1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 3f1c2f5

The Enemy: reformatted and restructured more of the hebrew version.

  • Participants
  • Parent commits 910318f
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 מראיינת זו הייתה חביבה עליי במיוחד. הסיבה העיקרית לכך הייתה שמעולם 
 לא ראיתי אף תוכנית שלה וכך לא שיניתי את דעתי הראשונית.
 
-כך יצא, שהייתי צריך לעזוב את הארץ בפעם השניה במהלך אותו שבוע. אחרי שארזתי את חפציי, ואמרתי שלום למשפחה ולשכנים בכפר, יצאתי לשדה-התעופה במכונית, שגם היא, כמובן, הוכנה ומומנה על ידי חברת-התקשורת. בשדה-התעופה עליתי על המטוס שטס לעבר העיר בה הראיון עמד להתקיים.
+כך יצא, שהייתי צריך לעזוב את הארץ בפעם השניה במהלך אותו שבוע.
+אחרי שארזתי את חפציי, ואמרתי שלום למשפחה ולשכנים בכפר, יצאתי לשדה-התעופה 
+במכונית, שגם היא, כמובן, הוכנה ומומנה על ידי חברת-התקשורת. 
+בשדה-התעופה עליתי על המטוס שטס לעבר העיר בה הראיון עמד להתקיים.
 
 </s>
 
 
 <title>5. כוכב  נולד. אולי.</title>
 
-הטיסה שנמשכה כ11- שעות התישה אותי לחלוטין ושמחתי שהסיעו אותי למלון ישירות. שם נרדמתי מייד אחרי שנשכבתי במיטה. אחרי שקמתי מאוחר בבוקר, הזמנתי ארוחת-בוקר לחדר ואז החלטתי לצאת לחצי-טיול חצי-מסע קניות בעיר. על-אף שאת רוב הכסף הייתי אמור לקבל רק אחרי הראיון, עמד לרשותי סכום נכבד של כסף שניתן לי כמקדמה. התוכנית, בה הייתי צריך להתראיין, תוכננה להתקיים כבר באותו ערב ולכן הבנתי שיש לי מעט מאוד זמן.
+הטיסה שנמשכה כ11- שעות התישה אותי לחלוטין ושמחתי שהסיעו אותי למלון 
+ישירות. שם נרדמתי מייד אחרי שנשכבתי במיטה. אחרי שקמתי מאוחר בבוקר, 
+הזמנתי ארוחת-בוקר לחדר ואז החלטתי לצאת לחצי-טיול חצי-מסע קניות בעיר. 
+אף שאת רוב הכסף הייתי אמור לקבל רק אחרי הראיון, עמד לרשותי 
+סכום נכבד של כסף שניתן לי כמקדמה. התוכנית, בה הייתי צריך להתראיין
+, תוכננה להתקיים כבר באותו ערב ולכן הבנתי שיש לי מעט מאוד זמן.
 
-הסיור בעיר היה מעניין מאוד, וראיתי שם עושר ופאר שלא יצא לי לראות מעולם. לפחות לא מאז שהייתי ילד קטן, לפני שארצי נקרעה על-ידי ארגוני גרילה כדוגמת הארגון. גם הפאר בבית-המלון היה מעל ומעבר למה שהייתי רגיל אליו לביתי, אולם הייתי בטוח שגם בחלק השני של העולם רוב האנשים אינם יכולים להרשות לעצמם פאר כזה בבתיהם.
+הסיור בעיר היה מעניין מאוד, וראיתי שם עושר ופאר שלא יצא לי 
+לראות מעולם. לפחות לא מאז שהייתי ילד קטן, לפני שארצי נקרעה על-ידי 
+ארגוני גרילה כדוגמת הארגון. גם הפאר בבית-המלון היה מעל ומעבר 
+למה שהייתי רגיל אליו לביתי, אולם הייתי בטוח שגם בחלק השני של 
+העולם רוב האנשים אינם יכולים להרשות לעצמם פאר כזה בבתיהם.
 
-הזמן חלף מהר מאוד והגיע הזמן לראיון. שעתיים לפני שהתקיים, הוסעתי בלימוזינה לבניין האולפנים של החברה, שם צילמו את התוכנית בשידור ישיר. הוכנסתי לחדר האיפור וההלבשה שם התאימו לי בגדים, איפרו אותי והכינו אותי לקראת התוכנית.
+הזמן חלף מהר מאוד והגיע הזמן לראיון. שעתיים לפני 
+שהתקיים, הוסעתי בלימוזינה לבניין האולפנים של החברה, 
+שם צילמו את התוכנית בשידור ישיר. הוכנסתי לחדר האיפור 
+וההלבשה שם התאימו לי בגדים, איפרו אותי והכינו אותי לקראת התוכנית.
 
 באמצע האיפור שאלה אותי המאפרת: "אתה מרגיש שאתה מוכן לראיון?"
 
 
 "לא. מדוע?"
 
-"היא פשוט מראיינת קשוחה ומאוד ישירה עם המרואיינים שלה. אם יש איזה נושא מביך או שנוי-במחלוקת ברקע שלהם, היא לא מהססת לשאול עליו שאלות. אנשים רבים לא מרגישים אצלה בנוח. 
+"היא פשוט מראיינת קשוחה ומאוד ישירה עם המרואיינים שלה. 
+אם יש איזה נושא מביך או שנוי-במחלוקת ברקע שלהם, היא לא מהססת 
+לשאול עליו שאלות. אנשים רבים לא מרגישים אצלה בנוח. 
 
 אולי אתה רוצה לראות הקלטה של אחת מהתוכניות כדי להכין את עצמך?" 
 
