1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

Shlomi Fish  committed 9810e45

[Hebrew] Copy-edit to start of chap. 6 - to the lion's den.

Made many corrections thanks to Miriam.

  • Participants
  • Parent commits 80c25e6
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 אני הייתי אמור להיכנס אחרי שהראיון עם הפיזיקאי הסתיים,  כשהראיון 
 איתי נערך בנוכחות הפיזיקאי.
 
-"אם כן, ", שאלה המראיינת את הפיזיקאי לקראת סוף הראיון 
+"אם כן," שאלה המראיינת את הפיזיקאי לקראת סוף הראיון 
 האישי איתו, "מה יהיו השלכות התגלית על התעשייה?"
 
-והוא ענה לה: "טוב, החומר שימושי בתחומים רבים של התעשייה
+והוא ענה לה: "טוב. החומר שימושי בתחומים רבים של התעשייה
 , אבל מפני שעד עכשיו המחיר שלו היה גבוה יחסית, חברות השתמשו 
 במקומו בחומרים חלופיים זולים יותר. התגלית שלנו שמוזילה את 
 עלות יצורו, תביא לכך שמפעלים יוכלו להשתמש בו במקום החומרים 
 
 זה היה האות שלי להיכנס, וכך נכנסתי לאולפן במחיאות כפיים 
 סוערות של הקהל שישב באולפן. הלכתי לכיוון המראיינת, ברכתי את 
-הנוכחים לשלום ולחצתי את ידה ואת יד הפיזיקאי. מייד אחר-כך התיישבתי 
+הנוכחים לשלום, ולחצתי את ידה ואת יד הפיזיקאי. מייד אחר-כך, התיישבתי 
 באחד מכיסאות האורחים שהיו פנויים ליד הפיזיקאי. ואז הראיון התחיל.
 
 המראיינת חיכתה עד תום מחיאות הכפיים, כשהיא עוברת במבטה מהקהל 
 באולפן אל הפיזיקאי ואליי לסירוגין. אחרי שהשתרר שקט, היא הפנתה 
-את מבטה אליי ואמרה: "החבר לשעבר, אני חייבת לציין שאנחנו שמחים 
+את מבטה אליי ואמרה, "החבר לשעבר, אני חייבת לציין שאנחנו שמחים 
 מאוד לארח אותך כאן בתוכנית. אמור לי: כיצד אתה מרגיש כאן, 
 בחלק האחר של העולם?"
 
-"מצוין. התנאים נוחים בהרבה ממה שאני רגיל אליהם בדרך-כלל.", עניתי לה.
-
-"טוב מאוד.", אמרה, "ספר לנו מעט על שרותך בארגון? איך הרגשת אז?"
-
-"הו, זה היה שרות מאלף ללא ספק. אולם היה דבר אחד שהפריע לי וגם 
-לחברי לנשק זכרונם-לברכה: כל הזמן הרצו לנו שם עד הכמה האויב רע 
+"מצוין. התנאים נוחים בהרבה ממה שאני רגיל אליהם בדרך-כלל", עניתי לה.
+
+"טוב לשמוע." אמרה, "ספר לנו מעט על שרותך בארגון. איך הרגשת אז?".
+
+"הו! זה היה שרות מאלף ללא ספק. אולם היה דבר אחד שהפריע לי וגם 
+לחברי לנשק זכרונם-לברכה: כל הזמן הרצו לנו שם עד כמה האויב רע 
 ומדוע אנו חייבים להילחם בו. אני חושב שחצי מזמן האימונים שלנו בוזבז 
-על הרצאות כאלה. ידענו שהאויב רע, וזאת הסיבה שהצטרפנו לארגון מלכתחילה!
+על הרצאות שכאלו. ידענו שהאויב רע, וזאת הסיבה שהצטרפנו לארגון מלכתחילה!
 
