1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 2d2dfd9

The Enemy: [Hebrew] new revision: finished.

  • Participants
  • Parent commits 4caedbe
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 
 <title>10. אפילוג</title>
 
-הוא ישב על כיסא מתחת לסככה באמצע גן בסגנון אירופאי. הוא היה איש נמוך יחסית בעל שער שחור ושפם שחור קטן ומצחיק. ברגע שראיתי אותו הוא כבר סיים לאכול ארוחת בוקר, והוא שתה קפה וקרא את עיתון הבוקר כשהוא לובש מדי צבא. ממה שראיתי ותיארתי בפניכם גם אדם עיוור היה יכול להסיק שזהו אדולף היטלר. החלטתי לגשת אליו.
+הוא ישב על כיסא מתחת לסככה באמצע גן בסגנון אירופאי. הוא היה איש נמוך 
+יחסית בעל שער שחור ושפם שחור קטן ומצחיק. ברגע שראיתי אותו הוא כבר 
+סיים לאכול ארוחת בוקר, והוא שתה קפה וקרא את עיתון הבוקר כשהוא לובש 
+מדי צבא. זה היה אדולף היטלר. החלטתי לגשת אליו.
 
 "אדוני, " אמרתי לו, "אני מעריץ מאוד גדול שלך."
 
 
 "לא, אינך צריך להצטנע מר היטלר - אתה לא צריך להכחיש שאתה תרמת רבות לביסוסה של תזה, שהיא מן החשובות בתזות הפילוסופיות במאתיים השנים האחרונות. כן... ברור לי שאתה בטח מרגיש..."
 
-"סליחה שוב, אבל אני לא מבין איזה תרומה פילוסופית אתה משבח כעת. לשבח אותי זה, כמובן, דבר שתמיד רצוי, אבל אני גם רוצה לדעת על מה. לא עולה בראשי שום תרומה מיוחדת שתרמתי לפילוסופיה העולמית."
-
-"ברצינות? " קראתי בפליאה, "מעולם לא שיערתי שאדם כמוך לא ידע על משהו כל-כך משמעותי שהוא אחראי לו. אדוני, אתה היית אחד הפילוסופים המרכזיים שטענו שמוסר שווה למעשה ל-'אין מוסר'."
+"סליחה שוב, אבל אני לא מבין איזה תרומה פילוסופית אתה משבח כעת. לשבח אותי 
+זה, כמובן, דבר שתמיד רצוי, אבל אני גם רוצה לדעת על מה. לא עולה בראשי 
+שום תרומה מיוחדת שתרמתי לפילוסופיה העולמית."
+
+"ברצינות? " קראתי בפליאה, "מעולם לא שיערתי שאדם כמוך לא ידע 
+על משהו כל-כך משמעותי שהוא אחראי לו. אדוני, אתה היית אחד הפילוסופים 
+המרכזיים שטענו שמוסר שווה למעשה ל-'אין מוסר'."
 
 "אני טענתי את זה?"
 
 
 "הרשה לי לצטט אותך: 
 
-'עם מקופח בזכויותיו רשאי להשתמש בכל נשק שהוא. אין לנו מוסר כליות ואני אוחז בכל נשק הדרוש לי... עשה אעשה כל אשר יקל על הפוליטיקה שלי. מוכן אני לערוב לכל הגבולות ולחתום על חוזים לאי-התקפה ולכרות בריתות ידידות עם כל מדינה ומדינה. הלא זוהי תמימות לחשוב, כי אסור לך להשתמש באמצעים כאלה רק משום שהמצב אולי יביאך להפר הסכמים חגיגיים אלה. '
+'עם מקופח בזכויותיו רשאי להשתמש בכל נשק שהוא. אין לנו מוסר כליות 
+ואני אוחז בכל נשק הדרוש לי... עשה אעשה כל אשר יקל על הפוליטיקה שלי. 
+מוכן אני לערוב לכל הגבולות ולחתום על חוזים לאי-התקפה ולכרות בריתות 
+ידידות עם כל מדינה ומדינה. הלא זוהי תמימות לחשוב, כי אסור לך להשתמש 
+באמצעים כאלה רק משום שהמצב אולי יביאך להפר הסכמים חגיגיים אלה. '
 
 ובכן, אתה לא מסכים שאתה אומר כאן שהמוסר שצריך לנהוג על-פיו הוא חוסר-מוסר?"
 
