1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

Shlomi Fish  committed a8f8764

[Hebrew] [Copy-edit] Up to start of "with_enemies_like_that".

Continued adding Miriam Erez's copy-editing work and some stuff of my own.

  • Participants
  • Parent commits ee9c17d
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
  • Ignore whitespace
 
 <title>7. להתראיין אצל האויב</title>
 
-לאחר שנחתתי בשדה התעופה הזמנתי מלון באחת הערים הראשיות בארץ 
-האויב ולקחתי מונית שנסעה לשם. בדרך יכולתי לראות את הנוף מסביב, 
+לאחר שנחתתי בשדה התעופה, הזמנתי חדר במלון באחת הערים הראשיות בארץ 
+האויב, ונסעתי לשם במונית. בדרך, הייתה לי ההזדמנות לראות את הנוף מסביב, 
 ועל אף הקרבה לארצי, הוא היה שונה בהרבה ממה שהיה מוכר לי. אינני מדבר 
 על האקלים - הארץ פשוט הייתה מפותחת יותר. כלכלתה של ארץ האויב 
 רחוקה מלהיות מושלמת, אבל היא עדיין נחשבת לאחת מארצות החלק האחר של העולם.
 
-אחרי שקמתי בבוקר והתחלתי לסייר בה (עם כוונה מפורשת לאיסוף מידע מודיעיני) 
+אחרי שקמתי בבוקר והתחלתי לסייר בה (עם כוונה מפורשת לאיסוף מידע מודיעיני),
 שמתי לב שהלך-הרוח שם לא היה שונה בהרבה ממה שזכור לי בארצי. 
 אולם, הטריד אותי מעט שכל האנשים ששאלתי אותם קיבלו את האורגנום של 
 אריסטו ללא עוררין. הנחתי שזה מה שיקרה, אבל אני מקווה שפרסום הספר 
 שלי ישנה עובדה זאת גם שם.
 
-היה זה בשעות הצהרים של אותו היום כשעצרה לידי מכונית שחורה ואיש 
-שענד משקפי שמש יצא מהמושב שליד מושב הנהג. הוא אמר לי בקול עבה: 
+היה זה בשעות הצהרים של אותו היום כשעצרה לידי מכונית שחורה, ואיש 
+שהרכיב משקפי שמש יצא מהמושב שליד מושב הנהג. הוא אמר לי בקול עבה: 
 "החבר לשעבר של הארגון, כדי למנוע אי-נעימויות, היכנס בבקשה למושב 
 האחורי של המכונית."
 
-"אדוני, ", השבתי לו, "יש לי נטייה טבעית ליצור אי-נעימויות, 
-אולם אני מסכים לדכא אותה לעת-עתה ולכן אשתף פעולה. ". 
-אמרתי זאת ונכנסתי למכונית דרך הדלת האחורית שהייתה כבר פתוחה. 
-ראיתי שמחוץ למכונית, האיש שענד את משקפי השמש, סגר את הדלת האחורית 
-ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה 
+"אדוני," השבתי לו, "יש לי נטייה טבעית ליצור אי-נעימויות, 
+אולם אני מסכים לדכא אותה לעת-עתה, ולכן אשתף פעולה". 
+וכך נכנסתי למכונית דרך הדלת האחורית שהייתה כבר פתוחה. 
+ראיתי שמחוץ למכונית, האיש שהרכיב את משקפי השמש, סגר את הדלת האחורית 
+ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה, 
 עצרה מול בניין מבוצר.
 
-הורו לי לצאת מהמכונית, ואחרי שיצאתי ממנה, השומרים 
+הורו לי לצאת מהמכונית, ואחרי שעשיתי כך, השומרים 
 בכניסה לבניין נתנו לי ולאיש מקדימה להיכנס פנימה. 
 הוא הוביל אותי בתוך מספר מסדרונות עד שהגענו לדלת. 
-הדלת נפתחה לתוך חדר חסר חלונות, שבתוכו היה שולחן כתיבה. 
-בצדו האחד ישב גבר, שהנחתי שהוא המתחקר, ובצדו השני היה כיסא פנוי. 
+הדלת נפתחה לתוך חדר חסר חלונות, שבתוכו היה שולחן כתיבה 
+שבצדו האחד ישב גבר, שהנחתי שהוא המתחקר, ובצד שלי היה כיסא פנוי. 
 האיש שליווה אותי, הורה לי לשבת שם, סגר את הדלת 
 שנכנסנו בה והתיישב בכיסא בצד. 
 
