Commits

eli  committed 212d968

sync with viewer-development

 • Participants
 • Parent commits 52b512f
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (103)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_camera.xml

 	<floater.string name="move_tooltip">
 		Flyt kamera op og ned, til venstre og højre
 	</floater.string>
-	<floater.string name="camera_modes_title">
-		Kamera valg
-	</floater.string>
-	<floater.string name="pan_mode_title">
-		Kredsløb zoom panorering
-	</floater.string>
-	<floater.string name="presets_mode_title">
-		Forvalg
-	</floater.string>
 	<floater.string name="free_mode_title">
 		Se objekt
 	</floater.string>

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="RemoveFromFriends">
-		Ønsker du at fjerne [NAME] fra din venneliste?
+		Ønsker du at fjerne &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; fra din venneliste?
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
 		Mindst en af genstandene har lænkede genstande der peger på den. Hvis du sletter denne genstand, vil lænkninger ikke virke mere. Det anbefales kraftigt at fjerne lænkninger først.
 		Erstattet manglende tøj/kropsdele med standard.
 	</notification>
 	<notification name="FriendOnline">
-		[NAME] er logget på
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; er logget på
 	</notification>
 	<notification name="FriendOffline">
-		[NAME] er logget af
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; er logget af
 	</notification>
 	<notification name="AddSelfFriend">
 		Selvom du nok er meget sød, kan du ikke tilføje dig selv som ven.
 (Som udgangspunkt, vil du være i stand til at se den andens online status)
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipAccepted">
-		[NAME] accepterede dit tilbud om venskab.
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; accepterede dit tilbud om venskab.
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipDeclined">
-		[NAME] afviste dit tilbud om venskab.
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; afviste dit tilbud om venskab.
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipAcceptedByMe">
 		Tilbud om venskab accepteret.

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_my_profile.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Profil" name="panel_profile">
-	<string name="no_partner_text" value="Ingen"/>
-	<string name="no_group_text" value="Ingen"/>
-	<string name="RegisterDateFormat">
-		[REG_DATE] ([AGE])
-	</string>
-	<string name="name_text_args">
-		[NAME]
-	</string>
-	<string name="display_name_text_args">
-		[DISPLAY_NAME]
-	</string>
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="profile_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="scroll_content_panel">
-					<panel name="second_life_image_panel">
-						<text name="display_name_descr_text">
-							Brugernavn
-						</text>
-						<text name="name_descr_text">
-							Visningsnavn
-						</text>
-						<button label="Profil" name="see_profile_btn" tool_tip="Se profil for denne avatar"/>
-					</panel>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_notes.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Noter &amp; Privatliv" name="panel_notes">
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="notes_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="profile_scroll_panel">
-					<text name="status_message" value="Min private noter:"/>
-					<text name="status_message2" value="Tillad denne person at:"/>
-					<check_box label="Se min online status" name="status_check"/>
-					<check_box label="Se mig på kortet" name="map_check"/>
-					<check_box label="Editére, slette og tage mine objekter" name="objects_check"/>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="notes_buttons_panel">
-			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
-				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
-					<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboer"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="im_btn_lp">
-					<button label="IM" name="im" tool_tip="Åben session med personlige beskeder"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="call_btn_lp">
-					<button label="Opkald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
-					<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis denne beboer på kortet"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="teleport_btn_lp">
-					<button label="Teleportér" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
-				</layout_panel>
-			</layout_stack>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_profile.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Profil" name="panel_profile">
-	<string name="no_partner_text" value="Ingen"/>
-	<string name="no_group_text" value="Ingen"/>
-	<string name="RegisterDateFormat">
-		[REG_DATE] ([AGE])
-	</string>
-	<string name="name_text_args">
-		[NAME]
-	</string>
-	<string name="display_name_text_args">
-		[DISPLAY_NAME]
-	</string>
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="profile_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="profile_scroll_panel">
-					<panel name="second_life_image_panel">
-						<text name="title_sl_descr_text" value="[SECOND_LIFE]:"/>
-					</panel>
-					<panel name="first_life_image_panel">
-						<text name="title_rw_descr_text" value="Real World:"/>
-					</panel>
-					<text name="title_member_text" value="Beboer siden:"/>
-					<text name="title_acc_status_text" value="Konto status:"/>
-					<text name="title_partner_text" value="Partner:"/>
-					<panel name="partner_data_panel">
-						<text initial_value="(henter)" name="partner_text"/>
-					</panel>
-					<text name="title_groups_text" value="Grupper:"/>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-	<layout_stack name="layout_verb_buttons">
-		<layout_panel name="profile_buttons_panel">
-			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
-				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
-					<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboeren"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="im_btn_lp">
-					<button label="Personlig besked" name="im" tool_tip="Åben session med personlig besked"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="call_btn_lp">
-					<button label="Opkald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="chat_btn_lp">
-					<button label="Teleportér" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="overflow_btn_lp">
-					<menu_button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Betal eller del beholdning med denne beboer"/>
-				</layout_panel>
-			</layout_stack>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="profile_me_buttons_panel">
-			<button label="Redigér profil" name="edit_profile_btn" tool_tip="Redigér din personlige information"/>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_profile_view.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel name="panel_target_profile">
-	<string name="status_online">
-		Online
-	</string>
-	<string name="status_offline">
-		Offline
-	</string>
-	<text name="display_name_label" value="Visningsnavn:"/>
-	<text name="solo_username_label" value="Brugernavn:"/>
-	<text name="status" value="Online"/>
-	<text name="user_name_small" value="Se på mig med dette enormt ekstremt super lange navn"/>
-	<button name="copy_to_clipboard" tool_tip="Kopiér til udskriftsholder"/>
-	<text name="user_label" value="Brugernavn:"/>
-	<tab_container name="tabs">
-		<panel label="PROFIL" name="panel_profile"/>
-		<panel label="FAVORITTER" name="panel_picks"/>
-		<panel label="NOTER &amp; PRIVATLIV" name="panel_notes"/>
-	</tab_container>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_camera.xml

