Source

shlomi-fish-homepage / t2 / work / hire-me / hebrew.html.wml

#include '../template.wml'

<latemp_subject "שלומי פיש - שכור לך שפצר!" />

<latemp_before_main_title>
<div class="hebrew">
</latemp_before_main_title>

<div class="lang_switch">
<ul>
<li><a href="./">English</a></li>
<li><a href="./hebrew.html">Hebrew (עברית)</a></li>
</ul>
</div>

<p>
אני מפתח תוכנה מנוסה ומחבר של סיפורים, מאמרים, מסות, ומצגות בעל כמות גדולה של ידע מגוון. 
בין הדברים שאני יכול לעשות הם:
</p>

<h2>לעבוד כיועץ או קבלן</h2>

<p>
ניתן לשכור אותי לעבודה כיועץ או קבלן בכל אחד מתחומי ההתמחות שלי. ניתן להסתכל 
<a href="$(ROOT)/me/resumes/">בקורות החיים שלי</a> 

<a href="$(ROOT)/">בדף בית זה</a>
לדברים שעשיתי בעבר. כמו-כן אין לי בעייה ללמוד דברים חדשים במהלך העבודה שלי
</p>

<p>
שכר הייעוץ שלי הוא בר-מיקוח.
</p>

<h2>כעובד שכיר</h2>

<p>
ניתן גם לשכור אותי כעובד במשרה מלאה או חצי-משרה. אני מעדיף לקבל 
משכורת גלובלית, ו/או לעבוד במשרד. יש לי תפוקה ממוצעת טובה מאוד, ואני מייצר קוד
באיכות טובה.
</p>

<h2>בניית ותחזוקת אתרי וו'ב</h2>

<p>
ניתן גם לשכור אותי כדי לבצע תכנון, בנייה ותחזוקה של אתרי וו'ב. באפשרותי 
או לבנות אתרים חדשים, לשפץ אתרים קיימים, או לבצע תחזוקה של אתרים קיימים.
</p>

<h2>שיעורים פרטיים</h2>

<p>
יש באפשרותי 
<a href="$(ROOT)/work/private-lessons/">לתת שיעורים פרטיים</a>
בנושאים הקשורים למחשבים, או לחליפין במספר נושאים של תיכון.
</p>

# for <div class="hebrew">
</div>