 לדעתי, זה היה לגמרי מיותר. יכול להיות שהם חשבו שבלי 
-שטיפות המוח האלה היינו מגיעים למסקנה שאין רציונל מאחורי 
-הפעילות נגד האויב. רובנו הגענו למסקנה הזאת מספר חודשים, 
-אם לא פחות מזה, אחרי שהצטרפנו לארגון ובכל זאת המשכנו להילחם. 
+שטיפות המוח האלה היינו מגיעים למסקנה שאין הצדקה 
+בפעילות נגד האויב. רובנו הגענו למסקנה הזאת מספר חודשים, 
+אם לא פחות מזה, אחרי שהצטרפנו לארגון, ובכל זאת המשכנו להילחם. 
 כך שלא הייתה להם סיבה לטרוח עד כדי-כך וסתם להטריד אותנו."
 
-"בכל זאת, אתה שלם עם פרישתך מהארגון ועם הצעתך המעניינת לייעול פעולותיו?"
+"בכל זאת, אתה שלם עם פרישתך מהארגון ועם הצעתך המעניינת 
+לייעול פעולותיו?"
 
 "בהחלט."
 
 
 "בודאי. לכן הצעתי את ההצעה שלי, כדי שהארגון יוכל להילחם בו טוב יותר."
 
-היה פסק זמן קצר. "האם תוכל לספר לנו, בעקבות ביקורך במדינת התומך, 
-איך הם החליטו בסוף לטפל בה?", היא המשיכה.
+היה פסק זמן קצר.
+
+"האם תוכל לספר לנו, בעקבות ביקורך במדינת התומך,
+כיצד הם החליטו בסוף לטפל בה?"
 
 השבתי לה: "למעשה אוכל לספר לך. הגענו למסקנה, שהצעתי תואמת את הפילוסופיה 
-של התומך ושל הארגון וככל הנראה היא תיושם בהיקף רחב יותר בארגון 
+של התומך ושל הארגון, וככל הנראה, היא תיושם בהיקף רחב יותר בארגון 
 ובמוסדות האחרים של התומך ברחבי העולם."
 
 "אם כבר מדברים על הפילוסופיה, לדעת רבים מאלה החיים כאן, 
 בחלק האחר של העולם, הן הפילוסופיה והן הפעולות של הארגון 
-הינן בלתי רציונליות לחלוטין." אמרה המראיינת.
-
-וכך השבתי: "הארגון חשב  שדבר כזה עלול לקרות ולכן הדפיס את הפילוסופיה שלו על גבי פתק."
-
-"אני מצטערת, ", היא אמרה, "אבל אני לא מבינה במה זה תורם. כל אחד יכול לרשום 
-את השטות הכי גמורה על גבי פתק ובכל זאת היא תישאר חסרת-הגיון וסובייקטיבית לגבי מי שאמר אותה."
-
-אמרתי: "אבל פתק זה הודפס בשמונה מיליארד עותקים ולכן יש מספיק ממנו לכל אדם 
+הינן בלתי הגיוניות לחלוטין", אמרה המראיינת.
+
+וכך השבתי: "הארגון חשב  שדבר כזה עלול לקרות ולכן הדפיס 
+את הפילוסופיה שלו על גבי פתק."
+
+"אני מצטערת, ", היא אמרה, "אבל אני לא מבינה מה התועלת בכך. 
+כל אחד יכול לרשום את השטות הכי גמורה על גבי פתק ובכל זאת 
+היא תישאר חסרת-הגיון וסובייקטיבית לגבי מי שאמר אותה."
+
+"אבל פתק זה הודפס בשמונה מיליארד עותקים ולכן יש מספיק ממנו לכל אדם 
 שחי כרגע עלי אדמות, מה שעושה אותו אובייקטיבי לכל הדעות. ניתן לקבל אותו 
 מהארגון בחינם, על-ידי צרוף דמי דואר בלבד. כמו-כן ניתן לראות אותו באינטרנט בכתובת:
 
 http://www.the-organization.org/reference/anti-something/Aristotle/Organum/our_philosophy.html."
 
