1. simon_linden
 2. viewer-rabbit

Commits

eli linden  committed 4fcf9cf

CT-633 FIX DA translation for set19, for Viewer 2.4; STORM-531 FIX

 • Participants
 • Parent commits 34a489b
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (20)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_avatar_picker.xml

View file
 				Indtast en del af beboerens navn:
 			</text>
 			<button label="Find" label_selected="Find" name="Find"/>
+			<scroll_list name="SearchResults">
+				<columns label="Navn" name="name"/>
+				<columns label="Brugernavn" name="username"/>
+			</scroll_list>
 		</panel>
 		<panel label="Venner" name="FriendsPanel">
 			<text name="InstructSelectFriend">
 				meter
 			</text>
 			<button label="Gentegn liste" label_selected="Gentegn liste" name="Refresh"/>
+			<scroll_list name="NearMe">
+				<columns label="Navn" name="name"/>
+				<columns label="Brugernavn" name="username"/>
+			</scroll_list>
 		</panel>
 	</tab_container>
 	<button label="OK" label_selected="OK" name="ok_btn"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_bumps.xml

View file
 		Ingen registreret
 	</floater.string>
 	<floater.string name="bump">
-		[TIME] [NAME] ramte dig
+		[TIME] [NAME] puffede til dig
 	</floater.string>
 	<floater.string name="llpushobject">
-		[TIME] [NAME] skubbede dig med et script
+		[TIME] [NAME] skubbede til dig via et script
 	</floater.string>
 	<floater.string name="selected_object_collide">
 		[TIME] [NAME] ramte dig med et objekt

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_buy_object.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="contents" title="KØB KOPI AF OBJEKT">
+	<floater.string name="title_buy_text">
+		Køb
+	</floater.string>
+	<floater.string name="title_buy_copy_text">
+		Køb en kopi af
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_copy_text">
+		(kopiér ej)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_modify_text">
+		(ændre ej)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_transfer_text">
+		(videregiv ej)
+	</floater.string>
 	<text name="contents_text">
 		Indeholder:
 	</text>
 	<text name="buy_text">
-		Køb for L$[AMOUNT] fra [NAME]?
+		Køb for L$[AMOUNT] af:
 	</text>
+	<text name="buy_name_text">
+		[NAME]?
+	</text>
+	<button label="Køb" label_selected="Køb" name="buy_btn"/>
 	<button label="Annullér" label_selected="Annullér" name="cancel_btn"/>
-	<button label="Køb" label_selected="Køb" name="buy_btn"/>
-	<string name="title_buy_text">
-		Køb
-	</string>
-	<string name="title_buy_copy_text">
-		Køb en kopi af
-	</string>
-	<string name="no_copy_text">
-		(kopiér ej)
-	</string>
-	<string name="no_modify_text">
-		(ændre ej)
-	</string>
-	<string name="no_transfer_text">
-		(videregiv ej)
-	</string>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_event.xml

View file
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<floater
- follows="all"
- height="400"
- can_resize="true"
- help_topic="event_details"
- label="Event"
- layout="topleft"
- name="Event"
- save_rect="true"
- save_visibility="false"
- title="EVENT DETAILS" 
- width="600">
-	<floater.string
-		name="loading_text">
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater can_resize="true" follows="all" height="400" help_topic="event_details" label="Event" layout="topleft" name="Event" save_rect="true" save_visibility="false" title="EVENT DETAILS" width="600">
+	<floater.string name="loading_text">
 		Henter...
 	</floater.string>
-  <floater.string
-   name="done_text">
-    Done
-  </floater.string>
- <web_browser
-   trusted_content="true" 
-   follows="left|right|top|bottom"
-   layout="topleft"
-   left="10"
-   name="browser"
-   height="365"
-   width="580"
-   top="0"/>
-	<text
-	 follows="bottom|left"
-	 height="16"
-	 layout="topleft"
-	 left_delta="0"
-	 name="status_text"
-	 top_pad="10"
-	 width="150" />	 
+	<floater.string name="done_text">
+		Færdig
+	</floater.string>
+	<web_browser follows="left|right|top|bottom" height="365" layout="topleft" left="10" name="browser" top="0" trusted_content="true" width="580"/>
+	<text follows="bottom|left" height="16" layout="topleft" left_delta="0" name="status_text" top_pad="10" width="150"/>
 </floater>
-

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_incoming_call.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="incoming call" title="UKENDT PERSON KALDER OP">
+<floater name="incoming call" title="Indgående opkald">
 	<floater.string name="lifetime">
 		5
 	</floater.string>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_pay.xml

View file
 	</text>
 	<icon name="icon_person" tool_tip="Person"/>
 	<text name="payee_name">
-		Test Name That Is Extremely Long To Check Clipping
+		Test navn der er meget lang for at checke afkortning
 	</text>
 	<button label="L$1" label_selected="L$1" name="fastpay 1"/>
 	<button label="L$5" label_selected="L$5" name="fastpay 5"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_tools.xml

View file
 				Skaber:
 			</text>
 			<text name="Creator Name">
-				Thrax Linden
+				Mrs. Esbee Linden (esbee.linden)
 			</text>
 			<text name="Owner:">
 				Ejer:
 			</text>
 			<text name="Owner Name">
-				Thrax Linden
+				Mrs. Erica &quot;Moose&quot; Linden (erica.linden)
 			</text>
 			<text name="Group:">
 				Gruppe:

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_voice_controls.xml

View file
 		<layout_panel name="my_panel">
 			<text name="user_text" value="Min avatar:"/>
 		</layout_panel>
-    <layout_panel name="leave_call_panel">
+		<layout_panel name="leave_call_panel">
 			<layout_stack name="voice_effect_and_leave_call_stack">
 				<layout_panel name="leave_call_btn_panel">
-					<button label="Forlad opkald" name="leave_call_btn"/>
+					<button label="Forlad samtale" name="leave_call_btn"/>
 				</layout_panel>
 			</layout_stack>
 		</layout_panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/inspect_avatar.xml

View file
 	<string name="Details">
 		[SL_PROFILE]
 	</string>
+	<text name="user_name_small" value="Grumpity ProductEngine med et langt navn"/>
+	<text name="user_slid" value="james.linden"/>
+	<text name="user_details">
+		Dette er min second life beskrivelse og jeg synes den er rigtig god. Men af en eller ande grund er min beskrivelse meget lang fordi jeg taler en hel masse
+	</text>
 	<slider name="volume_slider" tool_tip="Stemme lydstyrke" value="0.5"/>
 	<button label="Tilføj ven" name="add_friend_btn"/>
 	<button label="IM" name="im_btn"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_viewer.xml

