1. simon_linden
 2. viewer-rabbit

Commits

eli linden  committed 0ea80a6

CT-575 WIP l10n catchup of translation up to set14, for Viewer 2.1

 • Participants
 • Parent commits f236c4d
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (182)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_publish_classified.xml

View file
 
 Husk, annonceomkostninger kan ikke refunderes.
 	</text>
-	<spinner label="Pris for annonce:" name="price_for_listing" tool_tip="Pris for optagelse af annonce." value="50"/>
+	<spinner label="Pris: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Pris for optagelse af annonce." value="50"/>
 	<text name="l$_text" value="L$"/>
 	<text name="more_info_text">
 		Mere info (link til hjælp om annoncer)

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_cof_clothing.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="COF Clothing">
 	<menu_item_call label="Tag af" name="take_off"/>
-	<menu_item_call label="Flyt et lag op" name="move_up"/>
-	<menu_item_call label="Flyt et lag ned" name="move_down"/>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Erstat" name="replace"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inventory.xml

View file
 	<menu_item_call label="Deaktivér" name="Deactivate"/>
 	<menu_item_call label="Gem som" name="Save As"/>
 	<menu_item_call label="Tag af dig selv" name="Detach From Yourself"/>
-	<menu_item_call label="Tag på" name="Object Wear"/>
+	<menu_item_call label="Tag på" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Vedhæft" name="Attach To"/>
 	<menu label="Vedhæft til HUD" name="Attach To HUD"/>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="Wearable Edit"/>
-	<menu_item_call label="Tag på" name="Wearable Wear"/>
 	<menu_item_call label="Tilføj" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="Take Off"/>
 	<menu_item_call label="--ingen valg--" name="--no options--"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inventory_gear_default.xml

View file
 	<menu_item_call label="Vis filtre" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Nulstil filtre" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Luk alle mapper" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Tøm papirkurv" name="empty_trash"/>
 	<menu_item_call label="Tøm &quot;fundne genstande&quot;" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Gem tekstur som" name="Save Texture As"/>
+	<menu_item_call label="Del" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Find original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Find alle links" name="Find All Links"/>
+	<menu_item_call label="Tøm papirkurv" name="empty_trash"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_outfit_gear.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Outfit">
 	<menu_item_call label="Tag på - Erstat nuværende sæt" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Tag på - Tilføj til nuværende sæt" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Tag af - Fjern fra nuværende sæt" name="take_off"/>
 	<menu label="Nyt tøj" name="New Clothes">
 		<menu_item_call label="Ny trøje" name="New Shirt"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_wearable_list_item.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Outfit Wearable Context Menu">
-	<menu_item_call label="Erstat" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Erstat" name="wear_replace"/>
+	<menu_item_call label="Tag på" name="wear_wear"/>
 	<menu_item_call label="Tilføj" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="detach"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

View file
 	<notification name="DeleteAvatarPick">
 		Slet favorit &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
 	</notification>
+	<notification name="DeleteOutfits">
+		Slet valgte sæt?
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annullér" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="CacheWillClear">
 		Cache vil blive tømt ved næste genstart af [APP_NAME].
 	</notification>
 		Uploader billeder fra verdenen og www...
 (Tager omkring 5 minutter.)
 	</notification>
-	<notification name="UploadConfirmation">
-		Omkostninger ved at sende: L$[AMOUNT].
-Ønsker du at fortsætte?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annullér" yestext="Send"/>
-	</notification>
 	<notification name="UploadPayment">
 		Du betalte L$[AMOUNT] for at uploade.
 	</notification>
 	<notification name="FailedToFindWearable">
 		Det lykkedes ikke at finde [TYPE] med navnet [DESC] i databasen.
 	</notification>
-	<notification name="ShareToWebFailed">
-		Fejl ved afsendelse af billede til web.
-	</notification>
 	<notification name="InvalidWearable">
 		Den genstand du prøver at tage på benytter en funktion din klient ikke kan forstå. Upgradér venligst din version af [APP_NAME] for at kunne tage denne genstand på.
 	</notification>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_outfit_edit.xml

View file
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="add_wearables_panel"/>
+		<layout_panel name="add_wearables_panel">
+			<button label="Tag genstand på" name="plus_btn"/>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Besøg SL markedspladsen. Du kan også vælge noget du har på, og så klikke her for at se andre ting som dette"/>
+	</panel>
+	<panel name="add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Besøg SL markedspladsen. Du kan også vælge noget du har på, og så klikke her for at se andre ting som dette"/>
+	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
 		<button label="Gem" name="save_btn"/>
 		<button label="Annullér ændringer" name="revert_btn" tool_tip="Vend tilbage til sidst gemte version"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_outfits_inventory.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Ting" name="Outfits">
+	<panel.string name="wear_outfit_tooltip">
+		Tag valgte sæt på
+	</panel.string>
+	<panel.string name="wear_items_tooltip">
+		Bær valgte genstande
+	</panel.string>
 	<tab_container name="appearance_tabs">
 		<panel label="MINE SÆT" name="outfitslist_tab"/>
-		<inventory_panel label="HAR PÅ" name="cof_tab"/>
+		<panel label="HAR PÅ" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Vis flere muligheder"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Slet valgte sæt"/>
 		<button label="Gem som" name="save_btn"/>
 		<button label="Tag på" name="wear_btn" tool_tip="Tag valgte sæt på"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/sidepanel_item_info.xml

View file
 	<panel.string name="acquiredDate">
 		[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inventory">
+		(Beholdning)
+	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inworld">
+		(I Second Life)
+	</panel.string>
 	<text name="title" value="Profil for genstand"/>
 	<text name="origin" value="(Beholdning)"/>
 	<panel label="">
 		<text name="LabelAcquiredTitle">
 			Erhvervet:
 		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate">
-			Ons Maj 24 12:50:46 2006
-		</text>
+		<text name="LabelAcquiredDate"/>
 		<panel name="perms_inv">
 			<text name="perm_modify">
 				Du kan:

File indra/newview/skins/default/xui/da/sidepanel_task_info.xml

View file
 		Blandet salg
 	</panel.string>
 	<text name="title" value="Objekt profil"/>
-	<text name="where" value="(verden)"/>
+	<text name="where" value="(I Second Life)"/>
 	<panel label="" name="properties_panel">
 		<text name="Name:">
 			Navn:

File indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

View file
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD Nederst til højre
 	</string>
+	<string name="Bad attachment point">
+		Ugyldig fæste-punkt
+	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Linie [LINE], Kolonne [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="PanelDirCountFound">
 		[COUNT] fundet
 	</string>
+	<string name="PanelContentsTooltip">
+		Indhold i objekt
+	</string>
 	<string name="PanelContentsNewScript">
 		Nyt script
 	</string>
-	<string name="PanelContentsTooltip">
-		Indhold i objekt
-	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		Beboeren du sendte en besked er &apos;optaget&apos;, hvilket betyder at han/hun ikke vil forstyrres. Din besked vil blive vis i hans/hendes IM panel til senere visning.
 	</string>
+	<string name="NoOutfits">
+		Du har ikke nogen sæt endnu. Prøv [secondlife:///app/search/all/ Search]
+	</string>
+	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
+		Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Search].
+	</string>
 	<string name="MuteByName">
 		(Efter navn)
 	</string>

