Commits

Shlomi Fish committed 73e54f4

[Hebrew] [Copy-edit] Finished to the end.

Comments (0)

Files changed (1)

The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 זה היה אדולף היטלר. החלטתי לגשת אליו.
 
-"אדוני, " אמרתי לו, "אני מעריץ מאוד גדול שלך."
-
-"באמת?" אמר כשחיוך של דושן עלה על פניו "אני שמח מאוד לשמוע זאת. בוא שב, תמיד יש לי זמן למעריצים."
+"אדוני," אמרתי לו. "אני מעריץ מאוד גדול שלך."
+
+"באמת?" אמר כשחיוך של סיפוק עלה על פניו "אני שמח מאוד לשמוע זאת. בוא שב, תמיד יש לי זמן למעריצים."
 
 "אף שאני לא כל-כך מרוצה ממעשיך בכללותם, הרי שתרומתך 
-לפילוסופיה הייתה נכבדת ביותר."
+לתחום הפילוסופיה הייתה נכבדת ביותר."
 
 "סליחה? לאיזו תרומה אתה מתכוון?"
 
-"לא, אינך צריך להצטנע מר היטלר - אתה לא צריך להכחיש שאתה תרמת רבות לביסוסה של תזה, שהיא מן החשובות בתזות הפילוסופיות במאתיים השנים האחרונות. כן... ברור לי שאתה בטח מרגיש..."
-
-"סליחה שוב, אבל אני לא מבין איזה תרומה פילוסופית אתה משבח כעת. לשבח אותי 
+"לא, אינך צריך להצטנע, מר היטלר. 
+אל תכחיש שתרמת רבות לביסוסה של תזה, 
+שהיא מן החשובות בתזות הפילוסופיות במאתיים השנים האחרונות. 
+כן… ברור לי שאתה בטח מרגיש…"
+
+"סליחה שוב, אבל אני לא מבין איזו תרומה פילוסופית שלי אתה משבח כעת. לשבח אותי 
 זה, כמובן, דבר שתמיד רצוי, אבל אני גם רוצה לדעת על מה. לא עולה בראשי 
 שום תרומה מיוחדת שתרמתי לפילוסופיה העולמית."
 
 "ברצינות? " קראתי בפליאה, "מעולם לא שיערתי שאדם כמוך לא ידע 
 על משהו כל-כך משמעותי שהוא אחראי לו. אדוני, אתה היית אחד הפילוסופים 
-המרכזיים שטענו שמוסר שווה למעשה ל-'אין מוסר'."
+המרכזיים שטענו שמוסר למעשה שווה ל-'אין מוסר'."
 
 "אני טענתי את זה?"
 
 "הרשה לי לצטט אותך: 
 
 'עם מקופח בזכויותיו רשאי להשתמש בכל נשק שהוא. אין לנו מוסר כליות 
-ואני אוחז בכל נשק הדרוש לי... עשה אעשה כל אשר יקל על הפוליטיקה שלי. 
+ואני אוחז בכל נשק הדרוש לי עשה אעשה כל אשר יקל על הפוליטיקה שלי. 
 מוכן אני לערוב לכל הגבולות ולחתום על חוזים לאי-התקפה ולכרות בריתות 
 ידידות עם כל מדינה ומדינה. הלא זוהי תמימות לחשוב, כי אסור לך להשתמש 
 באמצעים כאלה רק משום שהמצב אולי יביאך להפר הסכמים חגיגיים אלה. '
 
 "לא. זהו אומנם ציטוט שלי, אך אין הוא אומר שאני חושב שהארים צריכים 
 להתנהג בצורה לא מוסרית. אתה מבין, בקטע זה התכוונתי 
-שבני הגזע הארי יכולים, או אף צריכים, לנקוט בפעולות 
+שבני הגזע הארי יכולים, או אף חייבים, לנקוט בפעולות 
 אלה במאבקם נגד בני גזעים נחותים, או נגד עמים ארים 
 העומדים בדרכו של הנאציזם."
 
 "אז אתה מתכוון שלנאצי אסור להרוג נאצי אחר, אך מותר לו להרוג יהודי 
 או כושי, או אף ארי אחר המתנגד בצורה פעילה לנאציזם?"
 