-"לא. זהו אומנם ציטוט שלי, אך אין הוא אומר שאני חושב שהארים צריכים להתנהג בצורה לא מוסרית. אתה מבין, בקטע זה התכוונתי שבני הגזע הארי יכולים, או אף צריכים, לנקוט בפעולות אלה במאבקם נגד בני גזעים נחותים, או נגד עמים ארים העומדים בדרכו של הנאציזם."
-
-"אז אתה מתכוון שלנאצי אסור להרוג נאצי אחר, אך מותר לו להרוג יהודי או כושי, או אף ארי אחר המתנגד בצורה פעילה לנאציזם?"
+"לא. זהו אומנם ציטוט שלי, אך אין הוא אומר שאני חושב שהארים צריכים 
+להתנהג בצורה לא מוסרית. אתה מבין, בקטע זה התכוונתי שבני הגזע הארי יכולים, 
+או אף צריכים, לנקוט בפעולות אלה במאבקם נגד בני גזעים נחותים, או 
+נגד עמים ארים העומדים בדרכו של הנאציזם."
+
+"אז אתה מתכוון שלנאצי אסור להרוג נאצי אחר, אך מותר לו להרוג יהודי 
+או כושי, או אף ארי אחר המתנגד בצורה פעילה לנאציזם?"
 
 "כן, אפשר לפרש את זה כך, אם מכלילים זאת מהפוליטיקה הבין-לאומית למישור הפרטי."
 
-"מר היטלר, לאור תגובתך, תפיסתך נראית לי כעת הרבה יותר הומנית! אני חוזר בי מכך שאמרתי שאתה טוען שמוסר שווה למעשה ל'אין מוסר'."
+"מר היטלר, לאור תגובתך, תפיסתך נראית לי כעת הרבה יותר הומנית! 
+אני חוזר בי מכך שאמרתי שאתה טוען שמוסר שווה למעשה ל'אין מוסר'."
 
 "אני שמח שאתה חושב כך."
 
-"כן. כן. ניתן לראות שכל הזמן פעלת מתוך אידיאולוגיה זו, ולא  על סמך אותה אידיאולוגיה פשטנית שבטעות חשבתי קודם שהחזקת בה. ללא-ספק יש הרבה יותר הגיון בפעולותיך עכשיו, משהארת את עיניי. 
-
-מובן שצופה מן הצד, שלא יצא לו עדיין לדבר אתך, יכול להגיע לאותה מסקנה שאני הגעתי על-סמך פעולותיך. ככלות-הכול, הרי גרמניה הנאצית תקפה ואף הרסה מדינות, שהיו ברובן אריות, וגרמה להריגתם של רבים, ביניהם ארים טהורים."
-
-הבחנתי שהוא פותח את פיו כדי להגיד משהו, אבל לא נתתי לו לדבר. "כן, אני יודע שדבר זה נעשה משום שמדינות אלו פעלו מתוך אינטרסים אנטי-אריים. או סתם, משום שכיבושם תרם לרווחתם של כלל הארים בטווח הארוך. אני גם לא אתייחס הרבה למחנות-מעצר, טיהורים ועוד פעולות מאורגנות כאלה שבהן נהרגו מספר רב של בני-עמים ארים. ברור שניתן להצדיק אותם על-ידי טיעונים דומים.
-
-אבל אותי מעניינים יותר מספר מצבים היפותטיים, שלא קרו במציאות. אשמח לדעת כיצד היית נוהג בהם."
-
-הוא נראה מעט מרוצה מהנאום שלי: "אני בהחלט מסכים לענות לך, גם כדי שתיווכח בטוהרתה המוסרית של האידיאולוגיה הנאציונל-סוציאליסטית."
-
-"אני מודה לך." אז הוצאתי פנקס ועפרון מהכיס שלי, ופתחתי את הפנקס בעמוד הראשון. "בוא נתחיל: מה היית עושה במקרה של ניסיון הפיכה אידיאולוגי?"
+"כן. כן. ניתן לראות שכל הזמן פעלת מתוך אידיאולוגיה זו, ולא  
+על סמך אותה אידיאולוגיה פשטנית שבטעות חשבתי קודם שהחזקת בה. 
+ללא-ספק יש הרבה יותר הגיון בפעולותיך עכשיו, משהארת את עיניי. 
+
+מובן שצופה מן הצד, שלא יצא לו עדיין לדבר אתך, יכול להגיע לאותה מסקנה שאני הגעתי על-סמך פעולותיך. ככלות-הכול, הרי גרמניה הנאצית תקפה ואף הרסה 
+מדינות, שהיו ברובן אריות, וגרמה להריגתם של רבים, ביניהם ארים טהורים."
+
+הבחנתי שהוא פותח את פיו כדי להגיד משהו, אבל לא נתתי לו לדבר. 
+"כן, אני יודע שדבר זה נעשה משום שמדינות אלו פעלו מתוך 
+אינטרסים אנטי-אריים. או סתם, משום שכיבושם תרם לרווחתם של 
+כלל הארים בטווח הארוך. אני גם לא אתייחס הרבה למחנות-מעצר, 
+טיהורים ועוד פעולות מאורגנות כאלה שבהן נהרגו מספר רב של 
+בני-עמים ארים. ברור שניתן להצדיק אותם על-ידי טיעונים דומים.
+
+אבל אותי מעניינים יותר מספר מצבים היפותטיים, שלא קרו 
+במציאות. אשמח לדעת כיצד היית נוהג בהם."
+
+הוא נראה מעט מרוצה מהנאום שלי: "אני בהחלט מסכים 
+לענות לך, גם כדי שתיווכח בטוהרתה המוסרית של 
+האידיאולוגיה הנאציונל-סוציאליסטית."
+
+"אני מודה לך." אז הוצאתי פנקס ועפרון מהכיס שלי, 
+ופתחתי את הפנקס בעמוד הראשון. "בוא נתחיל: מה היית עושה 
+במקרה של ניסיון הפיכה אידיאולוגי?"
 
