Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 4ed08e8

The Enemy: start reworking the Hebrew version.

Broke many long lines, and worked on the phrasing.

  • Participants
  • Parent commits 317d7d9

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 <title>עזיבה מבלי להשאיר זכר [Left Without a Trace]</title>
 
-קמתי בבוקר והלכתי למוצב. היה זה יום בהיר של תחילת האביב. כשהלכתי בדרך לעבר המוצב, יצא לי ליהנות מהירוק האביב של השדה, לפני שהקיץ נותן בו את אותותיו. פרחים פרחו שם בצבעי לבן, צהוב וארגמן ויכולתי לשמוע את ציוץ הציפורים ששכנו על העצים והתעוררו עוד לפנות בוקר. אגלי טל נצצו על השיחים והפרחים, ואדמת השדה הייתה עדיין לחה מהגשם שירד שם לפני יום.  השמש רק התחילה לזרוח ובשמיים הייתה מלחמה בין הגוון הכחול-בהיר של השמש לבין האדום הכהה של הלילה.
+קמתי בבוקר והלכתי למוצב. היה זה יום בהיר של תחילת האביב. כשהלכתי בדרך לעבר המוצב, יצא לי ליהנות
+מהירוק האביב של השדה, לפני שהקיץ נותן בו את אותותיו. פרחים פרחו שם בצבעי לבן, צהוב וארגמן
+ויכולתי לשמוע את ציוץ הציפורים ששכנו על העצים והתעוררו עוד לפנות בוקר. אגלי טל נצצו על השיחים
+והפרחים, ואדמת השדה הייתה עדיין לחה מהגשם שירד שם לפני יום.  השמש רק התחילה לזרוח ובשמיים הייתה
+מלחמה בין הגוון הכחול-בהיר של השמש לבין האדום הכהה של הלילה.
 
-לדעתי, היה זה יום אידיאלי לשגר טילים על חיילי האויב. אולם, זה לא היה מה שהתכוונתי לעשות באותו יום.
+לדעתי, היה זה יום אידיאלי לשגר טילים על חיילי האויב. אולם, זה לא היה מה 
+שהתכוונתי לעשות באותו יום.
 
-כשהתקרבתי למוצב ראיתי מרחוק ששניים מחברי לנשק משמנים את אחת המרגמות שהיו ברשות המוצב שלי. הם היו כה עסוקים עד שלא שמו לב אליי עד לרגע שבו שמעו אותי אומר להם "בוקר טוב."
+כשהתקרבתי למוצב ראיתי מרחוק ששניים מחברי לנשק משמנים את אחת המרגמות 
+שהיו ברשות המוצב שלי. הם היו כה עסוקים עד שלא שמו לב אליי עד לרגע שבו 
+שמעו אותי אומר להם "בוקר טוב."
 
-"בוקר טוב, חבר הארגון." הם ענו לי, כשהם מפנים את מבטם אליי. "איך הולך?", הוסיף אחד מהם.
+"בוקר טוב, חבר הארגון." הם ענו לי, כשהם מפנים 
+את מבטם אליי. "איך הולך?", הוסיף אחד מהם.
 
 "על הכיפאק. אני הולך להתפטר היום."
 
 
 "כנ"ל. אבל מה לעשות, צריך להמשיך בחיים." 
 
-וכך הלכתי מהם, פתחתי את הדלת שהובילה למשרד של מפקד המוצב ונכנסתי פנימה. המפקד ישב ליד השולחן וקרא חוברת של דפים שאחז בידו. מן הסתם היה זה אחד מקבצי ההוראות הרבים שהגיעו אליו. אחרי שנכנסתי פנימה, הוא הניח את הדפים על השולחן, הפנה את מבטו אליי ואמר: "בוקר טוב, החבר! תראה, קראתי עכשיו מאמרים אחדים והם מסבירים שאנחנו צריכים להעביר את..."
+וכך הלכתי מהם, פתחתי את הדלת שהובילה למשרד של מפקד המוצב ונכנסתי פנימה. המפקד ישב ליד השולחן
+וקרא חוברת של דפים שאחז בידו. מן הסתם היה זה אחד מקבצי ההוראות הרבים שהוא קיבל באופן תדיר.
+. אחרי שנכנסתי פנימה, הוא הניח את הדפים על השולחן, הפנה את מבטו אליי ואמר: "בוקר טוב, 
+החבר! ראה, קראתי עכשיו מאמרים אחדים והם מסבירים שאנחנו צריכים להעביר את..."
 
-"בוקר טוב גם לך, אדוני." קטעתי אותו באמצע. "סליחה שאני מפריע לך אבל אני לא חושב שזה כבר אקטואלי."
+"בוקר טוב גם לך, אדוני." קטעתי אותו באמצע. "סליחה שאני מפריע לך אבל אני 
+לא חושב שזה כבר אקטואלי."
 
 "מדוע?"
 
 
 "מדוע הוא התפטר."
 
-"סתם. אמר משהו שהמתח שבו הוא שרוי כל הזמן התחיל להיות יותר מדי בשבילו, ושהוא רוצה למצוא עבודה יציבה ולהקים משפחה. הוא גם ציין 'שהשרות בארגון היה מהנה, אבל הגיע הזמן להתקדם הלאה.' "
+"סתם. אמר משהו שהמתח שבו הוא שרוי כל הזמן התחיל להיות יותר מדי בשבילו, 
+ושהוא רוצה למצוא עבודה יציבה ולהקים משפחה. הוא גם ציין 
+'שהשרות בארגון היה מהנה, אבל הגיע הזמן להתקדם הלאה.' "
 
 "אהה."
 
-"כן. אבל כמו שאומרים: צרות באות בצרורות. טוב, רק מלא את הפרטים כאן ואני כבר אדאג לשאר הניירת."
+"כן. אבל כמו שאומרים: צרות באות בצרורות. טוב, רק מלא 
+את הפרטים כאן ואני כבר אדאג לשאר הניירת."
 
 אחרי שהתחלתי למלא אמרתי לו: "בקשר למשכורת ששילמתם לי..."
 
-"שכח ממנה!" אמר המפקד בתוקף והמשיך: "במהלך שרותך בארגון עשית שרות חשוב לעמך ומולדתך. הרווחת את שכרך, גם אם לא ביושר, ואנו מודים לך שבכלל הצטרפת אל הארגון מלכתחילה. אני רק מקווה שבמהלך חייך האזרחיים, תשמור על רוח הארגון ועל הפילוסופיה שלו."
+"שכח ממנה!" אמר המפקד בתוקף והמשיך: "במהלך שרותך בארגון עשית שרות חשוב לעמך 
+ומולדתך. הרווחת את שכרך, גם אם לא ביושר, ואנו מודים לך שבכלל הצטרפת אל הארגון 
+מלכתחילה. אני רק מקווה שבמהלך חייך האזרחיים, תשמור על רוח הארגון ועל הפילוסופיה שלו."
 
-"אני אשתדל אדוני" עניתי לו בחטף בזמן שחתמתי. אז נעמדתי ולחצנו ידיים. חשבתי קצת על מה שאמר המפקד, ואז נזכרתי במשהו והתיישבתי חזרה. "ראה, אולי זה כבר לא כל-כך אקטואלי" אמרתי לו, "אבל הייתי חבר בארגון במשך שנתיים ומעולם לא סיפרו לי מהי פילוסופיית הארגון. מה היא, באמת?"
+"אני אשתדל אדוני" עניתי לו בחטף בזמן שחתמתי. אז נעמדתי ולחצנו ידיים. חשבתי קצת על 
+מה שאמר המפקד, ואז נזכרתי במשהו והתיישבתי חזרה. "ראה, אולי זה כבר לא 
+כל-כך אקטואלי" אמרתי לו, "אבל הייתי חבר בארגון במשך שנתיים ומעולם לא 
+סיפרו לי מה היא פילוסופיית הארגון. מה היא, באמת?"
 
-"אה... הפילוסופיה? מאוד מפליא אותי שלא הציגו אותה בפניך עדיין. בכל מקרה, אני אשמח מאוד לענות לך, החבר לשעבר. עכשיו, איך להתחיל? אה, אני יודע. אז ככה: 
+"אה... הפילוסופיה? מפליא אותי מאוד שלא הציגו אותה בפניך עדיין. 
+בכל מקרה, אני אשמח מאוד לענות לך, החבר לשעבר. עכשיו, איך 
+להתחיל? אה, אני יודע. אז ככה: 
 
-הפילוסופיה של הארגון פשוטה מאוד: מטרתנו היא להכות באויב בכל כוחנו. זוהי מלחמת קודש של עמנו באותה אומה פושעת, ועל אף ששלומו של עמנו ועתידו אינם מונחים בה על הכף, היא מלחמה בעלת חשיבות עליונה. לפחות לפי מה שכל הזמן אומרים לנו או שאנו אומרים אחד לשני. 
+הפילוסופיה של הארגון פשוטה מאוד: מטרתנו היא להכות באויב בכל כוחנו. 
+זוהי מלחמת קודש של עמנו באותה אומה פושעת, ועל אף ששלומו של עמנו ועתידו 
+אינם מונחים בה על הכף, היא מלחמה בעלת חשיבות עליונה. לפחות לפי מה שכל הזמן 
+אומרים לנו או שאנו אומרים אחד לשני. 
 