View file
 			<menu_item_call label="Tag kopi" name="Take Copy"/>
 			<menu_item_call label="Opdatér ændringer til beholdning" name="Save Object Back to My Inventory"/>
 			<menu_item_call label="Opdater ændringer i indhold til objekt" name="Save Object Back to Object Contents"/>
+			<menu_item_call label="Returnér objekt" name="Return Object back to Owner"/>
 		</menu>
 		<menu label="Scripts" name="Scripts">
 			<menu_item_call label="Genoversæt scripts (Mono)" name="Mono"/>
 			<menu_item_check label="Vælg kun egne objekter" name="Select Only My Objects"/>
 			<menu_item_check label="Vis kun flytbare objekter" name="Select Only Movable Objects"/>
 			<menu_item_check label="Vælg ved at omkrandse" name="Select By Surrounding"/>
+			<menu_item_check label="Vis selektions afgrænsning" name="Show Selection Outlines"/>
 			<menu_item_check label="Vis skjulte objekter" name="Show Hidden Selection"/>
 			<menu_item_check label="Vis lys-radius for valgte" name="Show Light Radius for Selection"/>
 			<menu_item_check label="Vis pejlelys for valgte" name="Show Selection Beam"/>
 		<menu_item_call label="Rapporter misbrug" name="Report Abuse"/>
 		<menu_item_call label="Rapportér fejl" name="Report Bug"/>
 		<menu_item_call label="Om [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
+		<menu_item_check label="Aktiver tips" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanceret" name="Advanced">
 		<menu_item_call label="Stop animering af min avatar" name="Stop Animating My Avatar"/>
 			<menu_item_call label="Test web browser" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print info om valgt objekt" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Hukommelse statistik" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Dobbeltklik for auto-pilot" name="Double-Click Auto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Dobbelt-klink Auto-pilot" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
 			<menu_item_check label="Dobeltklik for at teleportere" name="DoubleClick Teleport"/>
 			<menu_item_check label="Debug klik" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug muse-hændelser" name="Debug Mouse Events"/>
 			<menu_item_call label="Gem til XML" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="Vis XUI navne" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Send testbeskeder (IM)" name="Send Test IMs"/>
+			<menu_item_call label="Skriv navne-cache til disk" name="Flush Names Caches"/>
 		</menu>
 		<menu label="Avatar" name="Character">
 			<menu label="Grab Baked Texture" name="Grab Baked Texture">

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

View file
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="GrantModifyRights">
-		At give redigerings rettigheder til en anden beboer, giver dem mulighed for at ændre, slette eller tage ALLE genstande, du måtte have i verden. Vær MEGET forsigtig når uddeler denne tilladelse.
-Ønsker du at ændre rettigheder for [FIRST_NAME] [LAST_NAME]?
+		Tildeling af ændre-rettigheder til andre beboere, tillader dem at ændre, slette eller tage ETHVERT objekt du måtte have. Vær MEGET forsigtig ved tildeling af denne rettighed.
+Ønsker du at give ændre-rettgheder til [NAME]?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nej" yestext="Ja"/>
 	</notification>
 	<notification name="GrantModifyRightsMultiple">
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nej" yestext="Ja"/>
 	</notification>
 	<notification name="RevokeModifyRights">
-		Vil du tilbagekalde rettighederne for [FIRST_NAME] [LAST_NAME]?
+		Ønsker du at tilbagekalder ændre-rettigheder for [NAME]?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nej" yestext="Ja"/>
 	</notification>
 	<notification name="RevokeModifyRightsMultiple">
 Overskrider vedhæftnings begrænsning på [MAX_ATTACHMENTS] objekter. Tag venligst en anden vedhæftning af først.
 	</notification>
 	<notification name="MustHaveAccountToLogIn">
-		Ups! Noget var tomt.
-Du skal skrive både fornavn og efternavn på din figur.
+		Ups. Noget mangler at blive udfyldt.
+Du skal indtaste brugernavnet for din avatar.
 
-Du har brug for en konto for at logge ind i [SECOND_LIFE]. Vil du oprette en nu?
+Du skal bruge en konto for at benytte [SECOND_LIFE]. Ønsker du at oprette en konto nu?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Prøv igen" yestext="Lav ny konto"/>
 	</notification>
 	<notification name="InvalidCredentialFormat">
-		Du skal indtaste både fornavn og efternavn i din avatars brugernavn felt og derefter logge på igen.
+		Du skal indtaste enten dit brugernavn eller både dit fornavn og efternavn for din avatar i brugernavn feltet, derefter log på igen.
 	</notification>
 	<notification name="AddClassified">
 		Annoncer vil vises i &apos;Annoncer&apos; sektionen i søge biblioteket og på [http://secondlife.com/community/classifieds secondlife.com] i en uge.
       [MESSAGE]
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Afslut" yestext="Se PB &amp; Chat"/>
 	</notification>
-	<notification label="Tilføj ven" name="AddFriend">
-		Venner kan give tilladelse til at følge hinanden
-på Verdenskortet eller modtage status opdateringer.
-
-Tilbyd venskab til [NAME]?
-		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annullér" yestext="OK"/>
-	</notification>
 	<notification label="Tilføj ven" name="AddFriendWithMessage">
 		Venner kan give tilladelse til at følge hinanden
 på Verdenskortet eller modtage status opdateringer.
 			<button name="Cancel" text="Annullér"/>
 		</form>
 	</notification>
+	<notification name="RemoveFromFriends">
+		Ønsker du at fjerne [NAME] fra din venneliste?
+	</notification>
 	<notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
 		Mindst en af genstandene har lænkede genstande der peger på den. Hvis du sletter denne genstand, vil lænkninger ikke virke mere. Det anbefales kraftigt at fjerne lænkninger først.
 
