Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 748a04b

The Enemy: [Hebrew] Went over the first 8 chapters.

  • Participants
  • Parent commits 651c738
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 <title>7. להתראיין עם האויב</title>
 
-לאחר שנחתתי בשדה התעופה הזמנתי מלון באחת הערים הראשיות בארץ האויב ולקחתי מונית שנסעה לשם. בדרך יכולתי לראות את הנוף מסביב, ועל אף הקרבה לארצי, הוא היה שונה בהרבה ממה שהיה מוכר לי. אינני מדבר על האקלים - הארץ פשוט הייתה מפותחת יותר. כלכלתה של ארץ האויב רחוקה מלהיות מושלמת, אבל היא עדיין נחשבת לאחת מארצות החלק האחר של העולם.
+לאחר שנחתתי בשדה התעופה הזמנתי מלון באחת הערים הראשיות בארץ 
+האויב ולקחתי מונית שנסעה לשם. בדרך יכולתי לראות את הנוף מסביב, 
+ועל אף הקרבה לארצי, הוא היה שונה בהרבה ממה שהיה מוכר לי. אינני מדבר 
+על האקלים - הארץ פשוט הייתה מפותחת יותר. כלכלתה של ארץ האויב 
+רחוקה מלהיות מושלמת, אבל היא עדיין נחשבת לאחת מארצות החלק האחר של העולם.
 
-אחרי שקמתי בבוקר והתחלתי לסייר בה (עם כוונה מפורשת לאיסוף מידע מודיעיני) שמתי לב שהלך-הרוח שם לא היה שונה בהרבה ממה שזכור לי בארצי. אולם, הטריד אותי מעט שכל האנשים ששאלתי אותם קיבלו את האורגנום של אריסטו ללא עוררין. הנחתי שזה מה שיקרה, אבל אני מקווה שפרסום הספר שלי ישנה עובדה זאת גם שם.
+אחרי שקמתי בבוקר והתחלתי לסייר בה (עם כוונה מפורשת לאיסוף מידע מודיעיני) 
+שמתי לב שהלך-הרוח שם לא היה שונה בהרבה ממה שזכור לי בארצי. 
+אולם, הטריד אותי מעט שכל האנשים ששאלתי אותם קיבלו את האורגנום של 
+אריסטו ללא עוררין. הנחתי שזה מה שיקרה, אבל אני מקווה שפרסום הספר 
+שלי ישנה עובדה זאת גם שם.
 
-היה זה בשעות הצהרים של אותו היום כשעצרה לידי מכונית שחורה ואיש שענד משקפי שמש יצא מהמושב שליד מושב הנהג. הוא אמר לי בקול עבה: "החבר לשעבר של הארגון, כדי למנוע אי-נעימויות, היכנס בבקשה למושב האחורי של המכונית."
+היה זה בשעות הצהרים של אותו היום כשעצרה לידי מכונית שחורה ואיש 
+שענד משקפי שמש יצא מהמושב שליד מושב הנהג. הוא אמר לי בקול עבה: 
+"החבר לשעבר של הארגון, כדי למנוע אי-נעימויות, היכנס בבקשה למושב 
+האחורי של המכונית."
 
-"אדוני, ", השבתי לו, "יש לי נטייה טבעית ליצור אי-נעימויות, אולם אני מסכים לדכא אותה לעת-עתה ולכן אשתף פעולה. ". אמרתי זאת ונכנסתי למכונית דרך הדלת האחורית שהייתה כבר פתוחה. ראיתי שמחוץ למכונית, האיש שענד את משקפי השמש, סגר את הדלת האחורית ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה עצרה מול בניין מבוצר.
+"אדוני, ", השבתי לו, "יש לי נטייה טבעית ליצור אי-נעימויות, 
+אולם אני מסכים לדכא אותה לעת-עתה ולכן אשתף פעולה. ". 
+אמרתי זאת ונכנסתי למכונית דרך הדלת האחורית שהייתה כבר פתוחה. 
+ראיתי שמחוץ למכונית, האיש שענד את משקפי השמש, סגר את הדלת האחורית 
+ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה עצרה מול בניין מבוצר.
 
-הורו לי לצאת מהמכונית ואחרי שיצאתי ממנה השומרים בכניסה לבניין נתנו לי ולאיש מקדימה להיכנס פנימה. הוא הוביל אותי בתוך מספר מסדרונות עד שהגענו לדלת. הדלת נפתחה לתוך חדר חסר חלונות, שבתוכו היה שולחן כתיבה. בצדו האחד ישב גבר, שהנחתי שהוא המתחקר, ובצדו השני היה כיסא פנוי. האיש שליווה אותי, הורה לי לשבת שם, סגר את הדלת שנכנסנו בה והתיישב בכיסא בצד. 
+הורו לי לצאת מהמכונית ואחרי שיצאתי ממנה השומרים 
+בכניסה לבניין נתנו לי ולאיש מקדימה להיכנס פנימה. 
+הוא הוביל אותי בתוך מספר מסדרונות עד שהגענו לדלת. 
+הדלת נפתחה לתוך חדר חסר חלונות, שבתוכו היה שולחן כתיבה. 
+בצדו האחד ישב גבר, שהנחתי שהוא המתחקר, ובצדו השני היה כיסא פנוי. 
+האיש שליווה אותי, הורה לי לשבת שם, סגר את הדלת 
+שנכנסנו בה והתיישב בכיסא בצד. 
 
 המתחקר פנה אלי ואמר: "אתה החבר לשעבר בארגון?"
 
 "כן אדוני. ", עניתי לו.
 
-"אנו מעונינים לשאול אותך מספר שאלות לגבי הארגון ומקווים, לטובתך ולטובתנו, שתשתף אתנו פעולה."
+"אנו מעונינים לשאול אותך מספר שאלות לגבי הארגון 
+ומקווים, לטובתך ולטובתנו, שתשתף אתנו פעולה."
 