-אנחנו מוכרחים להקריב הכול למען יישום מטרה זו ע"י מאבק באויב, אפילו את חיי בני-עמנו, שלמען האינטרס שלהם אנו פועלים. ואכן עשינו זאת בהצלחה, וכשאני מביט לאחור אני מבין דבר אחד: עשינו זאת ואנו עדיין עושים זאת על-אף כל הקשיים. נכון - עברנו זמנים קשים. אבל הם היו כלום לעומת הזמנים הכמעט בלתי אפשריים, שאנחנו בדרך-כלל מתפקדים בהם.
+אנחנו מוכרחים להקריב הכול למען יישום מטרה זו ע"י מאבק באויב, 
+אפילו את חיי בני-עמנו, שלמען האינטרס שלהם אנו פועלים. ואכן עשינו זאת בהצלחה, 
+וכשאני מביט לאחור אני מבין דבר אחד: עשינו זאת ואנו עדיין עושים זאת על-אף כל 
+הקשיים. נכון - עברנו זמנים קשים. אבל הם היו כלום לעומת הזמנים הכמעט 
+בלתי אפשריים, שאנחנו בדרך-כלל מתפקדים בהם.
 
-אולם, מאז תחילת המלחמה באויב, שמנו לב שקיים מכשול רציני המפריע לנו. למעשה, אין זה כלל מכשול פיזי אלא מושג מטאפיזי ומופשט, ובתור כזה אמור להיות חסר-משמעות. ברם, הפופולריות של מושג זה הפכה את ההתמודדות אתו לבלתי-נמנעת. ידידי, אפילו אם היינו מקבלים פרוש מאוד מתון שלו, הרי שהיינו מוצאים את עצמנו מוגבלים ע"י כל מיני כללים בלתי-נראים ולא מעשיים; היינו נמצאים בקונפליקטים אין סופיים ובנוסף לכל, האמביציה של חיילינו להילחם הייתה יורדת פלאים. מושג זה הוא 'מוסר'.
+אולם, מאז תחילת המלחמה באויב, שמנו לב שקיים מכשול רציני המפריע 
+לנו. למעשה, אין זה כלל מכשול פיזי אלא מושג מטאפיזי ומופשט, ובתור 
+כזה אמור להיות חסר-משמעות. ברם, הפופולריות של מושג זה הפכה את ההתמודדות אתו 
+לבלתי-נמנעת. ידידי, אפילו אם היינו מקבלים פרוש מאוד מתון שלו, 
+הרי שהיינו מוצאים את עצמנו מוגבלים ע"י כל מיני כללים בלתי-נראים 
+ולא מעשיים; היינו נמצאים בקונפליקטים אין סופיים ובנוסף לכל, 
+האמביציה של חיילינו להילחם הייתה יורדת פלאים. מושג זה הוא 'מוסר'.
 
 לכן החלטנו לקבל את המשוואה הפילוסופית 'מוסר = אין מוסר'. "
 
 "רגע, " קטעתי אותו באמצע, "האם אתה מתכוון להנחה שהמטרה מקדשת את האמצעים?"
 
-"כן! כן!" התלהב המפקד. "בדיוק לזה. בכל מקרה, קבלת המשוואה הזו מציבה אותנו בבעיה. הסיבה לכך היא שהיא עומדת בסתירה גמורה לחיבורו המפורסם של אריסטו 'אורגנום' הקובע, בין השאר כי:
+"כן! כן!" התלהב המפקד. "בדיוק לזה. בכל מקרה, קבלת המשוואה הזו 
+מציבה אותנו בבעיה. הסיבה לכך היא שהיא עומדת בסתירה גמורה לחיבורו 
+המפורסם של אריסטו 'אורגנום' הקובע, בין השאר כי:
 
 1. A הוא A.
 
 2. A אינו לא-A. 
 
-אי-לכך, אנו שוללים את האורגנום מכל וכל, או לפחות איננו רואים אותו כהכרח המציאות."
+אי-לכך, אנו שוללים את האורגנום מכל וכל, או לפחות איננו 
+רואים אותו כהכרח המציאות."
 
-"אם כך זה מצוין.", אמרתי לו. "קראתי את ה-'אורגנום' של אריסטו ועל-אף שזה מסמך מעניין מאוד בתחום הלוגיקה, אני חייב לציין שגם לי היו ספקות לגביו. אני שמח מאוד שהארגון דוחה אותו, משום שלדעתי דבר זה עשוי להקל את פעילותו במידה ניכרת. כך למשל, אם A יכול להיות לא-A אז מכיוון שחברי הארגון אינם חיילי האויב, הם כן עשויים להיות חייליו. לדעתי, אם תהרגו זה את זה, תוכלו לחסוך הרבה משאבים משום שהאויב יהיה ממש בהישג ידכם. כמו-כן לא יהיה חשש לאבדות משום שכל האבדות האפשריות יהיו של כוחות האויב. גם לא יהיה האלמנט של הסתכנות בהסתננות לקווי האויב, או בהפצצות מצדו."
+"אם כך זה מצוין.", אמרתי לו. "קראתי את ה-'אורגנום' של אריסטו 
+ואף שזה מסמך מעניין מאוד בתחום הלוגיקה, אני חייב לציין שגם לי 
+היו ספקות לגביו. אני שמח מאוד שהארגון דוחה אותו, משום שלדעתי 
+דבר זה עשוי להקל את פעילותו במידה ניכרת. כך למשל, אם A יכול להיות לא-A 
+אז מכיוון שחברי הארגון אינם חיילי האויב, הם כן עשויים להיות חייליו. 
+לדעתי, אם תהרגו זה את זה, תוכלו לחסוך הרבה משאבים משום שהאויב יהיה 
+ממש בהישג ידכם. כמו-כן לא יהיה חשש לאבדות משום שכל האבדות האפשריות 
+יהיו של כוחות האויב. גם לא יהיה האלמנט של הסתכנות בהסתננות 
+לקווי האויב, או בהפצצות מצדו."
 
-"מדהים!" קרא המפקד כשהוא קם מכיסאו כשפניו צוהלות. "איך לא חשבתי על זה קודם? אדאג ליישם את הצעתך מייד ואודיע עליה גם לשאר המוצבים ולמפקדת הארגון. זה יהיה מפנה במלחמתנו נגד האויב. אני מודה לך החבר לשעבר! ללא-ספק הארת את עיניי."
+"מדהים!" קרא המפקד כשהוא קם מכיסאו כשפניו צוהלות. "איך לא חשבתי 
+על זה קודם? אדאג ליישם את הצעתך מייד ואודיע עליה גם לשאר המוצבים 
+ולמפקדת הארגון. זה יהיה מפנה במלחמתנו נגד האויב. אני מודה לך החבר 
+לשעבר! ללא-ספק הארת את עיניי."
 
 "העונג כולו שלי. שלום." אמרתי לו כשאני קם מכיסאי.
 
-"שלום גם לך" הוא הפטיר לעברי כשהוא בקושי מתפנה מלהט הסידורים שהוא התחיל בהם כדי ליישם את הצעתי.
+"שלום גם לך" הוא הפטיר לעברי כשהוא בקושי מתפנה 
+מלהט הסידורים שהוא התחיל בהם כדי ליישם את הצעתי.
 
-עזבתי את החדר ואז הסתובבתי במוצב. נפרדתי מהחברים האחרים וגם מצאתי את החבר האחר שפרש באותו יום. הצעתי לו שנלך ביחד ואכן יצאנו מחצר המוצב והתחלנו ללכת בשביל חזרה לכפר.
+עזבתי את החדר ואז הסתובבתי במוצב. נפרדתי מהחברים האחרים 
+וגם מצאתי את החבר האחר שפרש באותו יום. הצעתי לו שנלך ביחד 
+ואכן יצאנו מחצר המוצב והתחלנו ללכת בשביל חזרה לכפר.
 
-פתחנו בשיחה על הא ועל דה, אולם לא עברו חמש דקות ושמענו קול פיצוץ מכיוון המוצב, בדיוק כשעלינו על גבעה שהשקיפה לעברו. פנינו לאחורה והבטנו באימה כיצד חברי-הארגון הורגים זה את זה. הם התפצלו לשני צדדים יריבים ונלחמו אחד בשני עד חרמה בכל כלי-נשק שהיה במוצב: רובים, רימונים, מרגמות, פצצות. הם אפילו השתמשו במשגר הטילים כדי לשגר טיל ישר לעבר אחד הקירות של המבנה כדי לפוצץ אותו.
+פתחנו בשיחה על הא ועל דה, אולם לא עברו חמש דקות ושמענו קול 
+פיצוץ מכיוון המוצב, בדיוק כשעלינו על גבעה שהשקיפה לעברו. 
+פנינו לאחורה והבטנו באימה כיצד חברי-הארגון הורגים זה את זה. 
+הם התפצלו לשני צדדים יריבים ונלחמו אחד בשני עד חרמה בכל כלי-נשק 
+שהיה במוצב: רובים, רימונים, מרגמות, פצצות. הם אפילו השתמשו במשגר 
+הטילים כדי לשגר טיל ישר לעבר אחד הקירות של המבנה כדי לפוצץ אותו.
 