-המראיינת נראתה המומה לרגע. מומחי תקשורת מסוימים היו טוענים שאין זה מקצועי, אך לדעתי, זה די היה במקום. "אכן טיעון חזק ואני בטוחה שרבים מהצופים יענו להצעתך ויבדקו את הפילוסופיה של הארגון בעצמם. אם הם יקבלו אותה - זאת כבר שאלה אחרת."
-
-"טוב. אובייקטיביות של דבר מסוים איננה תלויה בזה שאנשים מקבלים אותו."
-
-“כמובן. אעבור לשאלה הבאה, שמאוד מעניינת אותי וקרוב לודאי שאנשים רבים אחרים:
+המראיינת נראתה המומה לרגע. 
+מומחי תקשורת מסוימים היו טוענים שאין זה מקצועי, 
+אך לדעתי, זה די היה במקום. 
+"אכן טיעון חזק ואני בטוחה שרבים מהצופים יענו להצעתך
+ויבדקו את הפילוסופיה של הארגון בעצמם. 
+אם הם יקבלו אותה - זאת כבר שאלה אחרת."
+
+"טוב. אובייקטיביות של דבר מסוים 
+איננה תלויה בכך שאנשים מקבלים אותו."
+
+“כמובן. אעבור לשאלה הבאה, שמאוד מעניינת אותי, 
+וקרוב לודאי שאנשים רבים אחרים:
 
 ידוע שהן האויב והן הכובש פלשו לארצך, אחרי שפעולות ארגוני-טרור כדוגמת 
 הארגון גרמו לאובדן היציבות בה. שתי המדינות נטלו חלק זה או אחר בהחרבתה. 
 כיום, הכובש מחזיק בחלק גדול מארצך באופן ישיר, ושולט על רוב החלק האחר 
-באמצעות ממשלת בובות. האויב, לעומתו מחזיק רק בחלק מצומצם של ארצך הקרוב 
+באמצעות ממשלת בובות. האויב, לעומתו, מחזיק רק בחלק מצומצם של ארצך הקרוב 
 לגבולו למטרות בטחון, ומצב האנשים הגרים שם, לפי מיטב ידיעתי, אינו כל-כך 
-גרוע. מדוע, אם-כן, פועלים תושבי ארצך בעיקר נגד האויב ולא נגד הכובש?"
+גרוע. מדוע, אם-כן, פועלים תושבי ארצך בעיקר נגד האויב, ולא נגד הכובש?"
 
 "שאלה מצוינת, גבירתי. יש, מן הסתם, פעילות נגד צבא הכובש, אך היא 
-מצומצמת בהרבה ואינה זוכה לסיקור תקשורתי כה נרחב. בנוסף, הרבה יותר 
+מצומצמת בהרבה, ואינה זוכה לסיקור תקשורתי כה נרחב. בנוסף, הרבה יותר 
 קל להילחם באויב, משום שהארגון זוכה לתמיכת התומך ולהסכמת הכובש. 
-בנוסף, מדינת האויב, בניגוד למדינת הכובש, היא מדינה חופשית ולכן גם 
+בנוסף, מדינת האויב, בניגוד למדינת הכובש, היא מדינה חופשית, ולכן גם 
 מחויבת להתנהג בצורה יותר מוסרית, אפילו כלפי חברי הארגון, שהם, מתוך 
 הגדרה עצמית, לא מוסריים.
 
-אם לא די בסיבות אלה, הרי שמאז התחלת השלטון של הכובש בארצנו שרר 
+אם לא די בסיבות אלה, הרי שמאז התחלת השלטון של הכובש בארצנו, שרר 
 בארצנו שקט, שהופרע אולי רק על-ידי הפעילות בגבול הדרומי. האזרחים מרוצים 
 מכך שיש סוף-כל-סוף שקט ולכן לא אכפת להם כרגע שהמדינה נמצאת תחת שלטון זר.
 
