Commits

Anonymous committed 651c738

Add more.

Comments (0)

Files changed (1)

The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 <title>6. אל גוב האריות.</title>
 
-הלימוזינה הסיעה אותי בחזרה לבית-המלון ושם הלכתי לישון, אחרי שבקושי פשטתי את הבגדים שלי. ישנתי הרבה בלילה ההוא. כשקמתי בבוקר השעה הייתה כבר עשר, והחלטתי להזמין ארוחת בוקר קלה לחדר. הטיסה חזרה הביתה עמדה לצאת רק בערב, כך שהיה לי עוד זמן רב; בדרך-כלל הייתי מנצל את ההזדמנות כדי להמשיך לסייר במטרופולין, אבל הראיון וההכנות לקראתו התישו אותי פיזית ומנטלית.
+הלימוזינה הסיעה אותי בחזרה לבית-המלון ושם הלכתי לישון, אחרי שבקושי 
+פשטתי את הבגדים שלי. ישנתי הרבה בלילה ההוא. כשקמתי בבוקר השעה 
+הייתה כבר עשר, והחלטתי להזמין ארוחת בוקר קלה לחדר. הטיסה חזרה הבייתה 
+עמדה לצאת רק בערב, כך שהיה לי עוד זמן רב; בדרך-כלל הייתי מנצל את ההזדמנות 
+כדי להמשיך לסייר במטרופולין, אבל הראיון וההכנות לקראתו התישו אותי פיזית ומנטלית.
 
-לכן החלטתי להישאר בחדר ולראות טלוויזיה. שמחתי על ההזדמנות לראות כל-כך הרבה סדרות בבת-אחת, דבר שבדרך-כלל לא היה אפשרי בכפר. כאשר ראיתי סדרות "סיטקום" החלטתי שאנסה לנחש כל הזמן מה יהיה ה"פאנץ'-ליין" הבא. בסיכומו של דבר הצלחתי ב23.3- אחוז מהמקרים. לא רע בשביל מתחיל.
+לכן החלטתי להישאר בחדר ולראות טלוויזיה. שמחתי על ההזדמנות לראות כל-כך הרבה סדרות 
+בבת-אחת, דבר שבדרך-כלל לא היה אפשרי בכפר. כאשר ראיתי סדרות "סיטקום" החלטתי 
+שאנסה לנחש כל הזמן מה יהיה ה"פאנץ'-ליין" הבא. בסיכומו של דבר 
+הצלחתי ב23.3- אחוז מהמקרים. לא רע בשביל מתחיל.
 
-בסוף נמאס לי לראות טלוויזיה וירדתי ללובי של המלון. בזמן שישבתי שם חשבתי על הספר שאני עומד לכתוב על כל מה שקרה לי. התחלתי לתכנן את הסגנון בו אכתוב אותו, איך אנהל משא-ומתן עם ההוצאה לאור, כמה כסף כדאי לדרוש עבורו בתור הצעה ראשונית, ואיזה תפוצה יכולה להיות לו. אבל אז הבנתי משהו: למרות העובדה שאני אחד מהאנשים שהשפיעו בצורה המכרעת ביותר על הפוליטיקה העולמית בשנים האחרונות, אם לא בעשורים האחרונים, לא סביר שהספר שלי יהיה מצליח כל-כך. ראשית, לא אוכל לתאר בו הרבה מאורעות, משום שכלל הקוראים לא יהיו מעונינים שאתאר את התקופה בה שרתי בארגון. בנוסף, חדרה אליי ההכרה שיש צד אחד של כל הפרשה שלא כיסיתי עדיין.
+בסוף נמאס לי לראות טלוויזיה וירדתי ללובי של המלון. בזמן שישבתי שם 
+חשבתי על הספר שאני עומד לכתוב על כל מה שקרה לי. התחלתי לתכנן את 
+הסגנון בו אכתוב אותו, איך אנהל משא-ומתן עם ההוצאה לאור, כמה כסף 
+כדאי לדרוש עבורו בתור הצעה ראשונית, ואיזה תפוצה יכולה להיות לו. 
+אבל אז הבנתי משהו: למרות העובדה שאני אחד מהאנשים שהשפיעו 
+בצורה המכרעת ביותר על הפוליטיקה העולמית בשנים האחרונות, אם לא בעשורים 
+האחרונים, לא סביר שהספר שלי יהיה מצליח כל-כך. ראשית, לא אוכל לתאר בו 
+הרבה מאורעות, משום שכלל הקוראים לא יהיו מעונינים שאתאר את 
+התקופה בה שרתי בארגון. 
+בנוסף, חדרה אליי ההכרה שיש צד אחד של כל הפרשה שלא כיסיתי עדיין.
 