 "למה אתה מתכוון?"
 
-"תאר לך קבוצת פעילים, שפעלה עד עכשיו בחשאי, המתנגדת נמרצות לאידיאולוגיה שלך. מסתבר, שבגלל כשל מודיעיני, אחוז ניכר מהאוכלוסייה כעת תומך בהשקפותיה ויש לה גם מספר רב של תומכים נלהבים ופעילים שפועלים למען קידום המטרה שלהם."
+"תאר לך קבוצת פעילים, שפעלה עד עכשיו בחשאי, המתנגדת נמרצות 
+לאידיאולוגיה שלך. מסתבר, שבגלל כשל מודיעיני, אחוז ניכר 
+מהאוכלוסייה כעת תומך בהשקפותיה ויש לה גם מספר רב של תומכים 
+נלהבים ופעילים שפועלים למען קידום המטרה שלהם."
 
 "ומה טיבם של הפעילים האלה: סוציאליסטים? קומוניסטים? ליברלים? ..."
 
 
 "אה. ומה הן טענותיהם נגד הנאציזם?"
 
-"טוב, הם טוענים שהנאציזם נועד להשליט דיקטטורה של קבוצה שלטת ומושחתת. דבר זה נעשה באמצעות ניצול חולשות פסיכולוגיות נפוצות ונטיות נפשיות הרסניות. דוקטרינה פוליטית וחברתית זו מבוססת על חוסר-אמון בסיסי ביכולתו של הפרט להחליט בעצמו, ואמונה מוחלטת ביכולתו של המנהיג להחליט בשביל הכלל. כמו-כן היא מתנגדת לחירויות הפרט אך מאמינה בצורה אבסולוטית שהמנהיג, שהוא גם הוגה הדוקטרינה, חופשי לעשות כרצונו. האידיאולוגיה של הנאציזם, לטענתם, סובייקטיבית בצורה מדהימה, ומבוססת על אמונות תפלות, חסרות כל ביסוס במציאות.
-
-יש להם גם ביקורת עליך: לטענתם אתה כריזמטי ומניפולטיבי אך לא-יצלח מכל בחינה פרקטית, אובססיבי, ובעל חוסר הערכה עצמית כרוני. גזענותך מוכיחה, לדעתם, שאתה נגוע בנגע שאתה מפיץ, וכמות הצעקות שצעקת מרצונך החופשי כבר מזמן חרגה מתחום הנימוס."
+"טוב, הם טוענים שהנאציזם נועד להשליט דיקטטורה של קבוצה 
+שלטת ומושחתת. דבר זה נעשה באמצעות ניצול חולשות פסיכולוגיות 
+נפוצות ונטיות נפשיות הרסניות. דוקטרינה פוליטית וחברתית זו 
+מבוססת על חוסר-אמון בסיסי ביכולתו של הפרט להחליט בעצמו, 
+ואמונה מוחלטת ביכולתו של המנהיג להחליט בשביל הכלל. כמו-כן היא מתנגדת 
+לחירויות הפרט אך מאמינה בצורה אבסולוטית שהמנהיג, שהוא גם הוגה 
+הדוקטרינה, חופשי לעשות כרצונו. האידיאולוגיה של הנאציזם, 
+לטענתם, סובייקטיבית בצורה מדהימה, ומבוססת על 
+אמונות תפלות, חסרות כל ביסוס במציאות.
+
+יש להם גם ביקורת עליך: לטענתם אתה כריזמטי ומניפולטיבי 
+אך לא-יצלח מכל בחינה פרקטית, אובססיבי, ובעל חוסר הערכה עצמית 
+כרוני. גזענותך מוכיחה, לדעתם, שאתה נגוע בנגע שאתה מפיץ, וכמות 
+הצעקות שצעקת מרצונך החופשי כבר מזמן חרגה מתחום הנימוס."
 