 "לפי מה שהבנתי ממה שאמרת," אמר הפיזיקאי "אין המלחמה באויב מביאה 
 למדינתך תועלת, ועדיף שלא תילחמו בו כלל." 
 
-"לא ולא!" , השבתי לו בתוקף, "עצם העובדה שעדיף היה להילחם בכובש, 
+"לא ולא!", השבתי לו בתוקף, "עצם העובדה שעדיף היה להילחם בכובש, 
 אין זה אומר שלהילחם באויב, אף שאין בכך כל תועלת עבורנו לטווח הארוך, 
 או אפילו לטווח הקצר,  זה חסר-טעם. "
 
-"טוב, אפשר להגיד שהבהרת את הנקודה." אמרה המראיינת והמשיכה, 
+"טוב. אפשר להגיד שהבהרת את הנקודה," אמרה המראיינת והמשיכה, 
 "מספר ניכר של גורמים בארץ האויב מציעים שצבא האויב ייסוג מרצועת-הביטחון 
 שהוא מחזיק בה כרגע בדרום מדינתך, וינסה להגן על אזרחיו רק מתוך שטחו 
 הריבוני. פעולה כזאת עשויה להפסיק את הלחימה בינו לבין הארגון, 
 משום שהארגון מתרץ את המשך הלחימה בכך שהוא עושה זאת כדי לשחרר שטח זה.
 
-אולם, מדינת התומך מתעבת את האויב, לא משום שהוא פגע בעמך 
+אולם, מדינת התומך מתעבת את האויב, לא מפני שהוא פגע בעמך 
 או מחזיק כרגע בחלק מארצך, אלא ממניעים אידיאולוגיים. 
 לכן, האינטרס שלו היא שהלחימה באויב כלל לא תיפסק. בנוסף, גם 
 לכובש הנסיגה מהשטח לא תשנה כלום, והוא ירצה שהלחימה תימשך.
 
 "או להפך. כשדוחים את האורגנום, קשה מאוד לדעת."
 
-"אני רוצה לשאול את החבר לשעבר שאלה.", אמר הפיזיקאי.
-
-"בבקשה." אמרה לו המראיינת.
+"אני רוצה לשאול את החבר לשעבר שאלה", אמר הפיזיקאי.
+
+"בבקשה", אמרה לו המראיינת.
 
 "חלק מפעולות הארגון לוו בהפצצות של חיל האוויר של צבא האויב, 
 שהיו, לעתים, אף מסיביות מאוד. הפצצות אלה הביאו לפעמים לפגיעה 
 כתגובה לפעילותו, ובכל זאת לא הפסיק אותה. האם לדעתך, ניתן 
 להגיד שהארגון אשם בהריגת בני-עמו?"
 
-"כלל וכלל לא!", עניתי לו, "זה מגוחך לחשוב שאם מישהו עשה מעשה בעל תוצאה 
+"כלל וכלל לא!" עניתי לו, "זה מגוחך לחשוב שאם מישהו עשה מעשה בעל תוצאה 
 צפויה, הרי שהוא אשם בתוצאה. כך, למשל, בניגוד לדעה הרווחת, 
 היטלר כלל אינו אשם בכך שמלחמת-העולם השניה פרצה. כל מה שרצה הוא 
 שאנשים ישמעו את פקודתו לפלוש לפולין!
 
 בנוסף, אדם שהצמיד אקדח לראש אדם אחר וירה בו, אינו אשם בהריגתו. 
-מה שהוא רצה הוא רק שהכדור יפלט מהקנה של האקדח, או אף שההדק רק יוסט אחורנית!"
+מה שהוא רצה הוא רק שהכדור יפלט מהקנה של האקדח, 
+או אף שההדק רק יוסט אחורנית!"
 