-בסוף, נשאר רק חבר אחד בחיים, והוא עמד על גג חורבת המוצב וקפץ בשמחה כשהוא מחזיק את תת-המקלע שלו מעל ראשו. אז יצא המפקד מחדרו וירה בו שלוש פעמים בבטן באמצעות אקדח. החבר נפל לארץ מת. המפקד החזיר את אקדחו לנרתיק ונכנס בחזרה למשרדו. שמענו אותו כותב משהו במכונת-הכתיבה שלו וכשיצא שלשל מכתב לתיבת הדואר של המוצב. הנחנו שהיה זה דו"ח למפקדת הארגון על הפעולה המוצלחת שהיינו עדים לה. לאחר ששם את המכתב בתיבה הוא פנה לעבר משרדו כשהוא משפשף את ידיו. אחר-כך, הוציא את האקדח שלו, הסתובב וירה לעצמו כדור בראש.
+בסוף, נשאר רק חבר אחד בחיים, והוא עמד על גג חורבת המוצב וקפץ בשמחה 
+כשהוא מחזיק את תת-המקלע שלו מעל ראשו. אז יצא המפקד מחדרו וירה בו שלוש 
+פעמים בבטן באמצעות אקדח. החבר נפל לארץ מת. המפקד החזיר את אקדחו לנרתיק 
+ונכנס בחזרה למשרדו. שמענו אותו כותב משהו במכונת-הכתיבה שלו וכשיצא שלשל 
+מכתב לתיבת הדואר של המוצב. הנחנו שהיה זה דו"ח למפקדת הארגון על הפעולה 
+המוצלחת שהיינו עדים לה. לאחר ששם את המכתב בתיבה הוא פנה לעבר משרדו 
+כשהוא משפשף את ידיו. אחר-כך, הוציא את האקדח שלו, הסתובב וירה לעצמו כדור בראש.
 
-לאחר שהחבר לשעבר האחר ואני נוכחנו בכל זה, משכנו בכתפינו, הסתובבנו והמשכנו ללכת לכיוון הכפר.
+לאחר שהחבר לשעבר האחר ואני נוכחנו בכל זה, 
+משכנו בכתפינו, הסתובבנו והמשכנו ללכת לכיוון הכפר.
 
 </s>
 
 
 <title>2. המחבל שחזר מן הכפור</title>
 
-כשהגענו לכפר, נפרדתי מהחבר האחר וכל אחד משנינו חזר לביתו. זה היה בערך שבע בבוקר כשפתחתי את דלת הבית שלי. איש לא היה בסלון, ולכן התיישבתי על הספה, חלצתי את נעליי ושמתי את הרגליים שלי על השולחן, כמו שאני רגיל לעשות. אז נזכרתי שדבר כזה אינו יאה למי שגר בבית, ולכן הורדתי אותן מהשולחן, נעלתי בחזרה את הנעליים שלי, ושוב שמתי את רגליי על השולחן.
+כשהגענו לכפר, נפרדתי מהחבר האחר וכל אחד משנינו חזר לביתו. זה היה בערך 
+שבע בבוקר כשפתחתי את דלת הבית שלי. איש לא היה בסלון, ולכן התיישבתי על הספה, 
+חלצתי את נעליי ושמתי את רגליי על השולחן, כמו שאני רגיל לעשות. אז נזכרתי שדבר 
+כזה אינו יאה למי שגר בבית, ולכן הורדתי אותן מהשולחן, נעלתי בחזרה את הנעליים 
+שלי, ושוב שמתי את רגליי על השולחן.
 
-התחלתי לזמזם שיר פופולרי, כפי שנהגתי הרבה פעמים לאחר שחזרתי הביתה אחרי יום-עבודה מתיש בארגון. למרות האינטליגנציה יוצאת-הדופן שלי גם אני לפעמים שוכח דברים. במקרה זה שכחתי שבפעמים הקודמות חזרתי הביתה רק בערב.
+התחלתי לזמזם שיר פופולרי, כפי שנהגתי הרבה פעמים לאחר שחזרתי הביתה אחרי 
+יום-עבודה מתיש בארגון. למרות האינטליגנציה יוצאת-הדופן שלי גם אני לפעמים 
+שוכח דברים. במקרה זה שכחתי שבפעמים הקודמות חזרתי הביתה רק בערב.
 
-מספר שניות אחרי שהתחלתי לשיר שמעתי מעט רעש מהחדר הסמוך ואז רחשים שהגיעו מכיוון המסדרון. 
+מספר שניות אחרי שהתחלתי לשיר שמעתי מעט רעש מהחדר הסמוך 
+ואז רחשים שהגיעו מכיוון המסדרון. 
 
-"מדוע, לכל הרוחות, אתה עושה רעש עכשיו?!" צעק בלחישה קול נשי, שזיהיתי בתור קול אחותי הצעירה.
+"מדוע, לכל הרוחות, אתה עושה רעש עכשיו?!" צעק בלחישה קול 
+נשי, שזיהיתי בתור קול אחותי הצעירה.
 
-"אני עושה רעש? ישנתי כמו תינוק. את זאת שעשית רעש!" השיב לה אחי הצעיר ממנה.
+"אני עושה רעש? ישנתי כמו תינוק. את זאת 
+שעשית רעש!" השיב לה אחי הצעיר ממנה.
 
 "ואתה חושב שאני לא ישנתי? לא יודעת, אולי אתה מדבר תוך כדי שינה."
 
 "איך את יודעת שאת לא מדברת מתוך שינה?"
 
-"יאללה, אני הקמתי את הרעש." צעקתי בלחש לעברם, "ובואו לדבר כאן, כדי שלא תעירו את אימא בטעות."
+"יאללה, אני הקמתי את הרעש." צעקתי בלחש לעברם, 
+"ובואו לדבר כאן, כדי שלא תעירו את אימא בטעות."
 
-ראיתי את שני אחיי הצעירים מסתכלים בחשש לעבר הספה מפתח המסדרון. כשהם ראו שזה אני, הסתכלו אחד על השני ואז חזרה עליי. "החבר, מדוע אתה בבית בשעה כזאת?" שאלה אותי אחותי בתמיהה.
+ראיתי את שני אחיי הצעירים מסתכלים בחשש לעבר 
+הספה מפתח המסדרון. כשהם ראו שזה אני, הסתכלו אחד על השני 
+ואז חזרה עליי. "חבר-הארגון, מדוע אתה בבית בשעה כזאת?" שאלה אותי אחותי בתמיהה.
 
 "החבר לשעבר." תיקנתי אותה.
 
-"אה... התפטרת? אז זאת הסיבה שאתה כאן. טוב, במצב נורמלי הייתי מברכת אותך... אם זה מתאים לברך מישהו אחרי התפטרותו. בכל מקרה, אני עייפה מכדי לחשוב ואני רוצה לחזור למיטה." וכך חזרו שניהם כלעומת שבאו.
+"אה... התפטרת? אז זאת הסיבה שאתה כאן. טוב, במצב נורמלי הייתי מברכת 
+אותך... אם זה מתאים לברך מישהו אחרי התפטרותו. בכל מקרה, אני עייפה 
+מכדי לחשוב ואני רוצה לחזור למיטה." וכך חזרו שניהם כלעומת שבאו.
 
-מעט מאוחר יותר בבוקר, התיישבה כל המשפחה (כולל אני) ביחד ליד שולחן האוכל כדי לאכול ארוחת בוקר. "מישהו מוכן להעביר לי את החמאה?" אמרתי זמן קצר אחרי תחילת הארוחה.
+מעט מאוחר יותר בבוקר, התיישבה כל המשפחה (כולל אני) ביחד ליד 
+שולחן האוכל כדי לאכול ארוחת בוקר. "מישהו מוכן להעביר לי את החמאה?" 
+אמרתי זמן קצר אחרי תחילת הארוחה.
 
-"בבקשה, " אמרה לי אימא כשהיא מעבירה את החמאה ומניחה אותה לידי. "הבנתי שהתפטרת מהארגון היום."
+"בבקשה, " אמרה לי אימא כשהיא מעבירה את החמאה ומניחה 
+אותה לידי. "הבנתי שהתפטרת מהארגון היום."
 
 "כן. " השבתי לה, והתחלתי למרוח את החמאה על הלחם.
 
 
 "טוב מאוד."
 
-לאחר הארוחה יצאתי מהבית והלכתי לחפש עבודה אצל תושבי הכפר האחרים. הראשון שניגשתי אליו היה חקלאי שגר בתים אחדים מאתנו. כשהגעתי אליו, ראיתי שהוא מטפל בשדה שלו. "בוקר טוב", אמרתי לו.
+לאחר הארוחה יצאתי מהבית והלכתי לחפש עבודה אצל תושבי 
+הכפר האחרים. הראשון שניגשתי אליו היה חקלאי שגר בתים אחדים מאתנו. כשהגעתי אליו, 
+ראיתי שהוא מטפל בשדה שלו. "בוקר טוב", אמרתי לו.
 
 "בוקר טוב, חבר הארגון", הוא ענה לי.
 
 "למעשה, זה החבר לשעבר, וזאת הסיבה שאני פונה אליך. אתה מבין: אני מחפש עבודה."
 