 "רגע, ואנשים מסכימים איתם?", הוא אמר בקול רפה כשהוא נע באי-נוחות על הכיסא שלו.
 
 
 "טוב. ואתה רוצה שאני אגיד לך איך אני מתכוון להגיב כלפיהם?" אמר הרודן.
 
-"כן. אבל כדאי שתדע עוד כמה דברים: לטענתם כל הנאציזם הוא הרסני מאוד ואם יתנו לו להמשך, הוא עלול להביא לאובדנם של מיליוני ואף עשרות מיליוני אנשים. אי-לכך, ובגלל הסכנה שהוא טומן לזכויות-הפרט ולחירותו, יש להילחם בשלטון בכל הכוח, אפילו תוך הקרבה עצמית."
+"כן. אבל כדאי שתדע עוד כמה דברים: לטענתם כל הנאציזם הוא הרסני 
+מאוד ואם יתנו לו להמשך, הוא עלול להביא לאובדנם של מיליוני 
+ואף עשרות מיליוני אנשים. אי-לכך, ובגלל הסכנה שהוא טומן 
+לזכויות-הפרט ולחירותו, יש להילחם בשלטון בכל הכוח, 
+אפילו תוך הקרבה עצמית."
 
 "ואתה רוצה לדעת איך אני אטפל בהם?"
 
 "כמובן! אבל אתה לא רוצה קודם לדעת את שיעור התומכים בהם?"
 
-"אה... כן."
+"אה כן."
 
 "בוא נתחיל מ10%-."
 
-"אז למה אני מחכה לעזאזל? אני אגש לצבא, לאס. אס. ואבקש מהם שיוציאו להורג או יכלאו כל מנהיג או פעיל שידוע לנו עליו בתנועה הזו. אני אציע סכומים גדולים למי שיסגיר את הפעילים שמתחבאים. מעצרים המוניים, תחקירים..."
+"אז למה אני מחכה לעזאזל? אני אגש לצבא, לאס. אס. ואבקש מהם 
+שיוציאו להורג או יכלאו כל מנהיג או פעיל שידוע לנו עליו בתנועה 
+הזו. אני אציע סכומים גדולים למי שיסגיר את הפעילים שמתחבאים. 
+מעצרים המוניים, תחקירים…"
 
 "להערכת הצבא והמודיעין, פעילות כזו תביא למרי אזרחי מצד התומכים."
 
-"אני מודע לכך. אך יש לזכור שבסיומה, גרמניה תטוהר מאותם שקצים הרסניים, שלא מעט דם יהודי זורם בעורקם."
+"אני מודע לכך. אך יש לזכור שבסיומה, גרמניה תטוהר מאותם שקצים 
+הרסניים, שלא מעט דם יהודי זורם בעורקם."
 
 "אהה... הזכרתי כבר את העובדה שמנהיגי התנועה הם ארים טהורים?"
 
 "לא."
 
-"טוב, הנח לי להזכיר אותה. מנהיגי התנועה הם ארים טהורים."
+"טוב, הנח לי להזכיר אותה: מנהיגי התנועה הם ארים טהורים."
 
 "ובמה עובדה זו קשורה לכל העניין הזה?", הרודן אמר בכעס.
 
 
 הוא הזדקף מכיסאו ואמר "אותו דבר.".
 