-"לא, זה בסדר. אני אוהב הפתעות. למעשה, נוכחתי שאני מתנהג יותר טוב אחרי שקורה משהו לא-צפוי מאשר כשקורה משהו שידעתי כבר שהוא הולך להתרחש."
+"לא, זה בסדר. אני אוהב הפתעות. למעשה, נוכחתי שאני מתנהג 
+יותר טוב אחרי שקורה משהו לא-צפוי מאשר כשקורה משהו 
+שידעתי כבר שהוא הולך להתרחש."
 
 "כרצונך. דרך אגב, כמה קיבלת עבור הראיון? באמת?!"
 
-אחרי שגמרו להלביש ולאפר אותי, עדיין נשאר קצת זמן עד התחלת התוכנית, והעברתי את הזמן באולפנים. הציעו לי להיפגש עם המראיינת לפני הראיון, אך העדפתי שלא (בשביל שתהיה ספונטניות צריך קצת תכנון) . ואז התחילה התוכנית, אלא שלא הייתי האדם הראשון שהתראיין שם (שיקולי רייטינג). המראיינת ראיינה קודם לכן שני שחקני קולנוע שיצאו עם סרט חדש, פסיכולוג שזה עתה הוציא את ספרו הראשון לאור, ופיזיקאי שפרסם לאחרונה תגלית שגילה ביחד עם עמיתיו. אני הייתי אמור להיכנס אחרי שהראיון עם הפיסיקאי הסתיים,  כשהראיון איתי נערך בנוכחות הפיזיקאי.
+אחרי שגמרו להלביש ולאפר אותי, עדיין נשאר קצת זמן עד התחלת 
+התוכנית, והעברתי את הזמן באולפנים. הציעו לי להיפגש עם המראיינת 
+לפני הראיון, אך העדפתי שלא (ספונטניות דורשת קצת תכנון) . 
+ואז התחילה התוכנית, אלא שלא הייתי האדם הראשון שהתראיין שם 
+(שיקולי רייטינג). המראיינת ראיינה קודם לכן שני שחקני קולנוע 
+שיצאו עם סרט חדש, פסיכולוג שזה עתה הוציא את ספרו הראשון לאור, 
+ופיזיקאי שפרסם לאחרונה תגלית שגילה ביחד עם עמיתיו. אני הייתי אמור 
+להיכנס אחרי שהראיון עם הפיסיקאי הסתיים,  כשהראיון 
+איתי נערך בנוכחות הפיזיקאי.
 
-"אם כן, ", שאלה המראיינת את הפיזיקאי לקראת סוף הראיון האישי איתו, "מה יהיו השלכות התגלית על התעשייה?"
+"אם כן, ", שאלה המראיינת את הפיזיקאי לקראת סוף הראיון 
+האישי איתו, "מה יהיו השלכות התגלית על התעשייה?"
 
-והוא ענה לה: "טוב, החומר שימושי בתחומים רבים של התעשייה, אבל מפני שעד עכשיו המחיר שלו היה גבוה יחסית, חברות השתמשו במקומו בחומרים חלופיים זולים יותר. התגלית שלנו שמוזילה את עלות יצורו, תביא לכך שמפעלים יוכלו להשתמש בו במקום החומרים החלופיים ובכך לשפר את איכות מוצריהם. 
+והוא ענה לה: "טוב, החומר שימושי בתחומים רבים של התעשייה
+, אבל מפני שעד עכשיו המחיר שלו היה גבוה יחסית, חברות השתמשו 
+במקומו בחומרים חלופיים זולים יותר. התגלית שלנו שמוזילה את 
+עלות יצורו, תביא לכך שמפעלים יוכלו להשתמש בו במקום החומרים 
+החלופיים ובכך לשפר את איכות מוצריהם. 
 
-המעבדות שלי נמצאות בשלבים מתקדמים של רישום הפטנט על תהליך הייצור המשופר, ואני מקווה שעמיתיי ואני נזכה לקבל סכום כסף נכבד מהתמלוגים עבור הפטנט."
+המעבדות שלי נמצאות בשלבים מתקדמים של רישום הפטנט על תהליך 
+הייצור המשופר, ואני מקווה שעמיתיי ואני נזכה לקבל 
+סכום כסף נכבד מהתמלוגים עבור הפטנט."
 
 "אני מקווה שכך זה יהיה, משום שמן הסתם השקעתם בכך עבודה רבה."
 
 "כן. בהחלט."
 
-"זה הכול לעכשיו, כבוד הדוקטור. אני מבקשת ממך להישאר כאן באולפן כדי לקבל את האורח הבא, שרבים מהצופים ציפו בקוצר רוח לראות את הראיון אתו. זהו אדם, שהוא הגיוני עד כדי פחד. אדם, שלפועלו יש השלכות על כל העולם. גיבור תקשורתי, שלפני שבוע איש לא ידע מיהו. האם הוא גיבור לרגע, או שמא כוכב חדש נולד בשמי הפוליטיקה העולמית?
+"זה הכול לעכשיו, כבוד הדוקטור. אני מבקשת ממך להישאר כאן באולפן 
+כדי לקבל את האורח הבא, שרבים מהצופים ציפו בקוצר רוח לראות 
+את הראיון אתו. זהו אדם, שהוא הגיוני עד כדי פחד. אדם, שלפועלו 
+יש השלכות על כל העולם. גיבור תקשורתי, שלפני שבוע איש לא ידע מיהו. 
+האם הוא גיבור לרגע, או שמא כוכב חדש נולד בשמי הפוליטיקה העולמית?
 
 גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את החבר-לשעבר של הארגון!!"
 