-"אני אעשה כמיטב יכולתי. בדרך-כלל אני נוטה שלא לשתף פעולה אפילו עם עצמי. בצורה כזאת, אם אני מחליט לעשות איזו שטות - אני לא נפגע ממנה וגם לא ניתן להאשים אותי בכך שגרמתי לה."
+"אני אעשה כמיטב יכולתי. בדרך-כלל אני נוטה שלא לשתף פעולה 
+אפילו עם עצמי. בצורה כזאת, אם אני מחליט לעשות איזו שטות - 
+אני לא נפגע ממנה וגם לא אוכל להאשים את עצמי בכך שגרמתי לה."
 
-"בסדר. אני מתנצל שהבאנו אותך לכאן כל-כך בבהילות, אך עליך לזכור שאלמלא ראיון זה לא היית יכול לבקר כאן, ורצינו לראיין אותך לפני שתתחיל לטייל בארצנו ושנאבד את עקבותיך."
+"בסדר. אני מתנצל שהבאנו אותך לכאן כל-כך בבהילות, אך עליך 
+לזכור שאלמלא ראיון זה לא היית יכול לבקר כאן, ורצינו לראיין 
+אותך לפני שתתחיל לטייל בארצנו ושנאבד את עקבותיך."
 
 "אדוני, האדם היחיד שאי-פעם איבד את עקבותיי הוא אני."
 
-"אני מבין, אבל מכיוון שאתה כבר כאן אני בכל זאת אתחיל בראיון. שאלה ראשונה: מדוע פרשת מהארגון?"
+"אני מבין, אבל מכיוון שאתה כבר כאן אני בכל זאת 
+אתחיל בראיון. שאלה ראשונה: מדוע פרשת מהארגון?"
 
 "כי רציתי לפרוש ממנו."
 
 
 "כדי שיהיה לי תרוץ טוב אם מישהו ישאל אותי מדוע פרשתי ממנו. "
 
-המתחקר נראה תמה במקצת אך המשיך לתחקר אותי: "נגיד. תאר לנו באופן כללי את שרותך בארגון."
+המתחקר נראה תמה במקצת אך המשיך לתחקר אותי: 
+"נגיד. תאר לנו באופן כללי את שרותך בארגון."
 
-"באופן כללי, שרתי בארגון על-ידי כך שמילאתי את פקודות המפקד שלי בנסותנו להרוג מספר רב של חיילים מהצבא שלכם ככל האפשר."
+"באופן כללי, שרתי בארגון על-ידי כך שמילאתי את פקודות 
+המפקד שלי בנסותנו להרוג מספר רב של חיילים מהצבא שלכם ככל האפשר."
 
 "האם אתה מוכן לפרט קצת?"
 
 
 "בסדר. האם תוכל לתאר אותו מחדש באופן פרטני יותר?"
 
-"בהחלט.  אני זוכר מה קרה בצורה די מפורטת. התחלתי לשרת ב5- בנובמבר, 1995 בשעה 8:03 בדיוק. במשך חמש דקות חיכיתי מחוץ לחדר הרישום ואז הוכנסתי פנימה. המראיין שאל אותי לשמי ועניתי לו. אז הוא שאל לכתובתי, מספר הטלפון שלי, מצבי המשפחתי... "
+"בהחלט.  אני זוכר מה קרה בצורה די מפורטת. 
+התחלתי לשרת ב5- בנובמבר, 1995 בשעה 8:03 בדיוק. 
+במשך חמש דקות חיכיתי מחוץ לחדר הרישום ואז הוכנסתי פנימה. 
+המראיין שאל אותי לשמי ועניתי לו. 
+אז הוא שאל לכתובתי, מספר הטלפון שלי, מצבי המשפחתי... "
 
-המתחקר קטע אותי ואמר: "אוקיי! אוקיי! עזוב את זה. תאר לי את המוטיבציה של חברי הארגון."
+המתחקר קטע אותי ואמר: "אוקיי! אוקיי! עזוב את זה. 
+תאר לי את המוטיבציה של חברי הארגון."
 
-"ראה, אני יודע בודאות רק מה הייתה המוטיבציה של חברי לנשק מהמוצב, זיכרונם לברכה, אך מכיוון שהם אינם נמנים עוד עם החיים, אינני חושב שזה יועיל לך כל-כך."
+"ראה, אני יודע בודאות רק מה הייתה המוטיבציה של חברי לנשק מהמוצב, 
+זיכרונם לברכה, אך מכיוון שהם אינם נמנים עוד עם החיים, 
+אינני חושב שזה יועיל לך כל-כך."
 
 "ומה בדבר אלה שמשרתים במוצבים אחרים?"
 
-"זה משתנה ממוצב למוצב. היחס ההדדי בין מפקד המוצב לחברי-הארגון הכפופים לו עשוי להשפיע הרבה על נכונותם של החברים להילחם באויב."
+"זה משתנה ממוצב למוצב. היחס ההדדי בין מפקד המוצב לחברי-הארגון 
+הכפופים לו עשוי להשפיע הרבה על נכונותם של החברים להילחם באויב."
 
 "כיצד?"
 
 
 "אהה. האם תוכל לספר לי מה הייתה עמדת חבריך כלפי האויב, התומך או הכובש?"
 
-"כן. עד כמה שזכור לי שנאנו את האויב וסלדנו מהכובש, על אף שהכרנו בכך שהוא מתיר לנו חופש פעולה נגד האויב."
+"כן. עד כמה שזכור לי שנאנו את האויב וסלדנו מהכובש, אף שהכרנו בכך שהוא מתיר לנו חופש פעולה נגד האויב."
 
 "את זה אנחנו כבר יודעים!"
 
 
 "האם אתה יכול לספר לי משהו לגבי הציוד והנשק שמוחזק במוצבים אחרים?"
 
