Commits

eli linden  committed 0b497b3

PL translation Set5C. Re-commit of set 7, 8

 • Participants
 • Parent commits af3a9ad

Comments (0)

Files changed (45)

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_about_land.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="floaterland" title="O POSIADŁOŚCI">
+	<floater.string name="maturity_icon_general">
+		&quot;Parcel_PG_Dark&quot;
+	</floater.string>
+	<floater.string name="maturity_icon_moderate">
+		&quot;Parcel_M_Dark&quot;
+	</floater.string>
+	<floater.string name="maturity_icon_adult">
+		&quot;Parcel_R_Dark&quot;
+	</floater.string>
 	<floater.string name="Minutes">
 		[MINUTES] minuty
 	</floater.string>
 			<text name="Group:">
 				Grupa:
 			</text>
-			<text name="GroupText"/>
+			<text name="GroupText">
+				Leyla Linden
+			</text>
 			<button label="Ustaw" name="Set..."/>
 			<check_box label="Udostępnij przypisywanie na grupę" name="check deed" tool_tip="Oficer grupy ma prawo przepisać prawo własności posiadłości na grupę. Posiadłość wspierana jest przez przydziały pochodzące od członków grupy."/>
 			<button label="Przypisz" name="Deed..." tool_tip="Prawo przypisania posiadłości na grupę może dokonać jedynie oficer grupy."/>
 				0
 			</text>
 			<button label="Kup Posiadłość..." label_selected="Kup Posiadłość..." left="130" name="Buy Land..." width="125"/>
+			<button label="Skrypt" name="Scripts..."/>
 			<button label="Kup dla Grupy" name="Buy For Group..."/>
 			<button label="Kup Przepustkę..." label_selected="Kup Przeputkę..." left="130" name="Buy Pass..." tool_tip="Przepustka udostępnia tymczasowy wstęp na posiadłość." width="125"/>
 			<button label="Porzuć z Posiadłości" name="Abandon Land..."/>
 			</text>
 			<combo_box name="media type" tool_tip=""/>
 			<text name="at URL:">
-				Strona Domowa:
+				URL Mediów:
 			</text>
 			<button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="set_media_url"/>
-			<text name="CurrentURL:">
-				Obecna Strona:
-			</text>
 			<check_box label="Ukryj URL Mediów" name="hide_media_url" tool_tip="Wybranie tej opcji, zablokuje widok adresu do medów wszystkim nieautoryzowanym użytkownikom. Nie dotyczy to jednak typów HTML."/>
 			<text name="Description:">
 				Opis:
 			<check_box label="Powtórka Odtwarzania" name="media_loop" tool_tip="Odtwarzaj media z powtórką. Po wyświetleniu materialu, rozpocznie się odtwarzanie od początku."/>
 		</panel>
 		<panel label="DŹWIĘK" name="land_audio_panel">
+			<check_box label="Ukryj URL Muzyki" name="hide_music_url" tool_tip="Wybranie tej opcji, zablokuje widok adresu do medów muzycznych w posiadłości wszystkim nieautoryzowanym użytkownikom"/>
 			<check_box label="Rozmowy Dozwolone" name="parcel_enable_voice_channel"/>
 			<check_box label="Rozmowy Dozwolone (ustawione przez Majątek)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
+			<check_box label="Ogranicz komunikację głosową w tej posiadłości." name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
 		</panel>
 		<panel label="DOSTĘP" name="land_access_panel">
 			<panel.string name="access_estate_defined">
 				(Zdefiniowane przez Majątek)
 			</panel.string>
+			<panel.string name="allow_public_access">
+				Udostępnij dostęp publiczny ([MATURITY])
+			</panel.string>
 			<panel.string name="estate_override">
 				Jedna lub więcej z tych opcji ustawiona jest z poziomu posiadłości
 			</panel.string>
 				Zablokuj dostęp dla:
 			</text>
 			<check_box label="Rezydentów zarejestrowanych w systemie płatniczym Linden Lab [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Zbanuj Rezydentów niezarejestrowanych w systemie płatniczym z Linden Lab."/>
-			<check_box label="Weryfikacja Wieku: [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Zbanuj Rezydentów bez weryfikacji wieku. Odwiedź [SUPPORT_SITE] po więcej informacji."/>
+			<check_box label="Weryfikacja Wieku: [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Zbanuj Rezydetów bez weryfikacji wieku. Odwiedź support.secondlife.com po więcej informacji."/>
 			<check_box label="Udostępnij wejście grupie: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Ustaw grupę w głównej zakładce"/>
 			<check_box label="Sprzedaj wejściówki:" name="PassCheck" tool_tip="Otwórz tymczasowy dostęp do tej posiadłości"/>
 			<combo_box name="pass_combo">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_animation_preview.xml

 	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EMOTE">
 		Niemożliwość przeczytania nazwy emocji.
 	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_BAD_ROOT">
+		Nieprawidłowa nazwa, użyj &quot;hip&quot;.
+	</floater.string>
 	<text name="name_label">
 		Nazwa:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_avatar_textures.xml

 		Tekstury Kompozytowe
 	</text>
 	<button label="Zrzuć" label_selected="Zrzuć" name="Dump"/>
-	<texture_picker label="Włosy" name="hair_grain"/>
-	<texture_picker label="Alpha Włosów" name="hair_alpha"/>
-	<texture_picker label="Makijaż" name="head_bodypaint"/>
-	<texture_picker label="Alpha Głowy" name="head_alpha"/>
-	<texture_picker label="Tatuaż Głowy" name="head_tattoo"/>
-	<texture_picker label="Oko" name="eyes_iris"/>
-	<texture_picker label="Alpha Oczu" name="eyes_alpha"/>
-	<texture_picker label="Wzór na Skrórze w Górnej Części Ciała" name="upper_bodypaint"/>
-	<texture_picker label="Podkoszulek" name="upper_undershirt"/>
-	<texture_picker label="Rękawiczki" name="upper_gloves"/>
-	<texture_picker label="Koszula" name="upper_shirt"/>
-	<texture_picker label="Górna Część Kurtki" name="upper_jacket"/>
-	<texture_picker label="Alpha Górnej Części Ciała" name="upper_alpha"/>
-	<texture_picker label="Tatuaż Górnej Części Ciała" name="upper_tattoo"/>
-	<texture_picker label="Wzór na Skórze w Dolnej Cześci Ciała" name="lower_bodypaint"/>
-	<texture_picker label="Bielizna" name="lower_underpants"/>
-	<texture_picker label="Skarpetki" name="lower_socks"/>
-	<texture_picker label="Buty" name="lower_shoes"/>
-	<texture_picker label="Spodnie" name="lower_pants"/>
-	<texture_picker label="Kurtka" name="lower_jacket"/>
-	<texture_picker label="Alpha Dolnej Części Ciała" name="lower_alpha"/>
-	<texture_picker label="Tatuaż Dolnej Części Ciała" name="lower_tattoo"/>
+	<scroll_container name="profile_scroll">
+		<panel name="scroll_content_panel">
+			<texture_picker label="Włosy" name="hair-baked"/>
+			<texture_picker label="Włosy" name="hair_grain"/>
+			<texture_picker label="Alpha Włosów" name="hair_alpha"/>
+			<texture_picker label="Głowa" name="head-baked"/>
+			<texture_picker label="Makijaż" name="head_bodypaint"/>
+			<texture_picker label="Alpha Głowy" name="head_alpha"/>
+			<texture_picker label="Tatuaż Głowy" name="head_tattoo"/>
+			<texture_picker label="Oczy" name="eyes-baked"/>
+			<texture_picker label="Oko" name="eyes_iris"/>
+			<texture_picker label="Alpha Oczu" name="eyes_alpha"/>
+			<texture_picker label="Górna Część Ciała" name="upper-baked"/>
+			<texture_picker label="Górny Wzór na Ciele" name="upper_bodypaint"/>
+			<texture_picker label="Podkoszulek" name="upper_undershirt"/>
+			<texture_picker label="Rękawiczki" name="upper_gloves"/>
+			<texture_picker label="Koszula" name="upper_shirt"/>
+			<texture_picker label="Kurtka Górna" name="upper_jacket"/>
+			<texture_picker label="Alpha Górna" name="upper_alpha"/>
+			<texture_picker label="Tatuaż Górny" name="upper_tattoo"/>
+			<texture_picker label="Dolna Część Ciała" name="lower-baked"/>
+			<texture_picker label="Dolny Wzór na Ciele" name="lower_bodypaint"/>
+			<texture_picker label="Bielizna" name="lower_underpants"/>
+			<texture_picker label="Skarpetki" name="lower_socks"/>
+			<texture_picker label="Buty" name="lower_shoes"/>
+			<texture_picker label="Spodnie" name="lower_pants"/>
+			<texture_picker label="Kurtka" name="lower_jacket"/>
+			<texture_picker label="Alpha Dolna" name="lower_alpha"/>
+			<texture_picker label="Tatuaż Dolny" name="lower_tattoo"/>
+			<texture_picker label="Spódnica" name="skirt-baked"/>
+			<texture_picker label="Spódnica" name="skirt"/>
+		</panel>
+	</scroll_container>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_bulk_perms.xml