-זה היה האות שלי להיכנס, וכך נכנסתי לאולפן במחיאות כפיים סוערות של הקהל שישב באולפן. הלכתי לכיוון המראיינת, ברכתי את הנוכחים לשלום ולחצתי את ידה ואת יד הפיזיקאי. מייד אחר-כך התיישבתי באחד מכיסאות האורחים שהיו פנויים ליד הפיזיקאי. ואז הראיון התחיל.
+זה היה האות שלי להיכנס, וכך נכנסתי לאולפן במחיאות כפיים 
+סוערות של הקהל שישב באולפן. הלכתי לכיוון המראיינת, ברכתי את 
+הנוכחים לשלום ולחצתי את ידה ואת יד הפיזיקאי. מייד אחר-כך התיישבתי 
+באחד מכיסאות האורחים שהיו פנויים ליד הפיזיקאי. ואז הראיון התחיל.
 
-המראיינת חיכתה עד תום מחיאות הכפיים, כשהיא עוברת במבטה מהקהל באולפן אל הפיזיקאי ואליי לסירוגין. אחרי שהשתרר שקט, היא הפנתה את מבטה אליי ואמרה: "החבר לשעבר, אני חייבת לציין שאנחנו שמחים מאוד לארח אותך כאן בתוכנית. אמור לי: כיצד אתה מרגיש כאן, בחלק האחר של העולם?"
+המראיינת חיכתה עד תום מחיאות הכפיים, כשהיא עוברת במבטה מהקהל 
+באולפן אל הפיזיקאי ואליי לסירוגין. אחרי שהשתרר שקט, היא הפנתה 
+את מבטה אליי ואמרה: "החבר לשעבר, אני חייבת לציין שאנחנו שמחים 
+מאוד לארח אותך כאן בתוכנית. אמור לי: כיצד אתה מרגיש כאן, 
+בחלק האחר של העולם?"
 
 "מצוין. התנאים נוחים בהרבה ממה שאני רגיל אליהם בדרך-כלל.", עניתי לה.
 
 "טוב מאוד.", אמרה, "ספר לנו מעט על שרותך בארגון? איך הרגשת אז?"
 
-"הו, זה היה שרות מאלף ללא ספק. אולם היה דבר אחד שהפריע לי וגם לחברי לנשק זכרונם-לברכה: כל הזמן הרצו לנו שם עד הכמה האויב רע ומדוע אנו חייבים להילחם בו. אני חושב שחצי מזמן האימונים שלנו בוזבז על הרצאות כאלה. ידענו שהאויב רע, וזאת הסיבה שהצטרפנו לארגון מלכתחילה!
+"הו, זה היה שרות מאלף ללא ספק. אולם היה דבר אחד שהפריע לי וגם 
+לחברי לנשק זכרונם-לברכה: כל הזמן הרצו לנו שם עד הכמה האויב רע 
+ומדוע אנו חייבים להילחם בו. אני חושב שחצי מזמן האימונים שלנו בוזבז 
+על הרצאות כאלה. ידענו שהאויב רע, וזאת הסיבה שהצטרפנו לארגון מלכתחילה!
 
-לדעתי, זה היה לגמרי מיותר. יכול להיות שהם חשבו שבלי שטיפות המוח האלה היינו מגיעים למסקנה שאין רציונל מאחורי הפעילות נגד האויב. רובנו הגענו למסקנה הזאת מספר חודשים, אם לא פחות מזה, אחרי שהצטרפנו לארגון ובכל זאת המשכנו להילחם. כך שלא הייתה להם סיבה לטרוח עד כדי-כך וסתם להטריד אותנו."
+לדעתי, זה היה לגמרי מיותר. יכול להיות שהם חשבו שבלי 
+שטיפות המוח האלה היינו מגיעים למסקנה שאין רציונל מאחורי 
+הפעילות נגד האויב. רובנו הגענו למסקנה הזאת מספר חודשים, 
+אם לא פחות מזה, אחרי שהצטרפנו לארגון ובכל זאת המשכנו להילחם. 
+כך שלא הייתה להם סיבה לטרוח עד כדי-כך וסתם להטריד אותנו."
 
 "בכל זאת, אתה שלם עם פרישתך מהארגון ועם הצעתך המעניינת לייעול פעולותיו?"
 
 
 "בודאי. לכן הצעתי את ההצעה שלי, כדי שהארגון יוכל להילחם בו טוב יותר."
 
-היה פסק זמן קצר. "האם תוכל לספר לנו, בעקבות ביקורך במדינת התומך, איך הם החליטו בסוף לטפל בה?", היא המשיכה.
+היה פסק זמן קצר. "האם תוכל לספר לנו, בעקבות ביקורך במדינת התומך, 
+איך הם החליטו בסוף לטפל בה?", היא המשיכה.
 
-"למעשה אוכל לספר לך. הגענו למסקנה, שהצעתי תואמת את הפילוסופיה של התומך ושל הארגון וככל הנראה היא תיושם בהיקף רחב יותר בארגון ובמוסדות האחרים של התומך ברחבי העולם."
+השבתי לה: "למעשה אוכל לספר לך. הגענו למסקנה, שהצעתי תואמת את הפילוסופיה 
+של התומך ושל הארגון וככל הנראה היא תיושם בהיקף רחב יותר בארגון 
+ובמוסדות האחרים של התומך ברחבי העולם."
 
-"אם כבר מדברים על הפילוסופיה, לדעת רבים מאלה החיים כאן, בחלק האחר של העולם, הן הפילוסופיה והן הפעולות של הארגון הינן בלתי רציונליות לחלוטין."
+"אם כבר מדברים על הפילוסופיה, לדעת רבים מאלה החיים כאן, 
+בחלק האחר של העולם, הן הפילוסופיה והן הפעולות של הארגון 
+הינן בלתי רציונליות לחלוטין." אמרה המראיינת.
 
-"הארגון חשב  שדבר כזה עלול לקרות ולכן הדפיס את הפילוסופיה שלו על גבי פתק."
+וכך השבתי: "הארגון חשב  שדבר כזה עלול לקרות ולכן הדפיס את הפילוסופיה שלו על גבי פתק."
 