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_buy_currency.xml

View file
 	<button label="Jetzt kaufen" name="buy_btn"/>
 	<button label="Abbrechen" name="cancel_btn"/>
 	<text name="info_cannot_buy">
-		Kauf nicht möglich
+		Kaufabbruch
 	</text>
 	<button label="Weiter zur Kontoseite" name="error_web"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_publish_classified.xml

View file
     
 Anzeigengebühren werden nicht zurückerstattet.
 	</text>
-	<spinner label="Anzeigenpreis:" name="price_for_listing" tool_tip="Preis für Anzeige." value="50"/>
+	<spinner label="Preis: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Preis für Anzeige." value="50"/>
 	<text name="l$_text" value="L$"/>
 	<text name="more_info_text">
 		Weitere Infos (Link zur Hilfe)

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_voice_effect.xml

View file
 		Zur Vorschau
 	</text>
 	<text name="status_text">
-		Nehmen Sie Ihre Stimme auf, klicken Sie dann auf einen Effekt, um den Effekt auf Ihre Stimme anzuwenden.
+		Stimme aufnehmen und auf einen Effekt klicken, um diesen auf Ihre Stimme anzuwenden.
 	</text>
 	<button label="Aufnehmen" name="record_btn" tool_tip="Nehmen Sie Ihre Stimme auf."/>
 	<button label="Stopp" name="record_stop_btn"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_inventory.xml

View file
 	<menu_item_call label="Deaktivieren" name="Deactivate"/>
 	<menu_item_call label="Speichern unter" name="Save As"/>
 	<menu_item_call label="Von Körper abnehmen" name="Detach From Yourself"/>
-	<menu_item_call label="Anziehen" name="Object Wear"/>
+	<menu_item_call label="Anziehen" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Anhängen an" name="Attach To"/>
 	<menu label="An HUD hängen" name="Attach To HUD"/>
 	<menu_item_call label="Bearbeiten" name="Wearable Edit"/>
-	<menu_item_call label="Anziehen" name="Wearable Wear"/>
 	<menu_item_call label="Hinzufügen" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Ausziehen" name="Take Off"/>
 	<menu_item_call label="--keine Optionen--" name="--no options--"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_inventory_gear_default.xml

View file
 	<menu_item_call label="Filter anzeigen" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Filter zurücksetzen" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Alle Ordner schließen" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Papierkorb ausleeren" name="empty_trash"/>
 	<menu_item_call label="Fundbüro ausleeren" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Textur speichern als" name="Save Texture As"/>
+	<menu_item_call label="Teilen" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Original suchen" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Alle Links suchen" name="Find All Links"/>
+	<menu_item_call label="Papierkorb ausleeren" name="empty_trash"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_outfit_gear.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Outfit">
 	<menu_item_call label="Anziehen - Aktuelles Outfit ersetzen" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Anziehen - Aktuelles Outfit hinzufügen" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Ausziehen - Aus aktuellem Outfit entfernen" name="take_off"/>
 	<menu label="Neue Kleider" name="New Clothes">
 		<menu_item_call label="Neues Hemd" name="New Shirt"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_wearable_list_item.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Outfit Wearable Context Menu">
-	<menu_item_call label="Ersetzen" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Ersetzen" name="wear_replace"/>
+	<menu_item_call label="Anziehen" name="wear_wear"/>
 	<menu_item_call label="Hinzufügen" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Ausziehen / Abnehmen" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Abnehmen" name="detach"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/notifications.xml

View file
 		Auswahl &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt; löschen?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Abbrechen" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteOutfits">
+		Das/Die ausgewählte(n) Outfit(s) löschen?
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Abbrechen" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 		Zur [SECOND_LIFE] Events-Webseite?
 		<url name="url">
 		In-Welt- und Website-Fotos werden hochgeladen...
 (Dauert ca. 5 Minuten.)
 	</notification>
-	<notification name="UploadConfirmation">
-		Kosten für Hochladen: [AMOUNT] L$.
-Möchten Sie fortfahren?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Abbrechen" yestext="Hochladen"/>
-	</notification>
 	<notification name="UploadPayment">
 		Sie haben für das Hochladen [AMOUNT] L$ bezahlt.
 	</notification>
 	<notification name="FailedToFindWearable">
 		[TYPE] namens [DESC] nicht in Datenbank.
 	</notification>
-	<notification name="ShareToWebFailed">
-		Bild aus Internet konnte nicht hochgeladen werden.
-	</notification>
 	<notification name="InvalidWearable">
 		Dieser Artikel verwendet eine Funktion, die Ihr Viewer nicht unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version von [APP_NAME], um dieses Objekt anziehen zu können.
 	</notification>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_navigation_bar.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="navigation_bar">
 	<panel name="navigation_panel">
-		<pull_button name="back_btn" tool_tip="Zurück zum vorherigen Standort gehen"/>
-		<pull_button name="forward_btn" tool_tip="Um einen Standort weiter gehen"/>
+		<pull_button name="back_btn" tool_tip="Zurück zum vorherigen Standort teleportieren"/>
+		<pull_button name="forward_btn" tool_tip="Um einen Standort weiter teleportieren"/>
 		<button name="home_btn" tool_tip="Zu meinem Zuhause teleportieren"/>
 		<location_input label="Standort" name="location_combo"/>
 		<search_combo_box label="Suche" name="search_combo_box" tool_tip="Suche">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_outfit_edit.xml

View file
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="add_wearables_panel"/>
+		<layout_panel name="add_wearables_panel">
+			<button label="Objekt anziehen" name="plus_btn"/>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Besuchen Sie den Marktplatz. Sie können auch einen Teil Ihres Outfits auswählen, und dann hier klicken, um ähnliche Artikel anzuzeigen."/>
+	</panel>
+	<panel name="add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Besuchen Sie den Marktplatz. Sie können auch einen Teil Ihres Outfits auswählen, und dann hier klicken, um ähnliche Artikel anzuzeigen."/>
+	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
 		<button label="Speichern" name="save_btn"/>
 		<button label="Änderungen rückgängig machen" name="revert_btn" tool_tip="Zur zuletzt gespeicherten Version zurücksetzen"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_outfits_inventory.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Sonstiges" name="Outfits">
+	<panel.string name="wear_outfit_tooltip">
+		Ausgewähltes Outfit tragen
+	</panel.string>
+	<panel.string name="wear_items_tooltip">
+		Ausgewählte Objekte tragen
+	</panel.string>
 	<tab_container name="appearance_tabs">
 		<panel label="MEINE OUTFITS" name="outfitslist_tab"/>
-		<inventory_panel label="AKTUELLES OUTFIT" name="cof_tab"/>
+		<panel label="AKTUELLES OUTFIT" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Zusätzliche Optionen anzeigen"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Ausgewähltes Outfit löschen"/>
 		<button label="Speichern unter" name="save_btn"/>
 		<button label="Anziehen" name="wear_btn" tool_tip="Ausgewähltes Outfit tragen"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/sidepanel_appearance.xml