 Er du sikker på at du vil slette disse genstande?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annullér" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeedLandToGroupWithContribution">
+		Ved at dedikere denne parcel, vil gruppen skulle have og vedblive med at have nok kreditter til brug af land.
+Dedikeringen vil inkludere samtidige bidrag til gruppen fra &apos;[NAME]&apos;.
+Købsprisen for dette land er ikke refunderet til ejeren. Hvis en dedikeret parvel sælges, vil salgsprisen blive delt ligeligt mellem gruppe medlemmerne.
+
+Dediker disse [AREA] m² land til gruppen &apos;[GROUP_NAME]&apos;?
+	</notification>
 	<notification name="ErrorMessage">
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="UnFreezeUser">
 		Fjern frysning af beboeren med hvilken besked?
 	</notification>
+	<notification name="SetDisplayNameSuccess">
+		Hej [DISPLAY_NAME]!
+
+Præcist som i virkeligheden tager det et stykke tid at vænne sig til et nyt navn. Det kan tage flere dage for [http://wiki.secondlife.com/wiki/Setting_your_display_name your name to update] i objekter, scripts, søgninger m.v.
+	</notification>
+	<notification name="SetDisplayNameBlocked">
+		Beklager, du kan ikke ændre dit visningsnavn. Hvis du mener dette skyldes en fejl, kontakt venligst support.
+	</notification>
+	<notification name="SetDisplayNameFailedLength">
+		Beklager, mavnet er for langt. Visningsnavne kan ikke indholde mere end [LENGTH] karakterer.
+
+Prøv venligst med et kortere navn.
+	</notification>
+	<notification name="SetDisplayNameFailedGeneric">
+		Beklager, vi kunne ikke sætte dit visningsnavn. Prøv venligst igen senere.
+	</notification>
+	<notification name="SetDisplayNameMismatch">
+		Visningsnavnene du angav matcher ikke. Prøv at taste ind igen.
+	</notification>
+	<notification name="AgentDisplayNameUpdateThresholdExceeded">
+		Beklager, du er nødt til at vente længere, inden du kan ændre visningsnavn.
+
+Se mere under http://wiki.secondlife.com/wiki/Setting_your_display_name
+
+Prøv venligst igen senere.
+	</notification>
+	<notification name="AgentDisplayNameSetBlocked">
+		Beklager, vi kunne ikke sætte dit valgte navn da det indholder et ikke tilladt ord.
+
+ Prøv med et andet navn.
+	</notification>
+	<notification name="AgentDisplayNameSetInvalidUnicode">
+		Visningsnavnet du prøver at angive indeholder ugyldige karakterer.
+	</notification>
+	<notification name="AgentDisplayNameSetOnlyPunctuation">
+		Dit vinsningsnavn skal indeholde andre bogstaver end tegnsætningstegn.
+	</notification>
+	<notification name="DisplayNameUpdate">
+		[OLD_NAME] ([SLID]) er nu kendt som [NEW_NAME].
+	</notification>
 	<notification name="OfferTeleport">
 		<form name="form">
 			<input name="message">
 		<usetemplate ignoretext="Start min browser for at se min konto historik" name="okcancelignore" notext="Cancel" yestext="Go to page"/>
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmQuit">
+		Er du sikker på at du vil afslutte?
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg afslutter" name="okcancelignore" notext="Afslut ikke" yestext="Quit"/>
 	</notification>
 	<notification name="DeleteItems">
 		Erstattet manglende tøj/kropsdele med standard.
 	</notification>
 	<notification name="FriendOnline">
-		[NAME] er Online
+		[NAME] er logget på
 	</notification>
 	<notification name="FriendOffline">
-		[NAME] er Offline
+		[NAME] er logget af
 	</notification>
 	<notification name="AddSelfFriend">
 		Selvom du nok er meget sød, kan du ikke tilføje dig selv som ven.
 	<notification name="SystemMessage">
 		[MESSAGE]
 	</notification>
-	<notification name="PaymentRecived">
+	<notification name="PaymentReceived">
+		[MESSAGE]
+	</notification>
+	<notification name="PaymentSent">
 		[MESSAGE]
 	</notification>
 	<notification name="EventNotification">
 [NAME]
 [DATE]
 		<form name="form">
-			<button name="Details" text="Beskrivelse"/>
+			<button name="Details" text="Detaljer"/>
 			<button name="Cancel" text="Annullér"/>
 		</form>
 	</notification>
 		De genstande du ejer på det valgte stykke land er blevet returneret til din beholdning.
 	</notification>
 	<notification name="OtherObjectsReturned">
-		Genstandene på det valgte stykke land der er ejet af [NAME] er blevet returneret til hans eller hendes beholdning.
+		Objekterne på den valgte parcel, ejet af [NAME], er blevet returneret til vedkommendes beholdning.
 	</notification>
 	<notification name="OtherObjectsReturned2">
 		Objekterne i den valgte parcel, ejet af beboeren &apos;[NAME]&apos;, er blevet returneret til deres ejer.
 		No valid parcel could be found.
 	</notification>
 	<notification name="ObjectGiveItem">
-		Et objekt med navnet [OBJECTFROMNAME] ejet af [NAME_SLURL] har givet dig denne/dette [OBJECTTYPE]:
+		Et object med navnet &lt;nolink&gt;[OBJECTFROMNAME]&lt;/nolink&gt; ejet af [NAME_SLURL] har givet dig denne [OBJECTTYPE]:
 [ITEM_SLURL]
 		<form name="form">
 			<button name="Keep" text="Behold"/>
 	<notification name="FriendshipOffered">
 		Du har tilbudt venskab til [TO_NAME]
 	</notification>
+	<notification name="OfferFriendshipNoMessage">
+		[NAME_SLURL] tilbyder venskab.
+
+(Som udgangspunkt, vil du være i stand til at se den andens online status)
+	</notification>
 	<notification name="FriendshipAccepted">
 		[NAME] accepterede dit tilbud om venskab.
 	</notification>
 Hvis du ikke forlader regionen, vil du blive logget af.
 	</notification>
 	<notification name="LoadWebPage">
-		Indlæs internetside [URL]?
+		Indlæas websiden [URL]?
 
 [MESSAGE]
 
-Fra genstand: [OBJECTNAME], ejer: [NAME]?
+Fra objekt: &lt;nolink&gt;[OBJECTNAME]&lt;/nolink&gt;, ejer: [NAME]?
 		<form name="form">
 			<button name="Gotopage" text="Gå til side"/>
 			<button name="Cancel" text="Afbryd"/>
 		Den genstand du prøver at tage på benytter en funktion din klient ikke kan forstå. Upgradér venligst din version af [APP_NAME] for at kunne tage denne genstand på.
 	</notification>
 	<notification name="ScriptQuestion">
-		&apos;[OBJECTNAME]&apos;, en genstand, ejet af &apos;[NAME]&apos;, vil gerne:
- [QUESTIONS]
-Er det iorden?
+		&apos;&lt;nolink&gt;[OBJECTNAME]&lt;/nolink&gt;&apos;, et objekt ved ejet af &apos;[NAME]&apos;, ønsker at:
+
+[QUESTIONS]
+Er dette OK?
 		<form name="form">
 			<button name="Yes" text="Ja"/>
 			<button name="No" text="Nej"/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="ScriptQuestionCaution">
-		Et objekt med navnet &apos;[OBJECTNAME]&apos;, ejet af &apos;[NAME]&apos;, ønsker at:
+		Et objeckt med navn &apos;&lt;nolink&gt;[OBJECTNAME]&lt;/nolink&gt;&apos;, ejet af &apos;[NAME]&apos; ønsker at:
 
 [QUESTIONS]
-Hvis du ikke stoler på dette objekt og dets skaber, bør du afvise denne forespørgsel.
+Hvis du ikke stoler på dette objekt og dets skaber, bør du afvise dette ønske.
 