-"אני מצטערת, אבל אני לא מבינה במה זה תורם. כל אחד יכול לרשום את השטות הכי גמורה על גבי פתק ובכל זאת היא תישאר חסרת-הגיון וסובייקטיבית לגבי מי שאמר אותה."
+"אני מצטערת, ", היא אמרה, "אבל אני לא מבינה במה זה תורם. כל אחד יכול לרשום 
+את השטות הכי גמורה על גבי פתק ובכל זאת היא תישאר חסרת-הגיון וסובייקטיבית לגבי מי שאמר אותה."
 
-"אבל פתק זה הודפס בשמונה מיליארד עותקים ולכן יש מספיק ממנו לכל אדם שחי כרגע עלי אדמות, מה שעושה אותו אובייקטיבי לכל הדעות. ניתן לקבל אותו מהארגון בחינם, על-ידי צרוף דמי דואר בלבד. כמו-כן ניתן לראות אותו באינטרנט בכתובת:
+אמרתי: "אבל פתק זה הודפס בשמונה מיליארד עותקים ולכן יש מספיק ממנו לכל אדם 
+שחי כרגע עלי אדמות, מה שעושה אותו אובייקטיבי לכל הדעות. ניתן לקבל אותו 
+מהארגון בחינם, על-ידי צרוף דמי דואר בלבד. כמו-כן ניתן לראות אותו באינטרנט בכתובת:
 
 http://www.the-organization.org/reference/anti-something/Aristotle/Organum/our_philosophy.html."
 
 
 “כמובן. אעבור לשאלה הבאה, שמאוד מעניינת אותי וקרוב לודאי שאנשים רבים אחרים:
 
-ידוע שהן האויב והן הכובש פלשו לארצך, אחרי שפעולות ארגוני-טרור כדוגמת הארגון גרמו לאובדן היציבות בה. שתי המדינות נטלו חלק זה או אחר בהחרבתה. כיום, הכובש מחזיק בחלק גדול מארצך באופן ישיר, ושולט על רוב החלק האחר באמצעות ממשלת בובות. האויב, לעומתו מחזיק רק בחלק מצומצם של ארצך הקרוב לגבולו למטרות בטחון, ומצב האנשים הגרים שם, לפי מיטב ידיעתי, אינו כל-כך גרוע. מדוע, אם-כן, פועלים תושבי ארצך בעיקר נגד האויב ולא נגד הכובש?"
+ידוע שהן האויב והן הכובש פלשו לארצך, אחרי שפעולות ארגוני-טרור כדוגמת 
+הארגון גרמו לאובדן היציבות בה. שתי המדינות נטלו חלק זה או אחר בהחרבתה. 
+כיום, הכובש מחזיק בחלק גדול מארצך באופן ישיר, ושולט על רוב החלק האחר 
+באמצעות ממשלת בובות. האויב, לעומתו מחזיק רק בחלק מצומצם של ארצך הקרוב 
+לגבולו למטרות בטחון, ומצב האנשים הגרים שם, לפי מיטב ידיעתי, אינו כל-כך 
+גרוע. מדוע, אם-כן, פועלים תושבי ארצך בעיקר נגד האויב ולא נגד הכובש?"
 
-"שאלה מצוינת, גבירתי. יש, מן הסתם, פעילות נגד צבא הכובש, אך היא מצומצמת בהרבה ואינה זוכה לסיקור תקשורתי כה נרחב. בנוסף, הרבה יותר קל להילחם באויב, משום שהארגון זוכה לתמיכת התומך ולהסכמת הכובש. בנוסף, מדינת האויב, בניגוד למדינת הכובש, היא מדינה חופשית ולכן גם מחויבת להתנהג בצורה יותר מוסרית, אפילו כלפי חברי הארגון, שהם, מתוך הגדרה עצמית, לא מוסריים.
+"שאלה מצוינת, גבירתי. יש, מן הסתם, פעילות נגד צבא הכובש, אך היא 
+מצומצמת בהרבה ואינה זוכה לסיקור תקשורתי כה נרחב. בנוסף, הרבה יותר 
+קל להילחם באויב, משום שהארגון זוכה לתמיכת התומך ולהסכמת הכובש. 
+בנוסף, מדינת האויב, בניגוד למדינת הכובש, היא מדינה חופשית ולכן גם 
+מחויבת להתנהג בצורה יותר מוסרית, אפילו כלפי חברי הארגון, שהם, מתוך 
+הגדרה עצמית, לא מוסריים.
 
-אם לא די בסיבות אלה, הרי שמאז התחלת השלטון של הכובש בארצנו שרר בארצנו שקט, שהופרע אולי רק על-ידי הפעילות בגבול הדרומי. האזרחים מרוצים מכך שיש סוף-כל-סוף שקט ולכן לא אכפת להם כרגע שהמדינה נמצאת תחת שלטון זר.
+אם לא די בסיבות אלה, הרי שמאז התחלת השלטון של הכובש בארצנו שרר 
+בארצנו שקט, שהופרע אולי רק על-ידי הפעילות בגבול הדרומי. האזרחים מרוצים 
+מכך שיש סוף-כל-סוף שקט ולכן לא אכפת להם כרגע שהמדינה נמצאת תחת שלטון זר.
 
-לדעתי, גם אם היו לנו כל הסיבות להילחם בכובש, הרי שכמו האיש שמחפש לאורו של הפנס את המטבע שנפל לו בחושך, היינו מעדיפים להילחם באויב. זה יותר נוח, וזה עדיין מספק."
+לדעתי, גם אילו היו לנו כל הסיבות להילחם בכובש, הרי שכמו האיש 
+שמחפש לאורו של הפנס את המטבע שנפל לו בחושך, היינו מעדיפים להילחם באויב. 
+זה יותר נוח, וזה עדיין מספק."
 