 "אם כבר מדברים על ההפצצות," פתחה המראיינת ואמרה, 
 "ניתכו על האויב ביקורות על כך שהם פוגעים באזרחים מביניכם 
 
 "למה את מתכוונת?" שאלתי, " אני מאז ומעולם הייתי תמיד אובייקטיבי לגמרי."
 
-"אבל הרי שרתת בארגון!", התפרץ הפיזיקאי, "הארגון מנסה לפגוע 
+"אבל הרי שרתת בארגון!" התפרץ הפיזיקאי, "הארגון מנסה לפגוע 
 בחיילי או אף אזרחי האויב שהם חפים מפשע. לדעתי, היית פושע."
 
-"הצדק עמך, " עניתי לו, "אבל הייתי פושע מבחינה אובייקטיבית."
+"הצדק עמך," עניתי לו, "אבל הייתי פושע מבחינה אובייקטיבית."
 
 "נחזור לשאלה. האם הטענות כלפי צבא האויב מוצדקות?", פנתה אליי 
 שוב המראיינת.
 
-"בהחלט." עניתי לה, "גם אילו מטוסי האויב היו מדויקים להפליא הרי שהם היו 
-פוגעים בחיילי הארגון והורגים אותם."
+"בהחלט." עניתי לה, "גם אילו מטוסי האויב היו מדויקים להפליא, 
+הרי שהם היו פוגעים בחיילי הארגון והורגים אותם."
 
 "אבל הרגע הסכמנו שהם פושעים!", אמר הפיזיקאי בחצי פליאה חצי זעם.
 
 אמרתי: "ורגע - האם זה מוצדק להרוג פושע? האם הגונב מגנב פטור?"
 
-"אז אתה פציפיסט?", שאל אותי הפיזיקאי.
-
-"לא! הרי שרתתי בארגון.", השבתי לו.
-
-"בסדר גמור. " אמרה המראיינת לשנינו, "לדעתי, מיצינו פחות או 
+"אז אתה פציפיסט?" שאל אותי הפיזיקאי.
+
+"לא! הרי שרתתי בארגון." השבתי לו.
+
+"בסדר גמור", אמרה המראיינת לשנינו, "לדעתי, מיצינו פחות או 
 יותר את התחום הפוליטי. החבר לשעבר, האם תרשה לי לשאול 
 אותך עכשיו מספר שאלות אישיות?"
 
 "רגע, האם לדעתך השאלות עד כה לא היו אישיות?", שאלתי בפליאה.
 
-המראיינת עצרה לרגע והניעה את ידיה, "לא. אילו שאלות אתה מחשיב כשאלות אישיות?"
+המראיינת עצרה לרגע והניעה את ידיה. "לא. אילו שאלות אתה מחשיב כשאלות אישיות?"
 
 "אני מחשיב את כל השאלות כאישיות מלבד השאלות 'האם שאלה X היא שאלה אישית?' 
-ו 'האם שאלה Y היא שאלה לא אישית?'. את מבינה, אינני רוצה ליצור 
+ו-'האם שאלה Y היא שאלה לא אישית?'. את מבינה, אינני רוצה ליצור 
 מקרה פרטי של פרדוקס ראסל. " אמרתי.
 
 "ובכן, נמשיך ברשותך עם מספר שאלות אישיות נוספות.", היא אמרה.
 
 "זוהי אמירה נועזת.", השבתי.
 
-"לא נכון! זוהי אמירה מטופשת ואי-רציונלית.", השבתי.
-
-"אה כן. יש בזה הגיון.", היא השיבה לי.
+"לא נכון! זוהי אמירה מטופשת ולא הגיונית.", השבתי.
+
+"אה. כן. יש בזה הגיון.", היא השיבה לי.
 
 "אם את אומרת. לדעתי, זה סתם טיפשי."
 