 	<check_box label="Modyfikuje" name="next_owner_modify"/>
 	<check_box label="Kopiuje" name="next_owner_copy"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Oddaj/Sprzedaj" name="next_owner_transfer" tool_tip="Następny właściciel może oddać lub sprzedać ten obiekt."/>
-	<button label="Ok" name="apply"/>
+	<button label="OK" name="apply"/>
 	<button label="Anuluj" name="close"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_bumps.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="floater_bumps" title="ZDERZENIA, POPCHNIĘCIA, UDERZENIA">
-	<string name="none_detected">
+	<floater.string name="none_detected">
 		Brak
-	</string>
-	<string name="bump">
+	</floater.string>
+	<floater.string name="bump">
 		[TIME] [FIRST] [LAST] awatar zderzył się z Tobą
-	</string>
-	<string name="llpushobject">
+	</floater.string>
+	<floater.string name="llpushobject">
 		[TIME] [FIRST] [LAST] awatar popchnął Cię swoim skryptem
-	</string>
-	<string name="selected_object_collide">
+	</floater.string>
+	<floater.string name="selected_object_collide">
 		[TIME] [FIRST] [LAST] awatar uderzył Cię swoim obiektem
-	</string>
-	<string name="scripted_object_collide">
+	</floater.string>
+	<floater.string name="scripted_object_collide">
 		[TIME] [FIRST] [LAST] awatar uderzył Cię swoim skryptowanym obiektem
-	</string>
-	<string name="physical_object_collide">
+	</floater.string>
+	<floater.string name="physical_object_collide">
 		[TIME] [FIRST] [LAST] awatar uderzył Cię swoim fizycznym obiektem
-	</string>
+	</floater.string>
+	<floater.string name="timeStr">
+		[[hour,datetime,slt]:[min,datetime,slt]]
+	</floater.string>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_help_browser.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="floater_help_browser" title="PRZEGLĄDARKA POMOCY">
+	<floater.string name="loading_text">
+		Ładowanie...
+	</floater.string>
 	<layout_stack name="stack1">
-		<layout_panel name="external_controls">
-			<button label="Użyj Mojej Przeglądarki" name="open_browser"/>
-		</layout_panel>
+		<layout_panel name="external_controls"/>
 	</layout_stack>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_incoming_call.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="incoming call" title="DZWONI NIEZNANA OSOBA">
+	<floater.string name="lifetime">
+		5
+	</floater.string>
 	<floater.string name="localchat">
 		Rozmowy Głosowe w Pobliżu
 	</floater.string>
 	<floater.string name="VoiceInviteAdHoc">
 		rozpoczął rozmowę głosową w czacie konferencji.
 	</floater.string>
+	<floater.string name="VoiceInviteGroup">
+		zaczyna rozmowę z grupą [GROUP].
+	</floater.string>
 	<text name="question">
 		Czy chcesz opuścić [CURRENT_CHAT] i dołączyć do tej rozmowy głosowej?
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_inventory.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Inventory" title="MOJA SZAFA">
 	<floater.string name="Title">
-		Moja Szafa
+		MOJA SZAFA
 	</floater.string>
 	<floater.string name="TitleFetching">
-		Moja Szafa (Dostarcza [ITEM_COUNT] Pozycji...) [FILTER]
+		MOJA SZAFA (Fetching [ITEM_COUNT] Obiekty...) [FILTER]
 	</floater.string>
 	<floater.string name="TitleCompleted">
-		Moja Szafa ([ITEM_COUNT] Pozycje) [FILTER]
+		MOJA SZAFA ([ITEM_COUNT] Obiektów) [FILTER]
 	</floater.string>
 	<floater.string name="Fetched">
 		Dostarczono

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_moveview.xml

 	<string name="fly_back_tooltip">
 		Leć do tyłu (naciśnij Strzałkę na Dół lub S)
 	</string>
+	<string name="walk_title">
+		Idź
+	</string>
+	<string name="run_title">
+		Biegnij
+	</string>
+	<string name="fly_title">
+		Lataj
+	</string>
 	<panel name="panel_actions">
 		<button label="" label_selected="" name="turn left btn" tool_tip="Obróć w Lewo (naciśnij Lewą Strzałkę lub A)"/>
 		<button label="" label_selected="" name="turn right btn" tool_tip="Obróć w Prawo (naciśnij Prawą Strzałkę lub D)"/>
-		<button label="" label_selected="" name="move up btn" tool_tip="Leć w górę, naciśnij &quot;E&quot;"/>
-		<button label="" label_selected="" name="move down btn" tool_tip="Leć w dół, naciśnij &quot;C&quot;"/>
+		<button label="" label_selected="" name="move up btn" tool_tip="Leć do góry, naciśnij E"/>
+		<button label="" label_selected="" name="move down btn" tool_tip="Leć w dół, naciśnij C"/>
 		<joystick_turn name="forward btn" tool_tip="Idź (naciśnij Strzałkę w Górę lub W)"/>
 		<joystick_turn name="backward btn" tool_tip="Cofaj się (naciśnij Strzałkę w Dół lub S)"/>
 	</panel>
 		<button label="" name="mode_walk_btn" tool_tip="Tryb chodzenia"/>
 		<button label="" name="mode_run_btn" tool_tip="Tryb biegu"/>
 		<button label="" name="mode_fly_btn" tool_tip="Tryb Latania"/>
-		<button label="Przestań Latać" name="stop_fly_btn" tool_tip="Przestań latać"/>
 	</panel>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_outgoing_call.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="outgoing call" title="ROZMOWA GŁOSOWA">
+	<floater.string name="lifetime">
+		5
+	</floater.string>
 	<floater.string name="localchat">
 		Rozmowy Głosowe w Pobliżu
 	</floater.string>
 	<text name="noanswer">
 		Brak odpowiedzi. Proszę spróbować ponownie później.
 	</text>
+	<text name="nearby">
+		Zostaleś rozłączony od [VOICE_CHANNEL_NAME]. [RECONNECT_NEARBY]
+	</text>
+	<text name="nearby_P2P_by_other">
+		[VOICE_CHANNEL_NAME] has ended the call. [RECONNECT_NEARBY]
+	</text>
+	<text name="nearby_P2P_by_agent">
+		Zakończyłeś rozmowę. [RECONNECT_NEARBY]
+	</text>
 	<text name="leaving">
 		Opuszcza [CURRENT_CHAT]
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preferences.xml

 		<panel label="Ogólne" name="general"/>
 		<panel label="Grafika" name="display"/>
 		<panel label="Prywatność" name="im"/>
-		<panel label="Dźwięk" name="audio"/>
+		<panel label="Dźwięk &amp; Media" name="audio"/>
 		<panel label="Czat" name="chat"/>
 		<panel label="Powiadomienia" name="msgs"/>
 		<panel label="Ustawienie" name="input"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture.xml

 	<floater.string name="Title">
 		Gestura: [NAME]
 	</floater.string>
+	<text name="name_text">
+		Nazwa:
+	</text>
 	<text name="desc_label">
 		Opis:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_texture.xml

 	<text name="dimensions">
 		[WIDTH]px x [HEIGHT]px
 	</text>
+	<text name="aspect_ratio">
+		Zobacz Proporcje
+	</text>
 	<combo_box name="combo_aspect_ratio" tool_tip="Wyświetl w domyślnych proporcjach">
 		<combo_item name="Unconstrained">
 			Swobodny
 			2:1
 		</combo_item>
 	</combo_box>
-	<button label="OK" name="keep"/>
-	<button label="Anuluj" name="discard"/>
+	<button label="OK" name="Keep"/>
+	<button label="Wyrzuć" name="Discard"/>
 	<button label="Zapisz jako" name="save_tex_btn"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_sys_well.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="sys_well_window" title="ZAWIADOMIENIA">
 	<string name="title_im_well_window">
-		SESJA IM
+		ROZMOWY
 	</string>
 	<string name="title_notification_well_window">
 		ZAWIADOMIENIA