-המתחקר פנה אלי ואמר: "אתה החבר לשעבר בארגון?"
-
-"כן, אדוני. ", עניתי לו.
+המתחקר פנה אלי ושאל: "אתה החבר לשעבר בארגון?"
+
+"כן, אדוני." עניתי לו.
 
 "אנו מעונינים לשאול אותך מספר שאלות לגבי הארגון 
-ומקווים, לטובתך ולטובתנו, שתשתף אתנו פעולה."
+ומקווים לטובתך ולטובתנו שתשתף אתנו פעולה."
 
 "אני אעשה כמיטב יכולתי. בדרך-כלל אני נוטה שלא לשתף פעולה 
-אפילו עם עצמי. בצורה כזאת, אם אני מחליט לעשות איזו שטות - 
-אני לא נפגע ממנה וגם לא אוכל להאשים את עצמי בכך שגרמתי לה."
+אפילו עם עצמי. בצורה כזאת, אם אני מחליט לעשות איזו שטות, 
+אני לא נפגע ממנה, וגם לא אוכל להאשים את עצמי בכך שגרמתי לה."
 
 "בסדר. אני מתנצל שהבאנו אותך לכאן כל-כך בבהילות, אך עליך 
-לזכור שאלמלא ראיון זה לא היית יכול לבקר כאן, ורצינו לראיין 
+לזכור שאלמלא ראיון זה, לא היית יכול לבקר כאן, ורצינו לראיין 
 אותך לפני שתתחיל לטייל בארצנו ושנאבד את עקבותיך."
 
 "אדוני, האדם היחיד שאי-פעם איבד את עקבותיי הוא אני."
 
 "כדי שיהיה לי תרוץ טוב אם מישהו ישאל אותי מדוע פרשתי ממנו. "
 
-המתחקר נראה תמה במקצת אך המשיך לתחקר אותי: 
+המתחקר נראה תמה במקצת, אך המשיך לתחקר אותי: 
 "אוקיי, ניחא. תאר לנו באופן כללי את שרותך בארגון."
 
 "באופן כללי, שרתי בארגון על-ידי כך שמילאתי את פקודות 
 "בסדר. האם תוכל לתאר אותו מחדש באופן פרטני יותר?"
 
 "בהחלט.  אני זוכר מה קרה בצורה די מפורטת. 
-התחלתי לשרת ב5- בנובמבר, 1995 בשעה 8:03 בדיוק. 
+התחלתי לשרת בחמישה בנובמבר, 1995, בשעה 8:03 בדיוק. 
 במשך חמש דקות חיכיתי מחוץ לחדר הרישום ואז הוכנסתי פנימה. 
-המראיין שאל אותי לשמי ועניתי לו. 
+המראיין שאל אותי לשמי, ועניתי לו. 
 אז הוא שאל לכתובתי, מספר הטלפון שלי, מצבי המשפחתי... "
 
-המתחקר קטע אותי ואמר: "אוקיי! אוקיי! עזוב את זה. 
+המתחקר קטע אותי: "אוקיי! אוקיי! עזוב את זה. 
 תאר לי את המוטיבציה של חברי הארגון."
 
-"ראה, אני יודע בודאות רק מה הייתה המוטיבציה של חברי לנשק מהמוצב, 
+"ראה. אני יודע בודאות רק מה הייתה המוטיבציה של חברי לנשק מהמוצב, 
 זיכרונם לברכה, אך מכיוון שהם אינם נמנים עוד עם החיים, 
 אינני חושב שזה יועיל לך כל-כך."
 
-"ומה בדבר אלה שמשרתים במוצבים אחרים?"
+"ומה בדבר אלה המשרתים במוצבים אחרים?"
 
 "זה משתנה ממוצב למוצב. היחס ההדדי בין מפקד המוצב לחברי-הארגון 
 הכפופים לו עשוי להשפיע הרבה על נכונותם של החברים להילחם באויב."
 