-"כן, אפשר לפרש את זה כך, אם מכלילים זאת 
+"כן. אפשר לפרש את זה כך, אם מכלילים זאת 
 מהפוליטיקה הבין-לאומית למישור הפרטי."
 
 "מר היטלר, לאור תגובתך, תפישתך נראית לי כעת הרבה יותר הומנית! 
 
 "כן. כן. ניתן לראות שכל הזמן פעלת מתוך אידיאולוגיה זו, ולא  
 על סמך אותה אידיאולוגיה פשטנית שבטעות חשבתי קודם שהחזקת בה. 
-ללא-ספק יש הרבה יותר הגיון בפעולותיך עכשיו, משהארת את עיניי. 
-
-מובן שצופה מן הצד, שלא יצא לו עדיין לדבר אתך, יכול להגיע לאותה מסקנה שאני הגעתי על-סמך פעולותיך. ככלות-הכול, הרי גרמניה הנאצית תקפה ואף הרסה 
+ללא-ספק יש הרבה יותר הגיון בפעולותיך עכשיו, משהארת את עיניי."
+
+"מובן שצופה מן הצד, שלא יצא לו עדיין לדבר אתך, 
+יכול להגיע לאותה מסקנה שאני הגעתי על-סמך פעולותיך. 
+ככלות-הכול, הרי גרמניה הנאצית תקפה ואף הרסה 
 מדינות, שהיו ברובן אריות, וגרמה להריגתם של רבים, ביניהם ארים טהורים."
 
 הבחנתי שהוא פותח את פיו כדי להגיד משהו, אבל לא נתתי לו לדבר. 
-"כן, אני יודע שדבר זה נעשה משום שמדינות אלו פעלו מתוך 
+"כן. אני יודע שדבר זה נעשה משום שמדינות אלו פעלו מתוך 
 אינטרסים אנטי-אריים. או סתם, משום שכיבושם תרם לרווחתם של 
 כלל הארים בטווח הארוך. אני גם לא אתייחס הרבה למחנות-מעצר, 
 טיהורים ועוד פעולות מאורגנות כאלה שבהן נהרגו מספר רב של 
 אבל אותי מעניינים יותר מספר מצבים היפותטיים, שלא קרו 
 במציאות. אשמח לדעת כיצד היית נוהג בהם."
 
-הוא נראה מעט מרוצה מהנאום שלי: "אני בהחלט מסכים 
+הוא נראה מעט מרוצה מהנאום שלי, וענה "אני בהחלט מסכים 
 לענות לך, גם כדי שתיווכח בטוהרתה המוסרית של 
 האידיאולוגיה הנאציונל-סוציאליסטית."
 
 "אני מודה לך." אז הוצאתי פנקס ועפרון מהכיס שלי, 
-ופתחתי את הפנקס בעמוד הראשון. "בוא נתחיל: מה היית עושה 
+ופתחתי את הפנקס בעמוד הראשון. "הבה נתחיל. מה היית עושה 
 במקרה של ניסיון הפיכה אידיאולוגי?"
 
 "למה אתה מתכוון?"
 מהאוכלוסייה כעת תומך בהשקפותיה ויש לה גם מספר רב של תומכים 
 נלהבים ופעילים שפועלים למען קידום המטרה שלהם."
 
-"ומה טיבם של הפעילים האלה: סוציאליסטים? קומוניסטים? ליברלים? ..."
-
-"בוא נגיד לשם הפשטות שהם אנשים בעלי האינטלקט שלי, רק שבניגוד אליי הם גם שפויים. "
+"ומה טיבם של הפעילים האלה? סוציאליסטים? קומוניסטים? ליברלים? …"
+
+"בוא נגיד לשם הפשטות שהם אנשים בעלי האינטלקט שלי, רק שבניגוד אליי, הם גם שפויים. "
 
 "אה. ומה הן טענותיהם נגד הנאציזם?"
 