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="toolbox floater" title="" short_title="BUDUJ">
-	<button label="" label_selected="" name="button focus" tool_tip="Zbliżenie"/>
-	<button label="" label_selected="" name="button move" tool_tip="Przesunięcie"/>
-	<button label="" label_selected="" name="button edit" tool_tip="Edycja"/>
-	<button label="" label_selected="" name="button create" tool_tip="Stwórz"/>
-	<button label="" label_selected="" name="button land" tool_tip="Teren"/>
-	<radio_group name="focus_radio_group">
-		<radio_item label="Zbliżenie" name="radio zoom"/>
-		<radio_item label="Obracanie (Ctrl)" name="radio orbit"/>
-		<radio_item label="Przesunięcie (Ctrl-Shift)" name="radio pan"/>
-	</radio_group>
-	<radio_group name="move_radio_group">
-		<radio_item label="Przesuń" name="radio move"/>
-		<radio_item label="Podnieś (Ctrl)" name="radio lift"/>
-		<radio_item label="Obróć (Ctrl-Shift)" name="radio spin"/>
-	</radio_group>
-	<radio_group name="edit_radio_group">
-		<radio_item label="Pozycja" name="radio position"/>
-		<radio_item label="Obróć (Ctrl)" name="radio rotate"/>
-		<radio_item label="Rozciągnij (Ctrl-Shift)" name="radio stretch"/>
-		<radio_item label="Wybierz Teksturę" name="radio select face"/>
-	</radio_group>
-	<check_box label="Edytuj Połączone Części" name="checkbox edit linked parts"/>
-	<text name="text ruler mode">
-		Linijka:
-	</text>
-	<combo_box name="combobox grid mode">
-		<combo_box.item name="World" label="Świat"
-		/>
-		<combo_box.item name="Local" label="Lokalna"
-		/>
-		<combo_box.item name="Reference" label="Względna"
-		/>
-	</combo_box>
-	<check_box label="Rozciągnij 2 Strony" name="checkbox uniform"/>
-	<check_box label="Rozciągnij Teksturę" name="checkbox stretch textures"/>
-	<check_box label="Użyj Siatki" name="checkbox snap to grid"/>
-	<button label="Opcje..." label_selected="Opcje..." name="Options..."/>
-	<text name="text status">
-		Przeciągnij żeby przenieść, shift-przeciągnij żeby skopiować
-	</text>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolCube" tool_tip="Sześcian"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolPrism" tool_tip="Graniastosłup"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolPyramid" tool_tip="Ostrosłup"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolTetrahedron" tool_tip="Czworościan"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolCylinder" tool_tip="Walec"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCylinder" tool_tip="Pólwalec"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolCone" tool_tip="Stożek"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCone" tool_tip="Półstożek"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolSphere" tool_tip="Kula"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiSphere" tool_tip="Półkula"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolTorus" tool_tip="Torus"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolTube" tool_tip="Rura"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolRing" tool_tip="Pierścień"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolTree" tool_tip="Drzewo"/>
-	<button label="" label_selected="" name="ToolGrass" tool_tip="Trawa"/>
-	<check_box label="Trzymaj zaznaczone" name="checkbox sticky"/>
-	<check_box label="Kopiuj zaznaczone" name="checkbox copy selection"/>
-	<check_box label="Środek" name="checkbox copy centers"/>
-	<check_box label="Obróć" name="checkbox copy rotates"/>
-	<radio_group name="land_radio_group">
-		<radio_item label="Zaznaczanie" name="radio select land"/>
-		<radio_item label="Prostowanie" name="radio flatten"/>
-		<radio_item label="Podnoszenie" name="radio raise"/>
-		<radio_item label="Obniżanie" name="radio lower"/>
-		<radio_item label="Wygładzanie" name="radio smooth"/>
-		<radio_item label="Fałdowanie" name="radio noise"/>
-		<radio_item label="Cofnij modyfikację" name="radio revert"/>
-	</radio_group>
-	<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply to selection" tool_tip="Modyfikuj zaznaczony teren"/>
-	<text name="Bulldozer:">
-		Burzenie:
-	</text>
-	<text name="Dozer Size:">
-		Rozmiar
-	</text>
-	<text name="Strength:">
-		Siła
-	</text>
-	<volume_slider name="slider force"/>
-	<text name="obj_count">
-		Wybrane obiekty: [COUNT]
-	</text>
-	<text name="prim_count">
-		primy: [COUNT]
-	</text>
-	<tab_container name="Object Info Tabs">
-		<panel label="Ogólne" name="General">
-			<text name="Name:">
-				Nazwa:
-			</text>
-			<line_editor name="Object Name"/>
-			<text name="Description:">
-				Opis:
-			</text>
-			<line_editor name="Object Description"/>
-			<text name="Creator:">
-				Twórca:
-			</text>
-			<text name="Creator Name">
-				Thrax Linden
-			</text>
-			<button label="Profil..." label_selected="Profil..." name="button creator profile"/>
-			<text name="Owner:">
-				Właściciel:
-			</text>
-			<text name="Owner Name">
-				Thrax Linden
-			</text>
-			<button label="Profil..." label_selected="Profil..." name="button owner profile"/>
-			<text name="Group:">
-				Grupa:
-			</text>
-			<text name="Group Name Proxy">
-				The Lindens
-			</text>
-			<button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="button set group"/>
-			<text name="Permissions:">
-				Prawa:
-			</text>
-
-			<check_box label="Udostępnij grupie" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól członkom grupy przesuwać, modyfikować, kopiować i usuwać."/>
-			<string name="text deed continued">
-				Przypisz...
-			</string>
-			<string name="text deed">
-				Przypisz
-			</string>
-			<button label="Przypisz..." label_selected="Przypisz..." name="button deed" tool_tip=""/>
-			<check_box label="Pozwól przesuwać każdemu" name="checkbox allow everyone move"/>
-			<check_box label="Pozwól kopiować każdemu" name="checkbox allow everyone copy"/>
-			<check_box label="Pokaż w wyszukiwarce" name="search_check" tool_tip="Udostępnij wyświetlanie się tego przedmiotu w wynikach wyszukiwania"/>
-			<check_box label="Na Sprzedaż" name="checkbox for sale"/>
-			<text name="Cost">
-				Cena: L$
-			</text>
-			<line_editor name="Edit Cost"/>
-			<combo_box name="sale type">
-				<combo_box.item label="Kopia" name="Copy"/>
-				<combo_box.item label="Zawartość" name="Contents"/>
-				<combo_box.item label="Orginał" name="Original"/>
-			</combo_box>
-
-			<text name="label click action">
-				Lewe Kliknięcie:
-			</text>
-			<combo_box name="clickaction">
-				<combo_box.item name="Touch/grab(default)" label="Dotknij (domyślne)"
-				/>
-				<combo_box.item name="Sitonobject" label="Usiądź na Obiekcie"
-				/>
-				<combo_box.item name="Buyobject" label="Kup Obiekt"
-				/>
-				<combo_box.item name="Payobject" label="Zapłać Obiektowi"
-				/>
-				<combo_box.item name="Open" label="Otwórz"
-				/>
-				<combo_box.item name="Play" label="Odtwarzaj Media"
-				/>
-				<combo_box.item name="Opemmedia" label="Otwrórz Media"
-				/>
-			</combo_box>
-		<panel name="perms_build">
-			<text name="perm_modify">
-				Nie masz prawda do modyfikacji tego obiektu
-			</text>
-			<text name="B:">
-				B:
-			</text>
-			<text name="O:">
-				O:
-			</text>
-			<text name="G:">
-				G:
-			</text>
-			<text name="E:">
-				E:
-			</text>
-			<text name="N:">
-				N:
-			</text>
-			<text name="F:">
-				F:
-			</text>
-			<text name="Next owner can:">
-				Następny właściciel:
-			</text>
-			<check_box label="Zmienia" name="checkbox next owner can modify"/>
-			<check_box label="Kopiuje" name="checkbox next owner can copy"/>
-			<check_box name="checkbox next owner can transfer"/>
-		</panel>
-			<string name="text modify info 1">
-				Możesz modyfikować ten obiekt
-			</string>
-			<string name="text modify info 2">
-				Możesz modyfikować te obiekty
-			</string>
-			<string name="text modify info 3">
-				Nie możesz modyfikować tego obiektu
-			</string>
-			<string name="text modify info 4">
-				Nie możesz modyfikować tych obieków
-			</string>
-			<string name="text modify warning">
-				Musisz zaznaczyć cały obiekt by ustawić prawa
-			</string>
-			<string name="Cost Default">
-				Cena: L$
-			</string>
-			<string name="Cost Total">
-				Cena Całości: L$
-			</string>
-			<string name="Cost Per Unit">
-				Cena Za: L$
-			</string>
-			<string name="Cost Mixed">
-				Cena Mieszana
-			</string>
-			<string name="Sale Mixed">
-				Sprzedaż Mieszana
-			</string>
-		</panel>
-		<panel label="Obiekt" name="Object">
-			<text name="select_single">
-				Wybierz tylko jeden element by edytować jego parametry
-			</text>
-			<text name="edit_object">
-				Edytuj parametry obiektu:
-			</text>
-			<check_box label="Zablokowany" name="checkbox locked" tool_tip="Chroni obiekty przed ich przesunięciem lub usunięciem. Pomocne także w czasie budowania by uniknąc niepotrzebnych edycji."/>
-			<check_box label="Fizyczny" name="Physical Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia obcność sił grawitacyjnych i oddziaływania pomiędzy obiektami."/>
-			<check_box label="Tymczasowy" name="Temporary Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia usunięcie obiektu po 1 minucie od jego stworzenia."/>
-			<check_box label="Fantom" name="Phantom Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia zanik kolizji pomiędzy obiektami a awatarami."/>
-			<text name="label position">
-				Pozycja (metry)
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Pos X"/>
-			<spinner label="Y" name="Pos Y"/>
-			<spinner label="Z" name="Pos Z"/>
-			<text name="label size">
-				Rozmiar (metry)
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Scale X"/>
-			<spinner label="Y" name="Scale Y"/>
-			<spinner label="Z" name="Scale Z"/>
-			<text name="label rotation">
-				Obrót (stopnie)
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Rot X"/>
-			<spinner label="Y" name="Rot Y"/>
-			<spinner label="Z" name="Rot Z"/>
-			<text name="label material">
-				Materiał
-			</text>
-			<combo_box name="material">
-				<combo_box.item name="Stone" label="Kamień"
-				/>
-				<combo_box.item name="Metal" label="Metal"
-				/>
-				<combo_box.item name="Glass" label="Szkło"
-				/>
-				<combo_box.item name="Wood" label="Drewno"
-				/>
-				<combo_box.item name="Flesh" label="Ciało"
-				/>
-				<combo_box.item name="Plastic" label="Plastik"
-				/>
-				<combo_box.item name="Rubber" label="Guma"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="label basetype">
-				Rodzaj Bloku Budowalnego
-			</text>
-			<combo_box name="comboBaseType">
-				<combo_box.item name="Box" label="Klocek"
-				/>
-				<combo_box.item name="Cylinder" label="Walec"
-				/>
-				<combo_box.item name="Prism" label="Graniastosłup"
-				/>
-				<combo_box.item name="Sphere" label="Kula"
-				/>
-				<combo_box.item name="Torus" label="Torus"
-				/>
-				<combo_box.item name="Tube" label="Rura"
-				/>
-				<combo_box.item name="Ring" label="Pierścień"
-				/>
-				<combo_box.item name="Sculpted" label="Skulpty"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="text cut">
-				Wykrój początek i koniec
-			</text>
-			<spinner label="P" name="cut begin"/>
-			<spinner label="K" name="cut end"/>
-			<text name="text hollow">
-				Wydrążenie
-			</text>
-			<text name="text skew">
-				Ukos/Skos
-			</text>
-			<spinner name="Scale 1"/>
-			<spinner name="Skew"/>
-			<text name="Hollow Shape">
-				Kształt Wydrążenia
-			</text>
-			<combo_box name="hole">
-				<combo_box.item name="Default" label="Domyślny"
-				/>
-				<combo_box.item name="Circle" label="Koło"
-				/>
-				<combo_box.item name="Square" label="Kwadrat"
-				/>
-				<combo_box.item name="Triangle" label="Trójkąt"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="text twist">
-				Skręcenie
-			</text>
-			<spinner label="P" name="Twist Begin"/>
-			<spinner label="K" name="Twist End"/>
-			<text name="scale_taper">
-				Zwężenie
-			</text>
-			<text name="scale_hole">
-				Rozmiar Wgłębienia
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Taper Scale X"/>
-			<spinner label="Y" name="Taper Scale Y"/>
-			<text name="text topshear">
-				Przesunięcie Górne
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Shear X"/>
-			<spinner label="Y" name="Shear Y"/>
-			<text name="advanced_cut">
-				Wykrojenie Przekroju
-			</text>
-			<text name="advanced_dimple">
-				Przesunięcie Promienia
-			</text>
-			<text name="advanced_slice">
-				Przetnij początek i koniec
-			</text>
-			<spinner label="P" name="Path Limit Begin"/>
-			<spinner label="K" name="Path Limit End"/>
-			<text name="text taper2">
-				Zwężenie
-			</text>
-			<spinner label="X" name="Taper X"/>
-			<spinner label="Y" name="Taper Y"/>
-			<text name="text radius delta">
-				Promień
-			</text>
-			<text name="text revolutions">
-				Obroty
-			</text>
-			<spinner name="Radius Offset"/>
-			<spinner name="Revolutions"/>
-			<texture_picker label="Tekstura Skulptowa" name="sculpt texture control" tool_tip="Click to choose a picture"/>
-			<check_box label="Odbicie" name="sculpt mirror control" tool_tip="Odwraca skulpt wzdłóż osi X."/>
-			<check_box label="Środek na zewnątrz" name="sculpt invert control" tool_tip="Odwarca normalne skulptu."/>
-			<text name="label sculpt type">
-				Typ Ścięgna
-			</text>
-			<combo_box name="sculpt type control">
-				<combo_box.item name="None" label="(żadne)"
-				/>
-				<combo_box.item name="Sphere" label="Kula"
-				/>
-				<combo_box.item name="Torus" label="Torus"
-				/>
-				<combo_box.item name="Plane" label="Płaczyzna"
-				/>
-				<combo_box.item name="Cylinder" label="Walec"
-				/>
-			</combo_box>
-		</panel>
-		<panel label="Atrybuty" name="Features">
-			<text name="select_single">
-				Wybierz tylko jeden element by edytować jego cechę.
-			</text>
-			<text name="edit_object">
-				Edytuj cechy obiektu:
-			</text>
-			<check_box label="Elastyczność" name="Flexible1D Checkbox Ctrl" tool_tip=""/>
-			<spinner label="Gładkość" name="FlexNumSections"/>
-			<spinner label="Ciężar" name="FlexGravity"/>
-			<spinner label="Drżenie" name="FlexFriction"/>
-			<spinner label="Wiatr" name="FlexWind"/>
-			<spinner label="Napięcie" name="FlexTension"/>
-			<spinner label="Siła X" name="FlexForceX"/>
-			<spinner label="Siła Y" name="FlexForceY"/>
-			<spinner label="Siła Z" name="FlexForceZ"/>
-			<check_box label="Światło" name="Light Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia emitajcę światła"/>
-			<text name="label color">
-				Kolor
-			</text>
-			<color_swatch label="" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij by wybrać kolor"/>
-			<spinner label="Siła" name="Light Intensity"/>
-			<spinner label="Promień" name="Light Radius"/>
-			<spinner label="Spadek" name="Light Falloff"/>
-		</panel>
-		<panel label="Tekstura" name="Texture">
-			<texture_picker label="Tekstura" name="texture control" tool_tip="Kliknij by wybrać obraz"/>
-			<color_swatch label="Kolor" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij by wybrać kolor"/>
-			<text name="color trans" left="170" width="99">
-				Przezroczystość%
-			</text>
-			<spinner left="170" name="ColorTrans"/>
-			<text name="glow label" left="170">
-				Blask
-			</text>
-			<spinner left="170" name="glow"/>
-			<check_box label="Jaskrawość" name="checkbox fullbright" left="170"/>
-			<text name="tex gen">
-				Mapowanie
-			</text>
-			<combo_box name="combobox texgen">
-				<combo_box.item name="Default" label="Domyślne"
-				/>
-				<combo_box.item name="Planar" label="Planarne"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="label shininess">
-				Połysk
-			</text>
-			<combo_box name="combobox shininess">
-				<combo_box.item name="None" label="Żadny"
-				/>
-				<combo_box.item name="Low" label="Niski"
-				/>
-				<combo_box.item name="Medium" label="Średni"
-				/>
-				<combo_box.item name="High" label="Wysoki"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="label bumpiness">
-				Powierzchnia
-			</text>
-			<combo_box name="combobox bumpiness">
-				<combo_box.item name="None" label="Żadna"
-				/>
-				<combo_box.item name="Brightness" label="Najjaśniejsza"
-				/>
-				<combo_box.item name="Darkness" label="Najciemniejsza"
-				/>
-				<combo_box.item name="woodgrain" label="Drewniano-ziarnista"
-				/>
-				<combo_box.item name="bark" label="Kory Drzewa"
-				/>
-				<combo_box.item name="bricks" label="Cegieł"
-				/>
-				<combo_box.item name="checker" label="Planszy Szachowej"
-				/>
-				<combo_box.item name="concrete" label="Betonu"
-				/>
-				<combo_box.item name="crustytile" label="Płytki/Kafelki"
-				/>
-				<combo_box.item name="cutstone" label="Kamienia"
-				/>
-				<combo_box.item name="discs" label="Dysku CD"
-				/>
-				<combo_box.item name="gravel" label="Żwiru"
-				/>
-				<combo_box.item name="petridish" label="Skamieliny"
-				/>
-				<combo_box.item name="siding" label="Brzegu"
-				/>
-				<combo_box.item name="stonetile" label="Płytki Kamiennej"
-				/>
-				<combo_box.item name="stucco" label="Stucco"
-				/>
-				<combo_box.item name="suction" label="Suction"
-				/>
-				<combo_box.item name="weave" label="Fali"
-				/>
-			</combo_box>
-			<text name="tex scale">
-				Ilość powtórzeń
-			</text>
-			<spinner label="Poziomo (U)" name="TexScaleU"/>
-			<check_box label="Odwróć" name="checkbox flip s"/>
-			<spinner label="Pionowo (V)" name="TexScaleV"/>
-			<check_box label="Odwróć" name="checkbox flip t"/>
-			<text name="tex rotate">
-				Obrót (stopnie)
-			</text>
-			<spinner name="TexRot"/>
-			<string name="string repeats per meter">
-				Powtórzenia / m
-			</string>
-			<string name="string repeats per face">
-				Powtórzenia
-			</string>
-			<text name="rpt">
-				Powtórzenia / m
-			</text>
-			<spinner name="rptctrl"/>
-			<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply"/>
-			<text name="tex offset">
-				Dopasowanie
-			</text>
-			<spinner label="Poziome (U)" name="TexOffsetU"/>
-			<spinner label="Pionowe (V)" name="TexOffsetV"/>
-			<text name="textbox autofix">
-				Dopasuj Teksturę Mediów
-(najpierw załaduj)
-			</text>
-			<button label="Dopasuj" label_selected="Dopasuj" name="button align" left="160"/>
-		</panel>
-		<panel label="Treść" name="Contents">
-			<button label="Nowy Skrypt" label_selected="Nowy Skrypt" name="button new script"/>
-			<button label="Prawa" name="button permissions"/>
-		</panel>
-	</tab_container>
-	<panel name="land info panel">
-		<text name="label_parcel_info">
-			Informacje o Posiadłości
-		</text>
-		<text name="label_area_price">
-			Cena: L$[PRICE] za [AREA] m
-		</text>
-		<text name="label_area">
-			Obszar: [AREA] m
-		</text>
-		<button label="O Posiadłości..." label_selected="O Posiadłości..." name="button about land"/>
-		<check_box label="Pokaż Właścicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj posiadłości zgodnie z przynależnością do właściciela: &#10;&#10;Zielony = Twoja Posiadłość &#10;Morski = Posiadłość Twojej Grupy &#10;Czerwony = Posiadłości Innych &#10;Żółty = Na Sprzedaż &#10;Fioletowy = Na Aukcję &#10;Szary = Publiczna"/>
-		<button label="?" label_selected="?" name="button show owners help" left_delta="120"/>
-		<text name="label_parcel_modify">
-			Modyfikuj Posiadłość
-		</text>
-		<button label="Podziel" label_selected="Podziel" name="button subdivide land"/>
-		<button label="Złącz" label_selected="Złącz" name="button join land"/>
-		<text name="label_parcel_trans">
-			Transakcje na posiadłości
-		</text>
-		<button label="Kup" label_selected="Kup" name="button buy land"/>
-		<button label="Anuluj" label_selected="Anuluj" name="button abandon land"/>
-	</panel>
+<floater name="toolbox floater" short_title="BUDUJ" title="">
 	<floater.string name="status_rotate">
 		Przeciągaj kolorowe pierścienie żeby obracać obiekt
 	</floater.string>
 	<floater.string name="grid_attachment_text">
 		Załączniki
 	</floater.string>
+	<button label="" label_selected="" name="button focus" tool_tip="Zbliżenie"/>
+	<button label="" label_selected="" name="button move" tool_tip="Przesunięcie"/>
+	<button label="" label_selected="" name="button edit" tool_tip="Edycja"/>
+	<button label="" label_selected="" name="button create" tool_tip="Stwórz"/>