 	<floater.string name="move_tooltip">
 		Kamera nach oben, unten, links und rechts bewegen
 	</floater.string>
-	<floater.string name="camera_modes_title">
-		Kameramodi
-	</floater.string>
-	<floater.string name="pan_mode_title">
-		Kreisen - Zoomen - Schwenken
-	</floater.string>
-	<floater.string name="presets_mode_title">
-		Ansichten
-	</floater.string>
 	<floater.string name="free_mode_title">
 		Objekt ansehen
 	</floater.string>

File indra/newview/skins/default/xui/de/notifications.xml

 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="RemoveFromFriends">
-		Möchten Sie [NAME] aus Ihrer Freundesliste entfernen?
+		Möchten Sie &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; aus Ihrer Freundesliste entfernen?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Abbrechen" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="RemoveMultipleFromFriends">
 		Betreff: [SUBJECT], Nachricht: [MESSAGE]
 	</notification>
 	<notification name="FriendOnline">
-		[NAME] ist online
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; ist online
 	</notification>
 	<notification name="FriendOffline">
-		[NAME] ist offline
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; ist offline
 	</notification>
 	<notification name="AddSelfFriend">
 		Obwohl Sie ein sehr netter Mensch sind, können Sie sich nicht selbst als Freund hinzufügen.
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipAccepted">
-		[NAME] hat Ihr Freundschaftsangebot akzeptiert.
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; hat Ihr Freundschaftsangebot akzeptiert.
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipDeclined">
-		[NAME] hat Ihr Freundschaftsangebot abgelehnt.
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; hat Ihr Freundschaftsangebot abgelehnt.
 	</notification>
 	<notification name="FriendshipAcceptedByMe">
 		Ihr Freundschaftsangebot wurde angeommen.