 "אם היחס ביניהם טוב, הם יותר נכונים לעשות זאת."
 
-"אה הה. האם תוכל לספר לי מה הייתה עמדת חבריך כלפי האויב, התומך או הכובש?"
-
-"כן. עד כמה שזכור לי שנאנו את האויב וסלדנו מהכובש, אף שהכרנו בכך שהוא מתיר לנו חופש פעולה נגד האויב."
+"אה הה. האם תוכל לספר לי מה הייתה עמדת חבריך כלפי האויב, התומך, או הכובש?"
+
+"כן. עד כמה שזכור לי, שנאנו את האויב וסלדנו מהכובש, 
+אף שהכרנו בכך שהוא מתיר לנו חופש פעולה נגד האויב."
 
 "את זה אנחנו כבר יודעים!"
 
 "מצוין! עכשיו יש לכם בסיס מוצק יותר להניח זאת."
 
-"טוב. אמור לי - איזה נשק וציוד ובאיזו כמות היה לכם במוצב?"
-
-"כל הנשק והציוד שהיה לנו הושמד עקב הקרב הטראגי שארע שם בין אנשי המוצב לבין עצמם."
-
-"האם אתה יכול לספר לי משהו לגבי הציוד והנשק שמוחזק במוצבים אחרים?"
+"טוב. אמור לי: איזה נשק וציוד ובאיזו כמות היה לכם במוצב?"
+
+"כל הנשק והציוד שהיה לנו הושמד עקב הקרב הטראגי 
+שארע שם בין אנשי המוצב לבין עצמם."
+
+"האם אתה יכול לספר לי משהו לגבי הציוד והנשק שמוחזקים במוצבים אחרים?"
 
 "לא. לא התעניינתי בנעשה במוצבים אחרים, משום שהייתי יותר מידי טרוד 
-בענייני המוצב שלי. אתה מבין, מעולם לא חשבתי שאצטרך אי פעם למסור 
+בענייני המוצב שלי. אתה מבין? מעולם לא חשבתי שאי פעם אצטרך למסור 
 מידע מודיעיני עבור הצד השני."
 
 "אני מבין. איך היית מדרג את כושר הלחימה ורמתם של הלוחמים ששרתו אתך במוצב?"
 
 "האם יש בידיך מידע אחר שעשוי לשמש אותנו במאבקנו נגד הארגון?"
 
-"בודאי, אוכל להסביר לך את החוק השני של ניוטון. זהו חוק שימושי ביותר 
+"בודאי, אוכל להסביר לך את החוק השני של ניוטון. זהו חוק שימושי ביותר,
 והוא כמעט הכרחי ללוחמה צבאית יעילה."
 
-"אנשי הצבא שלנו יודעים ומבינים את החוק השני של ניוטון היטב, 
+"אנשי הצבא שלנו מכירים ומבינים את החוק השני של ניוטון היטב, 
 ואני בטוח שהם משתמשים בו הרבה למטרות שונות בניהול השוטף של הצבא."
 
-"אתה רואה: אפילו אתה מסכים שהוא שימושי! אך מכיוון שאתם יודעים 
+"אתה רואה? אפילו אתה מסכים שהוא שימושי! אך מכיוון שאתם מכירים
 אותו, אינני מניח שיש טעם שאסביר אותו לכם. אוכל להדריך אותך בתחומים 
 אחרים בפיזיקה שאני מתמצא בהם."
 
 "לא יהיה בזה צורך. אני חושש שנגמרו לי השאלות לשאול אותך."
 
-"מצוין.", עניתי לו, " משום שגם לי נגמרו התשובות: השתדלתי 
-שתשובותיי תהיינה ענייניות ואינפורמטיביות ככל האפשר, אבל בשלב מסוים, 
-גם לי נגמר הידע שעומד לרשותי."
+"מצוין.", עניתי לו, " משום שגם לי נגמרו התשובות. השתדלתי 
+שתשובותיי תהיינה ענייניות ומיידעות ככל האפשר, אבל בשלב מסוים, 
+גם לי נגמר הידע שעמד לרשותי."
 
 </s>