View file
 		<text name="currentlook_name">
 			MyOutfit With a really Long Name like MOOSE
 		</text>
-		<button label="" name="edit_outfit_btn" tool_tip="Diese Outfit bearbeiten"/>
+		<button label="" name="edit_outfit_btn" tool_tip="Dieses Outfit bearbeiten"/>
 	</panel>
 	<filter_editor label="Outfits filtern" name="Filter"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/sidepanel_item_info.xml

View file
 	<panel.string name="acquiredDate">
 		[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inventory">
+		(Inventar)
+	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inworld">
+		(Inworld)
+	</panel.string>
 	<text name="title" value="Objektprofil"/>
 	<text name="origin" value="(Inventar)"/>
 	<panel label="">
 		<text name="LabelCreatorTitle">
 			Ersteller:
 		</text>
-		<text name="LabelCreatorName">
-			Nicole Linden
-		</text>
+		<text name="LabelCreatorName"/>
 		<button label="Profil" name="BtnCreator"/>
 		<text name="LabelOwnerTitle">
 			Eigentümer:
 		</text>
-		<text name="LabelOwnerName">
-			Thrax Linden
-		</text>
+		<text name="LabelOwnerName"/>
 		<button label="Profil" name="BtnOwner"/>
 		<text name="LabelAcquiredTitle">
 			Erworben:
 		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate">
-			Mittwoch, 24. Mai 2006, 12:50:46
-		</text>
+		<text name="LabelAcquiredDate"/>
 		<panel name="perms_inv">
 			<text name="perm_modify">
 				Sie können:

File indra/newview/skins/default/xui/de/sidepanel_task_info.xml

View file
 		Mischverkauf
 	</panel.string>
 	<text name="title" value="Objektprofil"/>
-	<text name="where" value="(inworld)"/>
+	<text name="where" value="(Inworld)"/>
 	<panel label="" name="properties_panel">
 		<text name="Name:">
 			Name:

File indra/newview/skins/default/xui/de/strings.xml

View file
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD unten rechts
 	</string>
+	<string name="Bad attachment point">
+		Ungültige Stelle für Anhang
+	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Zeile [LINE], Spalte [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="PanelDirEventsDateText">
 		[mthnum,datetime,slt]/[day,datetime,slt]
 	</string>
+	<string name="PanelContentsTooltip">
+		Objektinhalt
+	</string>
 	<string name="PanelContentsNewScript">
 		Neues Skript
 	</string>
-	<string name="PanelContentsTooltip">
-		Objektinhalt
-	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		Der Einwohner/Die Einwohnerin ist „beschäftigt”, d.h. er/sie möchte im Moment nicht gestört werden. Ihre Nachricht wird dem Einwohner/der Einwohnerin als IM angezeigt, und kann später beantwortet werden.
 	</string>
+	<string name="NoOutfits">
+		Sie haben noch Outfits. Versuchen Sie es mit der [secondlife:///app/search/all Suche].
+	</string>
+	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
+		Sie haben nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es mit der [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Suche].
+	</string>
 	<string name="MuteByName">
 		(Nach Namen)
 	</string>

File indra/newview/skins/default/xui/es/floater_publish_classified.xml

View file
     
 Recuerda, no se reembolsarán las cantidades abonadas por clasificados.
 	</text>
-	<spinner label="Precio por el anuncio:" name="price_for_listing" tool_tip="Precio por publicarlo." value="50"/>
+	<spinner label="Precio: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Precio por publicarlo." value="50"/>
 	<text name="l$_text" value="L$"/>
 	<text name="more_info_text">
 		Más información (enlace a ayuda de clasificados)

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_cof_clothing.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="COF Clothing">
 	<menu_item_call label="Quitarme" name="take_off"/>
-	<menu_item_call label="Subir una capa" name="move_up"/>
-	<menu_item_call label="Bajar una capa" name="move_down"/>
 	<menu_item_call label="Editar" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Reemplazar" name="replace"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_inventory.xml

View file
 	<menu_item_call label="Desactivar" name="Deactivate"/>
 	<menu_item_call label="Guardar como" name="Save As"/>
 	<menu_item_call label="Quitarse" name="Detach From Yourself"/>
-	<menu_item_call label="Ponerse" name="Object Wear"/>
+	<menu_item_call label="Ponerme" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Anexar a" name="Attach To"/>
 	<menu label="Anexar como HUD" name="Attach To HUD"/>
 	<menu_item_call label="Editar" name="Wearable Edit"/>
-	<menu_item_call label="Ponerse" name="Wearable Wear"/>
 	<menu_item_call label="Añadir" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Quitarse" name="Take Off"/>
 	<menu_item_call label="--sin opciones--" name="--no options--"/>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_inventory_gear_default.xml

View file
 	<menu_item_call label="Ver los filtros" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Restablecer los filtros" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Cerrar todas las carpetas" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Vaciar la Papelera" name="empty_trash"/>
 	<menu_item_call label="Vaciar Objetos Perdidos" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Guardar la textura como" name="Save Texture As"/>
+	<menu_item_call label="Compartir" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar el original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar todos los enlazados" name="Find All Links"/>
+	<menu_item_call label="Vaciar la Papelera" name="empty_trash"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_outfit_gear.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Outfit">
 	<menu_item_call label="Ponerme - Reemplazar el vestuario actual" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Ponerme - Añadir al vestuario actual" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Quitarme - Quitar del vestuario actual" name="take_off"/>
 	<menu label="Ropas nuevas" name="New Clothes">
 		<menu_item_call label="Camisa nueva" name="New Shirt"/>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_wearable_list_item.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Outfit Wearable Context Menu">
-	<menu_item_call label="Reemplazar" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Reemplazar" name="wear_replace"/>
+	<menu_item_call label="Ponerme" name="wear_wear"/>
 	<menu_item_call label="Añadir" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Quitarme / Quitar" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Quitar" name="detach"/>

File indra/newview/skins/default/xui/es/notifications.xml

View file
 		¿Borrar el destacado &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Cancelar" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteOutfits">
+		¿Eliminar el vestuario seleccionado?
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Cancelar" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 		¿Ir a la web de eventos de [SECOND_LIFE]?
 		<url name="url">
 		Subiendo fotos del mundo y del sitio web...
 (tardará unos 5 minutos).
 	</notification>
-	<notification name="UploadConfirmation">
-		La subida cuesta [AMOUNT] L$.
-¿Quieres continuar?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Cancelar" yestext="Subir"/>
-	</notification>
 	<notification name="UploadPayment">
 		Has pagado [AMOUNT] LS por la subida.
 	</notification>
 	<notification name="FailedToFindWearable">
 		Búsqueda fallida de [TYPE] de nombre [DESC] en la base de datos.
 	</notification>
-	<notification name="ShareToWebFailed">
-		Fallo al subir la imagen a la web.
-	</notification>
 	<notification name="InvalidWearable">
 		El ítem que quieres vestirte tiene una característica que tu visor no puede leer. Por favor, actualiza tu versión de [APP_NAME] para ponerte este ítem.
 	</notification>