-"או קיי." אמרתי לו, "הבהרת את עמדתך בצורה מספקת. אני מבין את החלטתך, משום שאנשים מכל גווני הקשת הפוליטית מסכימים שיש לנקוט באמצעים כלשהם נגד פעילים אידיאולוגיים שהאידיאולוגיה שלהם מהווה סכנה למשטר התקין. אני בטוח שבנוגע להפיכה צבאית, החלטתך תהיה שונה לחלוטין."
+"או קיי." אמרתי לו, "הבהרת את עמדתך בצורה מספקת. אני מבין את החלטתך, 
+משום שאנשים מכל גווני הקשת הפוליטית מסכימים שיש לנקוט באמצעים כלשהם 
+נגד פעילים אידיאולוגיים שהאידיאולוגיה שלהם מהווה סכנה למשטר התקין. 
+אני בטוח שבנוגע להפיכה צבאית, החלטתך תהיה שונה לחלוטין."
 
 "מממ... מממ... מממ...."
 
 " 'מה' ?" 
 
-"כן. מה זאת אומרת 'הפיכה צבאית'? אתה מתכוון למין כזאת 'הפיכה של יום ראשון' שקצינים אחדים מהצבא מנסים לרצוח אותי או משהו כזה?"
-
-"לא, ודאי שלא. למעשה את ההפיכה הזאת מנהיגים גרינג ומספר גנרלים של הורמאכט. הם מתכוונים לשמר את הנאציזם אבל הם לא מרוצים ממך בתור המנהיג."
+"כן. מה זאת אומרת 'הפיכה צבאית'? אתה מתכוון למין כזאת 
+'הפיכה של יום ראשון' שקצינים אחדים מהצבא מנסים לרצוח אותי או משהו כזה?"
+
+"לא, ודאי שלא. למעשה את ההפיכה הזאת מנהיגים גרינג ומספר 
+גנרלים של הורמאכט. הם מתכוונים לשמר את הנאציזם אבל הם לא מרוצים ממך בתור המנהיג."
 
 "ומה הטענות שלהם כלפי?"
 
-"טוב, הם משתמשים בשפה יותר עממית מהפעם הקודמת - הם פשוט טוענים שאתה חולה-נפש, קריזיונר והוזה. למזלך, חלק מהעם עדיין תומך בך."
+"טוב, הם משתמשים בשפה יותר עממית מהפעם הקודמת - הם פשוט טוענים 
+שאתה חולה-נפש, קריזיונר והוזה. למזלך, חלק מהעם עדיין תומך בך."
 
 "באמת? כמה?"
 
 
 נראה שהוא לא שם לב.
 