-"טוב, הם טוענים שהנאציזם נועד להשליט דיקטטורה של קבוצה 
+"טוב. הם טוענים שהנאציזם נועד להשליט שלטון רודנות של קבוצה 
 שלטת ומושחתת. דבר זה נעשה באמצעות ניצול חולשות פסיכולוגיות 
-נפוצות ונטיות נפשיות הרסניות. דוקטרינה פוליטית וחברתית זו 
+נפוצות ונטיות נפשיות הרסניות. תורה פוליטית וחברתית זו 
 מבוססת על חוסר-אמון בסיסי ביכולתו של הפרט להחליט בעצמו, 
-ואמונה מוחלטת ביכולתו של המנהיג להחליט בשביל הכלל. כמו-כן היא מתנגדת 
-לחירויות הפרט אך מאמינה בצורה אבסולוטית שהמנהיג, שהוא גם הוגה 
-הדוקטרינה, חופשי לעשות כרצונו. האידיאולוגיה של הנאציזם, 
-לטענתם, סובייקטיבית בצורה מדהימה, ומבוססת על 
+ואמונה מוחלטת ביכולתו של המנהיג להחליט בשביל הכלל. כמו-כן, היא מתנגדת 
+לחרויות הפרט אך מאמינה ללא סייג שהמנהיג — שהוא גם הוגה 
+התורה — חופשי לעשות כרצונו. הנאציזם, 
+לטענתם, סובייקטיבי בצורה מדהימה, ומבוסס על 
 אמונות תפלות, חסרות כל ביסוס במציאות.
 
 יש להם גם ביקורת עליך: לטענתם אתה כריזמטי ומניפולטיבי 
-אך לא-יצלח מכל בחינה פרקטית, אובססיבי, ובעל חוסר הערכה עצמית 
+אך לא-יצלח מכל בחינה מעשית, אובססיבי, ובעל חוסר הערכה עצמית 
 כרוני. גזענותך מוכיחה, לדעתם, שאתה נגוע בנגע שאתה מפיץ, וכמות 
 הצעקות שצעקת מרצונך החופשי כבר מזמן חרגה מתחום הנימוס."
 
-"רגע, ואנשים מסכימים איתם?", הוא אמר בקול רפה 
+"רגע, ואנשים מסכימים איתם?", הוא שאל בקול רפה,
 כשהוא נע באי-נוחות על הכיסא שלו.
 
 בפעם הראשונה בכל ההתרחשויות שתוארו בספר זה, 
 לא עניתי, אלא שתקתי וחייכתי חיוך רחב. 
 
-"טוב. ואתה רוצה שאני אגיד לך איך אני מתכוון להגיב כלפיהם?" אמר הרודן.
-
-"כן. אבל כדאי שתדע עוד כמה דברים: לטענתם כל הנאציזם הוא הרסני 
+"טוב. ואתה רוצה שאני אגיד לך איך אני מתכוון להגיב כלפיהם?" שאל הרודן.
+
+"כן. אבל כדאי שתדע עוד מספר עובדות. לטענתם, הנאציזם כולו הוא הרסני 
 מאוד ואם יתנו לו להמשך, הוא עלול להביא לאובדנם של מיליוני 
 ואף עשרות מיליוני אנשים. אי-לכך, ובגלל הסכנה שהוא טומן 
 לזכויות-הפרט ולחירותו, יש להילחם בשלטון בכל הכוח, 
 
 "אה… כן."
 
-"בוא נתחיל מ10%-."
-
-"אז למה אני מחכה לעזאזל? אני אגש לצבא, לאס. אס. ואבקש מהם 
-שיוציאו להורג או יכלאו כל מנהיג או פעיל שידוע לנו עליו בתנועה 
+"בוא נתחיל מ10%."
+
+"אז למה אני מחכה לעזאזל? אני אגש לצבא — לאס. אס. — ואבקש מהם 
+שיוציאו להורג או יכלאו כל מנהיג או פעיל שעליו ידוע לנו בתנועה 
 הזו. אני אציע סכומים גדולים למי שיסגיר את הפעילים שמתחבאים. 
 מעצרים המוניים, תחקירים…"
 
 "אני מודע לכך. אך יש לזכור שבסיומה, גרמניה תטוהר מאותם שקצים 
 הרסניים, שלא מעט דם יהודי זורם בעורקם."
 