-"לפי מה שהבנתי ממה שאמרת," אמר הפיסיקאי "אין המלחמה באויב מביאה למדינתך תועלת, ועדיף שלא תילחמו בו כלל." 
+"לפי מה שהבנתי ממה שאמרת," אמר הפיסיקאי "אין המלחמה באויב מביאה 
+למדינתך תועלת, ועדיף שלא תילחמו בו כלל." 
 
-"לא ולא!" , השבתי לו בתוקף, "עצם העובדה שעדיף היה להילחם בכובש, אין זה אומר שלהילחם באויב, אף שאין בכך כל תועלת עבורנו לטווח הארוך, או אפילו לטווח הקצר,  זה חסר-טעם. "
+"לא ולא!" , השבתי לו בתוקף, "עצם העובדה שעדיף היה להילחם בכובש, 
+אין זה אומר שלהילחם באויב, אף שאין בכך כל תועלת עבורנו לטווח הארוך, 
+או אפילו לטווח הקצר,  זה חסר-טעם. "
 
-"טוב, אפשר להגיד שהבהרת את הנקודה." אמרה המראיינת והמשיכה, "מספר ניכר של גורמים בארץ האויב מציעים שצבא האויב ייסוג מרצועת-הביטחון שהוא מחזיק בה כרגע בדרום מדינתך, וינסה להגן על אזרחיו רק מתוך שטחו הריבוני. פעולה כזאת עשויה להפסיק את הלחימה בינו לבין הארגון, משום שהארגון מתרץ את המשך הלחימה בכך שהוא עושה זאת כדי לשחרר שטח זה.
+"טוב, אפשר להגיד שהבהרת את הנקודה." אמרה המראיינת והמשיכה, 
+"מספר ניכר של גורמים בארץ האויב מציעים שצבא האויב ייסוג מרצועת-הביטחון 
+שהוא מחזיק בה כרגע בדרום מדינתך, וינסה להגן על אזרחיו רק מתוך שטחו 
+הריבוני. פעולה כזאת עשויה להפסיק את הלחימה בינו לבין הארגון, 
+משום שהארגון מתרץ את המשך הלחימה בכך שהוא עושה זאת כדי לשחרר שטח זה.
 
-אולם, מדינת התומך מתעבת את האויב, לא משום שהוא פגע בעמך או מחזיק כרגע בחלק מארצך, אלא ממניעים אידיאולוגיים. לכן, האינטרס שלו היא שהלחימה באויב כלל לא תיפסק. בנוסף, גם לכובש הנסיגה מהשטח לא תשנה כלום, והוא ירצה שהלחימה תימשך.
+אולם, מדינת התומך מתעבת את האויב, לא משום שהוא פגע בעמך 
+או מחזיק כרגע בחלק מארצך, אלא ממניעים אידיאולוגיים. 
+לכן, האינטרס שלו היא שהלחימה באויב כלל לא תיפסק. בנוסף, גם 
+לכובש הנסיגה מהשטח לא תשנה כלום, והוא ירצה שהלחימה תימשך.
 
-לכן, בהנחה שהאויב היה נסוג מאותו חלק מצומצם שהוא שולט בו כרגע, האם לדעתך הארגון היה ממשיך בפעילותו נגד האויב?"
+לכן, בהנחה שהאויב היה נסוג מאותו חלק מצומצם שהוא שולט בו 
+כרגע, האם לדעתך הארגון היה ממשיך בפעילותו נגד האויב?"
 
-ללא ספק גם זו הייתה שאלה לעניין. חשבתי על זה קצת והשבתי לה: "ראי, זו דילמה לא קלה. מצד אחד, יהיה להם קשה יותר להשיג תמיכה לפעולותיהם מצד האזרחים, אלא אם כן הם ינצלו רצון לנקמה על פשעי העבר של האויב. אולם, הן התומך והן הכובש, שכרגע מתיר את הפעילות התוקפנית של הארגון, ירצו שהארגון ימשיך להילחם ממניעים שלהם. 
+ללא ספק גם זו הייתה שאלה לעניין. חשבתי על זה קצת והשבתי 
+לה: "ראי, זו דילמה לא קלה. מצד אחד, יהיה להם קשה יותר להשיג 
+תמיכה לפעולותיהם מצד האזרחים, אלא אם כן הם ינצלו רצון לנקמה על 
+פשעי העבר של האויב. אולם, הן התומך והן הכובש, שכרגע מתיר את 
+הפעילות התוקפנית של הארגון, ירצו שהארגון ימשיך להילחם ממניעים שלהם. 
 
-כזכור, נפגשתי עם אלה שאחראים על פעילות הארגון בשלטון של התומך ונוכחתי שמלבד העובדה שהם דוחים את האורגנום של אריסטו, הם אנשים הגיוניים ביותר. לכן, אני מעריך שבמצב כזה הם יקבלו את ההחלטה ההגיונית. בתור אנשים הדוחים את האורגנום, כמובן."
+כזכור, נפגשתי עם אלה שאחראים על פעילות הארגון בשלטון 
+של התומך ונוכחתי שמלבד העובדה שהם דוחים את האורגנום של אריסטו, 
+הם אנשים הגיוניים ביותר. לכן, אני מעריך שבמצב כזה הם יקבלו את 
+ההחלטה ההגיונית. בתור אנשים הדוחים את האורגנום, כמובן."
 
 "כלומר, ימשיכו להילחם באויב?", שאל הפיסיקאי.
 
 
 "בבקשה." אמרה לו המראיינת.
 