-"אני מצטער מאוד, הייתי שמח מאוד להציע לך עבודה, אבל העסקים לא היו כל-כך טובים לאחרונה. בגלל האויב, כמובן."
+"אני מצטער מאוד, הייתי שמח מאוד להציע לך עבודה, אבל 
+העסקים לא היו כל-כך טובים לאחרונה. בגלל האויב, כמובן."
 
 "אבל אדוני, אף טיל שיירה האויב על הכפר הזה מעולם לא פגע באדמתך או אף בקרבתה."
 
 
 "כן. בכל מקרה, שיהיה לך בהצלחה במציאת עבודה."
 
-ניגשתי לאיכר אחר שגר יותר רחוק מהבית השלי. כשהגעתי אליו הוא גם היה עסוק בטיפול בשדה שלו.   "בוקר טוב, החבר!" הוא ברך אותי לאחר שהבחין בי מתקרב.
+ניגשתי לאיכר אחר שגר יותר רחוק מהבית השלי. כשהגעתי אליו 
+הוא גם היה עסוק בטיפול בשדה שלו. "בוקר טוב, החבר!" 
+הוא ברך אותי לאחר שהבחין בי מתקרב.
 
-"בוקר טוב", עניתי לו. "למעשה, התפטרתי היום מהארגון ובאתי לשאול אותך האם יש לך עבודה בשבילי."
+"בוקר טוב", עניתי לו. "למעשה, התפטרתי היום מהארגון 
+ובאתי לשאול אותך האם יש לך עבודה בשבילי."
 
-"לצערי, האויב הביא לכך שהגידולים בשדה שלי לא הצליחו כמו שרציתי ולכן אין לי עבודה להציע לך."
+"לצערי, האויב הביא לכך שהגידולים בשדה שלי לא הצליחו 
+כמו שרציתי ולכן אין לי עבודה להציע לך."
 
 "אבל הטיל האחרון שירה האויב ונחת באדמתך היה לפני 7 שנים."
 
 "עדיין, חומרי הנפץ נותרו באדמה."
 
-"אינני חושב כך. העבודה שהשקעת בסילוקם, שלא לדבר על הסחף במשך כל אותו הזמן היו אמורים להשאיר רק כמות קטנה מהם אם בכלל בשדה. ומלבד זאת, אין אף אינדיקציה שתבואה הגדלה בשדה עם כמות קטנה מהם לא תגדל באופן נורמלי."
+"אינני חושב כך. העבודה שהשקעת בסילוקם, שלא לדבר על הסחף 
+במשך כל אותו הזמן היו אמורים להשאיר רק כמות קטנה מהם אם בכלל בשדה. 
+ומלבד זאת, אין אף אינדיקציה שתבואה הגדלה בשדה 
+עם כמות קטנה מהם לא תגדל באופן נורמלי."
 
 "לא משנה. אני חושב שעדיין נשארה השפעה ארוכת טווח."
 
 
 "שלום גם לך".
 
-וכך הלכתי לחפש עבודה במכולת של הכפר. נאלצתי לעמוד בתור וכשהגיע תורי פנה אלי המוכר: "שלום לך. לא רואים אותך כאן הרבה מאז שהצטרפת לארגון."
+וכך הלכתי לחפש עבודה במכולת של הכפר. נאלצתי לעמוד בתור 
+וכשהגיע תורי פנה אלי המוכר: "שלום לך. לא רואים אותך 
+כאן הרבה מאז שהצטרפת לארגון."
 
 "למעשה, פרשתי בדיוק היום. תהיתי אם יש לך עבודה בשבילי."
 
-"הודות לארגון הנפלא שלך אין לי. אתה זוכר שלפני שלושה שבועות, ניסה המוצב ליד הכפר השכן לירות טיל על אחת מעמדות האויב והוא בטעות פגע במכולת הזאת? הטיל הרס חצי מהתקרה ופער חור גדול בקיר המערבי. השיפוצים כאן עלו לי הון תועפות, ואף שאני ממש צריך עזרה כאן, ממש אין לי כסף לשלם שכר. אולי פעם אחרת."
+"הודות לארגון הנפלא שלך אין לי. אתה זוכר שלפני שלושה 
+שבועות, ניסה המוצב ליד הכפר השכן לירות טיל על אחת מעמדות 
+האויב והוא בטעות פגע במכולת הזאת? הטיל הרס חצי מהתקרה ופער 
+חור גדול בקיר המערבי. השיפוצים כאן עלו לי הון תועפות, ואף שאני 
+ממש צריך עזרה כאן, ממש אין לי כסף לשלם שכר. אולי פעם אחרת."
 
-"זהו!" אמרתי לעצמי, על זה הייתי חייב להגיב. "אדוני, ", פניתי אליו בתקיפות, "שמעתי היום נימוקים די חלשים למצב כלכלי ירוד שהחלטתי לא להגיב עליהם, אבל על תרוץ עלוב כזה אני לא מוכן לעבור לסדר היום!
+"זהו!" אמרתי לעצמי, על זה הייתי חייב להגיב. "אדוני, ", פניתי 
+אליו בתקיפות, "שמעתי היום נימוקים די חלשים למצב כלכלי ירוד שהחלטתי 
+לא להגיב עליהם, אבל על תרוץ עלוב כזה אני לא מוכן לעבור לסדר היום!
 
-אם העסקים שלך גרועים, נסה לבדוק מה אתה לא עשית בסדר ואל תאשים בזה מישהו אחר. 
+אם העסקים שלך גרועים, נסה לבדוק מה אתה לא עשית 
+בסדר ואל תאשים בזה מישהו אחר. 
 
-זהו תרוץ לא עובדתי, לא ענייני , בלתי עקבי ופשוט לא משכנע. אפילו פוליטיקאי גרוע לא היה משתמש בטיעון כזה.
+זהו תרוץ לא עובדתי, לא ענייני , בלתי עקבי ופשוט לא 
+משכנע. אפילו פוליטיקאי גרוע לא היה משתמש בטיעון כזה.
 
-גם אילו הייתה לך עבודה להציע לי, לא הייתי מוכן לעבוד אצלך. שיהיה לך יום טוב. אולי אחזור בערב , אשמע ממך מה קרה לך היום, ואז אוכל להביא בפניך עוד עשרה תירוצים מדוע מצבך הפיננסי גרוע לאחרונה. והאמן לי שכולם יהיו יותר טובים מזה שנתת הרגע!"
+גם אילו הייתה לך עבודה להציע לי, לא הייתי מוכן לעבוד אצלך. 
+שיהיה לך יום טוב. אולי אחזור בערב , אשמע ממך מה קרה לך היום, ואז אוכל 
+להביא בפניך עוד עשרה תירוצים מדוע מצבך הפיננסי גרוע לאחרונה. 
+והאמן לי שכולם יהיו יותר טובים מזה שנתת הרגע!"
 
-וכך עזבתי את המקום בכעס. חוסר-הגיון משווע הוא תמיד דבר מקומם, שלא לדבר על כך שהייתה כאן גם העלבה אישית.
+וכך עזבתי את המקום בכעס. חוסר-הגיון משווע הוא תמיד 
+דבר מקומם, שלא לדבר על כך שהייתה כאן גם העלבה אישית.
 
-אחרי שיצאתי שמתי לב שבקצה הרחוב עומדים קצין בכיר ומבוגר וקבוצה של חיילים - כולם מצבא הכובש. נראה היה לי שהם שאלו את תושבי הכפר משהו, ואז ראיתי שחקלאי אחד הצביע בדיוק אלי בתשובה לשאלתם והם התחילו ללכת לקראתי.
+אחרי שיצאתי שמתי לב שבקצה הרחוב עומדים קצין בכיר ומבוגר 
+וקבוצה של חיילים - כולם מצבא הכובש. נראה היה לי שהם שאלו 
+את תושבי הכפר משהו, ואז ראיתי שחקלאי אחד הצביע בדיוק 
+אלי בתשובה לשאלתם והם התחילו ללכת לקראתי.
 
-האויב מחזיק בחלק קטן של ארצנו, הקרוב לגבולו, בטענה שהוא צריך אותו כדי להגן על יישוביי הגבול שלו. לעומתו, הכובש מחזיק בחצי מהמדינה באופן ישיר, ובחצי השני שולטת ממשלה שמונתה על ידו ונמצאת בפיקוחו. לכן, יכולים אנשי צבא הכובש לעשות אצלנו ככל העולה על רוחם.
+האויב מחזיק בחלק קטן של ארצנו, הקרוב לגבולו, בטענה שהוא 
+צריך אותו כדי להגן על יישוביי הגבול שלו. לעומתו, הכובש מחזיק 
+בחצי מהמדינה באופן ישיר, ובחצי השני שולטת ממשלה שמונתה 
+על ידו ונמצאת בפיקוחו. לכן, יכולים אנשי צבא הכובש לעשות 
+אצלנו ככל העולה על רוחם.
 
-בכל מקרה, אחרי שקבוצת החיילים התקרבה אליי מספיק, פנה הקצין אליי ושאל: "האם אתה החבר לשעבר בארגון?"
+בכל מקרה, אחרי שקבוצת החיילים התקרבה אליי מספיק, פנה 
+הקצין אליי ושאל: "האם אתה החבר לשעבר בארגון?"
 
 "בכבודו ובעצמו.", עניתי לו.
 