-"אהה... הזכרתי כבר את העובדה שמנהיגי התנועה הם ארים טהורים?"
+"אהה... הזכרתי כבר את העובדה שמנהיגי התנועה הם בני-ארים טהורים?"
 
 "לא."
 
 "טוב, הנח לי להזכיר אותה: מנהיגי התנועה הם ארים טהורים."
 
-"ובמה עובדה זו קשורה לכל העניין הזה?", הרודן אמר בכעס.
+"ובמה עובדה זו קשורה לכל העניין הזה?!" הרודן צעק בכעס.
 
 "אני אמרתי שהיא קשורה לעניין?" השבתי לו בשאלה.
 
-היטלר נראה מבולבל. למעשה, גם אני הייתי מבולבל אבל לא החצנתי את זה.
+היטלר נראה מבולבל. למעשה, גם אני הייתי מבולבל, אבל לא החצנתי את זה.
 
 "טוב," אמר "יש עוד משהו שאתה רוצה לדעת?"
 
-"כן. מה היית עושה אם אחוז התומכים היה 20%?"
-
-"אמרתי לך...הוצאות להורג, מעצרים..."
-
-"ו30%-?"
+"כן. מה היית עושה אילו אחוז התומכים היה 20%?"
+
+"אמרתי לך… הוצאות להורג, מעצרים…"
+
+"ו30%?"
 
 "כנ"ל."
 
 
 הוא הזדקף מכיסאו ואמר "אותו דבר.".
 
-"או קיי." אמרתי לו, "הבהרת את עמדתך בצורה מספקת. אני מבין את החלטתך, 
+"בסדר." אמרתי לו, "הבהרת את עמדתך בצורה מספקת. אני מבין את החלטתך, 
 משום שאנשים מכל גווני הקשת הפוליטית מסכימים שיש לנקוט באמצעים כלשהם 
 נגד פעילים אידיאולוגיים שהאידיאולוגיה שלהם מהווה סכנה למשטר התקין. 
 אני בטוח שבנוגע להפיכה צבאית, החלטתך תהיה שונה לחלוטין."
 
-"מממ... מממ... מממ...."
+"מממ מממ מממ"
 
 " 'מה' ?" 
 
-"כן. מה זאת אומרת 'הפיכה צבאית'? אתה מתכוון למין כזאת 
-'הפיכה של יום ראשון' שקצינים אחדים מהצבא מנסים 
+"כן. מה זאת אומרת 'הפיכה צבאית'? אתה מתכוון למין 
+'הפיכה של יום ראשון' בה קצינים אחדים מהצבא מנסים 
 לרצוח אותי או משהו כזה?"
 
 "לא, ודאי שלא. למעשה את ההפיכה הזאת מנהיגים גרינג ומספר 
-גנרלים של הורמאכט. הם מתכוונים לשמר את הנאציזם אבל הם לא מרוצים ממך בתור המנהיג."
-
-"ומה הטענות שלהם כלפי?"
-
-"טוב, הם משתמשים בשפה יותר עממית מהפעם הקודמת - הם פשוט טוענים 
+גנרלים של הורמאכט. הם מתכוונים לשמר את הנאציזם 
+אבל הם אינם מרוצים ממך בתור המנהיג."
+
+"ומה טענותיהם שלהם כלפי?"
+
+"טוב, הם משתמשים בשפה יותר עממית מהפעם הקודמת. הם פשוט טוענים 
 שאתה חולה-נפש, קריזיונר והוזה. למזלך, חלק מהעם עדיין תומך בך."
 
 "באמת? כמה?"
 
 "10%, בתור התחלה."
 
-"מאין אתה מקריץ את המצבים האלה? בסדר - אז אני יורד למחתרת, 
+"מאין אתה מקריץ את המצבים האלה? בסדר. אז אני יורד למחתרת, 
 מנהיג מלחמת חורמה נגד האנשים שבגדו בי והכוחות שתומכים בהם, 
 ומנסה לתפוס שוב את השלטון."
 
 
 מעניין אם הוא שם לב לצד הרע של העניין. "30%? 40%?", שאלתי אותו.
 
-"עוד יותר טוב!". 
+"עוד יותר טוב!" 
 
