Commits

Shlomi Fish  committed 5a3ce9c

Integrated MirYam's commentary up to chap4-start.

The start of this chapter 4 start is "Meeting with the shield of democracy.".

  • Participants
  • Parent commits 0263fde

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 הטיסה ארכה שעתיים בלבד, ובסופה נחתתי בשדה-התעופה של בירת התומך. 
 שם חיכתה לי מכונית של צבא התומך שהסיעה אותי למפקדה הראשית של הצבא. 
-בדרך יצא לי להסתכל על הנוף מסביב.
-
-מדינת התומך שייכת לאותו חלק של העולם כמו מדינתנו אך מכיוון 
+בדרך, יצא לי להסתכל על הנוף מסביב.
+
+מדינת התומך שייכת לאותו חלק של העולם כמו מדינתנו, אך מכיוון 
 שלהם יש כשרון גדול עוד יותר להשניא את עצמם בעיני הצד השני של 
 העולם הרי שנוכחתי שהמצב הכלכלי שראיתי מחוץ למכונית היה גרוע עוד 
 יותר מזה ששורר אצלנו. עוני ורעב נראו כמעט בכל מקום.
 החבר לשעבר, משום שאנחנו נמצאים כרגע במצב רע מאוד, שנגרם בגללך. 
 במשך שנים פעל הארגון ביעילות ובשיטתיות יוצאת מגדר הרגיל. למעשה, הוא היה 
 אחד מכלי הנשק היעילים ביותר שלנו כדי לפרוק את זעמנו כלפי 
-האויב. אולם כעת, אתה, אתה לבדך, הטלת צל כבד על עתידו. 
+האויב. אולם כעת, אתה אתה לבדך הטלת צל כבד על עתידו. 
 
 אני חושש שאם לא תימצא דרך לעקוף את הצעתך הרי שהתוצאות 
-תהיינה קטסטרופליות: לא רק לגבי הארגון אלא גם לגבי שאר המפעלים 
+תהיינה קטסטרופליות, לא רק לגבי הארגון, אלא גם לגבי שאר המפעלים 
 שלנו ברחבי העולם, שהם משל ושנינה לדרך לפריקה מזיקה וחסרת-הגיון 
 של רגשות רעים. בנוסף, אני חושש שלהצעה שהצעת תהיינה השלכות גם 
 לגבי המשטר הפנימי שלנו כאן!
 אם כן, החבר לשעבר, מה יש לך להגיד על כך?"
 
 "ראה, " פניתי אליו, "אני לוקח על עצמי את מלוא האחריות להצעה 
-שנתתי ולכל תוצאותיה. לדעתי היא הצעה מצוינת, אך מכיוון שאתם, משום מה, 
+שהצעתי, ולכל תוצאותיה. לדעתי היא הצעה מצוינת, אך מכיוון שאתם, משום מה, 
 לא חושבים כך, אוכל מן הסתם לעזור לכם למצוא דרך לעקוף אותה. 
 האפשרות הראשונה היא פשוט לקבל את האורגנום של אריסטו."
 
 
 "האם אוכל לעיין בספר החוקים הזה?"
 
-"בהחלט", והורה לאחד הקצינים האחרים להביא לי את ספר החוקים שלהם. פתחתי את הספר וראיתי שבחוק הראשון היה כתוב כדלהלן:
-
-"1. ההנחה ש - 'A הוא A וכן A אינו לא-A' אינה בהכרח נכונה. (או שמא לא נכונה)"
+"בהחלט", הוא ענה, והורה לאחד הקצינים האחרים להביא לי את ספר החוקים 
+שלהם. פתחתי את הספר וראיתי שבחוק הראשון היה כתוב כדלהלן:
+
+"1. ההנחה ש - 'A הוא A וכן A אינו לא-A' אינה בהכרח נכונה. (או שמא לא נכונה.)"
 
 "מדוע לא ניתן לשנות את ספר-החוקים?" שאלתי אותו.
 