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_my_profile.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Profil" name="panel_profile">
-	<string name="CaptionTextAcctInfo">
-		[ACCTTYPE]
-[PAYMENTINFO] [AGEVERIFICATION]
-	</string>
-	<string name="payment_update_link_url">
-		http://www.secondlife.com/account/billing.php?lang=de-DE
-	</string>
-	<string name="partner_edit_link_url">
-		http://www.secondlife.com/account/partners.php?lang=de
-	</string>
-	<string name="my_account_link_url" value="http://secondlife.com/my/account/index.php?lang=de-DE"/>
-	<string name="no_partner_text" value="Keiner"/>
-	<string name="no_group_text" value="Keiner"/>
-	<string name="RegisterDateFormat">
-		[REG_DATE] ([AGE])
-	</string>
-	<string name="name_text_args">
-		[NAME]
-	</string>
-	<string name="display_name_text_args">
-		[DISPLAY_NAME]
-	</string>
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="profile_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="scroll_content_panel">
-					<panel name="second_life_image_panel">
-						<text name="display_name_descr_text">
-							Benutzername
-						</text>
-						<text name="name_descr_text">
-							Anzeigename
-						</text>
-						<button label="Profil" name="see_profile_btn" tool_tip="Profil zu diesem Avatar anzeigen"/>
-					</panel>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_notes.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Notizen &amp; Privatsphäre" name="panel_notes">
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="notes_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="profile_scroll_panel">
-					<text name="status_message" value="Meine Notizen:"/>
-					<text name="status_message2" value="Diese Person kann:"/>
-					<check_box label="meinen Online-Status sehen." name="status_check"/>
-					<check_box label="mich auf der Karte sehen." name="map_check"/>
-					<check_box label="meine Objekte bearbeiten, löschen oder nehmen." name="objects_check"/>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="notes_buttons_panel">
-			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
-				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
-					<button label="Freund hinzufügen" name="add_friend" tool_tip="Dem Einwohner die Freundschaft anbieten"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="im_btn_lp">
-					<button label="IM" name="im" tool_tip="Instant Messenger öffnen"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="call_btn_lp">
-					<button label="Anrufen" name="call" tool_tip="Diesen Einwohner anrufen"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
-					<button label="Karte" name="show_on_map_btn" tool_tip="Einwohner auf Karte anzeigen"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="teleport_btn_lp">
-					<button label="Teleportieren" name="teleport" tool_tip="Teleport anbieten"/>
-				</layout_panel>
-			</layout_stack>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_profile.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel label="Profil" name="panel_profile">
-	<string name="CaptionTextAcctInfo">
-		[ACCTTYPE]
-[PAYMENTINFO] [AGEVERIFICATION]
-	</string>
-	<string name="payment_update_link_url">
-		http://www.secondlife.com/account/billing.php?lang=de-DE
-	</string>
-	<string name="partner_edit_link_url">
-		http://www.secondlife.com/account/partners.php?lang=de
-	</string>
-	<string name="my_account_link_url" value="http://secondlife.com/my/account/index.php?lang=de-DE"/>
-	<string name="no_partner_text" value="Keiner"/>
-	<string name="no_group_text" value="Keiner"/>
-	<string name="RegisterDateFormat">
-		[REG_DATE] ([AGE])
-	</string>
-	<string name="name_text_args">
-		[NAME]
-	</string>
-	<string name="display_name_text_args">
-		[DISPLAY_NAME]
-	</string>
-	<layout_stack name="layout">
-		<layout_panel name="profile_stack">
-			<scroll_container name="profile_scroll">
-				<panel name="profile_scroll_panel">
-					<panel name="second_life_image_panel">
-						<text name="title_sl_descr_text" value="[SECOND_LIFE]:"/>
-					</panel>
-					<panel name="first_life_image_panel">
-						<text name="title_rw_descr_text" value="Echtes Leben:"/>
-					</panel>
-					<text name="title_member_text" value="Einwohner seit:"/>
-					<text name="title_acc_status_text" value="Kontostatus:"/>
-					<text_editor name="acc_status_text">
-						Einwohner. Keine Zahlungsinfo archiviert.
-       Linden.
-					</text_editor>
-					<text name="title_partner_text" value="Partner:"/>
-					<panel name="partner_data_panel">
-						<text initial_value="(wird in Datenbank gesucht)" name="partner_text"/>
-					</panel>
-					<text name="title_groups_text" value="Gruppen:"/>
-				</panel>
-			</scroll_container>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-	<layout_stack name="layout_verb_buttons">
-		<layout_panel name="profile_buttons_panel">
-			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
-				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
-					<button label="Freund hinzufügen" name="add_friend" tool_tip="Dem Einwohner die Freundschaft anbieten"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="im_btn_lp">
-					<button label="IM" name="im" tool_tip="Instant Messenger öffnen"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="call_btn_lp">
-					<button label="Anrufen" name="call" tool_tip="Diesen Einwohner anrufen"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="chat_btn_lp">
-					<button label="Teleportieren" name="teleport" tool_tip="Teleport anbieten"/>
-				</layout_panel>
-				<layout_panel name="overflow_btn_lp">
-					<menu_button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Dem Einwohner Geld geben oder Inventar an den Einwohner schicken"/>
-				</layout_panel>
-			</layout_stack>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="profile_me_buttons_panel">
-			<button label="Profil bearbeiten" name="edit_profile_btn" tool_tip="Ihre persönlichen Informationen bearbeiten"/>
-		</layout_panel>
-	</layout_stack>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_profile_view.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<panel name="panel_target_profile">
-	<string name="status_online">
-		Online
-	</string>
-	<string name="status_offline">
-		Offline
-	</string>
-	<text name="display_name_label" value="Anzeigename:"/>
-	<text name="solo_username_label" value="Benutzername:"/>
-	<text name="status" value="Online"/>
-	<text name="user_name_small" value="Dieser Name ist ein ganz außerordentlich langer Name"/>
-	<button name="copy_to_clipboard" tool_tip="In Zwischenablage kopieren"/>
-	<text name="user_label" value="Benutzername:"/>
-	<tab_container name="tabs" tab_min_width="60">
-		<panel label="PROFIL" name="panel_profile"/>
-		<panel label="AUSWAHL" name="panel_picks"/>
-		<panel label="NOTIZEN &amp; PRIVATSPHÄRE" name="panel_notes"/>
-	</tab_container>
-</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_about_land.xml

       </panel.string>
       <panel.string
       name="see_avs_text">
-         See and chat with residents on this parcel
+          Avatars on other parcels can see
       </panel.string>
       <text
       type="string"
       width="278">
         Allow other Residents to:
       </text>
-      <check_box
+     <text
+      type="string"
+      length="1"
+      follows="left|top"
+      height="16"
+      layout="topleft"
+      left="20"
+      name="allow_label0"
+      width="150">
+      Fly:
+     </text>
+
+     <check_box
       height="16"
-       label="Edit Terrain"
-       layout="topleft"
-       left="14"
-       name="edit land check"
-       tool_tip="If checked, anyone can terraform your land. It is best to leave this unchecked, as you can always edit your own land."
-       top_pad="4"
-       width="147i" />
-      <check_box
-       height="16"
-       label="Fly"
+       label="Everyone"
       layout="topleft"
       name="check fly"
       tool_tip="If checked, Residents can fly on your land. If unchecked, they can only fly into and over your land."
-       left_pad="4"
-       width="150" />
+       left_pad="2"
+       width="130" />
       <text
       type="string"
       length="1"
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="20"
       name="allow_label2"
       width="150">
         Build:
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="20"
       name="allow_label3"
       width="150">
         Object Entry:
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="20"
       name="allow_label4"
       width="150">
         Run Scripts:
       name="check group scripts"
       top_delta="0"
       width="70" />
-      <text
-       type="string"
-       text_color="white"
-       length="1"
-       follows="left|top"
-       height="16"
-       layout="topleft"
-       left="10"
-       name="land_options_label"
-       width="278">
-        Land Options:
-      </text>
-      <check_box
+     <panel
+      bevel_style="none"
+      border="true"
+      top="146"
+      bottom="146"
+      follows="left|bottom|right"
+      left="20"
+      right="-20"/>
+     <check_box
       height="16"
       label="Safe (no damage)"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="18"
       name="check safe"
       tool_tip="If checked, sets the land to Safe, disabling damage combat. If cleared, damage combat is enabled."
-       top_pad="5"
+       top="130"
       width="200" />
       <check_box
       height="16"
       label="No Pushing"
       layout="topleft"
-       left_pad="5"
+       left_pad="35"
       name="PushRestrictCheck"
       tool_tip="Prevents scripts from pushing. Checking this option may be useful for preventing disruptive behavior on your land."
-       top_delta="0"
+       top="130"
       width="119" />
       <check_box
       height="16"
       label="Show Place in Search (L$30/week)"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="18"
       name="ShowDirectoryCheck"
       tool_tip="Let people see this parcel in search results"
+       top="150"
       width="430" />
       <combo_box
       enabled="false"
       height="23"
       layout="topleft"
-       left="30"
+       left="20"
+       top="194"
       name="land category with adult"
       visible="false"
       width="140">
       enabled="false"
       height="23"
       layout="topleft"
-       left="30"
+       left="20"
+       top="194"
       name="land category"
       visible="false"
       width="140">
       height="16"
       label="Moderate Content"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="18"
       name="MatureCheck"
-       top="177"
+       top="170"
       label_text.valign="center" 
-       label_text.v_pad="-5" 
+       label_text.v_pad="-1" 
       tool_tip=" "
       width="200" />
       <text
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="10"
+       left="20"
       name="Snapshot:"
       text_color="white"
-       top="220"
+       top="225"
       width="200">
         Snapshot:
       </text>
       <texture_picker
       follows="left|top"
+       top_pad="0"
       height="150"
       layout="topleft"
-       left="14"
+       left="20"
       name="snapshot_ctrl"
       fallback_image="default_land_picture.j2c" 
       tool_tip="Click to choose a picture"
       type="string"
       length="1"
       follows="left|top"
-       text_color="white"
+       text_color="LtGray"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="230"
-       top="174"
+       left="274"
+       top="166"
       name="allow_label5"
       width="278">
-       Allow Residents on other parcels to:
+       and chat with avatars on this parcel
       </text>
       <check_box
       height="16"
       label="See Avatars"
       follows="top"
       layout="topleft"
-       left="230"
+       left="253"
+       top="150"
       name="SeeAvatarsCheck"
-       tool_tip="Allows residents on other parcels to see and chat with residents on this parcel, and you to see and chat with them."
+       tool_tip="Allows avatars on other parcels to see and chat with avatars on this parcel, and you to see and chat with them."
       width="120" />
       <text
       type="string"
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="230"
-       top="230"
+       left="255"
+       top="282"
       text_color="white"
       name="landing_point"
       word_wrap="true"
       </text>
       <button
       follows="right|top"
+       top_pad="0"
       height="23"
       label="Set"
       label_selected="Set"
       layout="topleft"
       name="Set"
-       left="230"
+       left="255"
       tool_tip="Sets the landing point where visitors arrive. Sets to your avatar&apos;s location inside this parcel."
       width="50" />
       <button
       follows="left|top"
       height="16"
       layout="topleft"
-       left="230"
+       left="255"
       top_pad="10"
       name="Teleport Routing: "
       width="200">
       height="23"
       layout="topleft"
       name="landing type"
-       top_pad="3"
+       top_pad="0"
       tool_tip="Teleport Routing -- select how to handle teleports onto your land"
       width="120">
         <combo_box.item

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_activeim.xml

 	title="ACTIVE IM"
 	height="22"
 	width="320"
-	follows="right|bottom"
 	background_visible="true"
 	can_close="true"
 	can_dock="true"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_avatar.xml

 help_topic="avatar"
 save_rect="true"
 save_visibility="true"
- title="AVATAR PICKER"
+ title="CHOOSE AN AVATAR"
 width="700">
   <web_browser
    top="25"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_build_options.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater
 legacy_header_height="18"
- follows="right"
 height="198"
 layout="topleft"
 name="build options floater"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_camera.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater
 open_positioning="specified"
- specified_left="320"
+ specified_left="458"
 specified_bottom="80"
 legacy_header_height="18"
 can_minimize="true"
 can_close="true"
- follows="bottom"
 height="164"
 layout="topleft"
 name="camera_floater"
 help_topic="camera_floater"
 save_visibility="true"
 single_instance="true"
- title="VIEW"
+ title="CAMERA CONTROLS"
 chrome="true"
 save_rect="true"
 width="228">
     Move Camera Up and Down, Left and Right
   </floater.string>
   <floater.string
-   name="camera_modes_title">
-    Camera modes
-  </floater.string>
-  <floater.string
-   name="pan_mode_title">
-    Orbit Zoom Pan
-  </floater.string>
-  <floater.string
-   name="presets_mode_title">
-    Preset Views
-  </floater.string>
-  <floater.string
   name="free_mode_title">
     View Object
   </floater.string>

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_chat_bar.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater
 open_positioning="specified"
- specified_left="320"
+ specified_left="10"
 specified_bottom="10"
 height="60"
 layout="topleft"
 can_resize="true"
 default_tab_group="1"
 name="chat_bar"
- width="380">
+ width="300">
   <panel
     top="20"
     class="panel_nearby_chat"
     follow="all"
-    width="380"
+    width="300"
     height="0"
     visible="false"
     filename="panel_nearby_chat.xml"
     name="nearby_chat" />
-  <panel width="380" 
+  <panel width="300" 
      height="31" 
      left="0" 
      bottom="-1" 
     text_pad_right="25"
     tool_tip="Press Enter to say, Ctrl+Enter to shout"
     top="2"
-    width="335" />
+    width="255" />
    <output_monitor
     auto_update="true"
     follows="right"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_color_picker.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_minimize="false"
- follows="left|top"
 height="380"
 layout="topleft"
 name="ColorPicker"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_event.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater
- follows="all"
 height="400"
 can_resize="true"
 help_topic="event_details"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_gesture.xml

 help_topic="gestures"
 title="GESTURES"
 background_visible="true"
- follows="all"
 label="Places"
 layout="topleft"
 min_height="350"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_im_session.xml

 legacy_header_height="18"
 background_visible="true"
 default_tab_group="1"
- follows="all"
 height="350"
+ help_topic="floater_im_box"
 layout="topleft"
 name="panel_im"
 can_dock="false"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_live_lsleditor.xml

 bevel_style="none"
 border_style="line"
 can_resize="true"
- follows="left|top"
 height="580"
 layout="topleft"
 min_height="271"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_lsl_guide.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_resize="true"
- follows="left|top"
 height="400"
 layout="topleft"
 min_height="271"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_map.xml

 can_minimize="true" 
 can_resize="true"
 chrome="true"
- follows="top|right"
 height="200"
 layout="topleft"
 min_height="128"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_mem_leaking.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_minimize="false"
- follows="left|top"
 height="175"
 layout="topleft"
 name="MemLeak"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_moveview.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater
 open_positioning="specified"
- specified_left="558"
+ specified_left="320"
 specified_bottom="80"
 legacy_header_height="18"
 can_dock="false"
 can_minimize="true"
 can_close="true"
- follows="bottom"
 height="110"
 layout="topleft"
 name="move_floater"
 save_visibility="true"
 single_instance="true"
 chrome="true"
- title="MOVE"
+ title="WALK / RUN / FLY"
 width="133">
   <string
   name="walk_forward_tooltip">

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_my_appearance.xml

  single_instance="true"
  reuse_instance="true"
  title="APPEARANCE"
- min_height="260"
+ min_height="440"
  min_width="333"
  width="333">
   <panel

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_my_web_profile.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
+<floater name="floater_my_web_profile"
+     help_topic="web_profile"
+     width="780"
+     height="775"
+     save_rect="true"
+     single_instance="true"
+     reuse_instance="false"
+     filename="floater_web_content.xml"/>

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_people.xml

     name="panel_people"
     filename="panel_people.xml"/>
    <panel
-    class="panel_profile_view"
-    name="panel_profile_view"
-    filename="panel_profile_view.xml"/>
-   <panel
     class="panel_group_info_sidetray"
     name="panel_group_info_sidetray"
     filename="panel_group_info_sidetray.xml"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_places.xml

  save_rect="true"
  reuse_instance="true"
  title="PLACES"
- min_height="230"
+ min_height="440"
  min_width="333"
  width="333">
   <panel

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_notecard.xml

 legacy_header_height="18"
 can_resize="true"
 default_tab_group="1"
- follows="left|top"
 height="361"
 layout="topleft"
 min_height="243"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_texture.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_resize="true"
- follows="left|top"
 height="350"
 layout="topleft"
 min_height="200"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_script.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 background_visible="true"
- follows="left|top|right|bottom"
 height="250"
 layout="topleft"
 name="script_floater"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_script_debug_panel.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_resize="true"
- follows="left|top|right|bottom"
 height="200"
 layout="topleft"
 name="script"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_snapshot.xml

 legacy_header_height="18"
 can_minimize="true"
 can_close="true"
- follows="left|top"
 height="500"
 layout="topleft"
 name="Snapshot"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_stats.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 can_resize="true"
- follows="top|right"
 height="400"
 layout="topleft"
 name="Statistics"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_sys_well.xml

 <floater
 legacy_header_height="18"
 bevel_style="in"
- follows="right|bottom"
 layout="topleft"
 name="sys_well_window"
 help_topic="notification_chiclet"

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_tools.xml

 <floater
 open_positioning="cascading"
 legacy_header_height="18"
- follows="left|top|right"
 height="580"
 layout="topleft"
 bg_opaque_image="Window_NoTitle_Foreground"
   tab_min_width="40"
   tab_position="top"
   tab_height="25"
+   open_tabs_on_drag_and_drop="true"
   top="173"
   width="295">
 	

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_voice_effect.xml

 help_topic="voice_effects"
 title="VOICE MORPHING"
 background_visible="true"
- follows="all"
 label="Places"
 layout="topleft"
 min_height="360"

File indra/newview/skins/default/xui/en/menu_viewer.xml

   name="Me"
   tear_off="true">
    <menu_item_call
-      label="Dashboard..."
-      name="Manage My Account">
-    <menu_item_call.on_click
-     function="PromptShowURL"
-     name="ManageMyAccount_url"
-     parameter="WebLaunchJoinNow,http://secondlife.com/account/" />
-   </menu_item_call>
-   <menu_item_call
    label="Profile..."
    name="Profile">
     <menu_item_call.on_click
     <menu_item_call.on_enable
     function="Edit.EnableCustomizeAvatar" />
    </menu_item_call>
+   <menu_item_call
+    label="Choose an avatar..."
+    name="Avatar Picker">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+     parameter="avatar" />
+   </menu_item_call>
+   <menu_item_separator/>
    <menu_item_check
     label="Inventory..."
     name="Inventory"
     function="Inventory.NewWindow"
     parameter="" />
    </menu_item_call>
-   <menu_item_check
-    label="Gestures..."
-    name="Gestures"
-    shortcut="control|G">
-    <menu_item_check.on_check
-     function="Floater.Visible"
-     parameter="gestures" />
-    <menu_item_check.on_click
-     function="Floater.Toggle"
-     parameter="gestures" />
-   </menu_item_check>
-   <menu_item_check
-    label="Voice..."
-    name="ShowVoice"
-    visibility_control="VoiceMorphingEnabled">
-    <menu_item_check.on_check
-     function="Floater.Visible"
-     Parameter="voice_effect" />
-    <menu_item_check.on_click
-     function="Floater.Toggle"
-     parameter="voice_effect" />
-   </menu_item_check>
-
+   <menu_item_call
+    label="Places..."
+    name="Places">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+     parameter="places" />
+   </menu_item_call>
+   <menu_item_call
+    label="Picks..."
+    name="Picks">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+     parameter="picks" />
+   </menu_item_call>
+   <menu_item_separator/>
+   <menu_item_call
+    label="Camera Controls..."
+    name="Camera Controls">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+     parameter="camera" />
+   </menu_item_call>
    <menu
    create_jump_keys="true"
    label="Movement"
      <menu_item_call.on_click
      function="Tools.StopAllAnimations" />
     </menu_item_call>
+    <menu_item_call
+     label="Walk / run / fly..."
+     name="Stop Animating My Avatar">
+     <menu_item_call.on_click
+      function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+      parameter="moveview" />
+    </menu_item_call>
    </menu>
 
    <menu
     <menu_item_call.on_click
     function="BuyCurrency" />
    </menu_item_call>
+   <menu_item_call
+      label="Account dashboard..."
+      name="Manage My Account">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="PromptShowURL"
+     name="ManageMyAccount_url"
+     parameter="WebLaunchJoinNow,http://secondlife.com/account/" />
+   </menu_item_call>
 
    <menu_item_separator/>
 
   label="Communicate"
   name="Communicate"
   tear_off="true">
-    <menu_item_call
-     label="My Friends"
-     name="My Friends"
-     shortcut="control|shift|F">
-      <menu_item_call.on_click
-       function="SideTray.PanelPeopleTab"
-       parameter="friends_panel" />
-      </menu_item_call>
-    <menu_item_call
-     label="My Groups"
-     name="My Groups"
-     shortcut="control|shift|G">
-      <menu_item_call.on_click
-       function="SideTray.PanelPeopleTab"
-       parameter="groups_panel" />
-    </menu_item_call>
-
-    <menu_item_separator/>
-
-    <!--menu_item_call
-     label="Chat"
-     name="Chat">
-      <menu_item_call.on_click
-       function="World.Chat" />
-    </menu_item_call-->
     <menu_item_check
-     label="Nearby Chat"
+     label="Chat..."
     name="Nearby Chat"
     shortcut="control|H"
     use_mac_ctrl="true">
       function="Floater.Toggle"
       parameter="chat_bar" />
     </menu_item_check>
-    <menu_item_call
-     label="Nearby People"
-     name="Active Speakers"
-     shortcut="control|shift|A">
-      <menu_item_call.on_click
-       function="SideTray.PanelPeopleTab"
-       parameter="nearby_panel" />
-      </menu_item_call>
     <menu_item_check
-     label="Nearby Voice"
+     label="Speak"
+     name="Speak">
+      <menu_item_check.on_check
+       function="Agent.IsMicrophoneOn"
+       parameter="speak" />
+      <menu_item_check.on_enable
+       function="Agent.IsActionAllowed"
+       parameter="speak" />
+      <menu_item_check.on_click
+       function="Agent.ToggleMicrophone"
+       parameter="speak" />
+    </menu_item_check>
+    <menu_item_check
+     label="Voice settings..."
     name="Nearby Voice">
       <menu_item_check.on_check
       function="Floater.Visible"
       function="Floater.Toggle"
       parameter="voice_controls" />
     </menu_item_check>
+    <menu_item_check
+     label="Voice morphing..."
+     name="ShowVoice"
+     visibility_control="VoiceMorphingEnabled">
+      <menu_item_check.on_check
+       function="Floater.Visible"
+       parameter="voice_effect" />
+      <menu_item_check.on_click
+       function="Floater.Toggle"
+       parameter="voice_effect" />
+    </menu_item_check>
+    <menu_item_check
+     label="Gestures..."
+     name="Gestures"
+     shortcut="control|G">
+      <menu_item_check.on_check
+       function="Floater.Visible"
+       parameter="gestures" />
+      <menu_item_check.on_click
+       function="Floater.Toggle"
+       parameter="gestures" />
+    </menu_item_check>
+    <menu_item_separator/>
+    <menu_item_call
+     label="Friends"
+     name="My Friends"
+     shortcut="control|shift|F">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="SideTray.PanelPeopleTab"
+       parameter="friends_panel" />
+      </menu_item_call>
+    <menu_item_call
+     label="Groups"
+     name="My Groups"
+     shortcut="control|shift|G">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="SideTray.PanelPeopleTab"
+       parameter="groups_panel" />
+    </menu_item_call>
+    <menu_item_call
+     label="Nearby people"
+     name="Active Speakers"
+     shortcut="control|shift|A">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="SideTray.PanelPeopleTab"
+       parameter="nearby_panel" />
+    </menu_item_call>
   </menu>
   <menu
   create_jump_keys="true"
   label="World"
   name="World"
   tear_off="true">
+    <menu_item_call
+     label="Landmark This Place"
+     name="Create Landmark Here">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="World.CreateLandmark" />
+      <menu_item_call.on_enable
+       function="World.EnableCreateLandmark" />
+    </menu_item_call>
+    <menu_item_call
+     label="Destinations..."
+     name="Destinations">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="Floater.ToggleOrBringToFront"
+       parameter="destinations" />
+    </menu_item_call>
+    <menu_item_check
+     label="World map"
+     name="World Map"
+     shortcut="control|M"
+     use_mac_ctrl="true">
+      <menu_item_check.on_check
+       function="Floater.Visible"
+       parameter="world_map" />
+      <menu_item_check.on_click
+       function="Floater.Toggle"
+       parameter="world_map" />
+    </menu_item_check>
       <menu_item_check
     label="Mini-map"
     name="Mini-Map"
       function="Floater.Toggle"
       parameter="mini_map" />
     </menu_item_check>
-     <menu_item_check
-     label="World Map"
-     name="World Map"
-     shortcut="control|M"
-     use_mac_ctrl="true">
-      <menu_item_check.on_check
-       function="Floater.Visible"
-       parameter="world_map" />
-      <menu_item_check.on_click
-       function="Floater.Toggle"
-       parameter="world_map" />
-    </menu_item_check>
     <menu_item_check
     label="Search"
     name="Search"
       function="Floater.Toggle"
       parameter="search" />
       </menu_item_check>
+    <menu_item_separator/>
+    <menu_item_call
+     label="Teleport home"
+     name="Teleport Home"
+     shortcut="control|shift|H">
+    <menu_item_call.on_click
+     function="World.TeleportHome" />
+    <menu_item_call.on_enable
+     function="World.EnableTeleportHome" />
+    </menu_item_call>
+      <menu_item_call
+       label="Set home to here"
+       name="Set Home to Here">
+        <menu_item_call.on_click
+         function="World.SetHomeLocation" />
+        <menu_item_call.on_enable
+         function="World.EnableSetHomeLocation" />
+      </menu_item_call>
+    <menu_item_separator/>
     <menu_item_call
     label="Snapshot"
     name="Take Snapshot"
       function="Floater.Show"
       parameter="snapshot" />
     </menu_item_call>
-   <menu_item_call
-       label="Landmark This Place"
-       name="Create Landmark Here">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="World.CreateLandmark" />
-        <menu_item_call.on_enable
-         function="World.EnableCreateLandmark" />
-      </menu_item_call>
-   <menu
-      create_jump_keys="true"
-      label="Place Profile"
-      name="Land"
-      tear_off="true">
+    <menu_item_separator/>
     <menu_item_call
-     label="Place Profile"
+     label="Place profile"
     layout="topleft"
     name="Place Profile">
       <menu_item_call.on_click
       function="World.PlaceProfile" />
     </menu_item_call>
     <menu_item_call
-     label="About Land"
+     label="About land"
     name="About Land">
       <menu_item_call.on_click
       function="Floater.Show"
       parameter="about_land" />
     </menu_item_call>
     <menu_item_call
-     label="Region/Estate"
+     label="Region / Estate"
     name="Region/Estate">
       <menu_item_call.on_click
       function="Floater.Show"
       parameter="region_info" />
     </menu_item_call>
-    </menu>
+    <menu_item_call
+     label="My land holdings..."
+     name="My Land">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="Floater.Show"
+       parameter="land_holdings" />
+    </menu_item_call>
+    <menu_item_call
+     label="Buy this land"
+     name="Buy Land">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="Land.Buy" />
+      <menu_item_call.on_enable
+       function="World.EnableBuyLand" />
+      </menu_item_call>
 