-"חלק מפעולות הארגון לוו בהפצצות של חיל האוויר של צבא האויב, שהיו, לעתים, אף מאוד מסיביות. הפצצות אלה הביאו לפעמים לפגיעה באזרחים מבני עמך. הארגון ידע מראש שהפצצות כאלה עלולות לבוא כתגובה לפעילותו, ובכל זאת לא הפסיק אותה. האם לדעתך, ניתן להגיד שהארגון אשם בהריגת בני-עמו?"
+"חלק מפעולות הארגון לוו בהפצצות של חיל האוויר של צבא האויב, 
+שהיו, לעתים, אף מסיביות מאוד. הפצצות אלה הביאו לפעמים לפגיעה 
+באזרחים מבני עמך. הארגון ידע מראש שהפצצות כאלה עלולות לבוא 
+כתגובה לפעילותו, ובכל זאת לא הפסיק אותה. האם לדעתך, ניתן 
+להגיד שהארגון אשם בהריגת בני-עמו?"
 
-"לא!", עניתי לו, "זה מגוחך לחשוב שאם מישהו עשה מעשה בעל תוצאה צפויה, הרי הוא אשם בתוצאה. כך, למשל, בניגוד לדעה הרווחת היטלר כלל אינו אשם בכך שמלחמת-העולם השניה פרצה. כל מה שרצה הוא שאנשים ישמעו את פקודתו לפלוש לפולין!
+"כלל וכלל לא!", עניתי לו, "זה מגוחך לחשוב שאם מישהו עשה מעשה בעל תוצאה 
+צפויה, הרי שהוא אשם בתוצאה. כך, למשל, בניגוד לדעה הרווחת, 
+היטלר כלל אינו אשם בכך שמלחמת-העולם השניה פרצה. כל מה שרצה הוא 
+שאנשים ישמעו את פקודתו לפלוש לפולין!
 
-בנוסף, אדם שהצמיד אקדח לראש אדם אחר וירה בו, אינו אשם בהריגתו. מה שהוא רצה הוא רק שהכדור יפלט מהקנה של האקדח, או אף שההדק רק יוסט אחורנית!"
+בנוסף, אדם שהצמיד אקדח לראש אדם אחר וירה בו, אינו אשם בהריגתו. 
+מה שהוא רצה הוא רק שהכדור יפלט מהקנה של האקדח, או אף שההדק רק יוסט אחורנית!"
 
-"אם כבר מדברים על ההפצצות," פתחה המראיינת ואמרה, "ניתכו על האויב ביקורות על כך שהם פוגעים באזרחים מביניכם אף על פי שהם מנסים רק לפגוע בחיילי הארגון. בתור צופה אובייקטיבי, האם לדעתך ביקורות אלה מוצדקות?"
+"אם כבר מדברים על ההפצצות," פתחה המראיינת ואמרה, 
+"ניתכו על האויב ביקורות על כך שהם פוגעים באזרחים מביניכם 
+אף על פי שהם מנסים רק לפגוע בחיילי הארגון. בתור צופה אובייקטיבי, 
+האם לדעתך ביקורות אלה מוצדקות?"
 
 "למה את מתכוונת?" שאלתי, " אני מאז ומעולם הייתי תמיד אובייקטיבי לגמרי."
 
-"אבל הרי שרתת בארגון!", התפרץ הפיסיקאי, "הארגון מנסה לפגוע בחיילי או אף אזרחי האויב שהם חפים מפשע. לדעתי, היית פושע."
+"אבל הרי שרתת בארגון!", התפרץ הפיסיקאי, "הארגון מנסה לפגוע 
+בחיילי או אף אזרחי האויב שהם חפים מפשע. לדעתי, היית פושע."
 
 "הצדק עמך, " עניתי לו, "אבל הייתי פושע מבחינה אובייקטיבית."
 
-"נחזור לשאלה. האם הטענות כלפי צבא האויב מוצדקות?", פנתה אליי שוב המראיינת.
+"נחזור לשאלה. האם הטענות כלפי צבא האויב מוצדקות?", פנתה אליי 
+שוב המראיינת.
 
-"בהחלט." עניתי לה, "גם אם הם היו מדויקים להפליא הרי שהם היו פוגעים בחיילי הארגון והורגים אותם."
+"בהחלט." עניתי לה, "גם אילו מטוסי האויב היו מדויקים להפליא הרי שהם היו 
+פוגעים בחיילי הארגון והורגים אותם."
 
 "אבל הרגע הסכמנו שהם פושעים!", אמר הפיסיקאי בחצי פליאה חצי זעם.
 
-"ורגע - האם זה מוצדק להרוג פושע? האם הגונב מגנב פטור?"
+אמרתי: "ורגע - האם זה מוצדק להרוג פושע? האם הגונב מגנב פטור?"
 
-"אז אתה פציפיסט?"
+"אז אתה פציפיסט?", שאל אותי הפיסיקאי.
 
-"לא! הרי שרתתי בארגון."
+"לא! הרי שרתתי בארגון.", השבתי לו.
 
-"בסדר גמור. " אמרה המראיינת לשנינו, "לדעתי, מיצינו פחות או יותר את התחום הפוליטי. החבר לשעבר, האם תרשה לי לשאול אותך עכשיו מספר שאלות אישיות?"
+"בסדר גמור. " אמרה המראיינת לשנינו, "לדעתי, מיצינו פחות או 
+יותר את התחום הפוליטי. החבר לשעבר, האם תרשה לי לשאול 
+אותך עכשיו מספר שאלות אישיות?"
 
-"רגע, האם לדעתך השאלות עד כה לא היו אישיות?"
+"רגע, האם לדעתך השאלות עד כה לא היו אישיות?", שאלתי בפליאה.
 
 המראיינת עצרה לרגע והניעה את ידיה, "לא. אילו שאלות אתה מחשיב כשאלות אישיות?"
 
-"אני מחשיב את כל השאלות כאישיות מלבד השאלות 'האם שאלה X היא שאלה אישית?' ו 'האם שאלה Y היא שאלה לא אישית?'. את מבינה, אינני רוצה ליצור מקרה פרטי של פרדוקס ראסל. "
+"אני מחשיב את כל השאלות כאישיות מלבד השאלות 'האם שאלה X היא שאלה אישית?' 
+ו 'האם שאלה Y היא שאלה לא אישית?'. את מבינה, אינני רוצה ליצור 
+מקרה פרטי של פרדוקס ראסל. " אמרתי.
 