-"לא. לא התעניינתי בנעשה במוצבים אחרים, משום שהייתי יותר מידי טרוד בענייני המוצב שלי. אתה מבין, מעולם לא חשבתי שאצטרך פעם למסור מידע מודיעיני עבור הצד השני."
+"לא. לא התעניינתי בנעשה במוצבים אחרים, משום שהייתי יותר מידי טרוד 
+בענייני המוצב שלי. אתה מבין, מעולם לא חשבתי שאצטרך פעם למסור 
+מידע מודיעיני עבור הצד השני."
 
 "אני מבין. איך היית מדרג את כושר הלחימה ורמתם של הלוחמים ששרתו אתך במוצב?"
 
-"להערכתי, כושר הלחימה של חבריי לנשק נע בין כושר לחימה מצוין לכושר לחימה נמוך ביותר, עם נטייה להתרכז באחד משני הקצוות או בכל דרגה ביניהם."
+"להערכתי, כושר הלחימה של חבריי לנשק נע בין כושר לחימה מצוין 
+לכושר לחימה נמוך ביותר, עם נטייה להתרכז באחד משני הקצוות או 
+בכל דרגה ביניהם."
 
 "האם יש בידיך מידע אחר שעשוי לשמש אותנו במאבקנו נגד הארגון?"
 
-"בודאי, אוכל להסביר לך את החוק השני של ניוטון. זהו חוק שימושי ביותר והוא כמעט הכרחי ללוחמה צבאית יעילה."
+"בודאי, אוכל להסביר לך את החוק השני של ניוטון. זהו חוק שימושי ביותר 
+והוא כמעט הכרחי ללוחמה צבאית יעילה."
 
-"אנשי הצבא שלנו יודעים ומבינים את החוק השני של ניוטון היטב, ואני בטוח שהם משתמשים בו הרבה למטרות שונות בניהול השוטף של הצבא."
+"אנשי הצבא שלנו יודעים ומבינים את החוק השני של ניוטון היטב, 
+ואני בטוח שהם משתמשים בו הרבה למטרות שונות בניהול השוטף של הצבא."
 
-"אתה רואה: אפילו אתה מסכים שהוא שימושי! אך מכיוון שאתם יודעים אותו, אינני מניח שיש טעם שאסביר אותו לכם. אוכל להדריך אותך בתחומים אחרים בפיזיקה שאני מתמצא בהם."
+"אתה רואה: אפילו אתה מסכים שהוא שימושי! אך מכיוון שאתם יודעים 
+אותו, אינני מניח שיש טעם שאסביר אותו לכם. אוכל להדריך אותך בתחומים 
+אחרים בפיזיקה שאני מתמצא בהם."
 
 "לא יהיה בזה צורך. אני חושש שנגמרו לי השאלות לשאול אותך."
 
-"מצוין.", עניתי לו, " משום שגם לי נגמרו התשובות: השתדלתי שתשובותיי תהיינה ענייניות ואינפורמטיביות ככל האפשר, אבל בשלב מסוים, גם לי נגמר הידע שעומד לרשותי."
+"מצוין.", עניתי לו, " משום שגם לי נגמרו התשובות: השתדלתי 
+שתשובותיי תהיינה ענייניות ואינפורמטיביות ככל האפשר, אבל בשלב מסוים, 
+גם לי נגמר הידע שעומד לרשותי."
 
 </s>
 
 
 <title>8. עם אויבים כאלה, מי בכלל צריך חברים?</title>
 
-אחרי שיצאתי מהבניין של סוכנות המודיעין, החלטתי להמשיך את סיורי בארץ האויב, כשהדגש הוא על איסוף מידע מודיעיני חשוב בדרכים עקיפות. התחלתי את עבודת הביון בביקור שערכתי למחרת בבוקר באחד מפרקי-המים של המדינה. תמיד רציתי לבקר במקום כזה ולהשתעשע בו והנחתי שאוכל לבצע שם ריגול די רציני. המשכתי עם טיולים מאורגנים בערים הראשיות ובערים העתיקות, ביקור בלונה פארק, וארוחות במסעדות יוקרתיות. אחת ממשימות הריגול המסוכנות ביותר שביצעתי הייתה טיול מודרך למיטיביי-לכת שכלל סנפלינג. מובן שגם שאר התיירים שהשתתפו בטיול יכלו לעשות את אותה עבודת ביון כמו שאני עשיתי, אך הם לא היו מודעים לפוטנציאל המודיעיני הגדול שהיה טמון בו.
+אחרי שיצאתי מהבניין של סוכנות המודיעין, החלטתי להמשיך את סיורי בארץ האויב, 
+כשהדגש הוא על איסוף מידע מודיעיני חשוב בדרכים עקיפות. התחלתי את עבודת הביון 
+בביקור שערכתי למחרת בבוקר באחד מפרקי-המים של המדינה. תמיד רציתי לבקר במקום כזה 
+ולהשתעשע בו והנחתי שאוכל לבצע שם ריגול די רציני. המשכתי עם טיולים מאורגנים 
+בערים הראשיות ובערים העתיקות, ביקור בלונה פארק, וארוחות במסעדות יוקרתיות. 
+אחת ממשימות הריגול המסוכנות ביותר שביצעתי הייתה טיול מודרך למיטיביי-לכת 
+שכלל סנפלינג. מובן שגם שאר התיירים שהשתתפו בטיול יכלו לעשות את אותה עבודת 
+ביון כפי שאני עשיתי, אך הם לא היו מודעים לפוטנציאל המודיעיני הגדול שהיה טמון בו.
 
-אחרי שהשלמתי את כל המשימות האלה היה בידי מידע מודיעיני ניכר על האויב. הסייג היחיד להצלחת המשימה שלי הוא שמידע זה לא היה שונה משמעותית מהמידע שהיה לי לפני שביקרתי בארצו. על כל פנים, כל המשימות האלה התישו אותי מעט והחלטתי להמשיך בטיול בקצב פחות אינטנסיבי; סיכמתי עם עצמי שפשוט אסייר בערים של המדינה בקצב שלי, ללא מטרה מוגדרת.
+אחרי שהשלמתי את כל המשימות האלה היה בידי מידע מודיעיני ניכר על האויב. 
+הסייג היחיד להצלחת המשימה שלי הוא שמידע זה לא היה שונה משמעותית מהמידע 
+שהיה לי לפני שביקרתי בארצו. על כל פנים, כל המשימות האלה התישו אותי מעט 
+והחלטתי להמשיך בטיול בקצב פחות אינטנסיבי; סיכמתי עם עצמי שפשוט אסייר 
+בערים של המדינה בקצב שלי, ללא מטרה מוגדרת.
 