-"אם כן, יש לנו מספר שאלות בשבילך. המוצב בו שרתת נמצא היום במצב כמעט-הרוס, ורוב חבריו היו שרועים בסביבתו הרוגים. האם ידוע לך משהו על הרס המוצב?"
+"אם כן, יש לנו מספר שאלות בשבילך. המוצב בו שרתת נמצא היום 
+במצב כמעט-הרוס, ורוב חבריו היו שרועים בסביבתו הרוגים. 
+האם ידוע לך משהו על הרס המוצב?"
 
 "כן, מה אתם רוצים לדעת?"
 
-"למשל, מה גרם להריסתו ולרצח כל חברי-הארגון ששרתו בו. אחד החוקרים שלנו טען שכל הראיות מצביעות על כך שהם לחמו זה בזה, אך אנו חשבנו שזה מאוד לא הגיוני."
+"למשל, מה גרם להריסתו ולרצח כל חברי-הארגון ששרתו בו. אחד החוקרים שלנו 
+טען שכל הראיות מצביעות על כך שהם לחמו זה בזה, אך אנו חשבנו שזה מאוד לא הגיוני."
 
-"למעשה, זה מאוד הגיוני. זו הייתה תוצאה קונסטרוקטיבית של הצעת הייעול שלי.", והמשכתי לספר לו את שאר הסיפור.
+"למעשה, זה מאוד הגיוני. זו הייתה תוצאה קונסטרוקטיבית של 
+הצעת הייעול שלי.", והמשכתי לספר לו את שאר הסיפור.
 
 "אבל אין בזה הגיון.", קרא המפקד.
 
-"תראה, ", השבתי לו, "עליך להבין שלכל טענה הגיונית שתעלה על הדעת יש טענה הפוכה שאינה הגיונית. המסקנה מכאן היא שחצי מהטענות בעולם הן לא הגיוניות. מן הסתם תיתקל בהן מדי יום. אתן לך דוגמא: במישור העקרוני, האם זה מוסרי שעם אחר, למשל: האויב, יחזיק וירדה במדינה של עם אחר, נניח הכובש?"
+"ראה,", השבתי לו, "עליך להבין שלכל טענה הגיונית שתעלה על הדעת 
+יש טענה הפוכה שאינה הגיונית. המסקנה מכאן היא שחצי מהטענות בעולם הן 
+לא הגיוניות. מן הסתם תיתקל בהן מדי יום. אתן לך דוגמא: במישור העקרוני, 
+האם זה מוסרי שעם אחר, למשל: האויב, יחזיק וירדה במדינה של עם אחר, נניח הכובש?"
 
-"לא!", אמר המפקד בתוקף ".אם הם היו מעזים לעשות את זה..."
+"לא!", אמר המפקד בתוקף ".אילו הם היו מעזים לעשות את זה..."
 
 "ובכל זאת אתה בעצמך עושה את זה לנו, על-אף שאתה כבר מזמן לא חייב לעשות זאת!"
 
 
 הוא חזר אליי, "בכל מקרה, זה לא היה מעשה-ידיהם של חיילי צבא האויב?"
 
-"לא אם הם מוגדרים בהתאם לאורגנום של אריסטו."
+"לא אם הם מוגדרים בהתאם לאורגנום של אריסטו." השבתי לו.
 
-"בסדר. אתה חופשי ללכת."
+"בסדר. אתה חופשי ללכת." הוא אמר.
 
-"תודה לך. אבל לדעתי, ייתכן שגם אתם תרצו לאמץ את הצעתי."
+"תודה לך." אמרתי לו.
 
 וכך הם הלכו משם. נדמה לי שהחיילים המשיכו לצחקק או לפחות חייכו.
 
-לא הצלחתי למצוא עבודה באותו היום, אך כשחזרתי הביתה באותו הערב סיפרו לי שהגיע אליי מברק ממנהיגי התומך, המדינה שמממנת את פעילות הארגון. פתחתי אותו, והתחלתי לקרוא אותו. במברק היה רשום כך:
+לא הצלחתי למצוא עבודה באותו היום, אך כשחזרתי הביתה באותו הערב סיפרו לי 
+שהגיע אליי מברק ממנהיגי התומך, המדינה שמממנת את פעילות הארגון. 
+פתחתי אותו, והתחלתי לקרוא אותו. במברק היה רשום כך:
 
 "
 
 
 כבוד החבר לשעבר,
 
-עקב הצעתך עומד הארגון בפני אחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיו. ברצוננו לזמן אותך לישיבה שלנו , כדי שנדון בהצעתך ובהשלכות של יישומה. אף שאין ביכולתנו להכריח אותך לבוא, אנו חייבים לציין שזו חובתך כחבר לשעבר של ארגוננו, מכורח תקנון הארגון, שהתחייבת לקיים.
+עקב הצעתך עומד הארגון בפני אחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיו. 
+ברצוננו לזמן אותך לישיבה שלנו , כדי שנדון בהצעתך ובהשלכות של 
+יישומה. אף שאין ביכולתנו להכריח אותך לבוא, אנו חייבים לציין שזו 
+חובתך כחבר לשעבר של ארגוננו, מכורח תקנון הארגון, שהתחייבת לקיים.
 
-ממשלת התומך תדאג לממן את נסיעתך, ותוכל לעזוב כבר מחר בבוקר. ברצוננו להביא עובדות אלה לידיעתך: לא נוכל להבטיח את ביטחונך במהלך נסיעה זו. בנוסף, למרות שרותך הממושך בארגון והצעתך הקונסטרוקטיבית, איננו יכולים לומר בפה מלא או בחצי פה שאנו רוצים לשמור על ביטחונך. כמו-כן, אין באפשרותנו לערוב לכך שלא ננקוט פעולות העלולות לפגוע בך, בעקיפין או במישרין.
+ממשלת התומך תדאג לממן את נסיעתך, ותוכל לעזוב כבר מחר בבוקר. 
+ברצוננו להביא עובדות אלה לידיעתך: לא נוכל להבטיח את ביטחונך במהלך 
+נסיעה זו. בנוסף, למרות שרותך הממושך בארגון והצעתך הקונסטרוקטיבית, איננו 
+יכולים לומר בפה מלא או בחצי פה שאנו רוצים לשמור על ביטחונך. כמו-כן, 
+אין באפשרותנו לערוב לכך שלא ננקוט פעולות העלולות לפגוע בך, בעקיפין או במישרין.
 
 אנו מקווים לראות אותך אצלנו בקרוב מאוד.
 
 
 "
 
-לאחר שחשבתי על כך במשך הערב ודיברתי על זה עם בני-משפחתי החלטתי בסוף שאני רוצה לנסוע לשם ולהיפגש אתם. למחרת, נסעתי במכונית לשדה-התעופה, ועליתי על מטוס שטס לשם.
+לאחר שחשבתי על כך במשך הערב ודיברתי על כך עם בני-משפחתי החלטתי 
+בסוף שאני רוצה לנסוע לשם ולהיפגש אתם. למחרת, נסעתי 
+במכונית לשדה-התעופה, ועליתי על מטוס שטס לשם.
 
 </s>
 
 
 <title>3. זאב, זאב</title>
 
-הטיסה ארכה שעתיים בלבד, ובסופה נחתתי בשדה-התעופה של בירת התומך. שם חיכתה לי מכונית של צבא התומך שהסיעה אותי למפקדה הראשית של הצבא. בדרך יצא לי להסתכל על הנוף מסביב.
+הטיסה ארכה שעתיים בלבד, ובסופה נחתתי בשדה-התעופה של בירת התומך. 
+שם חיכתה לי מכונית של צבא התומך שהסיעה אותי למפקדה הראשית של הצבא. 
+בדרך יצא לי להסתכל על הנוף מסביב.
 
-מדינת התומך שייכת לאותו חלק של העולם כמו מדינתנו אך מכיוון שלהם יש כשרון גדול עוד יותר להשניא את עצמם בעיני הצד השני של העולם הרי שנוכחתי שהמצב הכלכלי שראיתי מחוץ למכונית היה גרוע עוד יותר מזה ששורר אצלנו. עוני ורעב נראו כמעט בכל מקום.
+מדינת התומך שייכת לאותו חלק של העולם כמו מדינתנו אך מכיוון 
+שלהם יש כשרון גדול עוד יותר להשניא את עצמם בעיני הצד השני של 
+העולם הרי שנוכחתי שהמצב הכלכלי שראיתי מחוץ למכונית היה גרוע עוד 
+יותר מזה ששורר אצלנו. עוני ורעב נראו כמעט בכל מקום.
 