-כך הגעתי למסקנה שבשביל שהספר יצליח, אני חייב לבקר במדינת האויב. הבנתי גם שיש לי מניע פטריוטי לעשות זאת, כי אוכל לשלב בביקור גם איסוף מידע מודיעיני חשוב על האויב. לכן, קמתי ממושבי, יצאתי מהמלון, הזמנתי מונית ונסעתי לשגרירות האויב.
+כך הגעתי למסקנה שבשביל שהספר יצליח, אני חייב לבקר במדינת 
+האויב. הבנתי גם שיש לי מניע פטריוטי לעשות זאת, כי אוכל לשלב 
+בביקור גם איסוף מידע מודיעיני חשוב על האויב. לכן, קמתי ממושבי, 
+יצאתי מהמלון, הזמנתי מונית ונסעתי לשגרירות האויב.
 
-נכנסתי לשגרירות וכהרגלן של שגרירויות הייתי צריך לעמוד בתור כדי לדבר עם הפקידה. לאחר שחיכיתי בתור כחצי שעה, הצלחתי לדבר עמה בסוף,  והצהרתי על רצוני לבקר בארץ האויב. היא נתנה לי טופס וביקשה ממני למלא את פרטיי. לקחתי את הטופס, הוצאתי עט מכיס החולצה שלי והתחלתי למלא את הטופס. לדעתי, זה היה טופס מאוד לא יעיל ולמעשה מיותר. שִפטו בעצמכם:
+נכנסתי לשגרירות וכהרגלן של שגרירויות הייתי צריך לעמוד 
+בתור כדי לדבר עם הפקידה. לאחר שחיכיתי בתור כחצי שעה, הצלחתי לדבר 
+עמה בסוף,  והצהרתי על רצוני לבקר בארץ האויב. היא נתנה לי טופס 
+וביקשה ממני למלא את פרטיי. לקחתי את הטופס, הוצאתי עט מכיס 
+החולצה שלי והתחלתי למלא את הטופס. לדעתי, זה היה טופס 
+מאוד לא יעיל ולמעשה מיותר. שִפטו בעצמכם:
 
 "שם פרטי:", בשדה זה כתבתי: "החבר לשעבר בארגון".
 
 
 "כתובת: בית משפחת החבר לשעבר בארגון; הכפר; המדינה".
 
-"מין: האדם הנבון (Homo Sapiens)". קשה היה לי להאמין שיש כרגע מין אחר של אורגניזם שיכול למלא את הטופס, אבל ניחא.
+"מין: האדם הנבון (Homo Sapiens)". קשה היה לי להאמין שיש כרגע 
+מין אחר של אורגניזם שיכול למלא את הטופס, אבל ניחא.
 
 "נתינות: המדינה." הנחתי שלמטרות דיפלומטיות היא קיימת.
 
-"מצב משפחתי: בן, אח, נכד, אחיין, דוד, בן-דוד, גיס." שיערתי שאין הם מעונינים בקרבה משפחתית רחוקה יותר.  
+"מצב משפחתי: בן, אח, נכד, אחיין, דוד, בן-דוד, גיס." שיערתי שאין 
+הם מעונינים בקרבה משפחתית רחוקה יותר.  
 
-"מטרת הביקור:", החלטתי לספר את האמת כדי שלא יעשו לי בעיות ולכן רשמתי "ריגול עוין." בשדה זה. 
+"מטרת הביקור:", החלטתי לספר את האמת כדי שלא יעשו לי 
+בעיות ולכן רשמתי "ריגול עוין." בשדה זה. 
 
-"עבר פלילי:", מכיוון שכל פעולותיי כחבר הארגון התבצעו על רקע לאומני כתבתי "אין" בשדה זה.
+"עבר פלילי:", מכיוון שכל פעולותיי כחבר הארגון התבצעו 
+על רקע לאומני כתבתי "אין" בשדה זה.
 