 נראה שהוא לא שם לב.
 
-כך המשכתי להעלות בפניו מצבים היפותטיים ולשאול אותו מה הוא היה עושה 
+כך המשכתי להעלות בפניו מצבים היפותטיים ולשאול אותו מה הוא היה עושה, 
 אילו היו קורים. במשך הזמן, הוא נעשה יותר נינוח, הגיב עם פחות רגש, 
 והתרווח בכיסאו. נדמה היה לי אפילו שהוא נהנה מכל העניין. 
 לאחר שעה קלה סיימתי לתחקר אותו, ואז הפכתי לאחור את הדפים בפנקס שלי,  
 עיינתי מעט במה שרשמתי, וסגרתי את הפנקס. הרמתי את ראשי ואמרתי לרודן:
 
 "מר היטלר, אני מוכרח לציין שמלבד תרומתך הגדולה לפילוסופיה 
-המודרנית, הרי שאני מתחיל לחשוב שיש לך גם כשרון יוצא דופן לדיפלומטיה. 
+בת-זמננו, הרי שאני מתחיל לחשוב שיש לך גם כשרון יוצא דופן לדיפלומטיה. 
 למרות כל מה שאמרת, אני עדיין משוכנע שאין התורה שלך מבוססת 
 על ההנחה שמוסר שווה ל- 'אין מוסר'. אתה התרת בפרוש 
 שמיליוני ארים ילחמו זה בזה, בין אם בקרבות 
-בין צבאות, מרי אזרחי או אף מלחמת כנופיות. הגעת עד חלוקת גרמניה 
+בין צבאות, מרי אזרחי, או אף מלחמת כנופיות. הגעת עד חלוקת גרמניה 
 ואף הגזע הארי כולו לשני מחנות שווים בגודלם ובכוחם, שהיו מוכנים להילחם 
 אחד בשני עד חורמה. כל מה שהזכרתי נעשה למען המטרה היחידה שתישאר לשלוט על גרמניה.
 
 אבל קטל לא היה המעשה היחיד שעליו הגנת בכזאת אסטרטגיה מבריקה. 
 במהלך התחקיר נימקת איך תחבור ביחד עם יהודים, קומוניסטים ו/או דמוקרטים 
 כדי לשרת את האינטרס שלך; איך תסכים לעמוד בראש קבוצה גדולה של אנטי-נאצים 
-מובהקים, מתוך תקווה שתוכל להסב אותם לנאציזם מאוחר יותר. היית מוכן אף לנשוא 
+מובהקים, מתוך תקווה שתוכל להסב אותם לנאציזם עם הזמן. היית מוכן אף לנשוא 
 נאומים שמְגַנים בתוקף את התורה הנאצית אילו מעשה זה היה משאיר אותך בשלטון.
 
 אילו אדם אחר היה אומר כל זאת, היו רוב האנשים חושבים שהוא האדם האנוכי 
 
 אחח! הלוואי שהייתם יכולים לראות את הבעת-הפנים שלו! 
 למעשה, גם אני הייתי מאוד רוצה לראות את הבעת הפנים שלו, 
-אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. אחרי שהתעוררתי, התיישבתי 
-על שני המרפקים והבטתי מחוץ לחלון. היה זה לפנות בוקר, מספר דקות 
-לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. 
-ציפורים רבות צייצו בקצב אינטנסיבי את ציוץ 
+אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. אחרי שהתעוררתי, השענתי 
+את שני המרפקים על המיטה והבטתי מחוץ לחלון. היה זה לפנות בוקר, 
+מספר דקות לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. 
+ציפורים רבות צייצו בקצב נמרץ את ציוץ 
 הבוקר - הקרירות, כנראה, לא הפריעה להן כל-כך. אחרי שהבטתי 
 קצת בבתי הכפר שרוב האנשים בו עדיין היו ישנים, הסרתי את 
 המרפקים ונשכבתי על המיטה.
 
-"לעזאזל! " אמרתי לעצמי "רק התחלתי להתחמם..."
+"לעזאזל! " אמרתי לעצמי. "רק התחלתי להתחמם"
 
 - סוף -