Commits

Shlomi Fish committed a140ddd

Add more.

Comments (0)

Files changed (1)

The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 הוא ישב על כיסא מתחת לסככה באמצע גן בסגנון אירופאי. הוא היה איש נמוך 
 יחסית בעל שער שחור ושפם שחור קטן ומצחיק. ברגע שראיתי אותו הוא כבר 
 סיים לאכול ארוחת בוקר, והוא שתה קפה וקרא את עיתון הבוקר כשהוא לובש 
-מדי צבא. זה היה אדולף היטלר. החלטתי לגשת אליו.
+מדי צבא. 
+
+זה היה אדולף היטלר. החלטתי לגשת אליו.
 
 "אדוני, " אמרתי לו, "אני מעריץ מאוד גדול שלך."
 
 "באמת?" אמר כשחיוך של דושן עלה על פניו "אני שמח מאוד לשמוע זאת. בוא שב, תמיד יש לי זמן למעריצים."
 
-"אף שאני לא כל-כך מרוצה ממעשיך בכללותם, הרי שתרומתך לפילוסופיה הייתה נכבדת ביותר."
+"אף שאני לא כל-כך מרוצה ממעשיך בכללותם, הרי שתרומתך 
+לפילוסופיה הייתה נכבדת ביותר."
 
 "סליחה? לאיזו תרומה אתה מתכוון?"
 
 ובכן, אתה לא מסכים שאתה אומר כאן שהמוסר שצריך לנהוג על-פיו הוא חוסר-מוסר?"
 
 "לא. זהו אומנם ציטוט שלי, אך אין הוא אומר שאני חושב שהארים צריכים 
-להתנהג בצורה לא מוסרית. אתה מבין, בקטע זה התכוונתי שבני הגזע הארי יכולים, 
-או אף צריכים, לנקוט בפעולות אלה במאבקם נגד בני גזעים נחותים, או 
-נגד עמים ארים העומדים בדרכו של הנאציזם."
+להתנהג בצורה לא מוסרית. אתה מבין, בקטע זה התכוונתי 
+שבני הגזע הארי יכולים, או אף צריכים, לנקוט בפעולות 
+אלה במאבקם נגד בני גזעים נחותים, או נגד עמים ארים 
+העומדים בדרכו של הנאציזם."
 
 "אז אתה מתכוון שלנאצי אסור להרוג נאצי אחר, אך מותר לו להרוג יהודי 
 או כושי, או אף ארי אחר המתנגד בצורה פעילה לנאציזם?"
 
-"כן, אפשר לפרש את זה כך, אם מכלילים זאת מהפוליטיקה הבין-לאומית למישור הפרטי."
-
-"מר היטלר, לאור תגובתך, תפיסתך נראית לי כעת הרבה יותר הומנית! 
+"כן, אפשר לפרש את זה כך, אם מכלילים זאת 
+מהפוליטיקה הבין-לאומית למישור הפרטי."
+
+"מר היטלר, לאור תגובתך, תפישתך נראית לי כעת הרבה יותר הומנית! 
 אני חוזר בי מכך שאמרתי שאתה טוען שמוסר שווה למעשה ל'אין מוסר'."
 
 "אני שמח שאתה חושב כך."
 כרוני. גזענותך מוכיחה, לדעתם, שאתה נגוע בנגע שאתה מפיץ, וכמות 
 הצעקות שצעקת מרצונך החופשי כבר מזמן חרגה מתחום הנימוס."
 
-"רגע, ואנשים מסכימים איתם?", הוא אמר בקול רפה כשהוא נע באי-נוחות על הכיסא שלו.
-
-בפעם הראשונה בכל ההתרחשויות שתוארו בספר זה, לא עניתי, אלא שתקתי וחייכתי חיוך רחב. 
+"רגע, ואנשים מסכימים איתם?", הוא אמר בקול רפה 
+כשהוא נע באי-נוחות על הכיסא שלו.
+
+בפעם הראשונה בכל ההתרחשויות שתוארו בספר זה, 
+לא עניתי, אלא שתקתי וחייכתי חיוך רחב. 
 
 "טוב. ואתה רוצה שאני אגיד לך איך אני מתכוון להגיב כלפיהם?" אמר הרודן.
 
 " 'מה' ?" 
 
 "כן. מה זאת אומרת 'הפיכה צבאית'? אתה מתכוון למין כזאת 
-'הפיכה של יום ראשון' שקצינים אחדים מהצבא מנסים לרצוח אותי או משהו כזה?"
+'הפיכה של יום ראשון' שקצינים אחדים מהצבא מנסים 
+לרצוח אותי או משהו כזה?"
 
 "לא, ודאי שלא. למעשה את ההפיכה הזאת מנהיגים גרינג ומספר 
 גנרלים של הורמאכט. הם מתכוונים לשמר את הנאציזם אבל הם לא מרוצים ממך בתור המנהיג."
 
 "10%, בתור התחלה."
 
-"מאיפה אתה מקריץ את המצבים האלה? בסדר - אז אני יורד למחתרת, מנהיג מלחמת חורמה נגד האנשים שבגדו בי והכוחות שתומכים בהם, ומנסה לתפוס שוב את השלטון."
+"מאין אתה מקריץ את המצבים האלה? בסדר - אז אני יורד למחתרת, 
+מנהיג מלחמת חורמה נגד האנשים שבגדו בי והכוחות שתומכים בהם, 
+ומנסה לתפוס שוב את השלטון."
 
 "מעניין. ומה תעשה אם 20% יתמכו בך?"
 
 
 "מר היטלר, אני מוכרח לציין שמלבד תרומתך הגדולה לפילוסופיה 
 המודרנית, הרי שאני מתחיל לחשוב שיש לך גם כשרון יוצא דופן לדיפלומטיה. 
-למרות כל מה שאמרת, אני עדיין משוכנע שאין התורה שלך מבוססת על ההנחה שמוסר שווה 
-ל- 'אין מוסר'. אתה התרת בפרוש שמיליוני ארים ילחמו זה בזה, בין אם בקרבות 
+למרות כל מה שאמרת, אני עדיין משוכנע שאין התורה שלך מבוססת 
+על ההנחה שמוסר שווה ל- 'אין מוסר'. אתה התרת בפרוש 
+שמיליוני ארים ילחמו זה בזה, בין אם בקרבות 
 בין צבאות, מרי אזרחי או אף מלחמת כנופיות. הגעת עד חלוקת גרמניה 
 ואף הגזע הארי כולו לשני מחנות שווים בגודלם ובכוחם, שהיו מוכנים להילחם 
 אחד בשני עד חורמה. כל מה שהזכרתי נעשה למען המטרה היחידה שתישאר לשלוט על גרמניה.