-כך יצא לי לבקר במקומות שונים, רובם שגרתיים לחלוטין עבור המקומיים, אבל בכל זאת די מעניינים עבור זר. כך, למשל, נכחתי בעצרת פוליטית של אחת המפלגות של המדינה. ראיתי את מנהיג המפלגה נואם את נאומו לקול הרם של קריאות העידוד של הנוכחים. החלטתי לנסות את כישוריי המתמטיים בחישוב סכום הדעות העצמיות של הנוכחים בקהל, אבל גם אני נוכחתי שקשה לי לעבוד עם מספרים כל-כך נמוכים. אחרי שנאלצתי להחליף את הדיוק העשרוני שלוש פעמים במהלך חישוב סכום עשרת הדעות העצמיות הראשונות, הבנתי שזה יהיה קשה מידי עבורי. 
+כך יצא לי לבקר במקומות שונים, רובם שגרתיים לחלוטין עבור המקומיים, 
+אבל בכל זאת די מעניינים עבור זר. כך, למשל, נכחתי בעצרת פוליטית של 
+אחת המפלגות של המדינה. ראיתי את מנהיג המפלגה נואם את נאומו לקול הרם 
+של קריאות העידוד של הנוכחים. החלטתי לנסות את כישוריי המתמטיים בחישוב 
+סכום הדעות העצמיות של הנוכחים בקהל, אבל גם אני נוכחתי שקשה לי לעבוד 
+עם מספרים כל-כך נמוכים. אחרי שנאלצתי להחליף את הדיוק העשרוני שלוש 
+פעמים במהלך חישוב סכום עשרת הדעות העצמיות הראשונות, הבנתי שזה 
+יהיה קשה מידי עבורי. 
 
-אולם, הצלחתי לפצות את עצמי במהלך הטיול על הכישלון הזה. יומיים לאחר מכן התגלגלתי לאחת האוניברסיטאות שם שמתי לב לשלט שהודיע על כינוס גדול שהתקיים שם באותו יום: "'כי מצפון תיפתח הרעה' - יום-עיון בנושא המצב הפוליטי בינינו לבין הכובש והמדינה". החלטתי שזה משהו שאני חייב להיות נוכח בו ולכן קניתי מייד אישור כניסה ונכנסתי לאולם. 
+אולם, הצלחתי לפצות את עצמי במהלך הטיול על הכישלון הזה. יומיים 
+לאחר מכן התגלגלתי לאחת האוניברסיטאות שם שמתי לב לשלט שהודיע על 
+כינוס גדול שהתקיים שם באותו יום: "'כי מצפון תיפתח הרעה' - יום-עיון בנושא המצב 
+הפוליטי בין האויב לבין הכובש והמדינה". החלטתי שזה משהו שאני חייב 
+להיות נוכח בו ולכן קניתי מייד אישור כניסה ונכנסתי לאולם. 
 
-שמתי לב שאחת ההרצאות כבר הייתה בעיצומה והפרופסור הנואם בדיוק הסביר מדוע המצב הנתון מקשה על חתימת הסכם שלום בין האויב לבין הכובש. מצאתי כיסא פנוי והתיישבתי שם. לצידי ישב בחור צעיר שרשם ראשי-פרקים בפנקס שהחזיק בידו. הנחתי שהוא סטודנט. אחרי מספר דקות הוא הפנה את מבטו לעברי ואז אורו פניו מהפתעה. "רגע," אמר "אתה נראה לי מוכר. אתה במקרה איש מפורסם? רגע, אתה לא החבר לשעבר של הארגון?"
+שמתי לב שאחת ההרצאות כבר הייתה בעיצומה והפרופסור הנואם 
+בדיוק הסביר מדוע המצב הנתון מקשה על חתימת הסכם שלום בין האויב לבין הכובש. 
+מצאתי כיסא פנוי והתיישבתי שם. לצידי ישב בחור צעיר שרשם ראשי-פרקים 
+בפנקס שהחזיק בידו. הנחתי שהוא סטודנט. אחרי מספר דקות הוא הפנה את 
+מבטו לעברי ואז אורו פניו מהפתעה. "רגע," אמר "אתה נראה לי מוכר. 
+אתה במקרה איש מפורסם? רגע, אתה לא החבר לשעבר של הארגון?"
 
 "התשובה לשאלה הראשונה היא 'כן'."
 
 
 "גם זה לא משהו שנובע מדבריי. לעתים זה פשוט מדהים אותי..."
 
-אבל הוא לא נשאר כדי לשמוע את שארית המשפט, אלא קם והתקדם לעבר המעבר. מן הסתם, זיהה אותי בביטחון או הניח שאני האדם היחיד בעולם שמסוגל לענות בדרך קריפטית כזאת. הוא מיהר לקידמת האולם שם דיבר עם כמה ממארגני יום-העיון. לאחר התלחשות ביניהם, עלה אחד מהם על הבמה ולחש משהו לנואם. הנואם הפסיק לנאום, הרהר לרגע ואז אמר: "רבותיי, הודיעו לי עכשיו שהחבר לשעבר של הארגון, שכידוע מבקר עכשיו בארצנו, נמצא כרגע באולם הזה. בשל התפקיד החשוב שמילא בעיצוב המצב הפוליטי שאנו דנים בו היום, אני מבקש ממנו לעלות לבמה ולהציג בפנינו את עמדתו בנושא הארגון והמצב הפוליטי השורר עמו."
+אבל הוא לא נשאר כדי לשמוע את שארית המשפט, אלא קם והתקדם לעבר המעבר. 
+מן הסתם, זיהה אותי בביטחון או הניח שאני האדם היחיד בעולם שמסוגל לענות 
+בדרך קריפטית כזאת. הוא מיהר לקידמת האולם שם דיבר עם כמה ממארגני 
+יום-העיון. לאחר התלחשות ביניהם, עלה אחד מהם על הבמה ולחש משהו 
+לנואם. הנואם הפסיק לנאום, הרהר לרגע ואז אמר: "רבותיי, הודיעו לי 
+עכשיו שהחבר לשעבר של הארגון, שכידוע מבקר עכשיו בארצנו, נמצא כרגע 
+באולם הזה. בשל התפקיד החשוב שמילא בעיצוב המצב הפוליטי שאנו 
+דנים בו היום, אני מבקש ממנו לעלות לבמה ולהציג בפנינו את עמדתו 
+בנושא הארגון והמצב הפוליטי השורר עמו."
 