 "אם כבר מדברים על חוסר-הגיון: רבים סיפרו לי שהם מוצאים שהתנהגותך 
-היא מאוד... אהממ... לא שגרתית וגם ההגיון שלך נראה להם מאוד מטורף.", היא שאמרה.
-
-"אני מסכים אתם.", השבתי לה, "אלמלא כבר הייתי לא-שפוי, הייתי מזמן מוציא את עצמי מדעתי."
-
-"האם יש לך תוכניות לעתיד?", היא השביה.
+היא מאוד... אהממ... לא שגרתית וגם ההגיון שלך נראה להם מטורף.", היא שאמרה.
+
+"אני מסכים אתם." השבתי לה, "אלמלא כבר הייתי לא-שפוי, הייתי מזמן מוציא את עצמי מדעתי."
+
+"האם יש לך תוכניות לעתיד?", היא שאלה.
 
 "בהחלט. בכוונתי להוציא ספר עם זיכרונותיי מהתקופה האחרונה. לדעתי, זה 
 יהיה אחד הספרים המהפכניים ביותר מאז האורגנום של אריסטו, ואני מקווה שהוא 
 יפעל להורדת יקרו של אותו מסמך. נוכחתי שתוכנו של חיבור זה 
 זוכה לקונצנזוס כמעט מלא, גם בקרב הציבור הרחב, וזאת אף למרות העובדה 
 שמרבית האנשים לא קראו אותו מעולם. ללא ספק, הייתה לחיבור זה השפעה 
-מודעת ותת-מודעת עצומה מאז שנכתב - שלא בצדק לפי דעתי - ואני 
+מודעת ותת-מודעת עצומה מאז שנכתב  שלא בצדק לפי דעתי  ואני 
 מקווה שספרי יפחית אותה במידה ניכרת."
 
-"אמור לי, החבר לשעבר, האם יש לך תחביבים כלשהם? מה אתה עושה בשעות הפנאי?"
-
-"יש לי עיסוקים רבים בשעות הפנאי. למשל, אני מנסה למצוא פתרונות מקורבים יותר ויותר 
-למערכת משוואת דיפרנציאליות מן המעלה השניה. 
+"אמור לי, החבר לשעבר. האם יש לך תחביבים כלשהם? במה אתה עוסק בשעות הפנאי?"
+
+"יש לי עיסוקים רבים בשעות הפנאי. 
+למשל, אני מנסה למצוא פתרונות מקורבים יותר ויותר 
+למערכות משוואות דיפרנציאליות מן המעלה השניה. 
 אני גם עוסק בניסיון להבין את המשפטים שאמרתי בעבר. 
-מלבד זאת, תיכנתתי סימולטור פוליטי, שחזה את שתי מלחמות העולם 
-לאחר שהכנסתי לתוכו את כל הנתונים הרלוונטיים עד לשנת 1000 לספירה."
+מלבד זאת, תיכנתתי מדמה פוליטי, שחזה את שתי מלחמות העולם 
+לאחר שהכנסתי לתוכו את כל הנתונים הנוגעים לדבר עד לשנת 1000 לספירה."
 
 "האם יש לך מחשב בבית?"
 
 
 "זה הכל?"
 
-"לא.. יש עוד משהו. תני לי רק להיזכר בזה. אני אוהב גם ... נו..."
+"לא, יש עוד משהו. תני לי רק להיזכר בזה. אני אוהב גם …נו…"
 
 "לנסות להפריך את תורת היחסות?" הציעה המראיינת.
 
-"לתכנן איך תוכל להשתלט על העולם בעזרת השקעות בבורסה?" אמר הפיזיקאי.
-
-"אה.. אני אוהב לנגן על גיטרה!"
+"לתכנן איך תוכל להשתלט על העולם בעזרת השקעות בבורסה?" הציע הפיזיקאי.
+
+"אה… אני אוהב לנגן על גיטרה!"
 