+	<button label="" label_selected="" name="button land" tool_tip="Teren"/>
+	<text name="text status">
+		Przeciągnij żeby przenieść, shift-przeciągnij żeby skopiować
+	</text>
+	<radio_group name="focus_radio_group">
+		<radio_item label="Zbliżenie" name="radio zoom"/>
+		<radio_item label="Obracanie (Ctrl)" name="radio orbit"/>
+		<radio_item label="Przesunięcie (Ctrl+Shift)" name="radio pan"/>
+	</radio_group>
+	<radio_group name="move_radio_group">
+		<radio_item label="Przesuń" name="radio move"/>
+		<radio_item label="Podnieś (Ctrl)" name="radio lift"/>
+		<radio_item label="Obracanie (Ctrl+Shift)" name="radio spin"/>
+	</radio_group>
+	<radio_group name="edit_radio_group">
+		<radio_item label="Przesuń" name="radio position"/>
+		<radio_item label="Obróć (Ctrl)" name="radio rotate"/>
+		<radio_item label="Rozciągnij (Ctrl+Shift)" name="radio stretch"/>
+		<radio_item label="Wybierz teksturę" name="radio select face"/>
+	</radio_group>
+	<check_box label="Edytuj połączone części" name="checkbox edit linked parts"/>
+	<text name="RenderingCost" tool_tip="Pokazuje koszt renderowania tego obiektu">
+		þ: [COUNT]
+	</text>
+	<check_box label="Rozciągnij 2 Strony" name="checkbox uniform"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Rozciągnij Teksturę" name="checkbox stretch textures"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Użyj siatki" name="checkbox snap to grid"/>
+	<combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Wybierz rodzaj linijki siatki dla pozycjonowania obiektu">
+		<combo_box.item label="Świat" name="World"/>
+		<combo_box.item label="Lokalna" name="Local"/>
+		<combo_box.item label="Względna" name="Reference"/>
+	</combo_box>
+	<button label="Opcje..." label_selected="Opcje..." name="Options..." tool_tip="Więcej opcji siatki"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolCube" tool_tip="Sześcian"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolPrism" tool_tip="Graniastosłup"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolPyramid" tool_tip="Ostrosłup"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolTetrahedron" tool_tip="Czworościan"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolCylinder" tool_tip="Walec"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCylinder" tool_tip="Pólwalec"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolCone" tool_tip="Stożek"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiCone" tool_tip="Półstożek"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolSphere" tool_tip="Kula"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolHemiSphere" tool_tip="Półkula"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolTorus" tool_tip="Torus"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolTube" tool_tip="Rura"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolRing" tool_tip="Pierścień"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolTree" tool_tip="Drzewo"/>
+	<button label="" label_selected="" name="ToolGrass" tool_tip="Trawa"/>
+	<check_box label="Trzymaj zaznaczone" name="checkbox sticky"/>
+	<check_box label="Kopiuj zaznaczone" name="checkbox copy selection"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Środek" name="checkbox copy centers"/>
+	<check_box label="Obróć" name="checkbox copy rotates"/>
+	<radio_group name="land_radio_group">
+		<radio_item label="Zaznaczanie" name="radio select land"/>
+		<radio_item label="Prostowanie" name="radio flatten"/>
+		<radio_item label="Podnoszenie" name="radio raise"/>
+		<radio_item label="Obniżanie" name="radio lower"/>
+		<radio_item label="Wygładzanie" name="radio smooth"/>
+		<radio_item label="Fałdowanie" name="radio noise"/>
+		<radio_item label="Cofnij modyfikację" name="radio revert"/>
+	</radio_group>
+	<text name="Bulldozer:">
+		Burzenie:
+	</text>
+	<text name="Dozer Size:">
+		Rozmiar
+	</text>
+	<text name="Strength:">
+		Siła
+	</text>
+	<slider_bar initial_value="0.00" name="slider force"/>
+	<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply to selection" tool_tip="Modyfikuj zaznaczony teren"/>
+	<text name="obj_count">
+		Obiekty: [COUNT]
+	</text>
+	<text name="prim_count">
+		Primy: [COUNT]
+	</text>
+	<tab_container name="Object Info Tabs">
+		<panel label="Ogólne" name="General">
+			<panel.string name="text deed continued">
+				Przypisz
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text deed">
+				Przypisz
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text modify info 1">
+				Możesz modyfikować ten obiekt
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text modify info 2">
+				Możesz modyfikować te obiekty
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text modify info 3">
+				Nie możesz modyfikować tego obiektu
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text modify info 4">
+				Nie możesz modyfikować tych obiektów
+			</panel.string>
+			<panel.string name="text modify warning">
+				Musisz zaznaczyć cały obiekt by ustawić prawa.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="Cost Default">
+				Cena: L$
+			</panel.string>
+			<panel.string name="Cost Total">
+				Cena całkowita: L$
+			</panel.string>
+			<panel.string name="Cost Per Unit">
+				Cena za: L$
+			</panel.string>
+			<panel.string name="Cost Mixed">
+				Cena Mieszana
+			</panel.string>
+			<panel.string name="Sale Mixed">
+				Sprzedaż Mieszana
+			</panel.string>
+			<text name="Name:">
+				Nazwa:
+			</text>
+			<line_editor name="Object Name"/>
+			<text name="Description:">
+				Opis:
+			</text>
+			<line_editor name="Object Description"/>
+			<text name="Creator:">
+				Twórca:
+			</text>
+			<text name="Creator Name">
+				Thrax Linden
+			</text>
+			<text name="Owner:">
+				Właściciel:
+			</text>
+			<text name="Owner Name">
+				Thrax Linden
+			</text>
+			<text name="Group:">
+				Grupa:
+			</text>
+			<button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="button set group" tool_tip="Wybierz grupę, która uzyska dostęp do praw obiektu"/>
+			<name_box initial_value="Ładowanie..." name="Group Name Proxy"/>
+			<button label="Przypisz" label_selected="Przypisz" name="button deed" tool_tip="Przypisanie oddaje prawa następnemu właścicielowi. Obiekty posiadane przez grupę mogą zostać przypisane przez oficera grupy."/>
+			<check_box label="Udostępnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól członkom grupy na dzielenie praw do modyfikacji tego obiektu. Musisz przypisać obiekt aby uaktywnić ograniczenia dla ról."/>
+			<text name="label click action">
+				Kliknij:
+			</text>
+			<combo_box name="clickaction">
+				<combo_box.item label="Dotknij (domyślne)" name="Touch/grab(default)"/>
+				<combo_box.item label="Usiądź na Obiekcie" name="Sitonobject"/>
+				<combo_box.item label="Kup Obiekt" name="Buyobject"/>
+				<combo_box.item label="Zapłać Obiektowi" name="Payobject"/>
+				<combo_box.item label="Otwórz" name="Open"/>
+				<combo_box.item label="Przybliż" name="Zoom"/>
+			</combo_box>
+			<check_box label="Na sprzedaż:" name="checkbox for sale"/>
+			<combo_box name="sale type">
+				<combo_box.item label="Kopia" name="Copy"/>
+				<combo_box.item label="Zawartość" name="Contents"/>
+				<combo_box.item label="Orginał" name="Original"/>
+			</combo_box>
+			<spinner label="Cena: L$" name="Edit Cost"/>
+			<check_box label="Pokaż w wyszukiwarce" name="search_check" tool_tip="Udostępnij wyświetlanie się tego przedmiotu w wynikach wyszukiwania"/>
+			<panel name="perms_build">
+				<text name="perm_modify">
+					Możesz modyfikować ten obiekt
+				</text>
+				<text name="Anyone can:">
+					Każdy:
+				</text>
+				<check_box label="Przesuń" name="checkbox allow everyone move"/>
+				<check_box label="Kopiuj" name="checkbox allow everyone copy"/>
+				<text name="Next owner can:">
+					Następny właściciel:
+				</text>
+				<check_box label="Zmienia" name="checkbox next owner can modify"/>
+				<check_box label="Kopiuje" name="checkbox next owner can copy"/>
+				<check_box label="Oddaje/Sprzedaje" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Następny właściciel może oddawać lub sprzedawać ten obiekt"/>
+				<text name="B:">
+					B:
+				</text>
+				<text name="O:">
+					O:
+				</text>
+				<text name="G:">
+					G:
+				</text>
+				<text name="E:">
+					E:
+				</text>
+				<text name="N:">
+					N:
+				</text>
+				<text name="F:">
+					F:
+				</text>
+			</panel>
+		</panel>
+		<panel label="Obiekt" name="Object">
+			<check_box label="Zablokowany" name="checkbox locked" tool_tip="Chroni obiekty przed ich przesunięciem lub usunięciem. Pomocne także w czasie budowania by uniknąc niepotrzebnych edycji."/>
+			<check_box label="Fizyczny" name="Physical Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia obcność sił grawitacyjnych i oddziaływania pomiędzy obiektami."/>
+			<check_box label="Tymczasowy" name="Temporary Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia usunięcie obiektu po 1 minucie od jego stworzenia."/>
+			<check_box label="Fantom" name="Phantom Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia zanik kolizji pomiędzy obiektami a awatarami."/>
+			<text name="label position">
+				Pozycja (metry)
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Pos X"/>
+			<spinner label="Y" name="Pos Y"/>
+			<spinner label="Z" name="Pos Z"/>
+			<text name="label size">
+				Rozmiar (metry)
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Scale X"/>
+			<spinner label="Y" name="Scale Y"/>
+			<spinner label="Z" name="Scale Z"/>
+			<text name="label rotation">
+				Obrót (stopnie)
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Rot X"/>
+			<spinner label="Y" name="Rot Y"/>
+			<spinner label="Z" name="Rot Z"/>
+			<combo_box name="comboBaseType">
+				<combo_box.item label="Klocek" name="Box"/>
+				<combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
+				<combo_box.item label="Graniastosłup" name="Prism"/>
+				<combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
+				<combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
+				<combo_box.item label="Rura" name="Tube"/>
+				<combo_box.item label="Pierścień" name="Ring"/>
+				<combo_box.item label="Skulpty" name="Sculpted"/>
+			</combo_box>
+			<combo_box name="material">
+				<combo_box.item label="Kamień" name="Stone"/>
+				<combo_box.item label="Metal" name="Metal"/>
+				<combo_box.item label="Szkło" name="Glass"/>
+				<combo_box.item label="Drewno" name="Wood"/>
+				<combo_box.item label="Ciało" name="Flesh"/>
+				<combo_box.item label="Plastik" name="Plastic"/>
+				<combo_box.item label="Guma" name="Rubber"/>
+			</combo_box>
+			<text name="text cut">
+				Wykrój (początek/koniec)
+			</text>
+			<spinner label="P" name="cut begin"/>
+			<spinner label="K" name="cut end"/>
+			<text name="text hollow">
+				Wydrążenie
+			</text>
+			<text name="text skew">
+				Ukos/Skos
+			</text>
+			<spinner name="Scale 1"/>
+			<spinner name="Skew"/>
+			<text name="Hollow Shape">
+				Kształt Wydrążenia
+			</text>
+			<combo_box name="hole">
+				<combo_box.item label="Domyślny" name="Default"/>
+				<combo_box.item label="Koło" name="Circle"/>
+				<combo_box.item label="Kwadrat" name="Square"/>
+				<combo_box.item label="Trójkąt" name="Triangle"/>
+			</combo_box>
+			<text name="text twist">
+				Skręcenie (początek/koniec)
+			</text>
+			<spinner label="P" name="Twist Begin"/>
+			<spinner label="K" name="Twist End"/>
+			<text name="scale_taper">
+				Zwężenie
+			</text>
+			<text name="scale_hole">
+				Rozmiar Wgłębienia
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Taper Scale X"/>
+			<spinner label="Y" name="Taper Scale Y"/>
+			<text name="text topshear">
+				Przesunięcie Górne
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Shear X"/>
+			<spinner label="Y" name="Shear Y"/>
+			<text name="advanced_cut">
+				Wykrojenie Przekroju (początek/koniec)
+			</text>
+			<text name="advanced_dimple">
+				Przesunięcie Promienia (początek/koniec)
+			</text>
+			<text name="advanced_slice">
+				Przetnij(początek/koniec)
+			</text>
+			<spinner label="P" name="Path Limit Begin"/>
+			<spinner label="K" name="Path Limit End"/>
+			<text name="text taper2">
+				Zwężenie
+			</text>
+			<spinner label="X" name="Taper X"/>
+			<spinner label="Y" name="Taper Y"/>
+			<text name="text radius delta">
+				Promień
+			</text>
+			<text name="text revolutions">
+				Obroty
+			</text>
+			<spinner name="Radius Offset"/>
+			<spinner name="Revolutions"/>
+			<texture_picker label="Tekstura Skulptowa" name="sculpt texture control" tool_tip="Click to choose a picture"/>
+			<check_box label="Odbicie" name="sculpt mirror control" tool_tip="Odwraca skulpt wzdłuż osi X."/>
+			<check_box label="Środek na zewnątrz" name="sculpt invert control" tool_tip="Odwraca normalne skulptu."/>
+			<text name="label sculpt type">
+				Typ Ścięgna
+			</text>
+			<combo_box name="sculpt type control">
+				<combo_box.item label="(żadne)" name="None"/>
+				<combo_box.item label="Kula" name="Sphere"/>
+				<combo_box.item label="Torus" name="Torus"/>
+				<combo_box.item label="Płaczyzna" name="Plane"/>
+				<combo_box.item label="Walec" name="Cylinder"/>
+			</combo_box>
+		</panel>
+		<panel label="Atrybuty" name="Features">
+			<text name="select_single">
+				Wybierz tylko jeden element by edytować jego cechę.
+			</text>
+			<text name="edit_object">
+				Edytuj cechy obiektu:
+			</text>
+			<check_box label="Elastyczność" name="Flexible1D Checkbox Ctrl" tool_tip="Elastyczność wzdłuż osi Z (tylko po stronie klienta)"/>
+			<spinner label="Gładkość" name="FlexNumSections"/>
+			<spinner label="Ciężar" name="FlexGravity"/>
+			<spinner label="Drżenie" name="FlexFriction"/>
+			<spinner label="Wiatr" name="FlexWind"/>
+			<spinner label="Napięcie" name="FlexTension"/>
+			<spinner label="Siła X" name="FlexForceX"/>
+			<spinner label="Siła Y" name="FlexForceY"/>
+			<spinner label="Siła Z" name="FlexForceZ"/>
+			<check_box label="Światło" name="Light Checkbox Ctrl" tool_tip="Umożliwia emitajcę światła"/>
+			<color_swatch label="" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybrać kolor"/>
+			<texture_picker label="" name="light texture control" tool_tip="Kliknij aby wybrać obraz (efekt występuje tylko z aktywowanym opóźnionym renderowaniem)"/>
+			<spinner label="Siła" name="Light Intensity"/>
+			<spinner label="FOV" name="Light FOV"/>
+			<spinner label="Promień" name="Light Radius"/>
+			<spinner label="Przybliżenie" name="Light Focus"/>
+			<spinner label="Spadek" name="Light Falloff"/>
+			<spinner label="Otoczenie/Nastrój" name="Light Ambiance"/>
+		</panel>
+		<panel label="Tekstura" name="Texture">
+			<panel.string name="string repeats per meter">
+				Powtórzenia / m
+			</panel.string>
+			<panel.string name="string repeats per face">
+				Powtórzenia
+			</panel.string>
+			<texture_picker label="Tekstura" name="texture control" tool_tip="Kliknij by wybrać obraz"/>
+			<color_swatch label="Kolor" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybrać kolor"/>
+			<text left="170" name="color trans" width="99">
+				Przezroczystość%
+			</text>
+			<spinner left="170" name="ColorTrans"/>
+			<text left="170" name="glow label">
+				Blask
+			</text>
+			<spinner left="170" name="glow"/>
+			<check_box label="Jaskrawość" left="170" name="checkbox fullbright"/>
+			<text name="tex gen">
+				Mapowanie
+			</text>
+			<combo_box name="combobox texgen">
+				<combo_box.item label="Domyślne" name="Default"/>
+				<combo_box.item label="Planarne" name="Planar"/>
+			</combo_box>
+			<text name="label shininess">
+				Połysk
+			</text>
+			<combo_box name="combobox shininess">
+				<combo_box.item label="Żadny" name="None"/>
+				<combo_box.item label="Niski" name="Low"/>
+				<combo_box.item label="Średni" name="Medium"/>
+				<combo_box.item label="Wysoki" name="High"/>
+			</combo_box>
+			<text name="label bumpiness">
+				Powierzchnia
+			</text>
+			<combo_box name="combobox bumpiness">
+				<combo_box.item label="Żadna" name="None"/>
+				<combo_box.item label="Najjaśniejsza" name="Brightness"/>
+				<combo_box.item label="Najciemniejsza" name="Darkness"/>
+				<combo_box.item label="Drewniano-ziarnista" name="woodgrain"/>
+				<combo_box.item label="Kory Drzewa" name="bark"/>
+				<combo_box.item label="Cegieł" name="bricks"/>
+				<combo_box.item label="Planszy Szachowej" name="checker"/>
+				<combo_box.item label="Betonu" name="concrete"/>
+				<combo_box.item label="Płytki/Kafelki" name="crustytile"/>
+				<combo_box.item label="Kamienia" name="cutstone"/>
+				<combo_box.item label="Dysku CD" name="discs"/>
+				<combo_box.item label="Żwiru" name="gravel"/>
+				<combo_box.item label="Skamieliny" name="petridish"/>
+				<combo_box.item label="Brzegu" name="siding"/>
+				<combo_box.item label="Płytki Kamiennej" name="stonetile"/>
+				<combo_box.item label="Stucco" name="stucco"/>
+				<combo_box.item label="Suction" name="suction"/>
+				<combo_box.item label="Fali" name="weave"/>
+			</combo_box>
+			<text name="tex scale">
+				Powtórzenia
+			</text>
+			<spinner label="Poziomo (U)" name="TexScaleU"/>
+			<check_box label="Odwróć" name="checkbox flip s"/>
+			<spinner label="Pionowo (V)" name="TexScaleV"/>
+			<check_box label="Odwróć" name="checkbox flip t"/>
+			<spinner label="Powtórzenia˚" name="TexRot"/>
+			<spinner label="Powtórzenia / metr" name="rptctrl"/>
+			<button label="Zastosuj" label_selected="Zastosuj" name="button apply"/>
+			<text name="tex offset">
+				Wyrównanie Tekstury
+			</text>
+			<spinner label="Poziome (U)" name="TexOffsetU"/>
+			<spinner label="Pionowe (V)" name="TexOffsetV"/>
+			<panel name="Add_Media">
+				<text name="media_tex">
+					Media
+				</text>
+				<button name="add_media" tool_tip="Dodaj media"/>
+				<button name="delete_media" tool_tip="Usuń tą teksturę mediów"/>
+				<button name="edit_media" tool_tip="Edytuj media"/>
+				<button label="Dodaj" label_selected="Dopasuj teksturę mediów" name="button align" tool_tip="Dodaj teksturę mediów (musi się najpierw załadować)"/>
+			</panel>
+		</panel>
+		<panel label="Treść" name="Contents">
+			<button label="Nowy Skrypt" label_selected="Nowy Skrypt" name="button new script"/>
+			<button label="Prawa" name="button permissions"/>
+		</panel>
+	</tab_container>
+	<panel name="land info panel">
+		<text name="label_parcel_info">
+			Informacje o Posiadłości
+		</text>
+		<text name="label_area_price">
+			Cena: L$[PRICE] za [AREA] m²
+		</text>
+		<text name="label_area">
+			Obszar: [AREA] m²
+		</text>
+		<button label="O Posiadłości" label_selected="O Posiadłości" name="button about land"/>
+		<check_box label="Pokaż Właścicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj posiadłości zgodnie z przynależnością do właściciela: 
+
+Zielony = Twoja Posiadłość 
+Morski = Posiadłość Twojej Grupy 
+Czerwony = Posiadłości Innych 
+Żółty = Na Sprzedaż 
+Fioletowy = Na Aukcję 
+Szary = Publiczna"/>
+		<text name="label_parcel_modify">
+			Modyfikuj Posiadłość
+		</text>
+		<button label="Podziel" label_selected="Podziel" name="button subdivide land"/>
+		<button label="Złącz" label_selected="Złącz" name="button join land"/>
+		<text name="label_parcel_trans">
+			Transakcje na posiadłości
+		</text>
+		<button label="Kup Posiadłość" label_selected="Kup Posiadłość" name="button buy land"/>
+		<button label="Porzuć Posiadłość" label_selected="Porzuć Posiadłość" name="button abandon land"/>
+	</panel>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_voice_controls.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="floater_voice_controls" title="Voice Controls">
+<floater name="floater_voice_controls" title="Przełączniki Głosu">
+	<string name="title_nearby">
+		ROZMOWY GŁOSOWE W POBLIŻU
+	</string>
+	<string name="title_group">
+		Rozmowa głosowa z grupą [GROUP]
+	</string>
+	<string name="title_adhoc">
+		Konferencja
+	</string>
+	<string name="title_peer_2_peer">
+		Rozmowa głosowa z [NAME]
+	</string>
 	<string name="no_one_near">
 		Nikt w pobliżu nie ma aktywnych rozmów głosowych
 	</string>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_world_map.xml