-וכך קמתי והתקדמתי לכיוון הבמה לקול מחיאות הכפיים של הקהל באולם. אחרי שעליתי על הבמה, הפרופסור לחץ את ידי, הגיש לי את המיקרופון וירד מהבמה בעצמו. הרמתי את ידי כדי להשתיק את מחיאות הכפיים, חיכיתי עד שתיפסקנה והתחלתי את דבריי:
+וכך קמתי והתקדמתי לכיוון הבמה לקול מחיאות הכפיים של הקהל באולם. 
+אחרי שעליתי על הבמה, הפרופסור לחץ את ידי, הגיש לי את המיקרופון 
+וירד מהבמה בעצמו. הרמתי את ידי כדי להשתיק את מחיאות הכפיים, 
+חיכיתי עד שתיפסקנה והתחלתי את דבריי:
 
-"לפני שאתחיל בנאום, ברצוני לציין שלתקופת הנאום, אני מקבל את האורגנום של אריסטו. הסיבה לכך, היא שאחרת אוכל להוכיח כל טענה וכן כל טענה הפוכה לה. לכן, מכיוון שבמצב כזה כל הטענות האפשריות הן נכונות, הייתי יכול לסיים את הנאום ברגע זה, משום שאין כל טעם שאוכיח אותן.
+"לפני שאתחיל בנאום, ברצוני לציין שלתקופת הנאום, אני מקבל את 
+האורגנום של אריסטו. הסיבה לכך, היא שאחרת אוכל להוכיח כל טענה וכן 
+כל טענה הפוכה לה. לכן, מכיוון שבמצב כזה כל הטענות האפשריות הן 
+נכונות, הייתי יכול לסיים את הנאום ברגע זה, משום שאין 
+כל טעם שאוכיח אותן.
 
-כידוע, בעוד שהפעילות של שאר הארגונים החבלניים שפעלו בארצי, שותקה מזה זמן רב, והנשק שהיה ברשותם הועבר לידי הצבא, הרי שמצבו של הארגון מעולם לא היה טוב יותר. מדוע אם כן הכובש נותן לו חופש פעולה רחב כל-כך? הסיבה לכך היא שהארגון איננו ארגון לאומני במלוא מובן המילה, או אף בחצי ממובנה. למעשה, הוא ארגון אשר מוציא אל הפועל את הפילוסופיה של התומך, אשר מתנגדת נמרצות לאויב, אבל אין לה אינטרס להיאבק בכובש. 
+כידוע, בעוד שהפעילות של שאר הארגונים החבלניים שפעלו בארצי, 
+שותקה מזה זמן רב, והנשק שהיה ברשותם הועבר לידי הצבא, הרי שמצבו 
+של הארגון מעולם לא היה טוב יותר. מדוע אם כן הכובש נותן לו חופש 
+פעולה רחב כל-כך? הסיבה לכך היא שהארגון איננו ארגון לאומני במלוא 
+מובן המילה, או אף בחצי ממובנה. למעשה, הוא ארגון אשר מוציא אל 
+הפועל את הפילוסופיה של התומך, אשר מתנגדת נמרצות לאויב, 
+אבל אין לה אינטרס להיאבק בכובש. 
 
-אלמלא הרצון של הכובש לכפות על האויב הסכם שלום, גם הארגון לא היה שורד בצורתו הנוכחית. לכן, בשל היותו כפוף לכוח פוליטי חיצוני, אפשר להגיד שהארגון הוא נטע זר במפה הפוליטית של ארצי. אולם אני מצדי איני מוצא בשילוב אינטרסים זרים בפוליטיקה המקומית פסול. הרשו לי לצטט בנוגע לכך את אחד האנשים החשובים בדורנו: 'יש האומרים: 'מה שאתה יכול לעשות בעצמך, אתה יכול לעשות הכי טוב'. אני לא מסכים איתם'. 
+אלמלא הרצון של הכובש לכפות על האויב הסכם שלום, גם הארגון לא 
+היה שורד בצורתו הנוכחית. לכן, בשל היותו כפוף לכוח פוליטי חיצוני
+, אפשר להגיד שהארגון הוא נטע זר במפה הפוליטית של ארצי. 
+אולם אני מצדי איני מוצא בשילוב אינטרסים זרים בפוליטיקה המקומית פסול. 
+הרשו לי לצטט בנוגע לכך את אחד האנשים החשובים בדורנו: 
+'יש האומרים: 'מה שאתה יכול לעשות בעצמך, אתה יכול לעשות באופן הכי טוב' אני 
+לא מסכים איתם'. 
 
-כי כאשר אתה נותן לאחרים להתערב בענייניך, אתה לאט לאט מאבד שליטה על מה שאתה עושה ומה שקורה. בצורה איטית אך מתודית מאבדים כיוון מהכוונות המקוריות, מרגישים שיותר ויותר לא מבינים מדוע עושים את מה שעושים... או לשם מה או למען מי עושים אותם.
+כי כאשר אתה נותן לאחרים להתערב בענייניך, אתה לאט לאט מאבד שליטה על מה שאתה 
+עושה ומה שקורה. בצורה איטית אך מתודית מאבדים כיוון מהכוונות המקוריות, 
+מרגישים שיותר ויותר לא מבינים מדוע עושים את מה שעושים... או לשם מה 
+או למען מי עושים אותם.
 