-"ובכן, נמשיך ברשותך עם מספר שאלות אישיות נוספות."
+"ובכן, נמשיך ברשותך עם מספר שאלות אישיות נוספות.", היא אמרה.
 
 "בבקשה."
 
-"כיצד אתה מתאר את השקפת עולמך?"
+"כיצד אתה מתאר את השקפת עולמך?", שאלה אותי.
 
-"טוב. לדעתי, כל דבר בעולם נע בין הטיפשי מאוד לחסר-הגיון לחלוטין."
+"טוב. לדעתי, כל דבר בעולם נע בין הטיפשי מאוד לחסר-הגיון לחלוטין.", אמרתי.
 
-"זוהי אמירה נועזת."
+"זוהי אמירה נועזת.", השבתי.
 
-"לא נכון! זוהי אמירה מטופשת ואי-רציונלית."
+"לא נכון! זוהי אמירה מטופשת ואי-רציונלית.", השבתי.
 
-"אה כן. יש בזה הגיון."
+"אה כן. יש בזה הגיון.", היא השיבה לי.
 
 "אם את אומרת. לדעתי, זה סתם טיפשי."
 
-"אם כבר מדברים על חוסר-הגיון: רבים סיפרו לי שהם מוצאים שהתנהגותך היא מאוד... אהממ... לא שגרתית וגם ההגיון שלך נראה להם מאוד מטורף."
+"אם כבר מדברים על חוסר-הגיון: רבים סיפרו לי שהם מוצאים שהתנהגותך 
+היא מאוד... אהממ... לא שגרתית וגם ההגיון שלך נראה להם מאוד מטורף.", היא שאמרה.
 
 "אני מסכים אתם.", השבתי לה, "אלמלא כבר הייתי לא-שפוי, הייתי מזמן מוציא את עצמי מדעתי."
 
-"האם יש לך תוכניות לעתיד?"
+"האם יש לך תוכניות לעתיד?", היא השביה.
 
-"בהחלט. בכוונתי להוציא ספר עם זיכרונותיי מהתקופה האחרונה. לדעתי, זה יהיה אחד הספרים המהפכניים ביותר מאז האורגנום של אריסטו, ואני מקווה שהוא יפעל להורדת יקרו של החיבור האחרון. נוכחתי שתוכנו של חיבור זה זוכה לקונצנזוס כמעט מלא, גם בקרב הציבור הרחב, וזאת אף למרות העובדה שמרבית האנשים לא קראו אותו מעולם. ללא ספק, היה לחיבור זה השפעה מודעת ותת-מודעת עצומה מאז שנכתב - שלא בצדק לפי דעתי - ואני מקווה שספרי יפחית אותה במידה ניכרת."
+"בהחלט. בכוונתי להוציא ספר עם זיכרונותיי מהתקופה האחרונה. לדעתי, זה 
+יהיה אחד הספרים המהפכניים ביותר מאז האורגנום של אריסטו, ואני מקווה שהוא 
+יפעל להורדת יקרו של אותו מסמך. נוכחתי שתוכנו של חיבור זה 
+זוכה לקונצנזוס כמעט מלא, גם בקרב הציבור הרחב, וזאת אף למרות העובדה 
+שמרבית האנשים לא קראו אותו מעולם. ללא ספק, היה לחיבור זה השפעה 
+מודעת ותת-מודעת עצומה מאז שנכתב - שלא בצדק לפי דעתי - ואני 
+מקווה שספרי יפחית אותה במידה ניכרת."
 
 "אמור לי, החבר לשעבר, האם יש לך תחביבים כלשהם? מה אתה עושה בשעות הפנאי?"
 
-"בין העיסוקים שאני מבצע בשעות הפנאי אני יכול למנות: מציאת פתרונות מקורבים יותר ויותר למערכת משוואת דיפרנציאליות מן המעלה השניה. אני גם עוסק בניסיון להבין את המשפטים שאמרתי בעבר. מלבד זאת, תיכנתתי סימולטור פוליטי, שחזה את שתי מלחמות העולם לאחר שהכנסתי לתוכו את כל הנתונים הרלוונטיים עד לשנת 1000 לסה"נ."
+"יש לי עיסוקים רבים בשעות הפנאי. למשל, אני מנסה למצוא פתרונות מקורבים יותר ויותר 
+למערכת משוואת דיפרנציאליות מן המעלה השניה. 
+אני גם עוסק בניסיון להבין את המשפטים שאמרתי בעבר. 
+מלבד זאת, תיכנתתי סימולטור פוליטי, שחזה את שתי מלחמות העולם 
+לאחר שהכנסתי לתוכו את כל הנתונים הרלוונטיים עד לשנת 1000 לספירה."
 
 "האם יש לך מחשב בבית?"
 
-"הו לא. כרגע התוכנית רק רשומה על נייר. אל תשאלו כמה זמן לקח לי לנפות ממנה את כל השגיאות. אבל זה היה כיף נורא!"
+"הו לא! כרגע התוכנית רק רשומה על נייר. אל תשאלו כמה זמן לקח לי 
+לנפות ממנה את כל השגיאות. אבל זה היה כיף נורא!"
 
 "זה הכל?"
 
 
 "אה.. אני אוהב לנגן על גיטרה!"
 
-נשמעו כמה צחוקים מכיוון הקהל בעוד שהמראיינת והפיסיקאי השתתקו לכמה שניות. "עיסוק מעניין. " אמרה המראיינת.
+נשמעו כמה צחוקים מכיוון הקהל בעוד שהמראיינת והפיסיקאי 
+השתתקו לכמה שניות. "עיסוק מעניין. " אמרה המראיינת.
 