 			Legenda
 		</text>
 	</panel>
-	<panel>
-		<button name="Show My Location" tool_tip="Wycentruj mapę na lokalizacji mojego awatara"/>
+	<panel name="layout_panel_2">
+		<button name="Show My Location" tool_tip="Wyśrodkuj mapę w miejscu, gdzie znajduje się mój awatar"/>
+		<text name="me_label">
+			Ja
+		</text>
 		<text name="person_label">
-			Ja
+			Osoba
 		</text>
 		<text name="infohub_label">
 			Infohub
 		</text>
 		<text name="land_sale_label">
-			Posiadłość na sprzedaż
+			Sprzedaż Posiadłości
+		</text>
+		<text name="by_owner_label">
+			przez właściciela
 		</text>
 		<text name="auction_label">
-			przez właściciela
+			aukcja posiadłości
 		</text>
-		<button name="Go Home" tool_tip="Teleportuj do mojego miejsca startu"/>
+		<button name="Go Home" tool_tip="Teleportuj do mojego Miejsca Startowego"/>
 		<text name="Home_label">
-			WWW
+			Miejsce Startu
 		</text>
+		<text name="events_label">
+			Wydarzenia:
+		</text>
+		<text name="pg_label">
+			Ogólne
+		</text>
+		<check_box initial_value="prawda" name="event_mature_chk"/>
 		<text name="mature_label">
-			Mature
+			Moderuj
+		</text>
+		<text name="adult_label">
+			Adult
 		</text>
 	</panel>
-	<panel>
+	<panel name="layout_panel_3">
 		<text name="find_on_map_label">
 			Znajdź na mapie
 		</text>
 	</panel>
-	<panel>
-		<combo_box label="Online Friends" name="friend combo" tool_tip="Pokaż Znajomych na Mapie">
-			<combo_box.item label="Znajomi obecni w SL" name="item1"/>
+	<panel name="layout_panel_4">
+		<combo_box label="Dostępni Znajomi" name="friend combo" tool_tip="Pokaż znajomych na mapie">
+			<combo_box.item label="Moi Dostępni Znajomi" name="item1"/>
 		</combo_box>
-		<combo_box label="Moje Landmarki (zapisane miejsca)" name="landmark combo" tool_tip="Zapisane miejsca na mapie">
-			<combo_box.item label="Moje landmarki (zapisane miejsca)" name="item1"/>
+		<combo_box label="Zapisane Miejsca" name="landmark combo" tool_tip="Pokaż zapisane miejsce na mapie">
+			<combo_box.item label="Zapisane Miejsca" name="item1"/>
 		</combo_box>
-		<search_editor label="Regiony według Nazwy" name="location" tool_tip="Type the name of a region"/>
-		<button label="Wyszukaj" name="DoSearch" tool_tip="Search for region"/>
-		<button label="Kopiuj SLurl" name="copy_slurl" tool_tip="Kopiuje bieżącą lokalizacje jako SLurl, który można stosować w przeglądarce."/>
-		<button label="Pokaż wybrane" name="Show Destination" tool_tip="Center map on selected location"/>
+		<search_editor label="Regiony Według Nazwy" name="location" tool_tip="Wpisz nazwę regionu"/>
+		<button label="Znajdź" name="DoSearch" tool_tip="Szukaj regionu"/>
+		<button name="Clear" tool_tip="Wyczyść zapamiętane linie oraz zresetuj mapę"/>
+		<button label="Teleportuj" name="Teleport" tool_tip="Teleportuj do wybranego miejsca"/>
+		<button label="Kopiuj SLurl" name="copy_slurl" tool_tip="Kopie obecnego miejsca jako SLurl mogą zostać użyte na stronie internetowej."/>
+		<button label="Pokaż wybrane" name="Show Destination" tool_tip="Wyśrodkuj mapę w wybranym miejscu"/>
 	</panel>
-	<panel>
+	<panel name="layout_panel_5">
 		<text name="zoom_label">
-			Powiększ
+			Przybliż
 		</text>
 	</panel>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml

 		</form>
 	</template>
 	<notification functor="GenericAcknowledge" label="Nieznany rodzaj komunikatu" name="MissingAlert">
-		Twoja wersja klienta [APP_NAME] nie może wyświetlić odebranej wiadomości.
+		Twoja wersja klienta [APP_NAME] nie może wyświetlić odebranej wiadomości. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję klienta.
 
 Szczegóły błędu: Błąd o nazwie &apos;[_NAME]&apos; nie został odnaleziony w pliku notifications.xml.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
 	</notification>
 	<notification name="BadInstallation">
-		Podczas aktualizacji klienta [APP_NAME] wystąpił błąd. Proszę odwiedzić stronę secondlife.com by ściągnąć najnowszą wersje klienta.
+		Podczas aktualizacji [APP_NAME] wystąpił błąd. Proszę odwiedzić stronę [http://get.secondlife.com download the latest version] by ściągnąć najnowszą wersje klienta.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="LoginFailedNoNetwork">
-		Błąd sieci: Brak połączenia.
+		Brak połączenia z [SECOND_LIFE_GRID].
 &apos;[DIAGNOSTIC]&apos;
 Sprawdź stan swojego połączenia sieciowego.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 Ta funkcja nie może być odebrana.
 Członkowie muszą sami zrezygnować z pełnienia tej funkcji.
 Chcesz kontynuować?
-		<usetemplate ignoretext="Podczas dodawania członków grupy do funkcji właściciela" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
+		<usetemplate ignoretext="Przed dodaniem nowego właściciela do grupy, proszę potwierdzić swoją decyzję." name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 	</notification>
 	<notification name="AssignDangerousActionWarning">
 		Dodajesz przywilej [ACTION_NAME] do fukcji [ROLE_NAME].
 		Członkostwo w tej grupie kosztuje [COST]L$
 Masz za mało L$ żeby zostać członkiem.
 	</notification>
+	<notification name="CreateGroupCost">
+		Stworzenie tej grupy kosztuje 100L$.
+W grupie powinien być więcej niż jeden członek, albo zostanie na zawsze skasowana.
+Zaproś proszę członków w ciągu 48 godzin.
+		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Stwórz grupę za 100L$"/>
+	</notification>
 	<notification name="LandBuyPass">
 		Za [COST]L$ możesz odwiedzić tą posiadłość (&apos;[PARCEL_NAME]&apos;) na [TIME] godzin. Chcesz kupić przepustkę?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmLandSaleToAnyoneChange">
-		UWAGA: Wybierając Sprzedaż dla Kogokolwiek umożliwiasz zakup posiadłości wszystkim Rezydentom [SECOND_LIFE].
+		UWAGA: Wybierając opcję &quot;Sprzedaj Każdemu&quot; udostępniasz swoją posiadłość do sprzedaży dla jakiegokolwiek Rezydenta [SECOND_LIFE] , nawet osób nieobecnych w tym regionie.
 