-ואז מרגישים הרגשה ששום דבר אינו נמצא תחת אחריותך, ושלמעשה הנך וסאל של הגורם החיצוני. וזו, מניסיון, ההרגשה המשחררת ביותר בעולם, המלווה בהרגשת חופש מוחלט מאחריות או מהצורך להחליט על העתיד בכוחות עצמך.
+ואז מרגישים הרגשה ששום דבר אינו נמצא תחת אחריותך, ושלמעשה הנך 
+וסאל של הגורם החיצוני. וזו, מניסיון, ההרגשה המשחררת ביותר בעולם, 
+המלווה בהרגשת חופש מוחלט מאחריות או מהצורך להחליט על העתיד בכוחות עצמך.
 
-יש שיאמרו שחרות זו תיגמר עד מהרה באבדון, אך חרות זו, קצרה ככל שתהיה, היא חרות שאין שני לה. או כפי שאותו איש דגול אמר פעם: 'ההכרה מאפשרת לכל פרט מודע להחליט החלטות בעצמו, אך הוא מרגיש הכי בנוח [=at ease] כאשר הוא אינו מנצל את הכרתו.'.
+יש שיאמרו שחרות זו תיגמר עד מהרה באבדון, אך חרות זו, קצרה ככל שתהיה, 
+היא חרות שאין שני לה. או כפי שאותו איש דגול אמר פעם: 'ההכרה מאפשרת לכל 
+פרט מודע להחליט החלטות בעצמו, אך הוא מרגיש הכי בנוח [=at ease] כאשר הוא 
+אינו מנצל את הכרתו.'.
 
-וזה מביא אותי לנקודה הבאה: האם לחברי הארגון, בתור בני עמי, יש סיבה מוצדקת להילחם באויב? התנקמות גרידא מעולם לא נחשבה כסיבה טובה על-ידי כל אדם בר-דעת, ואם רצונם הוא לגרום לכם לסגת מרצועת-הביטחון שאתם שולטים בה, אין מאבקם באויב נראה כיעיל כל-כך. רוב הפוליטיקאים בארצכם מאוחדים בדעה שיש להמשיך להחזיק בה כל עוד המתיחות נמשכת, וגם רוב אנשי-הצבא תומכים בכך. ייתכן דווקא, שאם ישרור שקט בדרום ארצי במשך זמן ממושך, ייאות האויב לסגת ממנה, מתוך ידיעה שדבר זה לא יפגע בביטחון תושבי הגבול.
+וזה מביא אותי לנקודה הבאה: האם לחברי הארגון, בתור בני עמי, 
+יש סיבה מוצדקת להילחם באויב? התנקמות גרידא מעולם לא נחשבה כסיבה 
+טובה על-ידי כל אדם בר-דעת, ואם רצונם הוא לגרום לכם לסגת מרצועת-הביטחון 
+שאתם שולטים בה, אין מאבקם באויב נראה כיעיל כל-כך. רוב הפוליטיקאים בארצכם 
+מאוחדים בדעה שיש להמשיך להחזיק בה כל עוד המתיחות נמשכת, וגם רוב אנשי-הצבא 
+תומכים בכך. ייתכן דווקא, שאם ישרור שקט בדרום ארצי במשך זמן ממושך, 
+ייאות האויב לסגת ממנה, מתוך ידיעה שדבר זה לא יפגע בביטחון תושבי הגבול.
 
-לכן, אלמלא הארגון היה מונע על-ידי הפילוסופיה של התומך הרי שהיה משנה את דרך פעילותו לפני זמן רב. אך מכיוון שהוא כן כפוף לתומך, הוא ממשיך בה כתמול שלשום.
+לכן, אלמלא הארגון היה מונע על-ידי הפילוסופיה של התומך הרי 
+שהיה משנה את דרך פעילותו לפני זמן רב. אך מכיוון שהוא כן כפוף 
+לתומך, הוא ממשיך בה כתמול שלשום.
 
-סוגייה נוספת שכדאי לדון בה היא עד כמה מוכנים חברי-הארגון לסכן את עצמם במאבקם נגד האויב. אותו אדם, שהוא לדעתי אחד מהאנשים רבי-ההשפעה כיום, נוהג לומר: 'אדם פחדן וחסר-דעת עשוי לבצע מעשים שרק האדם האמיץ ביותר יבצע, אבל בדרך-כלל הוא אינו מבין מדוע הוא עושה אותם.' תארו לכם קבוצת חברים בארגון שמסתננים לקווי-האויב בתקווה להרוג חיילים מצבאו. הסתננות זו תוצג כפנאטית על-ידיכם וכמלאת גבורה על-ידי הארגון עצמו. אולם צריך לזכור שמאחורי כל פעולה "פנאטית" כזאת ניצבים היררכיה של מפקדים, ומפקדי משנה, שורה של חברים לנשק התומכים ומעודדים, ערב רב של מטיפים לאומניים ו"אידיאולוגיים" הנואמים נאומים חוצבי להבות נגד האויב (על אף שהם, בדרך כלל, אינם מעורבים בפעילות הפיסית נגדו), וקהל האזרחים שתומך בפעילות כזאת ומרוצה ממנה. כל כובד הפירמידה הזו מונחת מעל יחידת חברי הארגון שעפה כמו פקק מתוך בקבוק והולכת לקראת מותה. תוך התחשבות בכל התסריט הזה, נשאלת השאלה עד כמה הם באמת "פנאטיים".
+סוגייה נוספת שכדאי לדון בה היא עד כמה מוכנים חברי-הארגון לסכן 
+את עצמם במאבקם נגד האויב. אותו אדם, שהוא לדעתי אחד מהאנשים רבי-ההשפעה 
+כיום, נוהג לומר: 'אדם פחדן וחסר-דעת עשוי לבצע מעשים שרק האדם האמיץ ביותר 
+יבצע, אבל בדרך-כלל הוא אינו מבין מדוע הוא עושה אותם.' תארו לכם קבוצת חברים 
+בארגון אשר מסתננים לקווי-האויב בתקווה להרוג חיילים מצבאו. הסתננות זו 
+תוצג כפנאטית על-ידיכם וכמלאת גבורה על-ידי הארגון עצמו. אולם צריך לזכור 
+שמאחורי כל פעולה "פנאטית" כזאת ניצבים היררכיה של מפקדים, ומפקדי משנה, 
+שורה של חברים לנשק התומכים ומעודדים, ערב רב של מטיפים לאומניים ו"אידיאולוגיים" 
+הנואמים נאומים חוצבי להבות נגד האויב (על אף שהם, בדרך כלל, אינם מעורבים 
+בפעילות הפיסית נגדו), וקהל האזרחים שתומך בפעילות כזאת ומרוצה ממנה. 
+כל כובד הפירמידה הזו מונחת מעל יחידת חברי הארגון שעפה כמו פקק מתוך 
+בקבוק והולכת לקראת מותה. תוך התחשבות בכל התסריט הזה, נשאלת 
+השאלה עד כמה הם באמת "פנאטיים".
 