-אחרי שהנסיעה נמשכה קצת זמן, המכונית עצרה מול בניין המפקדה, ואז הורו לי לצאת מהמכונית. שני חיילים הכניסו אותי לבניין והובילו אותי לאורך מספר מסדרונות עד שהגעתי לדלת שנפתחה לחדר שבתוכו היה שולחן מאורך וגדול. מסביב לשולחן ישבו קצינים בכירים וכן מספר אנשים בבגדים אזרחיים. בראש השולחן ישב קצין בכיר מאוד בעל חזות רצינית וחמורת סבר. הנחתי שזהו ראש האגף לביטחון חוץ אשר שלח לי את המברק. החיילים הושיבו אותי בכיסא שהיה רחוק מולו, ואז יצאו מהחדר ונעלו אחריהם את הדלת. מן הסתם הייתה זו ישיבה סודית.
+אחרי שהנסיעה נמשכה קצת זמן, המכונית עצרה מול בניין 
+המפקדה, ואז הורו לי לצאת מהמכונית. שני חיילים הכניסו 
+אותי לבניין והובילו אותי לאורך מספר מסדרונות עד שהגעתי 
+לדלת שנפתחה לחדר שבתוכו היה שולחן מאורך וגדול. מסביב לשולחן 
+ישבו קצינים בכירים וכן מספר אנשים בבגדים אזרחיים. בראש השולחן 
+ישב קצין בכיר מאוד בעל חזות רצינית וחמורת סבר. הנחתי שזהו 
+ראש האגף לביטחון חוץ אשר שלח לי את המברק. החיילים הושיבו אותי 
+בכיסא שהיה רחוק מולו, ואז יצאו מהחדר ונעלו אחריהם את הדלת. 
+מן הסתם הייתה זו ישיבה סודית.
 
-לאחר מספר שניות, התחיל הקצין הבכיר לדבר: "אני שמח שהסכמת לבוא לכאן, החבר לשעבר, משום שאנחנו נמצאים כרגע במצב רע מאוד, שנגרם בגללך. במשך שנים פעל הארגון ביעילות ובשיטתיות יוצאת מגדר הרגיל. למעשה, הוא היה אחד מכלי הנשק היעילים ביותר שלנו כדי לפרוק את זעמנו כלפי האויב. אולם כעת, אתה, אתה לבדך, הטלת צל כבד על עתידו. 
+לאחר מספר שניות, התחיל הקצין הבכיר לדבר: "אני שמח שהסכמת לבוא לכאן, 
+החבר לשעבר, משום שאנחנו נמצאים כרגע במצב רע מאוד, שנגרם בגללך. 
+במשך שנים פעל הארגון ביעילות ובשיטתיות יוצאת מגדר הרגיל. למעשה, הוא היה 
+אחד מכלי הנשק היעילים ביותר שלנו כדי לפרוק את זעמנו כלפי 
+האויב. אולם כעת, אתה, אתה לבדך, הטלת צל כבד על עתידו. 
 
-אני חושש שאם לא תימצא דרך לעקוף את הצעתך הרי שהתוצאות תהיינה קטסטרופליות: לא רק לגבי הארגון אלא גם לגבי שאר המפעלים שלנו ברחבי העולם, שהם משל ושנינה לדרך לפריקה מזיקה וחסרת-הגיון של רגשות רעים. בנוסף, אני חושש שלהצעה שהצעת תהיינה השלכות גם לגבי המשטר הפנימי שלנו כאן!
+אני חושש שאם לא תימצא דרך לעקוף את הצעתך הרי שהתוצאות 
+תהיינה קטסטרופליות: לא רק לגבי הארגון אלא גם לגבי שאר המפעלים 
+שלנו ברחבי העולם, שהם משל ושנינה לדרך לפריקה מזיקה וחסרת-הגיון 
+של רגשות רעים. בנוסף, אני חושש שלהצעה שהצעת תהיינה השלכות גם 
+לגבי המשטר הפנימי שלנו כאן!
 
 אם כן, החבר לשעבר, מה יש לך להגיד על כך?"
 
-"ראה, " פניתי אליו, "אני לוקח על עצמי את מלוא האחריות להצעה שנתתי ולכל תוצאותיה. לדעתי היא מצוינת, אך מכיוון שאתם, משום מה, לא חושבים כך, אוכל מן הסתם לעזור לכם למצוא דרך לעקוף אותה. האפשרות הראשונה היא פשוט לקבל את האורגנום של אריסטו."
+"ראה, " פניתי אליו, "אני לוקח על עצמי את מלוא האחריות להצעה 
+שנתתי ולכל תוצאותיה. לדעתי היא הצעה מצוינת, אך מכיוון שאתם, משום מה, 
+לא חושבים כך, אוכל מן הסתם לעזור לכם למצוא דרך לעקוף אותה. 
+האפשרות הראשונה היא פשוט לקבל את האורגנום של אריסטו."
 
 "לדאבוני, זה בלתי אפשרי. זה סותר את ספר החוקים שלנו."
 
 
 "מדוע לא ניתן לשנות את ספר-החוקים?" שאלתי אותו.
 
-"כי כך נצטרך לקבל את העובדה שיש בעולם מוסר. אז, על פי הספרים האסורים מס' 34 ו139- שהם כתבים טמאים וזדוניים, אך נכונים בכל מילה ומילה, נצטרך שלא להרוג אנשים אלא למטרות הגנה עצמית. קשה לי להאמין שהאויב יתקוף את חיילי הארגון על דעת עצמו, אם הוא יודע שאין בכוונתם לתקוף אותו על דעת עצמם."
+"כי כך נצטרך לקבל את העובדה שיש בעולם מוסר. אזי, על פי הספרים האסורים 
+מס' 34 ו139- שהם כתבים טמאים וזדוניים, אך נכונים בכל מילה 
+ומילה, נצטרך שלא להרוג אנשים אלא למטרות הגנה עצמית. קשה לי 
+להאמין שהאויב יתקוף את חיילי הארגון על דעת עצמו, אם הוא יודע 
+שאין בכוונתם לתקוף אותו על דעת עצמם."
 
-"אני מבין. אולם אם אעיין בכתבים שהזכרת אני מאמין שאוכל למצוא שם משהו שכן יאפשר זאת, משום יש לי כשרון בלתי רגיל למצוא פגמים בחומר כתוב. למעשה, חשבתי להיות עורך-דין אבל בסוף העדפתי להצטרף לארגון. זה היה יותר מספק."
+"אני מבין. אולם אם אעיין בכתבים שהזכרת אני מאמין שאוכל 
+למצוא שם משהו שכן יאפשר זאת, משום יש לי כשרון יוצא-דופן למצוא פגמים בחומר 
+כתוב. למעשה, שקלתי להיות עורך-דין אבל בסוף העדפתי 
+להצטרף לארגון. זה היה יותר מספק."
 
 "מבחינה נפשית?", שאל אותי אחד הקצינים הזוטרים יותר.
 
 "לא. פיזית. גרמתי כך ליותר נזק."
 
-"נחזור לענייננו," אמר ראש האגף, "לא תוכל לעיין בספרים האסורים, משום שהם כל-כך מסוכנים עד שדי במחשבה על תוכנם כדי להסיט אדם מדרך הישר, שלא לדבר על קריאתם. אני חושש שאם תקרא אותם, אתה עלול להשתכנע מהם, ואז תיתן לנו עצת אחיתופל."
+"נחזור לענייננו," אמר ראש האגף, "לא תוכל לעיין בספרים האסורים, 
+משום שהם כל-כך מסוכנים עד שדי במחשבה על תוכנם כדי להסיט 
+אדם מדרך הישר, שלא לדבר על קריאתם. אני חושש שאם תקרא אותם, 
+אתה עלול להשתכנע מהם, ואז תיתן לנו עצת אחיתופל."
 
 "אבל, אדוני, מעולם לא הייתי פחות ישר משאני כיום."
 
 "בכל זאת, אני מעדיף שלא."
 
-"אם כך, ", פניתי לכולם, "האפשרות היחידה שנותרה לכם היא לקבל את הצעתי, שלדעתי האישית אין בה פסול!"
+"אם כך, ", פניתי לכולם, "האפשרות היחידה שנותרה לכם היא 
+לקבל את הצעתי, שלדעתי האישית אין בה פסול!"
 
-שקט כבד השתרר באולם וכל היושבים נראו המומים. לאחר זמן-מה, אמר הקצין הבכיר, "נשקול את הצעתך בכובד-ראש ואני מאמין שתדע בקרוב מה עלה בגורלה."
+שקט כבד השתרר באולם וכל היושבים נראו המומים. לאחר זמן-מה, 
+אמר הקצין הבכיר, "נשקול את הצעתך בכובד-ראש ואני מאמין 
+שתדע בקרוב מה עלה בגורלה."
 
-"בסדר, אני חושב שעכשיו אני יכול לחזור לארצי ולכפר שלי. דרך אגב, כמה ספרים אסורים יש לכם?"
+"בסדר, אני חושב שעכשיו אני יכול לחזור לארצי ולכפר 
+שלי. דרך אגב, כמה ספרים אסורים יש לכם?"
 
-"אה, ", אמר לי אחד מהם, " מספרם גדל בטור גיאומטרי. כשבדקתי לפני שבועיים, היה מספרם 2,148,763. לפני שבוע היו 4,278,109 כתבים אסורים. עכשיו יש בודאי כ8,600,000- כתבים כאלה."
+"אה, ", אמר לי אחד מהם, " מספרם גדל בטור גיאומטרי. כשבדקתי לפני 
+שבועיים, היה מספרם 2,148,763. לפני שבוע היו 4,278,109 כתבים אסורים. 
+עכשיו יש בודאי כ8,600,000- כתבים כאלה."
 
 "אתה טועה.", אמרתי לו.
 
 
 "מדוע זה כל-כך משמעותי?"
 