-Posiadłość o powierzchni [LAND_SIZE] m zostaje wystawiona na sprzedaż.
+Posiadłość o powierzchni [LAND_SIZE] m² zostaje wystawiona na sprzedaż.
 Cena wynosi [SALE_PRICE]L$ i sprzedaż będzie autoryzowana dla [NAME].
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
 Ten region pozwala na uszkodzenia.
 Skrypty muszą pozostać aktywne dla prawidłowego działania broni.
 	</notification>
+	<notification name="MultipleFacesSelected">
+		Obecnie zaznaczono wiele powierzchni.
+Jeśli działanie będzie kontynuowane, oddzielne media będą ustawione na wielu powierzchniach obiektu. 
+W celu umieszczenia mediów tylko na jednej powierzchni skorzystaj z Wybierz Powierzchnię i kliknij na wybranej powierzchni obiektu oraz kliknij Dodaj.
+		<usetemplate ignoretext="Media zostaną ustawione na wielu zaznaczonych powierzchniach" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="MustBeInParcel">
 		Musisz znajdować się wewnątrz posiadłości żeby wybrać punkt lądowania.
 	</notification>
 	<notification name="CannotWearTrash">
 		Nie możesz założyć ubrania, które znajduje się w koszu.
 	</notification>
+	<notification name="MaxAttachmentsOnOutfit">
+		Nie można dołączyć obiektu.
+Limit [MAX_ATTACHMENTS] załączników został przekroczony. Proszę najpierw odłączyć inny obiekt.
+	</notification>
 	<notification name="CannotWearInfoNotComplete">
 		Nie możesz założyć tego artkułu ponieważ nie załadował się poprawnie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
 	</notification>
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="AddClassified">
-		Ogłoszenia reklamowe ukazują się w zakładce Reklama w wyszukiwarce (Szukaj) oraz na stronie internetowej www.secondlife.com przez tydzień.
+		Ogłoszenia reklamowe ukazują się w zakładce Reklama w wyszukiwarce (Szukaj) oraz na [http://secondlife.com/community/classifieds secondlife.com] przez tydzień.
 Napisz treść swojej reklamy, kliknij Zamieść by dodać katalogu ogłoszeń.
 Po zamieszczeniu reklamy zostaniesz poproszony o sprecyzowanie opłaty za reklamę.
 Im wyższa opłata tym wyżej Twoja reklama wyświetla się w katalogu i wyszukiwarce po wpisaniu słów kluczowych.
-		<usetemplate ignoretext="W momencie dodawania nowej reklamy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
+		<usetemplate ignoretext="Jak stworzyć nową reklamę?" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="DeleteClassified">
 		Usunąć reklamę &apos;[NAME]&apos;?
 Pamiętaj! Nie ma rekompensaty za poniesione koszta.
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteMedia">
+		Wybrano usunięcie mediów związanych z tą powierzchnią.
+Czy na pewno chcesz kontynuować?
+		<usetemplate ignoretext="Potwierdź przed usunięciem mediów z obiektu" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
+	</notification>
 	<notification name="ClassifiedSave">
 		Zapisać zmiany w reklamie [NAME]?
 		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie Zapisuj" yestext="Zapisz"/>
 		Wybierz obiekt z historii, który chcesz zobaczyć.
 	</notification>
 	<notification name="CacheWillClear">
-		Bufor danych na dysku zostanie zresetowany po relogu do [APP_NAME].
+		Bufor danych zostanie wyczyszczony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 	</notification>
 	<notification name="CacheWillBeMoved">
-		Bufor danych na dysku zostanie przemieszczony po relogu do [APP_NAME].
-Bufor będzie również wyczyszczony.
+		Bufor danych zostanie przeniesiony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
+Pamiętaj: Opcja ta wyczyszcza bufor danych.
 	</notification>
 	<notification name="ChangeConnectionPort">
-		Ustawienia portu zostaną wprowadzone po relogu do [APP_NAME].
+		Ustawienia portu zostają zaktualizowane po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 	</notification>
 	<notification name="ChangeSkin">
-		Nowa skórka zostanie wprowadzona po relogu do [APP_NAME].
+		Nowa skórka zostanie wczytana po restarcie aplikacji [APP_NAME].
 	</notification>
 	<notification name="GoToAuctionPage">
 		Odwiedzić stronę internetową [SECOND_LIFE] żeby zobaczyć szczgóły aukcji lub zrobić ofertę?
 	<notification name="SaveBytecodeFailReason">
 		Nie można zapisać skompilowanego skryptu z następującego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisać jeszcze raz póżniej.
 	</notification>
+	<notification name="StartRegionEmpty">
+		Oops, Twoje miejsce startu nie zostało określone.
+Wpisz proszę nazwę regionu w lokalizację startu w polu Lokalizacja Startu lub wybierz Moja Ostatnia Lokalizacja albo Miejsce Startu.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="CouldNotStartStopScript">
 		Nie można uruchomić lub zatrzymać skryptu ponieważ obiekt w którym się zawiera nie został znaleziony.
 Obiekt może znajdować się zbyt daleko albo został usuniety.
 		<url name="url" option="0">
 			http://www.secondlife.com/corporate/sysreqs.php
 		</url>
-		<usetemplate ignoretext="Zignoruj ostrzeżenie" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
+		<usetemplate ignoretext="Dysk twardy mojego komputera nie jest wspomagany" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
 	</notification>
 	<notification name="UnknownGPU">
 		Twój system jest wyposażony w kartę graficzną, która nie jest rozpoznana przez [APP_NAME].
 Zdarza się to częstow w przypadku nowego sprzętu, który nie był testowany z [APP_NAME]. Prawdopodobnie wystarczy dostosowanie ustawień grafiki aby działanie było poprawne.
 (Ja &gt; Właściwości &gt; Grafika).
 		<form name="form">
-			<ignore name="ignore" text="Zignoruj ostrzeżenie"/>
+			<ignore name="ignore" text="Karta graficzna nie została zidentyfikowana."/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="DisplaySettingsNoShaders">
-		[APP_NAME] zawiesił się podczas inicjalizacji sterowników graficznych. Jakość grafiki została zmniejszona - może pomoże. Pewne funkcje graficzne zostały wyłączone. Zalecamy aktualizcje strerowników grapicznych.
+		[APP_NAME] zawiesił się podczas inicjalizacji sterowników graficznych.
+Jakość grafiki została zmniejszona - może pomoże.
+Pewne funkcje graficzne zostały wyłączone. Zalecamy aktualizcje sterowników graficznych.
 Możesz podnieść jakość grafiki pod Ustawienia &gt; Grafika.
 	</notification>
 	<notification name="RegionNoTerraforming">
 		Wyrzucić [AVATAR_NAME] z Twojej posiadłości?
 		<usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wyrzuć i zabroń wstępu (ban)" yestext="Wyrzuć"/>
 	</notification>
+	<notification name="EjectAvatarFromGroup">
+		Wyrzuć [AVATAR_NAME] z grupy [GROUP_NAME]
+	</notification>
 	<notification name="AcquireErrorTooManyObjects">
 		BŁĄD OTRZYMYWANIA: Zbyt wiele wybranych obiektów.
 	</notification>
 	<notification name="PromptGoToCurrencyPage">
 		[EXTRA]
 