File indra/newview/skins/default/xui/es/panel_outfit_edit.xml

View file
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="add_wearables_panel"/>
+		<layout_panel name="add_wearables_panel">
+			<button label="Ponerme un ítem" name="plus_btn"/>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Visita el Mercado de SL. Asimismo, puedes seleccionar algo que lleves puesto y, a continuación, hacer clic aquí para ver más ítems relacionados"/>
+	</panel>
+	<panel name="add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Visita el Mercado de SL. Asimismo, puedes seleccionar algo que lleves puesto y, a continuación, hacer clic aquí para ver más ítems relacionados"/>
+	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
 		<button label="Guardar" name="save_btn"/>
 		<button label="Deshacer los cambios" name="revert_btn" tool_tip="Volver a la última versión guardada"/>

File indra/newview/skins/default/xui/es/panel_outfits_inventory.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Cosas" name="Outfits">
+	<panel.string name="wear_outfit_tooltip">
+		Ponerme el vestuario seleccionado
+	</panel.string>
+	<panel.string name="wear_items_tooltip">
+		Ponerme ítems seleccionados
+	</panel.string>
 	<tab_container name="appearance_tabs">
 		<panel label="MIS VESTUARIOS" name="outfitslist_tab"/>
-		<inventory_panel label="PUESTO" name="cof_tab"/>
+		<panel label="PUESTO" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Ver más opciones"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Eliminar el vestuario seleccionado"/>
 		<button label="Guardar como" name="save_btn"/>
 		<button label="Ponerme" name="wear_btn" tool_tip="Ponerme el vestuario seleccionado"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/es/sidepanel_item_info.xml

View file
 	<panel.string name="acquiredDate">
 		[wkday,datetime,local][day,datetime,local] [mth,datetime,local] [year,datetime,local][hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local]
 	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inventory">
+		(Inventario)
+	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inworld">
+		(En el mundo)
+	</panel.string>
 	<text name="title" value="Perfil del elemento"/>
 	<text name="origin" value="(Inventario)"/>
 	<panel label="">
 		<text name="LabelAcquiredTitle">
 			Obtenido:
 		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate">
-			Miér., 24 Mayo 2006 12:50:46
-		</text>
+		<text name="LabelAcquiredDate"/>
 		<panel name="perms_inv">
 			<text name="perm_modify">
 				Tú puedes:

File indra/newview/skins/default/xui/es/sidepanel_task_info.xml

View file
 		Mixed Sale
 	</panel.string>
 	<text name="title" value="Perfil del objeto"/>
-	<text name="where" value="(en el mundo)"/>
+	<text name="where" value="(En el mundo)"/>
 	<panel label="" name="properties_panel">
 		<text name="Name:">
 			Nombre:

File indra/newview/skins/default/xui/es/strings.xml

View file
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD: abajo der.
 	</string>
+	<string name="Bad attachment point">
+		Punto de colocación no válido
+	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Línea [LINE], Columna [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="PanelDirCountFound">
 		[COUNT] resultados
 	</string>
+	<string name="PanelContentsTooltip">
+		Contenido del objeto
+	</string>
 	<string name="PanelContentsNewScript">
 		Script nuevo
 	</string>
-	<string name="PanelContentsTooltip">
-		Contenido del objeto
-	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		El Residente al que has enviado un mensaje ha solicitado que no se le moleste porque está en modo ocupado.  Podrá ver tu mensaje más adelante, ya que éste aparecerá en su panel de MI.
 	</string>
+	<string name="NoOutfits">
+		Todavía no tienes vestuario. Intenta con [secondlife:///app/search/all/ Buscar]
+	</string>
+	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
+		¿No encuentras lo que buscas? Intenta con [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Buscar].
+	</string>
 	<string name="MuteByName">
 		(Por el nombre)
 	</string>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/floater_bulk_perms.xml

View file
 	</text>
 	<check_box label="Copier" name="everyone_copy"/>
 	<text name="NextOwnerLabel">
-		Le prochain propriétaire :
+		Prochain propr. :
 	</text>
 	<check_box label="Modifier" name="next_owner_modify"/>
 	<check_box label="Copier" name="next_owner_copy"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/floater_inventory_item_properties.xml

View file
 	<text name="OwnerLabel">
 		Vous :
 	</text>
-	<check_box label="Éditer" name="CheckOwnerModify"/>
+	<check_box label="Modifier" name="CheckOwnerModify"/>
 	<check_box label="Copier" name="CheckOwnerCopy"/>
 	<check_box label="Revendre" name="CheckOwnerTransfer"/>
 	<text name="AnyoneLabel" width="80">
 	<text name="NextOwnerLabel" width="192">
 		Le prochain propriétaire :
 	</text>
-	<check_box label="Éditer" name="CheckNextOwnerModify"/>
+	<check_box label="Modifier" name="CheckNextOwnerModify"/>
 	<check_box label="Copier" name="CheckNextOwnerCopy"/>
 	<check_box label="Revendre" name="CheckNextOwnerTransfer"/>
 	<check_box label="À vendre" name="CheckPurchase"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/floater_publish_classified.xml

View file
     
 Rappel : les frais liés aux annonces passées ne sont pas remboursables.
 	</text>
-	<spinner label="Coût de l&apos;annonce :" name="price_for_listing" tool_tip="Coût de l’annonce." value="50"/>
+	<spinner label="Prix : L$" name="price_for_listing" tool_tip="Coût de l’annonce." value="50"/>
 	<text name="l$_text" value="L$"/>
 	<text name="more_info_text">
 		En savoir plus (lien vers l&apos;aide sur les annonces)

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_attachment_self.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Attachment Pie">
 	<menu_item_call label="Toucher" name="Attachment Object Touch"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="Edit..."/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Détacher" name="Detach"/>
 	<menu_item_call label="Me lever" name="Stand Up"/>
 	<menu_item_call label="Changer de tenue" name="Change Outfit"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_cof_clothing.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="COF Clothing">
 	<menu_item_call label="Enlever" name="take_off"/>
-	<menu_item_call label="Couche supérieure" name="move_up"/>
-	<menu_item_call label="Couche inférieure" name="move_down"/>
 	<menu_item_call label="Modifier" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Remplacer" name="replace"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_gesture_gear.xml

View file
 	<menu_item_call label="Coller" name="paste"/>
 	<menu_item_call label="Copier l&apos;UUID" name="copy_uuid"/>
 	<menu_item_call label="Enregistrer dans la tenue actuelle" name="save_to_outfit"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="edit_gesture"/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="edit_gesture"/>
 	<menu_item_call label="Inspecter" name="inspect"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_inspect_object_gear.xml