-"הו, זה אומר שבינתיים יש לך 82,440 או 82,441 ספרים נוספים שאתה יכול לקרוא אם לא תצליח להירדם בלילה!"
+"הו, זה אומר שבינתיים יש לך 82,440 או 82,441 ספרים נוספים שאתה 
+יכול לקרוא אם לא תצליח להירדם בלילה!"
 
 </s>
 
 
 <title>4. פגישה עם מגן הדמוקרטיה</title>
 
-הסיעו אותי לשדה התעופה ושם עליתי על המטוס הראשון שטס חזרה לארצי. הגעתי הביתה בלילה, אחרי הנסיעה במכונית משדה התעופה לכפר, ומכיוון שאיש לא היה ער מלבד אבי, הלכתי מייד לישון. הנחתי שהחוויות שלי מהנסיעה יוכלו לחכות למחרת.
+הסיעו אותי לשדה התעופה ושם עליתי על המטוס הראשון שטס חזרה לארצי. 
+הגעתי הביתה בלילה, אחרי הנסיעה במכונית משדה התעופה לכפר, ומכיוון 
+שאיש לא היה ער מלבד אבי, הלכתי מייד לישון. 
+הנחתי שהחוויות שלי מהנסיעה יוכלו לחכות למחרת.
 
-בשמונה בבוקר העיר אותי רעש הולך וגובר שהצלחתי לזהות כרעש של כלי-רכב, וכן דיבורים וכיוונונים של מכשירי הקלטה ושידור. כשיצאתי החוצה ראיתי שכל השדה ליד הכפר היה מלא ברכבי-שידור של רשתות תקשורת שונות. על-פי הסמלים שלהן זיהיתי שרובם היו מהחלק השני של העולם. מחוץ לרכבים עמדו מספר רב של כתבים, מראיינים, צלמים וטכנאים שהכינו את עצמם לשידור. המקום כולו היה כמרקחה.
+בשמונה בבוקר העיר אותי רעש הולך וגובר שהצלחתי לזהות כרעש של כלי-רכב, 
+וכן דיבורים וכיוונונים של מכשירי הקלטה ושידור. כשיצאתי החוצה ראיתי שכל 
+השדה ליד הכפר היה מלא ברכבי-שידור של רשתות תקשורת שונות. על-פי הסמלים 
+שלהן זיהיתי שרובם היו מהחלק השני של העולם. מחוץ לרכבים 
+עמדו מספר רב של כתבים, מראיינים, צלמים וטכנאים שהכינו 
+את עצמם לשידור. המקום כולו היה כמרקחה.
 
-שקלתי בלבי מה הייתה הסיבה לדבר. אחרי דקה קלה של מחשבה פסלתי את האפשרות שהם באו כדי לתעד את הולדת הבן הצעיר של ראש הכפר והנחתי שהם מחפשים אחריי. מייד חששתי שהגברת הפעילות האלקטרומגנטית כתוצאה מהצטופפות רכבי השידור וציוד הרדיו במקום תביא לעוד ירידה בהצלחת היבול החקלאי. דבר זה יגרום לכך שיקשה עליי עוד יותר להשיג עבודה. לכן, החלטתי לסלקם מהמקום מהר ככל האפשר.
+שקלתי בלבי מה הייתה הסיבה לדבר. אחרי דקה קלה של מחשבה 
+פסלתי את האפשרות שהם באו כדי לתעד את הולדת הבן הצעיר של ראש 
+הכפר והנחתי שהם מחפשים אחריי. מייד חששתי שהגברת הפעילות 
+האלקטרומגנטית כתוצאה מהצטופפות רכבי השידור וציוד הרדיו במקום 
+תביא לעוד ירידה בהצלחת היבול החקלאי. דבר זה יגרום לכך שיקשה 
+עליי עוד יותר להשיג עבודה. לכן, החלטתי לסלקם מהמקום מהר ככל האפשר.
 
-אחרי שחזרתי חזרה הבייתה, התלבשתי ויצאתי מדלת הבית שלי, התקרבתי אל אחד מהצוותים שהיה שייך לתחנה גדולה באחת מארצות החלק השני של העולם. הכתבת שמה עמדה לפתוח בשידור ואישה אחרת מהצוות עזרה לה בסידור המראה שלה לקראת שידור. כשעברתי לידם הכתבת התפרצה לעברי ושאלה: "אני מניחה שאדוני מהכפר. האם ראית לאחרונה את חבר הארגון לשעבר?"
+אחרי שחזרתי חזרה הבייתה, התלבשתי ויצאתי מדלת הבית שלי, 
+התקרבתי אל אחד מהצוותים שהיה שייך לתחנה גדולה באחת מארצות 
+החלק השני של העולם. הכתבת שמה עמדה לפתוח בשידור ואישה 
+אחרת מהצוות עזרה לה בסידור המראה שלה לקראת שידור. כשעברתי לידם 
+הכתבת התפרצה לעברי ושאלה: "אני מניחה שאדוני מהכפר. 
+האם ראית לאחרונה את חבר הארגון לשעבר?"
 
 "לא ראיתי אותו מאז הפעם האחרונה שהסתכלתי במראה.", עניתי לה.
 
-או-אז נדלקו עיניה, הצלם התחיל לצלם אותנו וכל אנשי הצוות הפנו את מבטם אליי. "אז אתה הוא החבר לשעבר?", היא השיבה לי בשאלה.
+או-אז נדלקו עיניה, הצלם התחיל לצלם אותנו וכל אנשי 
+הצוות הפנו את מבטם אליי. "אז אתה הוא החבר לשעבר?", היא השיבה לי בשאלה.
 
 "אני לא הייתי מסיק זאת ממה שאמרתי."
 
 "אני לא מבינה. ", אמרה ונראתה נבוכה.
 
-"למעלה מ99.9%- מאוכלוסיית העולם לא ראתה את החבר לשעבר מעולם, שלא לדבר מאז הפעם האחרונה שהם הסתכלו במראה. רוב האנשים שכן ראו אותו הסתכלו במראה מאז. בנוסף, חלק גדול מהאנשים שרואים אותו בקביעות, נוטים להסתכל במראה מידי בוקר בשביל להתלבש ולהסתרק ומן הסתם עדיין לא ראו אותו."
+"למעלה מ99.9%- מאוכלוסיית העולם לא ראתה את החבר 
+לשעבר מעולם, שלא לדבר מאז הפעם האחרונה שהם הסתכלו במראה. 
+רוב האנשים שכן ראו אותו הסתכלו במראה מאז. בנוסף, חלק גדול 
+מהאנשים שרואים אותו בקביעות, נוטים להסתכל במראה מידי בוקר בשביל 
+להתלבש ולהסתרק ומן הסתם עדיין לא ראו אותו."
 
-חלק מאנשי הצוות הורידו את כף ידם לאות התייאשות והפנו את מבטם ממני, אבל המראיינת עדיין המשיכה לראיין אותי. "בכל זאת, האם אתה הוא החבר לשעבר בארגון?"
+חלק מאנשי הצוות הורידו את כף ידם לאות התייאשות והפנו 
+את מבטם ממני, אבל המראיינת עדיין המשיכה לראיין אותי. 
+"בכל זאת, האם אתה הוא החבר לשעבר בארגון?"
 
-"המממ... עכשיו כשאני חושב על זה: כן."
+"המממ עכשיו כשאני חושב על זה: כן."
 
-מייד כל אנשי הצוות לחשו את שמי זה לזה והתרכזו סביבי. מהר מאוד השמועה עברה לצוותים אחרים ומהר מאוד, קהל גדול של כתבים, צלמים, מקליטים ושדרים התקבץ בחצי-עיגול גדול סביבי. 
+מייד כל אנשי הצוות לחשו את שמי זה לזה והתרכזו סביבי. 
+מהר מאוד השמועה עברה לצוותים אחרים ומהר מאוד, קהל גדול של כתבים, 
+צלמים, מקליטים ושדרים התקבץ בחצי-עיגול גדול סביבי. 
 
 מייד התחילו לשאול אותי שאלות בקצב מסחרר:
 
 
 "החבר לשעבר, מה דעתך על המצב השורר באזור?"
 
-הרמתי את ידי על מנת להשתיקם וכעבור דקות אחדות הם כולם השתתקו. "אני מצטער שנאלצתם לנסוע עד לכאן, ", פתחתי ואמרתי, "אך אינני מוכן לענות על שאלותיכם כרגע."
+הרמתי את ידי על מנת להשתיקם וכעבור דקות אחדות הם כולם 
+השתתקו. "אני מצטער שנאלצתם לנסוע עד לכאן, ", פתחתי 
+ואמרתי, "אך אינני מוכן לענות על שאלותיכם כרגע."
 
-חלקם נראו מעט המומים מהתשובה.  "רגע, ", שאל כתב צעיר, "האם תהיה מוכן לענות על שאלות בעתיד?"
+חלקם נראו מעט המומים מהתשובה.  "רגע, ", שאל כתב 
+צעיר, "האם תהיה מוכן לענות על שאלות בעתיד?"
 
 "קיימת אפשרות כזאת." עניתי לו.
 
 
 "כן."
 
-השתרר שקט. "רגע, רגע, רגע, ", שאל עיתונאי אחר, "אתה רוצה להגיד שאתה רוצה כסף תמורת ראיון?"
+השתרר שקט. "רגע, רגע, רגע, ", שאל עיתונאי אחר, 
+"אתה רוצה להגיד שאתה רוצה כסף תמורת ראיון?"
 