-Tillad denne anmodning?
+Opfyld dette ønske?
 		<form name="form">
 			<button name="Grant" text="Imødekom"/>
 			<button name="Deny" text="Afvis"/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="ScriptDialogGroup">
-		[GROUPNAME]&apos;s &apos;[TITLE]&apos;
+		[GROUPNAME]&apos;s &apos;&lt;nolink&gt;[TITLE]&lt;/nolink&gt;&apos;
 [MESSAGE]
 		<form name="form">
 			<button name="Ignore" text="Ignorér"/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByIM">
-		[NAME] fik tilsendt en personlig besked og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] har fået sendt en besked og blokering er derfor automatisk blevet fjernet.
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByMoney">
-		[NAME] blev givet penge og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] har fået givet penge og blokering er derfor automatisk blevet fjernet.
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByInventory">
-		[NAME] blev tilbudt en genstand og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] er blevet tilbud noget fra beholdning og blokering er derfor automatisk blevet fjernet.
 	</notification>
 	<notification name="VoiceInviteGroup">
 		[NAME] har has sluttet sig til stemme-chaten i gruppen [GROUP].
 Sluk for alles lyd?
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg slukker for alle deltageres lyd i gruppe-kald" name="okcancelignore" notext="Annullér" yestext="Ok"/>
 	</notification>
+	<notification label="Chat" name="HintChat">
+		For at deltage i samtalen tast tekst ind i chat feltet nedenfor.
+	</notification>
+	<notification label="Stå op" name="HintSit">
+		For at rejse dig op og forlad siddeposition, tryk på &quot;Stå op&quot; knappen.
+	</notification>
+	<notification label="Undersøg verden" name="HintDestinationGuide">
+		Destinationsguiden indeholder tusinder af nye steder der kan opleves. Vælg venligst et sted og vælg Teleport for at komme derhen.
+	</notification>
+	<notification label="Side panel" name="HintSidePanel">
+		Få hurtig tilgang til din beholdning, sæt, profiler og andet i dette side panel.
+	</notification>
+	<notification label="Flyt" name="HintMove">
+		For at gå eller løbe, åben Flyt panelet for neden og brug pilene til at navigere. Du kan også bruge pile-tasterne på dit tastatur.
+	</notification>
+	<notification label="Visningsnavn" name="HintDisplayName">
+		Angiv dit konfigurérbare visningsnavn her. Dette er i tillæg til dit unikke brugernavn, som ikke kan ændres. Du kan ændre hvordan du ser andre beboeres navne i dine indstillinger.
+	</notification>
+	<notification label="Beholdning" name="HintInventory">
+		Undersøg din beholdning for at finde ting. Nyeste genstand findes lettes under fanen &quot;Nye ting&quot;
+	</notification>
+	<notification label="Der er kommet Linden Dollars" name="HintLindenDollar">
+		Her er din nuværende balance af L$. Klik på Køb L$ for at købe flere Linden dollars.
+	</notification>
+	<notification name="PopupAttempt">
+		En pop-up blev hindret i at blive vist.
+		<form name="form">
+			<ignore name="ignore" text="Tillad alle pop-ups"/>
+			<button name="open" text="Åben pop-up vindue"/>
+		</form>
+	</notification>
 	<global name="UnsupportedGLRequirements">
 		Det ser ikke ud til at din hardware opfylder minimumskravene til [APP_NAME]. [APP_NAME] kræver et OpenGL grafikkort som understøter &apos;multitexture&apos;. Check eventuelt om du har de nyeste drivere for grafikkortet, og de nyeste service-packs og patches til dit operativsystem.
 

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_profile.xml

View file
 	<scroll_container name="profile_scroll">
 		<panel name="scroll_content_panel">
 			<panel name="data_panel">
+				<text name="display_name_label" value="Visningsnavn:"/>
+				<text name="solo_username_label" value="Bugernavn:"/>
+				<button name="set_name" tool_tip="Sæt visningsnavn"/>
+				<text name="solo_user_name" value="Hamilton Hitchings"/>
+				<text name="user_name" value="Hamilton Hitchings"/>
+				<text name="user_name_small" value="Hamilton Hitchings"/>
+				<text name="user_label" value="Brugernavn:"/>
+				<text name="user_slid" value="hamilton.linden"/>
 				<panel name="lifes_images_panel">
 					<icon label="" name="2nd_life_edit_icon" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 				</panel>
 				<text name="my_account_link" value="[[URL] Go to My Dashboard]"/>
 				<text name="title_partner_text" value="Min partner:"/>
 				<panel name="partner_data_panel">
-					<name_box initial_value="(henter)" name="partner_text"/>
+					<text initial_value="(henter)" name="partner_text"/>
 				</panel>
 				<text name="partner_edit_link" value="[[URL] Edit]"/>
 			</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_group_land_money.xml

View file
 			<scroll_list.columns label="Region" name="location"/>
 			<scroll_list.columns label="Type" name="type"/>
 			<scroll_list.columns label="Areal" name="area"/>
+			<scroll_list.columns label="Skjult" name="hidden"/>
 		</scroll_list>
 		<text name="total_contributed_land_label">
 			Totalt bidrag:

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_login.xml

View file
 			<text name="username_text">
 				Brugernavn:
 			</text>
-			<line_editor label="Brugernavn" name="username_edit" tool_tip="[SECOND_LIFE] Brugernavn"/>
+			<line_editor label="bobsmith12 eller Steller Sunshine" name="username_edit" tool_tip="Det brugernavn du valgte da du registrerede, som f.eks. bobsmith12 eller Steller Sunshine"/>
 			<text name="password_text">
 				Password:
 			</text>
 				Opret bruger
 			</text>
 			<text name="forgot_password_text">
-				Glemt navn eller password?
+				Har du glemt brugernavn eller password?
 			</text>
 			<text name="login_help">
 				Hjælp til login

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_place_profile.xml

View file
 						<text name="region_rating_label" value="Rating:"/>
 						<text name="region_rating" value="Voksent"/>
 						<text name="region_owner_label" value="Ejer:"/>
-						<text name="region_owner" value="moose Van Moose"/>
+						<text name="region_owner" value="moose Van Moose extra long name moose"/>
 						<text name="region_group_label" value="Gruppe:"/>
 						<text name="region_group">
 							The Mighty Moose of mooseville soundvillemoose
 						<text name="estate_name_label" value="Estate:"/>
 						<text name="estate_rating_label" value="Rating:"/>
 						<text name="estate_owner_label" value="Ejer:"/>
+						<text name="estate_owner" value="Tester brugernavn længde med langt navn"/>
 						<text name="covenant_label" value="Regler:"/>
 					</panel>
 				</accordion_tab>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_general.xml

View file
 		<radio_item label="Vis" name="radio2" value="1"/>
 		<radio_item label="Vis et øjeblik" name="radio3" value="2"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Vis mit navn" name="show_my_name_checkbox1"/>
-	<check_box initial_value="true" label="Små avatar navne" name="small_avatar_names_checkbox"/>
-	<check_box label="Gruppetitler" name="show_all_title_checkbox1"/>
+	<check_box label="Mit navn" name="show_my_name_checkbox1"/>
+	<check_box label="Brugernavne" name="show_slids" tool_tip="Vis brugernavne, som bobsmith123"/>
+	<check_box label="Gruppe titler" name="show_all_title_checkbox1" tool_tip="Vis hgruppetitler, som f.eks. administrator eller medlem"/>
+	<check_box label="Fremhæv venner" name="show_friends" tool_tip="Fremhæv navne-tags for dine venner"/>
 	<text name="effects_color_textbox">
 		Farve til mine effekter:
 	</text>
 		<combo_box.item label="30 minutter" name="item3"/>
 		<combo_box.item label="aldrig" name="item4"/>
 	</combo_box>
+	<check_box label="Vis visningsnavne" name="display_names_check" tool_tip="Vælg for at bruge visningsnavne i chat, IM, navne-tags m.v."/>
 	<text name="text_box3">
 		Optaget autosvar:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_setup.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Opsætning" name="Input panel">
-	<button label="Andre enheder" name="joystick_setup_button"/>
 	<text name="Mouselook:">
 		Første person:
 	</text>
 		<radio_item label="Benyt min browser(IE, Firefox, Safari)" name="external" tool_tip="Brug systemets standard web browser til hjælp, web links, m.v. Ikke anbefalet hvis du kører i fuld-skærm." value="1"/>
 		<radio_item label="Benyt den indbyggede browser" name="internal" tool_tip="Brug den indbyggede web browser til hjælp, web links m.v. Denne browser åbner et nyt vindue i [APP_NAME]." value=""/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Aktivér plugins" name="browser_plugins_enabled"/>
-	<check_box label="Acceptér cookies" name="cookies_enabled"/>
-	<check_box label="Aktivér Javascript" name="browser_javascript_enabled"/>
-	<check_box label="Aktivér web proxy" name="web_proxy_enabled"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Aktivér plugins" name="browser_plugins_enabled"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Acceptér cookies" name="cookies_enabled"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Aktivér Javascript" name="browser_javascript_enabled"/>
+	<check_box initial_value="fra" label="Tilad media browser pop-ups" name="media_popup_enabled"/>
+	<check_box initial_value="false" label="Aktivér web proxy" name="web_proxy_enabled"/>
 	<text name="Proxy location">
 		Proxy placering:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_profile_view.xml

View file
 	<string name="status_offline">
 		Offline
 	</string>
-	<text_editor name="user_name" value="(Henter...)"/>
+	<text name="display_name_label" value="Visningsnavn:"/>
+	<text name="solo_username_label" value="Brugernavn:"/>
 	<text name="status" value="Online"/>
+	<text name="user_name_small" value="Se på mig med dette enormt ekstremt super lange navn"/>
+	<text name="user_name" value="Jack Linden"/>
+	<button name="copy_to_clipboard" tool_tip="Kopiér til udskriftsholder"/>
+	<text name="user_label" value="Brugernavn:"/>
+	<text name="user_slid" value="jack.linden"/>
 	<tab_container name="tabs">
 		<panel label="PROFIL" name="panel_profile"/>
 		<panel label="FAVORITTER" name="panel_picks"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/role_actions.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <role_actions>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at tilføje og fjerne gruppe medlemmer og tillade nye medlemmer at melde sig ind uden invitation" name="Membership">
-		<action description="Invitér personer til denne gruppe" longdescription="Invitér personer til denne gruppe via &apos;Invitér ny person...&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer" name="member invite"/>
-		<action description="Fjern medlemmer fra denne gruppe" longdescription="Fjern medlemmer i denne gruppe via &apos;Fjern fra gruppe&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer. En ejer kan fjerne alle undtagen en anden ejer. Hvis du ikke er en ejer, kan et medlem kun fjernes fra gruppen hvis, og kun hvis, medlemmet kun findes i Alle rollen, og ikke i andre roller. for at fjerne medlemmer fra roller, skal du have rettigheden &apos;Fjern medlemmer fra roller" name="member eject"/>
-		<action description="Åben eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; og ændre &apos;tilmeldingsgebyr&apos;" longdescription="Åben for &apos;fri tilmelding&apos; så alle kan blive medlem af gruppen, eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; så kun inveterede kan blive medlem. ændre &apos;tilmeldingsgebyr&apos; i gruppe opsætningsbilledet sektionen i Generelt fanen" name="member options"/>
+		<action description="Invitér personer til denne gruppe" longdescription="Invitér personer til denne gruppe via &apos;Invitér ny person...&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer" name="member invite" value="1"/>
+		<action description="Fjern medlemmer fra denne gruppe" longdescription="Fjern medlemmer i denne gruppe via &apos;Fjern fra gruppe&apos; knappen i fanen: medlemmer &amp; roller &gt; underfanen: medlemmer. En ejer kan fjerne alle undtagen en anden ejer. Hvis du ikke er en ejer, kan et medlem kun fjernes fra gruppen hvis, og kun hvis, medlemmet kun findes i Alle rollen, og ikke i andre roller. for at fjerne medlemmer fra roller, skal du have rettigheden &apos;Fjern medlemmer fra roller" name="member eject" value="2"/>
+		<action description="Åben eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; og ændre &apos;tilmeldingsgebyr&apos;" longdescription="Åben for &apos;fri tilmelding&apos; så alle kan blive medlem af gruppen, eller luk for &apos;fri tilmelding&apos; så kun inveterede kan blive medlem. ændre &apos;tilmeldingsgebyr&apos; i gruppe opsætningsbilledet sektionen i Generelt fanen" name="member options" value="3"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at tilføje, fjerne og ændre gruppe-roller, tilføje og fjerne medlemmer i roller, og give rettigheder til roller" name="Roles">
-		<action description="Opret nye roller" longdescription="Opret nye roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role create"/>
-		<action description="Slet roller" longdescription="Slet roller i roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role delete"/>
-		<action description="Ændre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen" longdescription="Ændre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen. Dette håndteres i bunden af fanen:: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller efter at have valgt en rolle." name="role properties"/>
-		<action description="Tildel andre samme roller som dig selv" longdescription="Tildel andre medlemmer til roller i Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Et medlem med denne rettighed kan kun tildele andre medlemmer en rolle som tildeleren allerede selv har." name="role assign member limited"/>
-		<action description="Tildele medlemmer enhver rolle" longdescription="Tildel andre medlemmer til en hvilken som helst rolle i Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - roller som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt få næsten samme magt som ejer. Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="role assign member"/>
-		<action description="Fjern medlemmer fra roller" longdescription="Fjern medlemmer fra roller i in Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Ejere kan ikke fjernes." name="role remove member"/>
-		<action description="Tildel og fjern rettigheder for roller" longdescription="Tildel og fjern rettigheder for roller i tilladte rettigheder sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - rettigheder som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt få næsten samme magt som ejer. Vær sikker på at vide hvad du gør inden du tildeler denne rettighed." name="role change actions"/>
+		<action description="Opret nye roller" longdescription="Opret nye roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role create" value="4"/>
+		<action description="Slet roller" longdescription="Slet roller i roller i fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller." name="role delete" value="5"/>
+		<action description="Ændre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen" longdescription="Ændre rolle navne, titler, beskrivelser og angivelse af om rollemedlemmer kan ses af andre udenfor gruppen. Dette håndteres i bunden af fanen:: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller efter at have valgt en rolle." name="role properties" value="6"/>
+		<action description="Tildel andre samme roller som dig selv" longdescription="Tildel andre medlemmer til roller i Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Et medlem med denne rettighed kan kun tildele andre medlemmer en rolle som tildeleren allerede selv har." name="role assign member limited" value="7"/>
+		<action description="Tildele medlemmer enhver rolle" longdescription="Tildel andre medlemmer til en hvilken som helst rolle i Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - roller som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt få næsten samme magt som ejer. Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="role assign member" value="8"/>
+		<action description="Fjern medlemmer fra roller" longdescription="Fjern medlemmer fra roller i in Tildelte roller sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Medlemmer. Ejere kan ikke fjernes." name="role remove member" value="9"/>
+		<action description="Tildel og fjern rettigheder for roller" longdescription="Tildel og fjern rettigheder for roller i tilladte rettigheder sektionen på fanen: Medlemmer &amp; roller &gt; under-fanen: Roller. *ADVARSEL* Ethvert medlem i en rolle med denne rettighed kan tildele sig selv - og enhver anden - rettigheder som giver dem flere rettigheder end de havde tidligere, og dermed potentielt få næsten samme magt som ejer. Vær sikker på at vide hvad du gør inden du tildeler denne rettighed." name="role change actions" value="10"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at ændre denne gruppes identitetsoplysninger, som f.eks. om gruppen kan ses af andre, gruppens fundats og billede." name="Group Identity">
-		<action description="Ændre fundats, billede og &apos;Vis i søgning&apos;" longdescription="Ændre fundats og &apos;Vis i søgning&apos;. Dette gøres under fanen Generelt." name="group change identity"/>
+		<action description="Ændre fundats, billede og &apos;Vis i søgning&apos;" longdescription="Ændre fundats og &apos;Vis i søgning&apos;. Dette gøres under fanen Generelt." name="group change identity" value="11"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til dedikere, ændre og sælge land fra denne gruppes besiddelser. For at åbne &apos;Om land...&apos; vinduet, højre-klik på jorden og vælg &apos;Om land...&apos;, eller klik på &apos;Om land...&apos; i &apos;Verden&apos; menuen." name="Parcel Management">
-		<action description="Dedikér eller køb land til gruppen" longdescription="Dedikér eller køb land til gruppen. Dette gøres i fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;." name="land deed"/>
-		<action description="Forlad land og overgiv det til guvernør Linden" longdescription="Forlad land og overgiv det til guvernør Linden. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan overdrage gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos; til Lindens ejerskab uden salg! Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land release"/>
-		<action description="Sæt land til salg" longdescription="Sæt land til salg. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan sælge gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;! Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land set sale info"/>
-		<action description="Opdel og saml parceller" longdescription="Opdel og saml parceller. Dette gøres ved at højreklikke på jorden og vælge &apos;Redigér terræn&apos;" name="land divide join"/>
+		<action description="Dedikér eller køb land til gruppen" longdescription="Dedikér eller køb land til gruppen. Dette gøres i fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;." name="land deed" value="12"/>
+		<action description="Forlad land og overgiv det til guvernør Linden" longdescription="Forlad land og overgiv det til guvernør Linden. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan overdrage gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos; til Lindens ejerskab uden salg! Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land release" value="13"/>
+		<action description="Sæt land til salg" longdescription="Sæt land til salg. *ADVARSEL* Ethvert medlem med en rolle med denne rettighed kan sælge gruppe-ejet land via fanen Generelt i &apos;Om land...&apos;! Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land set sale info" value="14"/>
+		<action description="Opdel og saml parceller" longdescription="Opdel og saml parceller. Dette gøres ved at højreklikke på jorden og vælge &apos;Redigér terræn&apos;" name="land divide join" value="15"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at ændre parcel navn og en række parametre om f.eks. landingspunkt, teleports m.v.." name="Parcel Identity">
-		<action description="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Søg steder&apos; og angivelse af kategori" longdescription="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Søg steder&apos; og angivelse af kategori i &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land find places"/>
-		<action description="Ændre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Søg&apos; opsætning" longdescription="Ændre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Søg&apos; opsætning. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsætning fanen." name="land change identity"/>
-		<action description="Sæt landingspunkt og teleport muligheder" longdescription="På en gruppe-ejet parcel kan medlemmer, med en rolle med denne rettighed, sætte landingspunktet og dermed angive hvor indkommende teleporte skal ankomme og desuden angive dealjer om teleporte. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsætning fanen." name="land set landing point"/>
+		<action description="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Søg steder&apos; og angivelse af kategori" longdescription="Angive om sted skal vises i &apos;vis i Søg steder&apos; og angivelse af kategori i &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land find places" value="17"/>
+		<action description="Ændre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Søg&apos; opsætning" longdescription="Ændre parcel navn, beskrivelse, og &apos;Vis i Søg&apos; opsætning. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsætning fanen." name="land change identity" value="18"/>
+		<action description="Sæt landingspunkt og teleport muligheder" longdescription="På en gruppe-ejet parcel kan medlemmer, med en rolle med denne rettighed, sætte landingspunktet og dermed angive hvor indkommende teleporte skal ankomme og desuden angive dealjer om teleporte. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; Opsætning fanen." name="land set landing point" value="19"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at opsætte parcel indstillinger som f.eks. &apos;Lave objekter&apos;, &apos;Redigere terræn&apos;, samt musik og media indstillinger." name="Parcel Settings">
-		<action description="Ændre musik og media indstillinger" longdescription="Ændre oplysninger om streaming musik og film i &apos;Om land...&apos; &gt; Media fanen." name="land change media"/>
-		<action description="Ændre rettighed til &apos;Redigere terræn&apos;" longdescription="Ændre rettighed til &apos;Redigere terræn&apos;. *ADVARSEL*: Redigere terræn&apos; kan give alle og enhver ret til at ændre terræn og opsætte og flytte Linden planter. Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land edit"/>
-		<action description="Ændre diverse andre indstillinger i &apos;Om land...&apos;&gt; indstillinger fanen" longdescription="Giv adgang til at ændre &apos;Sikker (ingen skade)&apos;, &apos;Flyve&apos;, og tillad andre beboere at: &apos;Lave objekter&apos;, &apos;Redigere terræn&apos;, &apos;Lave landemærker&apos;, og &apos;Køre scripts&apos; på gruppe-ejet land via About Land &gt; Indstillinger fanen." name="land options"/>
+		<action description="Ændre musik og media indstillinger" longdescription="Ændre oplysninger om streaming musik og film i &apos;Om land...&apos; &gt; Media fanen." name="land change media" value="20"/>
+		<action description="Ændre rettighed til &apos;Redigere terræn&apos;" longdescription="Ændre rettighed til &apos;Redigere terræn&apos;. *ADVARSEL*: Redigere terræn&apos; kan give alle og enhver ret til at ændre terræn og opsætte og flytte Linden planter. Vær sikker på at vide hvad du ør inden du tildeler denne rettighed." name="land edit" value="21"/>
+		<action description="Ændre diverse andre indstillinger i &apos;Om land...&apos;&gt; indstillinger fanen" longdescription="Giv adgang til at ændre &apos;Sikker (ingen skade)&apos;, &apos;Flyve&apos;, og tillad andre beboere at: &apos;Lave objekter&apos;, &apos;Redigere terræn&apos;, &apos;Lave landemærker&apos;, og &apos;Køre scripts&apos; på gruppe-ejet land via About Land &gt; Indstillinger fanen." name="land options" value="22"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at medlemmer kan omgå restriktioner på gruppe-ejede parceller." name="Parcel Powers">
-		<action description="Tillad altid &apos;Rediger Terræn&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at redigere terræn på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow edit land"/>
-		<action description="Tillad altid at &apos;Flyve&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at flyve på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow fly"/>
-		<action description="Tillad altid &apos;Lave objekter&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave nye objekter på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow create"/>
-		<action description="Tillad altid at &apos;Lave landemærker&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave landemærker på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow landmark"/>
-		<action description="Tillad altid &apos;sæt til hjem&apos; på gruppe-ejet land" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at benytte &apos;Verden&apos; menuen og vælge &apos;sæt til hjem&apos; på en parcel der er dedikeret til gruppen." name="land allow set home"/>
+		<action description="Tillad altid &apos;Rediger Terræn&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at redigere terræn på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow edit land" value="23"/>
+		<action description="Tillad altid at &apos;Flyve&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at flyve på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow fly" value="24"/>
+		<action description="Tillad altid &apos;Lave objekter&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave nye objekter på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow create" value="25"/>
+		<action description="Tillad altid at &apos;Lave landemærker&apos;" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at lave landemærker på gruppe-ejede parceller, også selvom denne mulighed ikke er aktiveret på &apos;Om land...&apos; &gt; Indstillinger fanen." name="land allow landmark" value="26"/>
+		<action description="Tillad altid &apos;sæt til hjem&apos; på gruppe-ejet land" longdescription="Medlemmer med denne rolle har adgang til at benytte &apos;Verden&apos; menuen og vælge &apos;sæt til hjem&apos; på en parcel der er dedikeret til gruppen." name="land allow set home" value="28"/>
+		<action description="Tillad &apos;Event Hosting&apos; på gruppe ejet land" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan vælge gruppe ejede parceller som sted når der afholdes et event." name="land allow host event" value="41"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at medlemmer kan tillade eller forbyde adgang til gruppe-ejede parceller, inkluderende at &apos;fryse&apos; og udsmide beboere." name="Parcel Access">
-		<action description="Administrér adgangsregler for parceller" longdescription="Administrér adgangsregler for parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage allowed"/>
-		<action description="Administrér liste med blokerede beboere på parceller" longdescription="Administrér liste med blokerede beboere på parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage banned"/>
-		<action description="Ændre indstillinger for at &apos;Sælge adgang til&apos; parceller" longdescription="Ændre indstillinger for at &apos;Sælge adgang til&apos; parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage passes"/>