-מובן שבהחלטתם לא מעורבת מחשבה רבה, לפחות לא בכיוון שבו הם מבינים שהם הולכים אל מותם. או כפי שאותו איש דגול אמר פעם: 'אילו טרוריסט היה עוצר וחושב במשך עשר דקות על מעשיו, הוא היה מאבד את שפיות דעתו.' אינני אומר שאנשי הארגון הם טרוריסטים, אך לדעתי משפט זה נוגע גם לגביהם.
+מובן שבהחלטתם לא מעורבת מחשבה רבה, לפחות לא בכיוון שבו הם מבינים 
+שהם הולכים אל מותם. או כפי שאותו איש דגול אמר פעם: 'אילו טרוריסט היה 
+עוצר וחושב במשך עשר דקות על מעשיו, הוא היה מאבד את שפיות דעתו.' 
+אינני אומר שאנשי הארגון הם טרוריסטים, אך לדעתי משפט זה נוגע גם לגביהם.
 
-השאלה שאתם מוטרדים ממנה הכי הרבה היא, כנראה: מה עתיד לקרות בגבול הצפוני של ארצכם. בנוגע לכך, הרשו לי לצטט את אותה אישיות רבת השפעה פעם נוספת: 'אני מסכים עם ראשי המיסטיקנים בימינו. על אף הקשיים הלוגיים והמעשיים, ככל הנראה, חיזוי מאורע, אינו קשה עד כדי-כך, לאחר שהמאורע כבר התרחש.'
+השאלה שאתם מוטרדים ממנה הכי הרבה היא, כנראה: מה עתיד לקרות בגבול 
+הצפוני של ארצכם. בנוגע לכך, הרשו לי לצטט את אותה אישיות רבת השפעה 
+פעם נוספת: 'אני מסכים עם ראשי המיסטיקנים בימינו. על אף הקשיים הלוגיים 
+והמעשיים, ככל הנראה, חיזוי מאורע, אינו קשה עד כדי-כך, לאחר שהמאורע כבר התרחש.'
 
-קיימת אפשרות שהתומך יבין שהארגון הוא חסר-תועלת (לפחות מבחינה אובייקטיבית), ובזבוז של משאבים שממילא חסרים למדינת התומך. בנוסף, הוא גורם להעכרת היחסים בינה לבין מדינות החלק השני של העולם, אשר סולדות מ"טרוריסטים", שלא לדבר על הבנקים הגדולים המחזיקים בחובותיו. נכון לרגע זה, המחסום היחיד שעוצר את התומך מלהגיע להכרה זו היא העובדה שהוא דוחה את האורגנום של אריסטו.
+קיימת אפשרות שהתומך יבין שהארגון הוא חסר-תועלת (לפחות מבחינה אובייקטיבית), 
+ובזבוז של משאבים שממילא חסרים למדינת התומך. בנוסף, הוא גורם להעכרת היחסים 
+בינה לבין מדינות החלק השני של העולם, אשר סולדות מ"טרוריסטים", שלא לדבר 
+על הבנקים הגדולים המחזיקים בחובותיו. נכון לרגע זה, המחסום היחיד שעוצר 
+את התומך מלהגיע להכרה זו היא העובדה שהוא דוחה את האורגנום של אריסטו.
 
-אפשרות אחרת העומדת בפני מדינתכם היא לנסות לארגן הגבלות כלכליות על הכובש, כדי שיפסיק לאלתר את פעילות הארגון. ברם, ראשי מדינות אינם ששים לפגוע בפעילות הכלכלית של מדינתם על ידי הגבלות כאלה, גם אם הסחר שלהם עם הכובש הוא בהיקף קטן יחסית. באשר לחברות פרטיות גדולות - קשה לי להאמין שאפשר לשכנע מספיק מהן להחרים את הכובש כדי שהדבר יפגע בכלכלה שלו בצורה משמעותית. מה גם שכל חברה חוששת שהמתחרות שלו ינצלו הזדמנות זו כדי להרוויח על חשבונה.  
+אפשרות אחרת העומדת בפני מדינתכם היא לנסות לארגן הגבלות כלכליות 
+על הכובש, כדי שיפסיק לאלתר את פעילות הארגון. ברם, ראשי מדינות אינם ששים 
+לפגוע בפעילות הכלכלית של מדינתם על ידי הגבלות כאלה, גם אם הסחר שלהם עם 
+הכובש הוא בהיקף קטן יחסית. באשר לחברות פרטיות גדולות - קשה לי להאמין 
+שאפשר לשכנע מספיק מהן להחרים את הכובש כדי שהדבר יפגע בכלכלה שלו 
+בצורה משמעותית. מה גם שכל חברה חוששת שהמתחרות שלו ינצלו 
+הזדמנות זו כדי להרוויח על חשבונה.  
 
