <br />
אוקטובר 1997
</td>
<td>
סמארט-לינק בע"מ<br />
מתכנת וטסטר
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
</td>
<td>
עריכת בדיקות למודם מבוסס תוכנה
(<span dir="ltr">Modio™</span>)
, תכנות.
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
אפריל 1996 - <br />
אוקטובר 1996
</td>
<td>
קורטקסט בע"מ
<br />
מתכנת, מתחזק אתר באינטרנט, הפעלת מערכת UNIX
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
כתיבת HTML, תוכניות CGI, תוכניות שרת/לקוח TCP/IP.
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
יוני 1995 - <br />
מרץ 1996
</td>
<td>
אלפז מערכות אלקטרו-אופטיות בע"מ
מתכנת ראשי של 
<span dir="ltr">EIRIS (Elpas Infra-Red 
Identification System)</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
בסיסי-נתונים (ODBC ו-Vector), 
תוכניות שרת-לקוח (עם NetDDE)
, MS-Windows GUI אנגלי/עברי.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h3>מתמטיקה</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1994
</td>
<td>
מקום ראשון, התחרות הראשונה במתמטיקה לנבחרות בתי-הספר.
ביחד עם אור צוק, עמית זינגר וקובי קרליבך.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h3>כתיבה יוצרת</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1998
</td>
<td>
The One with the Fountainhead
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
פרק של הסדרה "חברים" המהווה פרודיה על הספר "כמעיין המתגבר".
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="t">
1996-1997
</td>
<td>
האויב ואיך עזרתי להילחם בו
</td>
</tr>

<tr>
<td class="t">
</td>
<td>
סאטירה על המצב בגבול בין ישראל ללבנון.
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2">
<h2>תחומי התמחות</h2>
</td>
</tr>

<tr>
<td class="field">
שפות תכנות:
</td>
<td class="enum" lang="en">
C/C++, Perl, Basic, Java, JavaScript, 
Object Pascal, Bourne Shell, Scheme, Haskell, Matlab
</td>
</tr>
<tr>
<td class="field">
מערכות הפעלה:
</td>
<td class="enum" lang="en">
UNIX (Linux, FreeBSD, others), 
Windows 95/98, Windows 3.11, DOS
</td>
</tr>

<tr>
<td class="field">
בסיסי נתונים:
</td>
<td class="enum" lang="en">
SQL, Delphi, ODBC, MS-Access 
(Jet Engine) miniSQL/MySQL, PostgreSQL
</td>
</tr>

<tr>
<td class="field">
בתחום האינטרנט:
</td>
<td class="enum" lang="en">
HTML, JavaScript, CGI programming, 
TCP/IP programming, Web Meta Language, Apache
</td>
</tr>

<tr>
<td class="field">
תוכנות שונות:
</td>
<td class="enum" lang="en">
Word, Excel, WordPerfect, Corel-Draw, 
The GIMP, LaTeX, Docbook/XML
</td>
</tr>

<tr>
<td class="field">
כלי פיתוח:
</td>
<td class="enum" lang="en">
Autoconf/Automake/Libtool, CVS, Subversion, BitKeeper
</td>
</tr>
</table>

<h2>ממליצים</h2>

<p>
יינתנו במידת הצורך.
</p>

<h2>פרטים אישיים</h2>

<p>
<b>תאריך לידה:</b> 5 במאי, 1977<br />
<b>מצב משפחתי:</b> רווק<br />
</p>

</body>
</html>
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.