-כך המשכתי להעלות בפניו מצבים היפותטיים ולשאול אותו מה הוא היה עושה אילו היו קורים. במשך הזמן, הוא נעשה יותר נינוח, הגיב עם פחות רגש, והתרווח בכיסאו. נדמה היה לי אפילו שהוא נהנה מכל העניין. לאחר שעה קלה סיימתי לתחקר אותו, ואז הפכתי לאחור את הדפים בפנקס שלי,  עיינתי מעט במה שרשמתי, וסגרתי את הפנקס. הרמתי את ראשי ואמרתי לדיקטטור:
-
-"מר היטלר, אני מוכרח לציין שמלבד תרומתך הגדולה לפילוסופיה המודרנית, הרי שאני מתחיל לחשוב שיש לך גם כשרון יוצא דופן לדיפלומטיה. על-אף כל מה שאמרת, אני עדיין משוכנע שאין התורה שלך מבוססת על ההנחה שמוסר שווה ל- 'אין מוסר'. אתה התרת בפרוש שמיליוני ארים ילחמו זה בזה, בין אם בקרבות בין צבאות, מרי אזרחי או אף מלחמת כנופיות. הגעת עד חלוקת גרמניה ואף הגזע הארי כולו לשני מחנות שווים בגודלם ובכוחם, שהיו מוכנים להילחם אחד בשני עד חורמה. כל מה שהזכרתי נעשה למען המטרה היחידה שתישאר לשלוט על גרמניה.
-
-אבל קטל לא היה המעשה היחיד שעליו הגנת בכזאת אסטרטגיה מבריקה. במהלך התחקיר נימקת איך תחבור ביחד עם יהודים, קומוניסטים ו/או דמוקרטים כדי לשרת את האינטרס שלך; איך תסכים לעמוד בראש קבוצה גדולה של אנטי-נאצים מובהקים, מתוך תקווה שתוכל להסב אותם לנאציזם מאוחר יותר. היית מוכן אף לנשוא נאומים שמְגַנים בתוקף את התורה הנאצית במידה שזה היה משאיר אותך בשלטון.
-
-אילו אדם אחר היה אומר כל זאת, היו רוב האנשים חושבים שהוא האדם האנוכי ותאב-השלטון ביותר שפגשו. אבל בגלל כשרונך הדיפלומטי יוצא-הדופן, אני עדיין משוכנע שאתה עושה זאת מתוך מוסר גבוה, ולמען מטרה נעלה! אין לי מילים לתאר את ההתרשמות העמוקה שלי מהאופן בו אמרת דברים אלה!
+כך המשכתי להעלות בפניו מצבים היפותטיים ולשאול אותו מה הוא היה עושה 
+אילו היו קורים. במשך הזמן, הוא נעשה יותר נינוח, הגיב עם פחות רגש, 
+והתרווח בכיסאו. נדמה היה לי אפילו שהוא נהנה מכל העניין. 
+לאחר שעה קלה סיימתי לתחקר אותו, ואז הפכתי לאחור את הדפים בפנקס שלי,  
+עיינתי מעט במה שרשמתי, וסגרתי את הפנקס. הרמתי את ראשי ואמרתי לרודן:
+
+"מר היטלר, אני מוכרח לציין שמלבד תרומתך הגדולה לפילוסופיה 
+המודרנית, הרי שאני מתחיל לחשוב שיש לך גם כשרון יוצא דופן לדיפלומטיה. 
+למרות כל מה שאמרת, אני עדיין משוכנע שאין התורה שלך מבוססת על ההנחה שמוסר שווה 
+ל- 'אין מוסר'. אתה התרת בפרוש שמיליוני ארים ילחמו זה בזה, בין אם בקרבות 
+בין צבאות, מרי אזרחי או אף מלחמת כנופיות. הגעת עד חלוקת גרמניה 
+ואף הגזע הארי כולו לשני מחנות שווים בגודלם ובכוחם, שהיו מוכנים להילחם 
+אחד בשני עד חורמה. כל מה שהזכרתי נעשה למען המטרה היחידה שתישאר לשלוט על גרמניה.
+
+אבל קטל לא היה המעשה היחיד שעליו הגנת בכזאת אסטרטגיה מבריקה. 
+במהלך התחקיר נימקת איך תחבור ביחד עם יהודים, קומוניסטים ו/או דמוקרטים 
+כדי לשרת את האינטרס שלך; איך תסכים לעמוד בראש קבוצה גדולה של אנטי-נאצים 
+מובהקים, מתוך תקווה שתוכל להסב אותם לנאציזם מאוחר יותר. היית מוכן אף לנשוא 
+נאומים שמְגַנים בתוקף את התורה הנאצית אילו מעשה זה היה משאיר אותך בשלטון.
+
+אילו אדם אחר היה אומר כל זאת, היו רוב האנשים חושבים שהוא האדם האנוכי 
+ותאב-השלטון ביותר שפגשו. אבל בגלל כשרונך הדיפלומטי יוצא-הדופן, 
+אני עדיין משוכנע שאתה עושה זאת מתוך מוסר גבוה, ולמען מטרה נעלה! 
+אין לי מילים לתאר את ההתרשמות העמוקה שלי מהאופן בו אמרת דברים אלה!
 
 יש לך משהו לומר על כך, מר היטלר?"
 
-אחח! הלוואי שהייתם יכולים לראות את הבעת-הפנים שלו! למעשה, גם אני הייתי מאוד רוצה לראות את הבעת הפנים שלו, אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. אחרי שהתעוררתי, התיישבתי על שני המרפקים והבטתי מחוץ לחלון. היה זה לפנות בוקר, מספר דקות לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. ציפורים רבות צייצו בקצב אינטנסיבי את ציוץ הבוקר - הקרירות, כנראה, לא הפריעה להן כל-כך. אחרי שהבטתי קצת בבתי הכפר שרוב האנשים בו עדיין היו ישנים, הסרתי את המרפקים ונשכבתי על המיטה.
+אחח! הלוואי שהייתם יכולים לראות את הבעת-הפנים שלו! 
+למעשה, גם אני הייתי מאוד רוצה לראות את הבעת הפנים שלו, אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. 
+אחרי שהתעוררתי, התיישבתי על שני המרפקים והבטתי מחוץ לחלון. 
+היה זה לפנות בוקר, מספר דקות לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. 
+ציפורים רבות צייצו בקצב אינטנסיבי את ציוץ הבוקר - הקרירות, כנראה, לא הפריעה להן כל-כך. 
+אחרי שהבטתי קצת בבתי הכפר שרוב האנשים בו עדיין היו 
+ישנים, הסרתי את המרפקים ונשכבתי על המיטה.
 
 "לעזאזל! " אמרתי לעצמי "רק התחלתי להתחמם..."