 נשמעו כמה צחוקים מכיוון הקהל בעוד שהמראיינת והפיזיקאי 
-השתתקו לכמה שניות. "עיסוק מעניין. " אמרה המראיינת.
+השתתקו לכמה שניות. "עיסוק מעניין." אמרה המראיינת.
 
 "אני בחיים לא הייתי מנחש שאתה עוסק בזה." הוסיף הפיזיקאי.
 
-"מדוע?" שאלתי בפליאה, "למיטב ידיעתי, יש המון אנשים שמנגנים על גיטרה. "
-
-"אתה יודע:", אמר הפיזיקאי, "לדעתי מאז פרשת מהארגון 
+"מדוע?" שאלתי בפליאה "למיטב ידיעתי, יש המון אנשים שמנגנים על גיטרה."
+
+"אתה יודע?", אמר הפיזיקאי, "לדעתי מאז פרשת מהארגון 
 התנהגת בלי לחשוב הרבה לפני שעשית דברים. הייתי מגדיר את 
 התנהגותך כנובעת מספונטניות וקלות דעת הגובלות בפזיזות. 
 האם גם אתה חושב כך?"
 
 "רבותיי, הייתי שמחה להמשיך את הראיון הזה ואני בטוחה 
 שהצופים היו רוצים ללמוד עוד על חייו המרתקים של החבר לשעבר. 
-אולם, מודיעים לי עכשיו שתכניתנו הגיעה לסיומה.", אמרה המראיינת 
-אחרי שגמרתי את המשפט שלי. "כבוד הד"ר וחבר-הארגון לשעבר, אני מודה 
-לכם שהתראיינתם כאן איתי. ובאשר לכם, הצופים בבית ובאולפן, אני 
+אולם, מודיעים לי עכשיו שתכניתנו הגיעה לסיומה." אמרה המראיינת 
+אחרי שסיימתי את המשפט שלי. "כבוד הד"ר וחבר-הארגון לשעבר, אני מודה 
+לכם שהתראיינתם כאן אצלי. ובאשר לכם, הצופים בבית ובאולפן, אני 
 מקווה שנהניתם מהראיונות שהיו בתוכנית. אנו מאחלים 
 לכם ברכת ערב נעים והמשך צפייה נעימה." 
 
 שאפילו לי זה היווה אתגר לענות עליהן. דוקטור, גם לך 
 היו לא מעט הברקות."
 
-"תודה לך." אמר הדוקטור.
-
-"כנ"ל. " הוסיפה המראיינת ואמרה: "גם התשובות שלך היו מאוד ... לא שגרתיות."
+"תודה לך." אמר הפיזיקאי.
+
+"כנ"ל." הוסיפה המראיינת ואמרה: "גם התשובות שלך היו מאוד… לא שגרתיות."
 
 "אף שאין בתיאור זה על-מנת להעיד על איכותן, אני מקבל זאת כמחמאה. "
 
 אז ניגש אליה אחד מאנשי ההפקה ומסר לה מספר קלטות וידאו. 
 "הנה", היא פנתה אליי כשהיא מגישה לי את אחת הקלטות. 
-"זוהי הקלטה של התוכנית שהכנו עבור המרואיינים. "
+"זוהי הקלטה של התוכנית שהכנו עבור המרואיינים."
 
 "טוב, כרגע אין לי מכשיר וידאו בבית, אבל תודה לכם בכל מקרה." 
 הודיתי לה והתחלתי ללכת כדי לצאת מהאולפן. אבל עצרתי לרגע ופניתי 
-אליה: "דרך אגב, " אמרתי, "עדיין לא הבנתי מדוע השאלות ששאלתם אותי 
-בחלק השני של הראיון היו יותר אישיות מהשאלות ששאלתם אותי בחלק הראשון."
+אליה: "דרך אגב," אמרתי להם, "עדיין לא הבנתי מדוע השאלות ששאלתם אותי 
+בחלק השני של הראיון היו יותר אישיות מאשר השאלות ששאלתם אותי בחלק הראשון."
 
 </s>