View file
 	<menu_item_call label="Prendre" name="take"/>
 	<menu_item_call label="Prendre une copie" name="take_copy"/>
 	<menu_item_call label="Ouvrir" name="open"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="edit"/>
 	<menu_item_call label="Porter" name="wear"/>
 	<menu_item_call label="Signaler" name="report"/>
 	<menu_item_call label="Ignorer" name="block"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_inventory.xml

View file
 	<menu_item_call label="Désactiver" name="Deactivate"/>
 	<menu_item_call label="Enregistrer sous" name="Save As"/>
 	<menu_item_call label="Détacher de vous" name="Detach From Yourself"/>
-	<menu_item_call label="Porter" name="Object Wear"/>
+	<menu_item_call label="Porter" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Attacher à" name="Attach To"/>
 	<menu label="Attacher au HUD " name="Attach To HUD"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="Wearable Edit"/>
-	<menu_item_call label="Porter" name="Wearable Wear"/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="Wearable Edit"/>
 	<menu_item_call label="Ajouter" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Enlever" name="Take Off"/>
 	<menu_item_call label="--aucune option--" name="--no options--"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_inventory_gear_default.xml

View file
 	<menu_item_call label="Afficher les filtres" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Réinitialiser les filtres" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Fermer tous les dossiers" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Vider la corbeille" name="empty_trash"/>
 	<menu_item_call label="Vider les objets trouvés" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Enregistrer la texture sous" name="Save Texture As"/>
+	<menu_item_call label="Partager" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Trouver l&apos;original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Trouver tous les liens" name="Find All Links"/>
+	<menu_item_call label="Vider la corbeille" name="empty_trash"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_object.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Object Pie">
 	<menu_item_call label="Toucher" name="Object Touch"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="Edit..."/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Construire" name="Build"/>
 	<menu_item_call label="Ouvrir" name="Open"/>
 	<menu_item_call label="M&apos;asseoir ici" name="Object Sit"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_outfit_gear.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Outfit">
 	<menu_item_call label="Porter - Remplacer la tenue actuelle" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Porter - Ajouter à la tenue actuelle" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Enlever - Supprimer de la tenue actuelle" name="take_off"/>
 	<menu label="Nouveaux habits" name="New Clothes">
 		<menu_item_call label="Nouvelle chemise" name="New Shirt"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_place.xml

View file
 	<menu_item_call label="Enregistrer comme repère" name="landmark"/>
 	<menu_item_call label="Créer un favori" name="pick"/>
 	<menu_item_call label="Acheter un pass" name="pass"/>
-	<menu_item_call label="Éditer" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Modifier" name="edit"/>
 </toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_viewer.xml

View file
 	</menu>
 	<menu label="Construire" name="BuildTools">
 		<menu_item_check label="Construire" name="Show Build Tools"/>
-		<menu label="Sélectionner l&apos;outil de construction" name="Select Tool">
-			<menu_item_call label="Outil de zoom" name="Focus"/>
+		<menu label="Sélectionner un outil de construction" name="Select Tool">
+			<menu_item_call label="Outil de mise au point" name="Focus"/>
 			<menu_item_call label="Outil de déplacement" name="Move"/>
 			<menu_item_call label="Outil de modification" name="Edit"/>
 			<menu_item_call label="Outil de création" name="Create"/>
 			<menu_item_check label="Joystick Flycam" name="Joystick Flycam"/>
 			<menu_item_call label="Réinitialiser la vue" name="Reset View"/>
 			<menu_item_call label="Regarder la dernière conversation" name="Look at Last Chatter"/>
-			<menu label="Sélectionner l&apos;outil de construction" name="Select Tool">
-				<menu_item_call label="Outil de zoom" name="Focus"/>
+			<menu label="Sélectionner un outil de construction" name="Select Tool">
+				<menu_item_call label="Outil de mise au point" name="Focus"/>
 				<menu_item_call label="Outil de déplacement" name="Move"/>
 				<menu_item_call label="Outil de modification" name="Edit"/>
 				<menu_item_call label="Outil de création" name="Create"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_wearable_list_item.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Outfit Wearable Context Menu">
-	<menu_item_call label="Remplacer" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Remplacer" name="wear_replace"/>
+	<menu_item_call label="Porter" name="wear_wear"/>
 	<menu_item_call label="Ajouter" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Enlever / Détacher" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Détacher" name="detach"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/notifications.xml

View file
 		Supprimer la sélection &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt; ?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annuler" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteOutfits">
+		Supprimer la ou les tenues sélectionnées ?
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annuler" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 		Aller à la page web de [SECOND_LIFE] réservée aux événements ?
 		<url name="url">
 	</notification>
 	<notification name="WebLaunchQAWiki">
 		Consultez le Wiki sur l&apos;Assurance Qualité de [SECOND_LIFE].
-		<usetemplate ignoretext="Lancer mon navigateur web pour consulter la page Wiki sur l&apos;Assurance Qualité." name="okcancelignore" notext="Annuler" yestext="OK"/>
+		<usetemplate ignoretext="Lancer mon navigateur web pour consulter la page Wiki sur l&apos;Assurance Qualité" name="okcancelignore" notext="Annuler" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="WebLaunchPublicIssue">
 		Pour signaler des bugs et autres problèmes, utilisez le JIRA de [SECOND_LIFE].
 		Importation de photos SL et Web en cours...
 (prend environ 5 minutes.)
 	</notification>
-	<notification name="UploadConfirmation">
-		Le chargement coûte [AMOUNT] L$.
-Continuer ?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annuler" yestext="Charger"/>
-	</notification>
 	<notification name="UploadPayment">
 		Le chargement a coûté [AMOUNT] L$.
 	</notification>
 	<notification name="FailedToFindWearable">
 		La recherche du [TYPE] nommé(e) [DESC] dans la base de données a échoué.
 	</notification>
-	<notification name="ShareToWebFailed">
-		Échec de chargement de l&apos;image sur le Web.
-	</notification>
 	<notification name="InvalidWearable">
 		L&apos;objet que vous essayez de porter utilise une fonctionnalité que le client ne peut lire. Pour porter cet objet, veuillez télécharger une mise à jour de [APP_NAME].
 	</notification>
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmCloseAll">
 		Êtes-vous certain de vouloir fermer tous les IM ?
-		<usetemplate ignoretext="Confirmer avant de fermer tous les IM." name="okcancelignore" notext="Annuler" yestext="OK"/>
+		<usetemplate ignoretext="Confirmer avant de fermer tous les IM" name="okcancelignore" notext="Annuler" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="AttachmentSaved">
 		L&apos;élément joint a été sauvegardé.