 "כן! זה בדיוק מה שהתכוונתי."
 
-"אהה.", העיתונאים החלו להתפזר וחזרו כל אחד לרכב השידור שלו וראיתי שהם ניסו להתקשר עם חברת החדשות שלהם. בסופו של דבר כולם עזבו את המקום, מה שיצר פקק די רציני ביציאה מהכפר במשך זמן ממושך. 
+"אהה.", העיתונאים החלו להתפזר וחזרו כל אחד לרכב השידור 
+שלו וראיתי שהם ניסו להתקשר עם חברת החדשות שלהם. בסופו של דבר 
+כולם עזבו את המקום, מה שיצר פקק די רציני ביציאה מהכפר במשך זמן ממושך. 
 
-נכנסתי חזרה הביתה ואכלתי ארוחת בוקר. את הבוקר ביליתי בחיפושים אחרי עבודה בסביבה, ושוב לא הצלחתי למצוא משהו. כשחזרתי הביתה לארוחת צהרים, אחותי הצעירה ישבה בסלון והכינה את שעורי-הבית שלה. "החבר לשעבר, הכנתי רשימה של רשתות שידור שמציעות לשלם לך בשביל ראיון. היא מונחת שם, על השולחן." אמרה בפתאומיות ואז חזרה להכין את עבודות-הבית שלה.
+נכנסתי חזרה הביתה ואכלתי ארוחת בוקר. את הבוקר ביליתי 
+בחיפושים אחרי עבודה בסביבה, ושוב לא הצלחתי למצוא משהו. 
+כשחזרתי הביתה לארוחת צהרים, אחותי הצעירה ישבה בסלון 
+והכינה את שעורי-הבית שלה. "החבר לשעבר, הכנתי רשימה של 
+רשתות שידור שמציעות לשלם לך בשביל ראיון. היא מונחת שם, 
+על השולחן." אמרה בפתאומיות ואז חזרה להכין את עבודות-הבית שלה.
 
-הסתכלתי ברשימה, הרמתי את הטלפון וחייגתי לטלפון שהיה רשום בצד חברת-התקשורת הראשונה שהתקשרה אליי. ענו לי אחרי כמה שניות:
+הסתכלתי ברשימה, הרמתי את הטלפון וחייגתי לטלפון שהיה 
+רשום בצד חברת-התקשורת הראשונה שהתקשרה אליי. ענו לי אחרי כמה שניות:
 
-"שלום, אני החבר לשעבר מהארגון; פניתם אליי כדי שאתראיין אצלכם. ברצוני לברר מספר פרטים על התשלום שאתה מציעים לי."
+"שלום, אני החבר לשעבר מהארגון; פניתם אליי כדי שאתראיין 
+אצלכם. ברצוני לברר מספר פרטים על התשלום שאתה מציעים לי."
 
 "אני מבין."
 
 "כן."
 
-"בסדר, זה נשמע די נחמד, אתקשר אליכם אחר-כך כדי להודיע על החלטתי. להתראות."
+"בסדר, זה נשמע די נחמד, אתקשר אליכם אחר-כך 
+כדי להודיע על החלטתי. להתראות."
 
 ניתקתי את הטלפון והתקשרתי לרשת השניה ברשימה.
 
-"שלום, מדבר החבר לשעבר מהארגון, פניתם אליי כדי לראיין אותי, ואני רוצה לברר מה גודל ההצעה שלכם."
+"שלום, מדבר החבר לשעבר מהארגון, פניתם אליי כדי לראיין 
+אותי, ואני רוצה לברר מה גודל ההצעה שלכם."
 
 "אההה."
 
 
 "כמה?"
 
-"המממ. נשמע לא רע. אתקשר אליכם יותר מאוחר כדי להודיע לכם את החלטתי."
+"המממ. נשמע לא רע. אתקשר אליכם יותר 
+מאוחר כדי להודיע לכם את החלטתי."
 
-התקשרתי לחברה השלישית, ושוב פעם קיבלתי הצעה יותר טובה. אז התקשרתי עוד פעם לחברה הראשונה וסיפרתי להם על ההצעה של החברה השלישית. כצפוי, הם נתנו לי הצעה טובה אף יותר.
+התקשרתי לחברה השלישית, ושוב פעם קיבלתי הצעה יותר טובה. אז התקשרתי פעם נוספת לחברה 
+הראשונה וסיפרתי להם על ההצעה של החברה השלישית. כצפוי, 
+הם נתנו לי הצעה טובה אף יותר.
 
 כך המשכתי, במשך יום וחצי, בדיונים קצרים עם מספר הולך וגדל של רשתות תקשורת גדולות, 
+וכל הזמן קיבלתי הצעות הולכות וגדלות לתשלום עבור ראיון בלעדי. 
+לדעתי, זה היה מאוד כן מצדי לספר לכל אחת מהחברות על ההצעות 
+שקיבלתי מהחברות האחרות, אבל משום מה נציגיהם לא נשמעו 
+נלהבים במיוחד כשהבינו שאני עושה זאת בקביעות. 
 
-וכל הזמן קיבלתי הצעות הולכות וגדלות לתשלום עבור ראיון בלעדי. לדעתי, זה היה מאוד ישר מצדי לספר לכל אחת מהחברות על ההצעות שקיבלתי מהחברות האחרות, אבל משום מה הם לא נשמעו נלהבים במיוחד כשהבינו שאני עושה זאת בקביעות. 
-
-"אדוני, הצעתכם נשמעת לי מפתה מאוד. למעשה, היא כמעט מפתה כמו הצעה אחרת, שקיבלתי לפני שעות אחדות. רגע, אתה רוצה להגיד שיש לך הצעה יותר טובה? באמת? כן, זה נשמע יותר טוב. תן לי רק איזו חצי-שעה 
-
+"אדוני, הצעתכם נשמעת לי מפתה מאוד. למעשה, היא כמעט מפתה 
+כמו הצעה אחרת, שקיבלתי לפני שעות אחדות. רגע, אתה רוצה להגיד שיש 
+לך הצעה יותר טובה? באמת? כן, זה נשמע יותר טוב. תן לי רק איזו חצי-שעה 
 לחשוב על זה. כן. כן. להתראות גם לך."
 
-וכמה דקות יותר מאוחר: "שלום גבירתי! אני שמח שסוף-סוף הצלחתי להשיג אותך. את לא תאמיני לזה אבל הייתי כזה קרוב לקבל את ההצעה שלך ובדיוק חייג הטלפון עם הצעה יותר טובה. אני מצטער אבל זה באמת לא אישי. אה, באמת? בוא נראה, בהשוואה להצעה האחרת זה..."
+וכמה דקות יותר מאוחר: "שלום גבירתי! אני שמח שסוף-סוף הצלחתי להשיג 
+אותך. את לא תאמיני לזה אבל הייתי כזה קרוב לקבל את ההצעה 
+שלך ובדיוק חייג הטלפון עם הצעה יותר טובה. אני מצטער אבל זה 
+באמת לא אישי. אה, באמת? בוא נראה, בהשוואה להצעה האחרת זה..."
 
-בכל מקרה, בסוף נמאס לי מהמשא ומתן הרב-צדדי, והחלטתי ללכת על ההצעה האטרקטיבית ביותר לאותה שעה. הצעה זו כללה סכום כסף שנחשב גדול מאוד אפילו במושגים של החלק האחר של העולם. בנוסף, היא כללה טיסה לאחת הערים הגדולות שם, ואירוח בבית-מלון חמישה כוכבים, על חשבון חברת-התקשורת כמובן. שם הייתי צריך להתראיין בתוכנית-ערב של אחת המראיינות הידועות ביותר בחלק האחר של העולם. מראיינת זו הייתה חביבה עליי במיוחד. הסיבה העיקרית לכך הייתה שמעולם לא ראיתי אף תוכנית שלה וכך לא שיניתי את דעתי הראשונית.
+בכל מקרה, בסוף נמאס לי מהמשא ומתן הרב-צדדי, והחלטתי ללכת על 
+ההצעה האטרקטיבית ביותר לאותה שעה. הצעה זו כללה סכום כסף שנחשב 
+גדול מאוד אפילו במושגים של החלק האחר של העולם. בנוסף, היא כללה טיסה 
+לאחת הערים הגדולות שם, ואירוח בבית-מלון חמישה כוכבים, על 
+חשבון חברת-התקשורת כמובן. שם הייתי צריך להתראיין בתוכנית-ערב של 
+אחת המראיינות הידועות ביותר בחלק האחר של העולם. 
+מראיינת זו הייתה חביבה עליי במיוחד. הסיבה העיקרית לכך הייתה שמעולם 
+לא ראיתי אף תוכנית שלה וכך לא שיניתי את דעתי הראשונית.
 
 כך יצא, שהייתי צריך לעזוב את הארץ בפעם השניה במהלך אותו שבוע. אחרי שארזתי את חפציי, ואמרתי שלום למשפחה ולשכנים בכפר, יצאתי לשדה-התעופה במכונית, שגם היא, כמובן, הוכנה ומומנה על ידי חברת-התקשורת. בשדה-התעופה עליתי על המטוס שטס לעבר העיר בה הראיון עמד להתקיים.