 "כי כך נצטרך לקבל את העובדה שיש בעולם מוסר. אזי, על פי הספרים האסורים 
-מס' 34 ו139- שהם כתבים טמאים וזדוניים, אך נכונים בכל מילה 
-ומילה, נצטרך שלא להרוג אנשים אלא למטרות הגנה עצמית. קשה לי 
+מס' 34 ו139 — שהם כתבים טמאים וזדוניים, אך נכונים בכל מילה 
+ומילה — נצטרך שלא להרוג אנשים, אלא למטרות הגנה עצמית. קשה לי 
 להאמין שהאויב יתקוף את חיילי הארגון על דעת עצמו, אם הוא יודע 
 שאין בכוונתם לתקוף אותו על דעת עצמם."
 
-"אני מבין. אולם אם אעיין בכתבים שהזכרת אני מאמין שאוכל 
-למצוא שם משהו שכן יאפשר זאת, משום יש לי כשרון יוצא-דופן למצוא פגמים בחומר 
-כתוב. למעשה, שקלתי להיות עורך-דין אבל בסוף העדפתי 
+"אני מבין. אולם אם אעיין בכתבים שהזכרת, אני מאמין שאוכל 
+למצוא שם משהו שכן יאפשר זאת, משום שיש לי כשרון יוצא-דופן למצוא פגמים בחומר 
+כתוב. למעשה, שקלתי להיות עורך-דין, אבל בסוף העדפתי 
 להצטרף לארגון. זה היה יותר מספק."
 
 "מבחינה נפשית?", שאל אותי אחד הקצינים הזוטרים יותר.
 
 "לא. פיזית. גרמתי כך ליותר נזק."
 
-"נחזור לענייננו," אמר ראש האגף, "לא תוכל לעיין בספרים האסורים,
+"נחזור לענייננו," אמר ראש האגף. "לא תוכל לעיין בספרים האסורים,
 משום שהם כל-כך מסוכנים עד שדי במחשבה על תוכנם כדי להסיט
 אדם מדרך הישר, שלא לדבר על קריאתם. אני חושש שאם תקרא אותם, 
 אתה עלול להשתכנע מהם, ואז תיתן לנו עצת אחיתופל."
 
-"אבל, אדוני, מעולם לא הייתי פחות ישר משאני כיום."
+"אדוני, אבל מעולם לא הייתי פחות ישר משאני כיום."
 
 "בכל זאת, אני מעדיף שלא."
 
-"אם כך, ", פניתי לכולם, "האפשרות היחידה שנותרה לכם היא
+"אם כך", פניתי לכולם, "האפשרות היחידה שנותרה לכם היא
 לקבל את הצעתי, שלדעתי האישית אין בה פסול!"
 
-שקט כבד השתרר באולם וכל היושבים נראו המומים. לאחר זמן-מה, 
-אמר הקצין הבכיר, "נשקול את הצעתך בכובד-ראש ואני מאמין 
+שקט כבד השתרר באולם, וכל היושבים נראו המומים. לאחר זמן-מה, 
+אמר הקצין הבכיר, "נשקול את הצעתך בכובד-ראש, ואני מאמין 
 שתדע בקרוב מה עלה בגורלה."
 
-"בסדר, אני חושב שעכשיו אני יכול לחזור לארצי ולכפר 
+"בסדר. אני חושב שעכשיו אני יכול לחזור לארצי ולכפר 
 שלי. דרך אגב, כמה ספרים אסורים יש לכם?"
 
-"אה, ", אמר לי אחד מהם, " מספרם גדל בטור גיאומטרי. כשבדקתי לפני 
+"אה ", אמר לי אחד מהם, "מספרם גדל בטור גיאומטרי. כשבדקתי לפני 
 שבועיים, היה מספרם 2,148,763. לפני שבוע היו 4,278,109 כתבים אסורים. 
 עכשיו יש בודאי כ8,600,000- כתבים כאלה."