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_edit_wearable.xml

View file
 	</panel>
 	<panel name="button_panel">
 		<button label="Enregistrer sous" name="save_as_button"/>
-		<button label="Annuler les modifications" name="revert_button" width="130"/>
+		<button label="Annuler" name="revert_button" width="130"/>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_group_general.xml

View file
 		<spinner label="L$" name="spin_enrollment_fee" tool_tip="Les nouveaux membres doivent payer ces frais pour rejoindre le groupe quand l&apos;option Frais d&apos;inscription est cochée."/>
 		<combo_box name="group_mature_check" tool_tip="Définit si votre groupe contient des informations de type Modéré" width="195">
 			<combo_item name="select_mature">
-				- Sélectionner une catégorie de contenu -
+				- Catégorie de contenu -
 			</combo_item>
 			<combo_box.item label="Contenu Modéré" name="mature"/>
 			<combo_box.item label="Contenu Général" name="pg"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_login.xml

View file
 			<combo_box name="start_location_combo" width="152">
 				<combo_box.item label="Dernier emplacement" name="MyLastLocation"/>
 				<combo_box.item label="Domicile" name="MyHome"/>
-				<combo_box.item label="&lt;Saisissez le nom de la région&gt;" name="Typeregionname"/>
+				<combo_box.item label="&lt;Saisir le nom de la région&gt;" name="Typeregionname"/>
 			</combo_box>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="links">

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_outfit_edit.xml

View file
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="add_wearables_panel"/>
+		<layout_panel name="add_wearables_panel">
+			<button label="Porter l&apos;article" name="plus_btn"/>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Visiter la Place du marché SL. Vous pouvez également sélectionner quelque chose que vous portez, puis cliquer ici pour consulter d&apos;autres articles similaires."/>
+	</panel>
+	<panel name="add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Visiter la Place du marché SL. Vous pouvez également sélectionner quelque chose que vous portez, puis cliquer ici pour consulter d&apos;autres articles similaires."/>
+	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
 		<button label="Enregistrer" name="save_btn"/>
 		<button label="Annuler les modifications" name="revert_btn" tool_tip="Rétablir la dernière version enregistrée"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_outfits_inventory.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Choses" name="Outfits">
+	<panel.string name="wear_outfit_tooltip">
+		Porter la tenue sélectionnée
+	</panel.string>
+	<panel.string name="wear_items_tooltip">
+		Porter les articles sélectionnés
+	</panel.string>
 	<tab_container name="appearance_tabs">
 		<panel label="MES TENUES" name="outfitslist_tab"/>
-		<inventory_panel label="PORTÉ" name="cof_tab"/>
+		<panel label="PORTÉ" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Afficher d&apos;autres options"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Supprimer la tenue sélectionnée"/>
 		<button label="Enregistrer sous" name="save_btn"/>
 		<button label="Porter" name="wear_btn" tool_tip="Porter la tenue sélectionnée"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_places.xml

View file
 	<panel name="button_panel">
 		<button label="Téléporter" name="teleport_btn" tool_tip="Me téléporter jusqu&apos;à la zone sélectionnée"/>
 		<button label="Carte" name="map_btn" tool_tip="Afficher la zone correspondante sur la carte du monde"/>
-		<button label="Éditer" name="edit_btn" tool_tip="Modifier les informations du repère"/>
+		<button label="Modifier" name="edit_btn" tool_tip="Modifier les informations du repère"/>
 		<button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Afficher d&apos;autres options"/>
 		<button label="Enregistrer" name="save_btn"/>
 		<button label="Annuler" name="cancel_btn"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_preferences_general.xml

View file
 		<combo_box.item label="5 minutes" name="item1"/>
 		<combo_box.item label="10 minutes" name="item2"/>
 		<combo_box.item label="30 minutes" name="item3"/>
-		<combo_box.item label="jamais" name="item4"/>
+		<combo_box.item label="Jamais" name="item4"/>
 	</combo_box>
 	<text name="text_box3">
 		Réponse si occupé(e) :

File indra/newview/skins/default/xui/fr/role_actions.xml

View file
 	<action_set description="Ces pouvoirs permettent d&apos;ajouter et de supprimer des membres du groupe et permettent aux nouveaux membres de rejoindre le groupe sans recevoir d&apos;invitation." name="Membership">
 		<action description="Inviter des membres dans ce groupe" longdescription="Invitez des personnes à rejoindre ce groupe en utilisant le bouton Inviter dans l&apos;onglet Membres de la section Rôles." name="member invite" value="1"/>
 		<action description="Expulser des membres du groupe" longdescription="Expulsez des personnes de ce groupe en utilisant le bouton Expulser dans l&apos;onglet Membres de la section Rôles. Un propriétaire peut expulser tout le monde à l&apos;exception des autres propriétaires. Si vous n&apos;êtes pas propriétaire, vous pouvez expulser un membre d&apos;un groupe uniquement si il n&apos;a que le rôle Tous et AUCUN autre rôle. Pour supprimer des membres des rôles, vous devez disposer du pouvoir correspondant." name="member eject" value="2"/>
-		<action description="Activer Inscription libre et modifiez les frais d&apos;inscription" longdescription="Activez Inscription libre pour permettre aux nouveaux membres de s&apos;inscrire sans invitation, et changez les frais d&apos;inscription dans la section Général." name="member options" value="3"/>
+		<action description="Activer Inscription libre et modifier les frais d&apos;inscription" longdescription="Activez Inscription libre pour permettre aux nouveaux membres de s&apos;inscrire sans invitation, et changez les frais d&apos;inscription dans la section Général." name="member options" value="3"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Ces pouvoirs permettent d&apos;ajouter, de supprimer et de modifier les rôles dans le groupe et d&apos;y assigner des membres et des pouvoirs." name="Roles">
 		<action description="Créer des rôles" longdescription="Créez de nouveaux rôles dans l&apos;onglet Rôles de la section Rôles." name="role create" value="4"/>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/sidepanel_item_info.xml

View file
 	<panel.string name="acquiredDate">
 		[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inventory">
+		(inventaire)
+	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inworld">
+		(dans Second Life)
+	</panel.string>
 	<text name="title" value="Profil de l&apos;article"/>
 	<text name="origin" value="(inventaire)"/>
 	<panel label="">
 		<text name="LabelCreatorTitle">
 			Créateur :
 		</text>
-		<text name="LabelCreatorName">
-			Nicole Linden
-		</text>
+		<text name="LabelCreatorName"/>
 		<button label="Profil" name="BtnCreator"/>
 		<text name="LabelOwnerTitle">
 			Propriétaire :
 		</text>
-		<text name="LabelOwnerName">
-			Thrax Linden
-		</text>
+		<text name="LabelOwnerName"/>
 		<button label="Profil" name="BtnOwner"/>
 		<text name="LabelAcquiredTitle">
 			Acquis :
 		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate">
-			Wed May 24 12:50:46 2006
-		</text>
+		<text name="LabelAcquiredDate"/>
 		<panel name="perms_inv">
 			<text name="perm_modify">
 				Vous pouvez :