-"משך השהייה: ", היה קשה לי להעריך אותו ולכן כתבתי "לא מוגדר, לא ידוע, בלתי נגיש ו/או לא ניתן לצפייה מראש או לאקסטרפולציה."
+"משך השהייה: ", היה קשה לי להעריך אותו ולכן כתבתי 
+"לא מוגדר, לא ידוע, בלתי נגיש ו/או לא ניתן לצפייה מראש או לאקסטרפולציה."
 
-לאחר שגמרתי למלא את הטופס, עמדתי בתור לפקידה אחרת. כשהגיע תורי הגשתי את הטופס ביחד עם הדרכון שלי ואמרתי לה שברצוני לבקר בארצה. הפקידה הסתכלה על הטופס ואז עיוותה את פניה לאות מבוכה. "אדוני, אני חוששת שטופס זה אינו ממולא טוב.", אמרה לי.
+לאחר שגמרתי למלא את הטופס, עמדתי בתור לפקידה אחרת. כשהגיע תורי 
+הגשתי את הטופס ביחד עם הדרכון שלי ואמרתי לה שברצוני לבקר בארצה. 
+הפקידה הסתכלה על הטופס ואז עיוותה את פניה לאות מבוכה. "אדוני, אני 
+חוששת שטופס זה אינו ממולא טוב.", אמרה לי.
 
 "באמת?", עניתי, "מדוע לא?"
 
 "למשל במין היית אמור לכתוב אם אתה זכר או נקבה."
 
-"ואני חשבתי שהכוונה למין ביולוגי. שם השדה הזה הטעה אותי. לדעתי, עליכם לשנות אותו ל-'מצב מיני' או ל-'נטייה מינית'. "
+"ואני חשבתי שהכוונה למין ביולוגי. שם השדה הזה הטעה אותי. 
+לדעתי, עליכם לשנות אותו ל-'מצב מיני' או ל-'נטייה מינית'. "
 
 "אהה. אני חוששת שיהיו אנשים שיפרשו ביטויים אלה בצורה שונה לחלוטין."
 
-
 "אז מה דעתך על 'זוויג'?"
 
 "מושג תקני אבל לא שכיח. אני אפנה את הצעתיך לדרגים הגבוהים יותר."
 
 "כן וחוץ מזה ב-'מצב משפחתי' היית אמור למלא אם אתה רווק או נשוי עם/בלי ילדים וכל זה."
 
-"אה, אילו הייתי נשוי הייתי כותב שם גם שאני בעל, חותן, גיס וכדומה בעוד שאילו היו לי ילדים הייתי רושם גם 'אב'."
+"אה, אילו הייתי נשוי הייתי כותב שם גם שאני בעל, חותן, גיס וכדומה בעוד 
+שאילו היו לי ילדים הייתי רושם גם 'אב'."
 
-"טוב, אבל ניראה לי שיש בעיה רצינית יותר. אתה אזרח המדינה, אשר נמצאת אתנו במצב של מלחמה; היית חבר בארגון ונטלת חלק בפעילות טרוריסטית שכוונה נגדנו, ואם זה לא מספיק אתה כותב שמטרת הביקור שלך היא 'ריגול עוין'. אני לא חושבת שנוכל להרשות לך להיכנס לארצנו במצב כזה."
+"טוב, אבל ניראה לי שיש בעיה רצינית יותר. אתה אזרח המדינה, אשר 
+נמצאת אתנו במצב של מלחמה; היית חבר בארגון ונטלת חלק בפעילות טרוריסטית 
+שכוונה נגדנו, ואם זה לא מספיק אתה כותב שמטרת הביקור שלך היא 'ריגול עוין'. 
+אני לא חושבת שנוכל להרשות לך להיכנס לארצנו במצב כזה."
 