     <menu_item_separator/>
 
-    <menu_item_call
-       label="Buy This Land"
-       name="Buy Land">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="Land.Buy" />
-        <menu_item_call.on_enable
-         function="World.EnableBuyLand" />
-      </menu_item_call>
-    <menu_item_call
-       label="My Land"
-       name="My Land">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="Floater.Show"
-         parameter="land_holdings" />
-    </menu_item_call>
     <menu
      create_jump_keys="true"
      label="Show"
      name="LandShow"
      tear_off="true">
-     <menu_item_check
-     label="Move Controls"
-     name="Movement Controls">
-      <menu_item_check.on_check
-       function="Floater.Visible"
-       parameter="moveview" />
-      <menu_item_check.on_click
-       function="World.Toggle.MovementControls" />
-    </menu_item_check>
-    <menu_item_check
-     label="View Controls"
-     name="Camera Controls">
-      <menu_item_check.on_check
-       function="Floater.Visible"
-       parameter="camera" />
-      <menu_item_check.on_click
-       function="World.Toggle.CameraControls" />
-    </menu_item_check>
      <menu_item_check
       label="Ban Lines"
       name="Ban Lines">
     </menu>
 
     <menu_item_separator/>
-
-	  <menu_item_call
-	   label="Teleport Home"
-	   name="Teleport Home"
-	   shortcut="control|shift|H">
-		<menu_item_call.on_click
-		 function="World.TeleportHome" />
-		<menu_item_call.on_enable
-		 function="World.EnableTeleportHome" />
-	  </menu_item_call>
-      <menu_item_call
-       label="Set Home to Here"
-       name="Set Home to Here">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="World.SetHomeLocation" />
-        <menu_item_call.on_enable
-         function="World.EnableSetHomeLocation" />
-      </menu_item_call>
   <!--  <menu_item_check
     label="Show Navigation Bar"
     name="ShowNavbarNavigationPanel">
     </menu_item_check>
     <menu_item_separator/>-->
 
-    <menu_item_separator/>
-
     <menu
     create_jump_keys="true"
     label="Sun"
   name="Help"
   tear_off="true">
     <menu_item_call
+     label="How to..."
+     name="How To">
+      <menu_item_call.on_click
+       function="Help.ToggleHowTo"
+       parameter="" />
+    </menu_item_call>
+    <menu_item_call
     label="[SECOND_LIFE] Help"
     name="Second Life Help"
     shortcut="F1">

File indra/newview/skins/default/xui/en/notifications.xml

  name="RemoveFromFriends"
  type="alertmodal">
   <tag>friendship</tag>
-Do you want to remove [NAME] from your Friends List?
+Do you want to remove &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; from your Friends List?
   <tag>confirm</tag>
   <usetemplate
   name="okcancelbuttons"
  name="FriendOnline"
  type="notifytip">
   <tag>friendship</tag>
-[NAME] is Online
+&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; is Online
  </notification>
 
  <notification
  name="FriendOffline"
  type="notifytip">
   <tag>friendship</tag>
-[NAME] is Offline
+&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; is Offline
  </notification>
 
  <notification
  name="FriendshipAccepted"
  type="offer">
   <tag>friendship</tag>
-[NAME] accepted your friendship offer.
+&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; accepted your friendship offer.
  </notification>
 
  <notification
  persist="true"
  type="notify">
   <tag>friendship</tag>
-[NAME] declined your friendship offer.
+&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; declined your friendship offer.
  </notification>
  
   <notification

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_my_profile.xml

-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<panel
- follows="all"
- height="535"
- label="Profile"
- layout="topleft"
- left="0"
- name="panel_profile"
- top="0"
- width="315">
-  <string
-   name="CaptionTextAcctInfo">
-    [ACCTTYPE]
-[PAYMENTINFO] [AGEVERIFICATION]
-  </string>
-  <string
-   name="payment_update_link_url">
-    http://www.secondlife.com/account/billing.php?lang=en
-  </string>
-  <string
-   name="partner_edit_link_url">
-    http://www.secondlife.com/account/partners.php?lang=en
-  </string>
-  <string
-   name="my_account_link_url"
-   value="http://secondlife.com/account" />
-  <string
-   name="no_partner_text"
-   value="None" />
-  <string
-   name="no_group_text"
-   value="None" />
-  <string
-	  name="RegisterDateFormat">
-	  [REG_DATE] ([AGE])
-	 </string>
-  <string
-   name="name_text_args">
-   [NAME]
-  </string>
-  <string
-   name="display_name_text_args">
-   [DISPLAY_NAME]
-  </string>
- <layout_stack
-   name="layout"
-   orientation="vertical"
-   follows="all"
-   layout="topleft"
-   left="0"
-   top="0"
-   height="510"
-   width="315"
-   border_size="0">
-   <layout_panel
-     name="profile_stack"
-     follows="all"
-     layout="topleft"
-     top="0"
-     left="0"
-     height="492"
-     user_resize="false"
-     width="315">
-    <scroll_container
-     color="DkGray2"
-     follows="all"
-     layout="topleft"
-     left="0"
-     name="profile_scroll"
-     opaque="true"
-     height="488"
-     width="315"
-     top="0">
-     <panel
-        layout="topleft"
-     follows="left|top|right"
-        height="488"
-        name="scroll_content_panel"
-        top="0"
-        left="0"
-        width="297">
-      <panel
-         follows="left|top|right"
-         height="117"
-         layout="topleft"
-         left="10"