File indra/newview/skins/default/xui/fr/strings.xml

View file
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD en bas à droite
 	</string>
+	<string name="Bad attachment point">
+		Point d&apos;attache non valide
+	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Ligne [LINE], colonne [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="PanelDirEventsDateText">
 		[mthnum,datetime,slt]/[day,datetime,slt]
 	</string>
+	<string name="PanelContentsTooltip">
+		Contenu de l&apos;objet
+	</string>
 	<string name="PanelContentsNewScript">
 		Nouveau script
 	</string>
-	<string name="PanelContentsTooltip">
-		Contenu de l&apos;objet
-	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		Le résident auquel vous avez envoyé un message est en mode Occupé, ce qui signifie qu&apos;il a demandé à ne pas être dérangé. Votre message restera affiché dans son panneau IM afin qu&apos;il puisse le lire ultérieurement.
 	</string>
+	<string name="NoOutfits">
+		Aucune tenue n&apos;est actuellement en votre possession. Essayez [secondlife:///app/search/all Rechercher].
+	</string>
+	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
+		Vous n&apos;avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Essayez [secondlife:///app/search/all/Rechercher [SEARCH_TERM]].
+	</string>
 	<string name="MuteByName">
 		(par nom)
 	</string>

File indra/newview/skins/default/xui/it/floater_about_land.xml

View file
 			<text name="allow_label">
 				Permetti ad altri residenti di:
 			</text>
-			<check_box label="Modificare il terreno" name="edit land check" tool_tip="Se spuntato, chiunque può terraformare il tuo terreno. E&apos; preferibile lasciare questo quadrato non spuntato, dato che sarai sempre in grado di modificare il tuo terreno."/>
+			<check_box label="Modificare il terreno" name="edit land check" tool_tip="Se spuntata, chiunque può terraformare il tuo terreno. È preferibile lasciare questa opzione non spuntata, dato che sarai comunque in grado di modificare il tuo terreno."/>
 			<check_box label="Permetti il volo" name="check fly" tool_tip="Se spuntato, gli altri residenti potranno volare sul tuo terreno. Se non spuntato, potranno solamente arrivare in volo o sorvolare il terreno."/>
 			<text name="allow_label2">
 				Creare oggetti:
 			<check_box label="Tutti i residenti" name="edit objects check"/>
 			<check_box label="Gruppo" name="edit group objects check"/>
 			<text name="allow_label3">
-				Entrata oggetti:
+				Immissione oggetti:
 			</text>
 			<check_box label="Tutti i residenti" name="all object entry check"/>
 			<check_box label="Gruppo" name="group object entry check"/>
 			<text name="land_options_label">
 				Opzioni per il terreno:
 			</text>
-			<check_box label="Sicuro (senza danno)" name="check safe" tool_tip="Se spuntato, imposta il terreno su &apos;sicuro&apos;, disabilitando i danni da combattimento. Se non spuntato, viene abilitato il combattimento a morte."/>
+			<check_box label="Sicuro (senza danno)" name="check safe" tool_tip="Se spuntato, imposta il terreno su &apos;sicuro&apos;, disabilitando i danni da combattimento. Se non spuntato, viene abilitato il combattimento con danni."/>
 			<check_box label="Nessuna spinta" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Previeni i colpi. Selezionare questa opzione può essere utile per prevenire comportamenti dannosi sul tuo terreno."/>
-			<check_box label="Mostra luogo nella ricerca (30 L$/settimana)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Lascia che questa terra sia vista dagli altri nei risultati di ricerca"/>
+			<check_box label="Mostra luogo nella ricerca (30 L$/settimana)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Consenti che il lotto sia visto nei risultati di ricerca"/>
 			<combo_box name="land category with adult">
 				<combo_box.item label="Tutte le categorie" name="item0"/>
 				<combo_box.item label="Luogo dei Linden" name="item1"/>
 			<spinner left_delta="104" name="media_size_width" tool_tip="Aumenta larghezza per far vedere meglio i media web, lascia a 0 per impostare il default."/>
 			<spinner name="media_size_height" tool_tip="Aumenta altezza per far vedere meglio i media web, lascia a 0 per impostare il default."/>
 			<text name="pixels">
-				pixels
+				pixel
 			</text>
 			<text name="Options:">
 				Opzioni

File indra/newview/skins/default/xui/it/floater_buy_currency.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="buy currency" title="ACQUISTA L$">
 	<floater.string name="buy_currency">
-		Acquista [LINDENS] L$ per circa [LOCALAMOUNT]
+		acquistare [LINDENS] L$ per circa [LOCALAMOUNT]
 	</floater.string>
 	<text font="SansSerifLarge" left="5" name="info_need_more" right="-5">
 		Ti servono più L$
 	<text bottom_delta="16" name="purchase_warning_notenough">
 		Non stai acquistando abbastanza L$. Aumenta l&apos;importo.
 	</text>
-	<button label="Acquista adesso" name="buy_btn"/>
-	<button label="Cancella" name="cancel_btn"/>
+	<button label="Acquista" name="buy_btn"/>
+	<button label="Annulla" name="cancel_btn"/>
 	<text left="5" name="info_cannot_buy" right="-5">
 		Non in grado di acquistare
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/it/floater_publish_classified.xml

View file
     
 Ricordiamo che i costi per gli annunci non possono essere rimborsati
 	</text>
-	<spinner label="Prezzo per inserzione:" name="price_for_listing" tool_tip="Prezzo per inserzione:" value="50"/>
+	<spinner label="Prezzo: L$" name="price_for_listing" tool_tip="Prezzo per inserzione:" value="50"/>
 	<text name="l$_text" value="L$"/>
 	<text name="more_info_text">
 		Maggiori informazioni (link alla guida sugli annunci)

File indra/newview/skins/default/xui/it/menu_cof_clothing.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="COF Clothing">
 	<menu_item_call label="Togli" name="take_off"/>
-	<menu_item_call label="Un livello in alto" name="move_up"/>
-	<menu_item_call label="Un livello in basso" name="move_down"/>
 	<menu_item_call label="Modifica" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Sostituisci" name="replace"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/it/menu_inventory.xml

View file
 	<menu_item_call label="Disattiva" name="Deactivate"/>
 	<menu_item_call label="Salva con nome" name="Save As"/>
 	<menu_item_call label="Stacca da te" name="Detach From Yourself"/>
-	<menu_item_call label="Indossa" name="Object Wear"/>
+	<menu_item_call label="Indossa" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Attacca a" name="Attach To"/>
 	<menu label="Attacca all&apos;HUD" name="Attach To HUD"/>
 	<menu_item_call label="Modifica" name="Wearable Edit"/>
-	<menu_item_call label="Indossa" name="Wearable Wear"/>
 	<menu_item_call label="Aggiungi" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Togli" name="Take Off"/>
 	<menu_item_call label="--nessuna opzione--" name="--no options--"/>