-"לדעתי, צריך להיות לכם אינטרס להכניס אותי עכשיו. ככלות הכל, אני הוא החבר לשעבר של הארגון, אישיות בעל תפקיד מרכזי והשפעה ארוכת-טווח בפוליטיקה. אילו אני עמדתי בראש מוסדות הביטחון שלכם, הייתי שמח מאוד לו הייתי יכול לראיין את עצמי, ואני לא רואה הזמנות טובה יותר לעשות זאת מאשר אם אבקר בארצכם, שם תהיה לכם גושפנקא חוקית לעשות זאת. מלבד זאת, אני חייב לציין, ששיטות הריגול שלי הן מתוחכמות מכדי שאצטרך לנקוט בפעולות ריגול, אשר מוגדרות כלא-חוקיות, כמו השגת מסמכים סודיים, או האזנה לשיחות בדלתיים סגורות."
+"לדעתי, צריך להיות לכם אינטרס להכניס אותי עכשיו. ככלות הכל, אני הוא 
+החבר לשעבר של הארגון, אישיות בעל תפקיד מרכזי והשפעה ארוכת-טווח בפוליטיקה. 
+אילו אני עמדתי בראש מוסדות הביטחון שלכם, הייתי שמח מאוד לו הייתי יכול לראיין 
+את עצמי, ואני לא רואה הזמנות טובה יותר לעשות זאת מאשר אם אבקר בארצכם, 
+שם תהיה לכם גושפנקא חוקית לעשות זאת. מלבד זאת, אני חייב לציין, ששיטות 
+הריגול שלי הן מתוחכמות מכדי שאצטרך לנקוט בפעולות ריגול, אשר מוגדרות 
+כלא-חוקיות, כמו השגת מסמכים סודיים, או האזנה לשיחות בדלתיים סגורות."
 
 "כלומר, בכוונתך לעשות רק דברים שלתייר מן המניין מותר לעשות באופן חופשי?"
 
 "בהחלט."
 
-"אה הה." אמרה הפקידה והרהרה לרגע. "יודע מה? אני אעביר את בקשתך לדרגים הגבוהים יותר. במידה שתקבל אישור כניסה לארץ האויב, אני אודיע לך על כך טלפונית, כל עוד תישאר בארץ זו."
+"אה הה." אמרה הפקידה והרהרה לרגע. "יודע מה? אני אעביר את 
+בקשתך לדרגים הגבוהים יותר. אם תקבל אישור כניסה לארץ האויב, אני אודיע 
+לך על כך טלפונית, כל עוד תישאר בארץ זו."
 
 "אני רוצה מאוד לבקר בארצך ולכן אני מוכן לחכות כאן, אפילו עוד מספר ימים."
 
 
 "להתראות גם לך ותודה על עזרתך."
 
-נסעתי חזרה לבית-המלון, והארכתי את השהות שלי (מכספי שלי הפעם) - קשה היה לדעת כמה זמן הם ישקלו אם לתת לי להיכנס לארץ האויב. החלטתי להמשיך לטייל בעיר, וחזרתי למלון רק בערב. אחרי שנכנסתי, הודיעו לי בקבלה שהגיעה אליי הודעה משגרירות האויב בה הודיעו לי כי הותרה לי כניסה לארץ האויב. 
+נסעתי חזרה לבית-המלון, והארכתי את השהות שלי (מכספי שלי הפעם) 
+- קשה היה לדעת כמה זמן הם ישקלו אם לתת לי להיכנס לארץ האויב. 
+החלטתי להמשיך לטייל בעיר, וחזרתי למלון רק בערב. אחרי שנכנסתי, 
+הודיעו לי בקבלה שהגיעה אליי הודעה משגרירות האויב בה 
+הודיעו לי כי הותרה לי כניסה לארץ האויב. 
 
-כך ניגשתי למחרת בבוקר לשגרירות ומילאתי את שאר הטפסים ההכרחיים. אחרי הביקור בשגרירות, הצלחתי להזמין את אחד הכרטיסים האחרונים לטיסה שעזבה כבר באותו ערב. נסעתי לאחר מספר שעות לשדה התעופה, שם לאחר הסדרים ארוכים מהרגיל (עקב האישור המיוחד שניתן לי), עליתי על מטוס שטס ישירות לארץ האויב.
+כך ניגשתי למחרת בבוקר לשגרירות ומילאתי את שאר הטפסים 
+ההכרחיים. אחרי הביקור בשגרירות, הצלחתי להזמין את אחד הכרטיסים 
+האחרונים לטיסה שעזבה כבר באותו ערב. נסעתי לאחר מספר שעות לשדה 
+התעופה, שם לאחר הסדרים ארוכים מהרגיל (עקב האישור המיוחד שניתן לי), 
+עליתי על מטוס שטס ישירות לארץ האויב.
 
 </s>