-קיימת אופציה של נסיגה מרצועת הביטחון. אולם, דבר זה כלל אינו מבטיח את הפסקת הפעילות הצבאית של הארגון, ועשוי להביא להסלמה משום שתיווצר סכנה ממשית יותר של פגיעה בחיי אזרחים הגרים בצמוד לגבול. קבלת ההצעה שלי עשויה לפתור את הבעיה לגביכם. אולם אין ביטחון מלא שהיא לא תידחה אם ראשי הארגון ימצאו דרך לעקוף אותה, ולכן לא כדאי לכם לבנות על-כך.
+קיימת אופציה של נסיגה מרצועת הביטחון. אולם, דבר זה כלל אינו מבטיח 
+את הפסקת הפעילות הצבאית של הארגון, ועשוי להביא להסלמה משום שתיווצר 
+סכנה ממשית יותר של פגיעה בחיי אזרחים הגרים בצמוד לגבול. קבלת ההצעה שלי 
+עשויה לפתור את הבעיה לגביכם. אולם אין ביטחון מלא שהיא לא תידחה אם ראשי 
+הארגון ימצאו דרך לעקוף אותה, ולכן לא כדאי לכם לבנות על-כך.
 
-הדרך המעשית והמהירה ביותר להפסיק את פעילות הארגון היא, אולי, לחתום על הסכם שלום עם הכובש. אולם, לכובש יש תנאים משלו, אשר אם האויב יקיים אותם, הביטחון שלו בגבול הצפון יקטן בצורה משמעותית. מכיוון שכוחו של הכובש גדול עשרת מונים מזה של הארגון, ניתן להבין מדוע אין מדינתכם ששה לחתום על הסכם שלום איתו, תוך קיום כל התנאים הנובעים מכך.
+הדרך המעשית והמהירה ביותר להפסיק את פעילות הארגון היא, אולי, לחתום 
+על הסכם שלום עם הכובש. אולם, לכובש יש תנאים משלו, אשר אם האויב יקיים 
+אותם, הביטחון שלו בגבול הצפון יקטן בצורה משמעותית. מכיוון שכוחו של הכובש 
+גדול עשרת מונים מזה של הארגון, ניתן להבין מדוע אין מדינתכם ששה לחתום 
+על הסכם שלום איתו, תוך קיום כל התנאים הנובעים מכך.
 
-אכן, קשה מאוד להתמודד עם הארגון, שהוא, לדעתי האישית, אחד מהארגונים המעניינים ביותר מסוגו במאה הנוכחית, אם לא בכל ההיסטוריה כולה. אינני חושב שאי פעם שמעתי על ארגון צבאי מבצעי שכל-כך מממש את המשפט הידוע: 'תנו לי חרות או תנו לי מוות'. הסייג היחיד שעשוי להיות להתפעלות שלי, היא שבמקרה שלהם הם מעדיפים בקביעות את האלטרנטיבה השניה.
+אכן, קשה מאוד להתמודד עם הארגון, שהוא, לדעתי האישית, אחד מהארגונים 
+המעניינים ביותר מסוגו במאה הנוכחית, אם לא בכל ההיסטוריה כולה. אינני חושב 
+שאי פעם שמעתי על ארגון צבאי מבצעי שכל-כך מממש את המשפט הידוע: 
+'תנו לי חרות או תנו לי מוות'. הסייג היחיד שעשוי להיות להתפעלות שלי, 
+היא שבמקרה שלהם הם מעדיפים בקביעות את האלטרנטיבה השניה.
 
-לסיכום, ניתן לראות בברור שהתמודדות עם הארגון, על אף שאין היא מסכנת את עצם קיומה ותפקודה התקין של מדינת האויב, היא קשה ובעייתית. רעה זו הפתוחה מצפון - איש אינו יודע מתי תיסגר. 
+לסיכום, ניתן לראות בברור שההתמודדות עם הארגון, אף על פי שאין היא מסכנת את עצם 
+קיומה ותפקודה התקין של מדינת האויב, היא קשה ובעייתית. 
+רעה זו הפתוחה מצפון - איש אינו יודע מתי תיסגר. 
 
 האם יש למישהו שאלות?"
 
 
 "הו לא! זה היה פטריק הנרי, אחד ממנהיגי המהפכה האמריקאית."
 
-ראיתי שלא היו שאלות נוספות וכך ירדתי מבמת הנואמים לקול תשואות הקהל. אחרי שלחצתי את הידיים של המרצים שארגנו את יום-העיון ונשארתי לשוחח עמם מעט, הלכתי משם לדרכי.
+ראיתי שלא היו שאלות נוספות וכך ירדתי מבמת הנואמים 
+לקול תשואות הקהל. אחרי שלחצתי את הידיים של המרצים שארגנו 
+את יום-העיון ונשארתי לשוחח עמם מעט, הלכתי משם לדרכי.
 
-למחרת, ראיתי תמונה שלי נואם באוניברסיטה מופיעה בשער של העיתונים הראשיים, ולפי מה שהבנתי, קלטת וידאו של הנאום הופצה לרשתות השידור השונות בעולם. חשבתי לתבוע לעצמי אחוזים מהרווח, אבל בסוף הגעתי למסקנה שהרווחים מהספר, שכמובן יכלול את הנאום, יכסו מן-הסתם על עגמת הנפש.
+למחרת, ראיתי תמונה שלי נואם באוניברסיטה מופיעה 
+בשער של העיתונים הראשיים, ולפי מה שהבנתי, קלטת וידאו של הנאום הופצה 
+לרשתות השידור השונות בעולם. חשבתי לתבוע לעצמי אחוזים מהרווח, 
+אבל בסוף הגעתי למסקנה שהרווחים מהספר, שכמובן יכלול את הנאום, 
+יכסו מן-הסתם על עגמת הנפש.
 
 </s>