-Iść na stronę [_URL] po informacje dotyczące zakupu L$?
+Odwiedź stronę [_URL] po więcej informacji na temat zakupu L$?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="UnableToLinkObjects">
 		Nie można utworzyć pliku wyjściowego: [FILE]
 	</notification>
 	<notification name="DoNotSupportBulkAnimationUpload">
-		Ładowanie zbiorów plików animacji nie jest jeszcze dostępne.
+		[APP_NAME] obecnie nie wspomaga ładowania grupowego plików animacji.
 	</notification>
 	<notification name="CannotUploadReason">
 		Ładowanie pliku [FILE] nie powiodło się z powodu: [REASON]
 Spróbuj jeszcze raz póżniej.
 	</notification>
+	<notification name="LandmarkCreated">
+		Dodano &quot;[LANDMARK_NAME]&quot; do folderu [FOLDER_NAME].
+	</notification>
 	<notification name="LandmarkAlreadyExists">
 		Posiadasz już landmark dla tej lokalizacji.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 
 Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
 	</notification>
+	<notification name="CannotOpenScriptObjectNoMod">
+		Nie można otworzyć skryptu bez prawa do modyfikacji obiektu.
+	</notification>
 	<notification name="CannotSetRunningSelectObjectsNoScripts">
 		&apos;Uruchomienie&apos; skryptów nie powiodło się.
 
 [REASON]
 	</notification>
 	<notification name="invalid_tport">
-		Wystąpił problem z teleportacją. Wyloguj się i zaloguj ponownie.
-Jeśli nadal otrzymujesz ten komunikat sprawdź Pomoc Techniczną na stronie:
-www.secondlife.com/support.
+		Niestety, pojawił się błąd podczas próby teleportacji. Proponujemy wylogowanie się i spróbowanie teleportacji ponownie. 
+Jeżeli nadal otrzymujesz tę wiadomość proponujemy odwiedzić stronę [SUPPORT_SITE].
 	</notification>
 	<notification name="invalid_region_handoff">
-		Wystąpił problem ze zmianą regionu. Wyloguj się i zaloguj ponownie.
-Jeśli nadal otrzymujesz ten komunikat sprawdź Pomoc Techniczną na stronie:
-www.secondlife.com/support.
+		Niestety, pojawił się błąd podczas próby przedostania się na drugi region. Proponujemy wylogowanie się i spróbowanie przedostania się na drugi region ponownie. 
+Jeżeli nadal otrzymujesz tę wiadomość proponujemy odwiedzić stronę [SUPPORT_SITE].
 	</notification>
 	<notification name="blocked_tport">
 		Przepraszamy, teleportacja jest chwilowo niedostępna. Spróbuj jeszcze raz.
 Region nie znaleziony.
 	</notification>
 	<notification name="CannotCloseFloaterBuyLand">
-		Dialog Kup Posiadłość nie może zostać zamknięty dopóki [APP_NAME] nie oszacuje ceny tej tranzakcji.
+		Okno zakupu landu nie może zostać zamknięte dopóki aplikacja [APP_NAME] nie określi ceny dla tej transkacji.
 	</notification>
 	<notification name="CannotDeedLandNothingSelected">
 		Nie można przekazać posiadłości: