1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

Shlomi Fish  committed c1639e3

Hebrew-copy-editing up to the start of chapter No. 5.

Chapter 5 is "A Star is born - maybe.".

  • Participants
  • Parent commits df83aa0
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
  • Ignore whitespace
 
 <title>4. פגישה עם מגן הדמוקרטיה</title>
 
-הסיעו אותי לשדה התעופה ושם עליתי על המטוס הראשון שטס חזרה לארצי. 
+הסיעו אותי לשדה התעופה, ושם עליתי על המטוס הראשון שטס חזרה לארצי. 
 הגעתי הביתה בלילה, אחרי הנסיעה במכונית משדה התעופה לכפר, ומכיוון 
 שאיש לא היה ער מלבד אבי, הלכתי מייד לישון. 
 הנחתי שהחוויות שלי מהנסיעה יוכלו לחכות למחרת.
 
-בשמונה בבוקר העיר אותי רעש הולך וגובר שהצלחתי לזהות כרעש של כלי-רכב, 
-וכן דיבורים וכיוונונים של מכשירי הקלטה ושידור. כשיצאתי החוצה ראיתי שכל 
-השדה ליד הכפר היה מלא ברכבי-שידור של רשתות תקשורת שונות. על-פי הסמלים 
-שלהן זיהיתי שרובם היו מהחלק האחר של העולם. מחוץ לרכבים 
-עמדו מספר רב של כתבים, מראיינים, צלמים וטכנאים שהכינו 
+בשמונה בבוקר, העיר אותי רעש הולך וגובר שהצלחתי לזהות כרעש של כלי-רכב, 
+וכן דיבורים וכיוונונים של מכשירי הקלטה ושידור. כשיצאתי החוצה, ראיתי
+שהשדה ליד הכפר היה מלא ברכבי-שידור של רשתות תקשורת שונות. על-פי הסמלים 
+שלהן, זיהיתי שרובן היו מהחלק האחר של העולם. מחוץ לרכבים 
+עמדו מספר רב של כתבים, מראיינים, צלמים, וטכנאים שהכינו 
 את עצמם לשידור. המקום כולו היה כמרקחה.
 
 ניסיתי לחשוב מה הייתה הסיבה לדבר. אחרי דקה קלה של מחשבה 
 תביא לעוד ירידה בהצלחת היבול החקלאי, מה שיגרום לכך שיהיה  
 לי קשה עוד יותר להשיג עבודה. לכן, החלטתי לסלקם מהמקום מהר ככל האפשר.
 
-אחרי שחזרתי חזרה הבייתה, התלבשתי ויצאתי מביתי, 
+אחרי שחזרתי חזרה הביתה, התלבשתי ויצאתי מביתי, 
 התקרבתי אל אחד מהצוותים שהיה שייך לתחנה גדולה באחת מארצות 
 החלק השני של העולם. הכתבת שם עמדה לפתוח בשידור ואישה 
 אחרת מהצוות עזרה לה בסידור המראה שלה לקראת שידור. כשעברתי לידם 
-הכתבת התפרצה לעברי ושאלה: "אני מניחה שאדוני מהכפר. 
+הכתבת התפרצה לעברי ושאלה, "אני מניחה שאדוני מהכפר. 
 האם ראית לאחרונה את חבר הארגון לשעבר?"
 
-"לא ראיתי אותו מאז הפעם האחרונה שהסתכלתי במראה.", עניתי לה.
+"לא ראיתי אותו מאז הפעם האחרונה שהסתכלתי במראה", עניתי לה.
 
 או-אז נדלקו עיניה, הצלם התחיל לצלם אותנו וכל אנשי 
-הצוות הפנו את מבטם אליי. "אז אתה הוא החבר לשעבר?", היא השיבה לי בשאלה.
+הצוות הפנו את מבטם אליי. "אז אתה הוא החבר לשעבר?" היא השיבה לי בשאלה.
 
 "אני לא הייתי מסיק זאת ממה שאמרתי."
 
-"אני לא מבינה. ", אמרה ונראתה נבוכה.
+"אני לא מבינה", אמרה, ונראתה נבוכה.
 
 "למעלה מ99.9%- מאוכלוסיית העולם לא ראתה את החבר 
 לשעבר מעולם, שלא לדבר מאז הפעם האחרונה שהם הסתכלו במראה. 
 מהאנשים שרואים אותו בקביעות, נוטים להסתכל במראה מידי בוקר בשביל 
 להתלבש ולהסתרק ומן הסתם עדיין לא ראו אותו."
 
-חלק מאנשי הצוות הורידו את כף ידם לאות התייאשות והפנו 
+חלק מאנשי הצוות הורידו את כף ידם לאות התייאשות, והפנו 
 את מבטם ממני, אבל המראיינת עדיין המשיכה לראיין אותי. 
 "בכל זאת, האם אתה הוא החבר לשעבר בארגון?"
 
 "המממ… עכשיו כשאני חושב על זה: כן."
 
-מייד כל אנשי הצוות לחשו את שמי זה לזה והתרכזו סביבי. 
-מהר מאוד השמועה עברה לצוותים אחרים ומהר מאוד, קהל גדול של כתבים, 
+מייד כל אנשי הצוות לחשו את שמי זה לזה, והתרכזו סביבי. 
+מהר מאוד השמועה עברה לצוותים אחרים, ומהר מאוד, קהל גדול של כתבים, 
 צלמים, מקליטים ושדרים התקבץ בחצי-עיגול גדול סביבי. 
 
 מייד התחילו לשאול אותי שאלות בקצב מסחרר:
 
-"החבר לשעבר, האם לדעתך הארגון יאשר את הצעתך?".
-
-"החבר לשעבר, מדוע החלטת לנסוע למדינת התומך?".
-
-"החבר לשעבר, מה לדעתך יהיה עתיד הארגון?".
-
-"החבר לשעבר, מה דעתך על המצב השורר באזור?".
-
-הרמתי את ידי על מנת להשתיקם וכעבור דקות אחדות הם כולם 
-השתתקו. "אני מצטער שנאלצתם לנסוע עד לכאן, ", פתחתי 
+"החבר לשעבר, האם לדעתך הארגון יאשר את הצעתך?"
+
+"החבר לשעבר, מדוע החלטת לנסוע למדינת התומך?"
+
+"החבר לשעבר, מה לדעתך יהיה עתיד הארגון?"
+
+"החבר לשעבר, מה דעתך על המצב השורר באזור?"
+
+הרמתי את ידי על מנת להשתיקם, וכעבור דקות אחדות' הם כולם 
+השתתקו. "אני מצטער שנאלצתם לנסוע עד לכאן", פתחתי 
 ואמרתי, "אך אינני מוכן לענות על שאלותיכם כרגע.".
 
 חלקם נראו מעט המומים מהתשובה.  "רגע, ", שאל כתב 
-צעיר, "האם תהיה מוכן לענות על שאלות בעתיד?".
-
-"קיימת אפשרות כזאת." עניתי לו.
-
-"האם אתה מתנה אותה במשהו?", הוא המשיך לשאול.
-
-"כן.".
-
-השתרר שקט. "רגע, רגע, רגע, ", שאל עיתונאי אחר, 
+צעיר. "האם תהיה מוכן לענות על שאלות בעתיד?".
+
+"קיימת אפשרות כזאת", עניתי לו.
+
+"האם אתה מתנה אותה במשהו?" הוא המשיך לשאול.
+
+"כן."
+
+השתרר שקט. "רגע, רגע, רגע,", ניסה עיתונאי אחר. 
 "אתה רוצה להגיד שאתה רוצה כסף תמורת ראיון?".
 
 "כן! זה בדיוק מה שהתכוונתי.".
 
-"אהה.", העיתונאים החלו להתפזר וחזרו כל אחד לרכב השידור 
+"אהה." העיתונאים החלו להתפזר וחזרו כל אחד לרכב השידור 
 שלו וראיתי שהם ניסו להתקשר עם חברת החדשות שלהם. בסופו של דבר 
 כולם עזבו את המקום, מה שיצר פקק די רציני ביציאה מהכפר במשך זמן ממושך. 
 
 כשחזרתי הביתה לארוחת צהרים, אחותי הצעירה ישבה בסלון 
 והכינה את שעורי-הבית שלה. "החבר לשעבר, הכנתי רשימה של 
 רשתות שידור שמציעות לשלם לך בשביל ראיון. היא מונחת שם, 
-על השולחן." אמרה בפתאומיות ואז חזרה להכין את עבודות-הבית שלה.
-
-הסתכלתי ברשימה, הרמתי את הטלפון וחייגתי לטלפון שהיה 
-רשום בצד חברת-התקשורת הראשונה שהתקשרה אליי. ענו לי אחרי כמה שניות:
-
-"שלום, אני החבר לשעבר מהארגון; פניתם אליי כדי שאתראיין 
-אצלכם. ברצוני לברר מספר פרטים על התשלום שאתה מציעים לי.".
-
-"אני מבין. כן.בסדר, זה נשמע די נחמד, אתקשר אליכם אחר-כך 
-כדי להודיע על החלטתי. להתראות."
+על השולחן." אמרה לי באדישות ואז חזרה להכין את עבודות-הבית שלה.
+
+הסתכלתי ברשימה, הרמתי את שפופרת הטלפון וחייגתי לטלפון שהיה 
+רשום בצד חברת-התקשורת הראשונה שהתקשרה אליי. ענו לי אחרי מספר שניות:
+
+"שלום, " פתחתי. "אני החבר לשעבר מהארגון. פניתם אליי כדי שאתראיין 
+אצלכם. ברצוני לברר מספר פרטים על התשלום שאתם מציעים לי.".
+
+"אני מבין."
+
+"בסדר, זה נשמע די נחמד, אתקשר אליכם אחר-כך כדי להודיע 
+על החלטתי. להתראות."
 
 ניתקתי את הטלפון והתקשרתי לרשת השניה ברשימה.
 
-"שלום, מדבר החבר לשעבר מהארגון, פניתם אליי כדי לראיין 
-אותי, ואני רוצה לברר מה גודל ההצעה שלכם.
-
-אההה.
-
-"בסדר. אולי תרצו לדעת שמהחברה האחרת הציעו לי יותר כסף?
+"שלום. מדבר החבר לשעבר מהארגון. פניתם אליי כדי לראיין 
+אותי, ואני רוצה לברר מה גודל ההצעה שלכם."
+
+"אההה."
+
+"בסדר. אולי תרצו לדעת שמהחברה האחרת הציעו לי יותר כסף?"
 
 כן, בערך בסכום הזה."
 
 עברו מספר שניות...
 
-"אה, יש לכם הצעה יותר טובה.
-
-כמה?
-
-המממ. נשמע לא רע. אתקשר אליכם יותר 
-מאוחר כדי להודיע לכם את החלטתי."
-
-התקשרתי לחברה השלישית, ושוב פעם קיבלתי הצעה יותר טובה. אז התקשרתי פעם נוספת לחברה 
-הראשונה וסיפרתי להם על ההצעה של החברה השלישית. כצפוי, 
-הם נתנו לי הצעה טובה אף יותר.
-
-כך המשכתי, במשך יום וחצי, בדיונים קצרים עם מספר הולך וגדל של רשתות תקשורת גדולות, 
+"אה, יש לכם הצעה יותר טובה."
+
+"כמה?"
+
+"המממ. נשמע לא רע. אתקשר אליכם יותר מאוחר כדי להודיע לכם את החלטתי."
+
+התקשרתי לחברה השלישית, ושוב פעם קיבלתי הצעה יותר טובה. 
+אז התקשרתי פעם נוספת לחברה הראשונה וסיפרתי להם על ההצעה של החברה השלישית. 
+כצפוי, הם הציעו לי הצעה טובה אף יותר.
+
+כך המשכתי, במשך יום וחצי, בדיונים קצרים 
+עם מספר הולך וגדל של רשתות תקשורת גדולות, 
 וכל הזמן קיבלתי הצעות הולכות וגדלות לתשלום עבור ראיון בלעדי. 
 לדעתי, זה היה מאוד כן מצדי לספר לכל אחת מהחברות על ההצעות 
 שקיבלתי מהחברות האחרות, אבל משום מה נציגיהם לא נשמעו 
 נלהבים במיוחד כשהבינו שאני עושה זאת בקביעות. 
 
 "אדוני, הצעתכם נשמעת לי מפתה מאוד. למעשה, היא כמעט מפתה 
-כמו הצעה אחרת, שקיבלתי לפני שעות אחדות. רגע, אתה רוצה להגיד שיש 
-לך הצעה יותר טובה? באמת? כן, זה נשמע יותר טוב. תן לי רק איזו חצי-שעה 
+כמו הצעה אחרת, שקיבלתי לפני שעות אחדות. רגע! אתה רוצה להגיד שיש 
+לך הצעה יותר טובה? באמת? כן. זה נשמע יותר טוב. תן לי רק איזו חצי-שעה 
 לחשוב על זה. כן. כן. להתראות גם לך."
 
-וכמה דקות יותר מאוחר: "שלום גבירתי! אני שמח שסוף-סוף הצלחתי להשיג 
+ודקות אחדות מאוחר יותר: "שלום גבירתי! אני שמח שסוף-סוף הצלחתי להשיג 
 אותך. את לא תאמיני לזה אבל הייתי כזה קרוב לקבל את ההצעה 
-שלך ובדיוק חייג הטלפון עם הצעה יותר טובה. אני מצטער אבל זה 
-באמת לא אישי. אה, באמת? בוא נראה, בהשוואה להצעה האחרת זה..."
+שלך ובדיוק צלצל הטלפון עם הצעה יותר טובה. אני מצטער אבל זה 
+באמת לא אישי. אה, באמת? בוא נראה. בהשוואה להצעה האחרת, זה…"
 
 בכל מקרה, בסוף נמאס לי מהמשא ומתן הרב-צדדי, והחלטתי ללכת על 
-ההצעה האטרקטיבית ביותר לאותה שעה. הצעה זו כללה סכום כסף שנחשב 
-גדול מאוד אפילו במושגים של החלק האחר של העולם. בנוסף, היא כללה טיסה 
+ההצעה המפתה ביותר לאותה שעה. הצעה זו כללה סכום כסף שנחשב 
+גדול מאוד, אפילו במושגים של החלק האחר של העולם. בנוסף, היא כללה טיסה 
 לאחת הערים הגדולות שם, ואירוח בבית-מלון חמישה כוכבים, על 
 חשבון חברת-התקשורת כמובן. שם הייתי צריך להתראיין בתוכנית-ערב של 
 אחת המראיינות הידועות ביותר בחלק האחר של העולם. 
 מראיינת זו הייתה חביבה עליי במיוחד. הסיבה העיקרית לכך הייתה שמעולם 
-לא ראיתי אף תוכנית שלה וכך לא שיניתי את דעתי הראשונית.
+לא ראיתי אף תוכנית שלה, וכך לא שיניתי את דעתי הראשונית.
 
 כך יצא, שהייתי צריך לעזוב את הארץ בפעם השניה במהלך אותו שבוע.
 אחרי שארזתי את חפציי, ואמרתי שלום למשפחה ולשכנים בכפר, יצאתי לשדה-התעופה