-"אני בחיים לא הייתי מנחש שאתה עוסק בזה." הוסיף הפיסיקאי
+"אני בחיים לא הייתי מנחש שאתה עוסק בזה." הוסיף הפיסיקאי.
 
 "מדוע?" שאלתי בפליאה, "למיטב ידיעתי, יש המון אנשים שמנגנים על גיטרה. "
 
-"אתה יודע:", אמר הפיסיקאי, "לדעתי מאז פרשת מהארגון התנהגת בלי לחשוב הרבה לפני שעשית דברים. הייתי מגדיר את התנהגותך כנובעת מספונטניות וקלות דעת הגובלות בפזיזות. האם גם אתה חושב כך?"
+"אתה יודע:", אמר הפיסיקאי, "לדעתי מאז פרשת מהארגון 
+התנהגת בלי לחשוב הרבה לפני שעשית דברים. הייתי מגדיר את 
+התנהגותך כנובעת מספונטניות וקלות דעת הגובלות בפזיזות. 
+האם גם אתה חושב כך?"
 
 "בודאי!", עניתי לו, "מלבד גאוותנות, פזיזות היא המגרעה היחידה שלי!"
 
-"רבותיי, הייתי שמחה להמשיך את הראיון הזה ואני בטוחה שהצופים היו רוצים ללמוד עוד על חייו המרתקים של החבר לשעבר. אולם, מודיעים לי עכשיו שתכניתנו הגיעה לסיומה.", אמרה המראיינת אחרי שגמרתי את המשפט שלי. "כבוד הד"ר וחבר-הארגון לשעבר, אני מודה לכם שהתראיינתם כאן איתי. ובאשר לכם, הצופים בבית ובאולפן, אני מקווה שנהניתם מהראיונות שהיו בתוכנית. אנו מאחלים לכם ברכת ערב טוב והמשך צפייה נעימה." 
+"רבותיי, הייתי שמחה להמשיך את הראיון הזה ואני בטוחה 
+שהצופים היו רוצים ללמוד עוד על חייו המרתקים של החבר לשעבר. 
+אולם, מודיעים לי עכשיו שתכניתנו הגיעה לסיומה.", אמרה המראיינת 
+אחרי שגמרתי את המשפט שלי. "כבוד הד"ר וחבר-הארגון לשעבר, אני מודה 
+לכם שהתראיינתם כאן איתי. ובאשר לכם, הצופים בבית ובאולפן, אני 
+מקווה שנהניתם מהראיונות שהיו בתוכנית. אנו מאחלים 
+לכם ברכת ערב נעים והמשך צפייה נעימה." 
 
-ואז הגיע אות סיום התוכנית, ומוזיקת הסיום הושמעה ברחבי האולפן. הקהל באולפן התחיל למחוא כפיים, בזמן שהמראיינת, הפיסיקאי ואני המשכנו לשבת באולפן למספר דקות. אחר-כך יצאנו אל מאחורי הקלעים.
+ואז נשמע אות סיום התוכנית, ומוזיקת הסיום הושמעה ברחבי 
+האולפן. הקהל באולפן התחיל למחוא כפיים, בזמן שהמראיינת, הפיסיקאי 
+ואני המשכנו לשבת באולפן למספר דקות. אחר-כך יצאנו אל מאחורי הקלעים.
 
-"גבירתי, לדעתי זה היה ראיון מצוין!" אמרתי למראיינת בזמן שעמדנו שלושתנו מאחורי הקלעים, ביחד עם האורחים שהתראיינו קודם, ודנו בתוכנית ששודרה זה עתה. "השאלות היו ממש לעניין, ואני מאמין שאפילו לי זה היווה אתגר לענות עליהן. דוקטור, גם לך היו לא מעט הברקות."
+"גבירתי, לדעתי זה היה ראיון מצוין!" אמרתי למראיינת בזמן 
+שעמדנו שלושתנו מאחורי הקלעים, ביחד עם האורחים שהתראיינו קודם, 
+ודנו בתוכנית ששודרה זה עתה. "השאלות היו ממש לעניין, ואני מודה
+שאפילו לי זה היווה אתגר לענות עליהן. דוקטור, גם לך 
+היו לא מעט הברקות."
 
 "תודה לך." אמר הדוקטור.
 
 
 "אף שאין בתיאור זה על-מנת להעיד על איכותן, אני מקבל זאת כמחמאה. "
 
-אז ניגש אליה אחד מאנשי ההפקה ומסר לה מספר קלטות וידאו. "הנה", היא פנתה אליי כשהיא מגישה לי את אחת הקלטות. "זוהי הקלטה של התוכנית שהכנו עבור המרואיינים. "
+אז ניגש אליה אחד מאנשי ההפקה ומסר לה מספר קלטות וידאו. 
+"הנה", היא פנתה אליי כשהיא מגישה לי את אחת הקלטות. 
+"זוהי הקלטה של התוכנית שהכנו עבור המרואיינים. "
 
-"טוב, כרגע אין לי מכשיר וידאו בבית, אבל תודה לכם בכל מקרה." הודיתי לה והתחלתי ללכת כדי לצאת מהאולפן. אבל עצרתי לרגע ופניתי אליה: "דרך אגב, " אמרתי, "עדיין לא הבנתי מדוע השאלות ששאלתם אותי בחלק השני של הראיון היו יותר אישיות מהשאלות ששאלתם אותי בחלק הראשון."
+"טוב, כרגע אין לי מכשיר וידאו בבית, אבל תודה לכם בכל מקרה." 
+הודיתי לה והתחלתי ללכת כדי לצאת מהאולפן. אבל עצרתי לרגע ופניתי 
+אליה: "דרך אגב, " אמרתי, "עדיין לא הבנתי מדוע השאלות ששאלתם אותי 
+בחלק השני של הראיון היו יותר אישיות מהשאלות ששאלתם אותי בחלק הראשון."
 
 </s>