File indra/newview/skins/default/xui/it/menu_inventory_gear_default.xml

View file
 	<menu_item_call label="Mostra filtri" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Ripristina filtri" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Chiudi tutte le cartelle" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Svuota cestino" name="empty_trash"/>
 	<menu_item_call label="Svuota oggetti smarriti" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Salva texture come" name="Save Texture As"/>
+	<menu_item_call label="Condividi" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Trova originale" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Trova tutti i link" name="Find All Links"/>
+	<menu_item_call label="Svuota cestino" name="empty_trash"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/it/menu_outfit_gear.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Outfit">
 	<menu_item_call label="Indossa - Sostituisci vestiario attuale" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Indossa - Aggiungi al vestiario attuale" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Togli - Rimuovi dal vestiario attuale" name="take_off"/>
 	<menu label="Nuovi abiti" name="New Clothes">
 		<menu_item_call label="Nuova camicia" name="New Shirt"/>

File indra/newview/skins/default/xui/it/menu_wearable_list_item.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Outfit Wearable Context Menu">
-	<menu_item_call label="Sostituisci" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Sostituisci" name="wear_replace"/>
+	<menu_item_call label="Indossa" name="wear_wear"/>
 	<menu_item_call label="Aggiungi" name="wear_add"/>
 	<menu_item_call label="Togli / Stacca" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Stacca" name="detach"/>

File indra/newview/skins/default/xui/it/notifications.xml

View file
 		Elimina preferito &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annulla" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteOutfits">
+		Elimina il vestiario selezionato?
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annulla" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="PromptGoToEventsPage">
 		Vai alla pagina degli eventi di [SECOND_LIFE]?
 		<url name="url">
 		Sto importando le fotografie per l&apos;uso inworld e per il web...
 (Durata circa 5 minuti.)
 	</notification>
-	<notification name="UploadConfirmation">
-		Il costo per il caricamento è di L$ [AMOUNT].
-Continuare?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annulla" yestext="Carica nel server"/>
-	</notification>
 	<notification name="UploadPayment">
 		Hai pagato [AMOUNT]L$ per il caricamento.
 	</notification>
 	<notification name="FailedToFindWearable">
 		Impossibile trovare [TYPE] chiamato [DESC] nel database.
 	</notification>
-	<notification name="ShareToWebFailed">
-		Caricamento dell&apos;immagine su Web non riuscita.
-	</notification>
 	<notification name="InvalidWearable">
 		L&apos;elemento che stai tentando di indossare usa delle caratteristiche che il tuo viewer non può leggere. Aggiorna la versione di [APP_NAME] per poterlo indossare.
 	</notification>

File indra/newview/skins/default/xui/it/panel_outfit_edit.xml

View file
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="add_wearables_panel"/>
+		<layout_panel name="add_wearables_panel">
+			<button label="Indossa capo" name="plus_btn"/>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="no_add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_1" tool_tip="Visita Marketplace di SL. In alternativa puoi scegliere un capo che stai indossando, poi fare clic qui per vedere altri capi simili"/>
+	</panel>
+	<panel name="add_wearables_button_bar">
+		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Visita Marketplace di SL. In alternativa puoi scegliere un capo che stai indossando, poi fare clic qui per vedere altri capi simili"/>
+	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
 		<button label="Salva" name="save_btn"/>
 		<button label="Annulla modifiche" name="revert_btn" tool_tip="Ripristina l&apos;ultima versione salvata"/>

File indra/newview/skins/default/xui/it/panel_outfits_inventory.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Cose" name="Outfits">
+	<panel.string name="wear_outfit_tooltip">
+		Indossa il vestiario selezionato
+	</panel.string>
+	<panel.string name="wear_items_tooltip">
+		Indossa capi selezionati
+	</panel.string>
 	<tab_container name="appearance_tabs">
 		<panel label="I MIEI ABITI" name="outfitslist_tab"/>
-		<inventory_panel label="INDOSSA" name="cof_tab"/>
+		<panel label="INDOSSA" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Mostra opzioni addizionali"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Elimina il vestiario selezionato"/>
 		<button label="Salva con nome" name="save_btn"/>
 		<button label="Indossa" name="wear_btn" tool_tip="Indossa il vestiario selezionato"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/it/panel_people.xml

View file
 <panel label="Persone" name="people_panel">
 	<string name="no_recent_people" value="Nessuna persona recente. Stai cercando persone da frequentare? Prova la [secondlife:///app/search/people Ricerca] o la [secondlife:///app/worldmap Mappa del mondo]."/>
 	<string name="no_filtered_recent_people" value="Non riesci a trovare quello che cerchi? Prova [secondlife:///app/search/people/[SEARCH_TERM] Cerca]."/>
-	<string name="no_one_near" value="Nessuno vicino. Stai cercando persone da frequentare? Try la [secondlife:///app/search/people Ricerca] o la [secondlife:///app/worldmap Mappa del mondo]."/>
+	<string name="no_one_near" value="Nessuno vicino. Stai cercando persone da frequentare? Prova a vedere la [secondlife:///app/search/people Ricerca] o la [secondlife:///app/worldmap Mappa del mondo]."/>
 	<string name="no_one_filtered_near" value="Non riesci a trovare quello che cerchi? Prova [secondlife:///app/search/people/[SEARCH_TERM] Cerca]."/>
 	<string name="no_friends_online" value="Nessun amico online"/>
 	<string name="no_friends" value="Nessun amico"/>

File indra/newview/skins/default/xui/it/sidepanel_item_info.xml

View file
 	<panel.string name="acquiredDate">
 		[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
 	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inventory">
+		(Inventario)
+	</panel.string>
+	<panel.string name="origin_inworld">
+		(in Second Life)
+	</panel.string>
 	<text name="title" value="Profilo articolo"/>
 	<text name="origin" value="(Inventario)"/>
 	<panel label="">
 		<text name="LabelAcquiredTitle">
 			Acquisito:
 		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate">
-			mer 24 maggio 12:50:46 2006
-		</text>
+		<text name="LabelAcquiredDate"/>
 		<panel name="perms_inv">
 			<text name="perm_modify">
 				Tu puoi:

File indra/newview/skins/default/xui/it/strings.xml

View file
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD basso a destra
 	</string>
+	<string name="Bad attachment point">
+		Punto di collegamento non valido
+	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Riga [LINE], Colonna [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="PanelDirCountFound">
 		[COUNT] trovato/i
 	</string>
+	<string name="PanelContentsTooltip">
+		Contenuto dell&apos;oggetto
+	</string>
 	<string name="PanelContentsNewScript">
 		Nuovo script
 	</string>
-	<string name="PanelContentsTooltip">
-		Contenuto dell&apos;oggetto
-	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		Il residente al quale hai inviato un messaggio è in modalità &apos;occupato&apos;, ovvero ha chiesto di non essere disturbato. Il tuo messaggio comparirà nel suo pannello IM, dove potrà essere letto in un secondo momento.
 	</string>
+	<string name="NoOutfits">
+		Non hai ancora vestiario da indossare. Prova [secondlife:///app/search/all Cerca].
+	</string>
+	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
+		Non riesci a trovare quello che cerchi? Prova [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Cerca].
+	</string>