-		<action description="Adgang til at smide beboere ud og &apos;fryse&apos; beboere på parceller" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan håndtere beboere som ikke er velkomne på gruppe-ejet parceller ved at højreklikke på dem, vælge Mere&gt;, og vælge &apos;Smid ud...&apos; eller &apos;Frys...&apos;." name="land admin"/>
+		<action description="Administrér adgangsregler for parceller" longdescription="Administrér adgangsregler for parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage allowed" value="29"/>
+		<action description="Administrér liste med blokerede beboere på parceller" longdescription="Administrér liste med blokerede beboere på parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage banned" value="30"/>
+		<action description="Ændre indstillinger for at &apos;Sælge adgang til&apos; parceller" longdescription="Ændre indstillinger for at &apos;Sælge adgang til&apos; parceller i &apos;Om land&apos; &gt; &apos;Adgang&apos; fanen." name="land manage passes" value="31"/>
+		<action description="Adgang til at smide beboere ud og &apos;fryse&apos; beboere på parceller" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan håndtere beboere som ikke er velkomne på gruppe-ejet parceller ved at højreklikke på dem, vælge Mere&gt;, og vælge &apos;Smid ud...&apos; eller &apos;Frys...&apos;." name="land admin" value="32"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at tillade beboere at returnere objekter og placere og flytte Linden planter. Dette er brugbart for at medlemmer kan holde orden og tilpasse landskabet. Denne mulighed skal benyttes med varsomhed, da der ikke er mulighed for at fortryde returnering af objekter og ændringer i landskabet." name="Parcel Content">
-		<action description="Returnere objekter ejet af gruppen" longdescription="Returne objekter på gruppe-ejede parceller der er ejet af gruppen. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group owned"/>
-		<action description="Returnere objekter der er sat til &apos;gruppe&apos;" longdescription="Returnere objekter på gruppe-ejede parceller, der er &apos;sat til gruppe&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group set"/>
-		<action description="Returnere objekter der ikke er ejet af andre" longdescription="Returnere objekter på gruppe-ejede parceller, der er &apos;Ejet af andre&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return non group"/>
-		<action description="Ændre landskab med Linden planter" longdescription="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at tillade beboere at returnere objekter og placere og flytte Linden planter. Dette er brugbart for at medlemmer kan holde orden og tilpasse landskabet. Denne mulighed skal benyttes med varsomhed, da der ikke er mulighed for at fortryde returnering af objekter og ændringer i landskabet." name="land gardening"/>
+		<action description="Returnere objekter ejet af gruppen" longdescription="Returne objekter på gruppe-ejede parceller der er ejet af gruppen. Dette håndteres i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group owned" value="48"/>
+		<action description="Returnere objekter der er sat til &apos;gruppe&apos;" longdescription="Returnere objekter på gruppe-ejede parceller, der er &apos;sat til gruppe&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return group set" value="33"/>
+		<action description="Returnere objekter der ikke er ejet af andre" longdescription="Returnere objekter på gruppe-ejede parceller, der er &apos;Ejet af andre&apos; i &apos;Om land...&apos;&gt; &apos;Objekter&apos; fanen." name="land return non group" value="34"/>
+		<action description="Ændre landskab med Linden planter" longdescription="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at tillade beboere at returnere objekter og placere og flytte Linden planter. Dette er brugbart for at medlemmer kan holde orden og tilpasse landskabet. Denne mulighed skal benyttes med varsomhed, da der ikke er mulighed for at fortryde returnering af objekter og ændringer i landskabet." name="land gardening" value="35"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at dedikere, ændre og sælge gruppe-ejede objekter. Disse ændringer sker i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="Object Management">
-		<action description="Dediker objekter til gruppe" longdescription="Dediker objekter til gruppe i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object deed"/>
-		<action description="Manipulér (flyt, kopiér, ændre) gruppe-ejede objekter" longdescription="Manipulér (flyt, kopiér, ændre) gruppe-ejede objekter i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object manipulate"/>
-		<action description="Sæt gruppe-ejede objekter til salg" longdescription="Sæt gruppe-ejede objekter til salg i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object set sale"/>
+		<action description="Dediker objekter til gruppe" longdescription="Dediker objekter til gruppe i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object deed" value="36"/>
+		<action description="Manipulér (flyt, kopiér, ændre) gruppe-ejede objekter" longdescription="Manipulér (flyt, kopiér, ændre) gruppe-ejede objekter i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object manipulate" value="38"/>
+		<action description="Sæt gruppe-ejede objekter til salg" longdescription="Sæt gruppe-ejede objekter til salg i &apos;Rediger&apos;&gt; &apos;Generelt&apos; fanen." name="object set sale" value="39"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer mulighed til at håndtere betalinger for gruppen og styre adgang til gruppens kontobevægelser." name="Accounting">
-		<action description="Betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte" longdescription="Medlemmer med denne rolle vil automatisk betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte. Det betyder at de vil modtager en andel af indtægter fra salg af gruppe-ejet land og bidrage til betaling af gruppe-relaterede betalinger, som f.eks. betaling for at paceller vises i lister. " name="accounting accountable"/>
+		<action description="Betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte" longdescription="Medlemmer med denne rolle vil automatisk betale gruppe regninger og modtage gruppe udbytte. Det betyder at de vil modtager en andel af indtægter fra salg af gruppe-ejet land og bidrage til betaling af gruppe-relaterede betalinger, som f.eks. betaling for at paceller vises i lister. " name="accounting accountable" value="40"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at kunne sende, modtage og se gruppe beskeder." name="Notices">
-		<action description="Send beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan sende beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices send"/>
-		<action description="Modtage og se tidligere beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan modtage og se tidligere beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices receive"/>
-	</action_set>
-	<action_set description="Disse rettigheder inkluderer adgang til at kunne oprette forslag, stemme på forslag og se historik med forslag." name="Proposals">
-		<action description="Opret forslag" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan oprette forslag som der kan stemmes om i &apos;Forslag&apos; fanen." name="proposal start"/>
-		<action description="Stem på forslag" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan stemme på forslag i &apos;Forslag&apos; fanen." name="proposal vote"/>
+		<action description="Send beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan sende beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices send" value="42"/>
+		<action description="Modtage og se tidligere beskeder" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan modtage og se tidligere beskeder i &apos;Beskeder&apos; fanen." name="notices receive" value="43"/>
 	</action_set>
 	<action_set description="Disse rettigheder styrer hvem der kan deltage i gruppe-chat og gruppe stemme-chat." name="Chat">
-		<action description="Deltage i gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe-chat sessioner" name="join group chat"/>
-		<action description="Deltag i gruppe stemme-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe stemme-chat sessioner. BEMÆRK: Medlemmet skal også have rollen &apos;Deltage i gruppe-chat&apos; for at denne rolle har effekt." name="join voice chat"/>
-		<action description="Styr gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan kontrollere adgang og deltagelse i gruppe-chat og gruppe stemme-chat sessioner." name="moderate group chat"/>
+		<action description="Deltage i gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe-chat sessioner" name="join group chat" value="16"/>
+		<action description="Deltag i gruppe stemme-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan deltage i gruppe stemme-chat sessioner. BEMÆRK: Medlemmet skal også have rollen &apos;Deltage i gruppe-chat&apos; for at denne rolle har effekt." name="join voice chat" value="27"/>
+		<action description="Styr gruppe-chat" longdescription="Medlemmer med denne rolle kan kontrollere adgang og deltagelse i gruppe-chat og gruppe stemme-chat sessioner." name="moderate group chat" value="37"/>
 	</action_set>
 </role_actions>

File indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

View file
 	<string name="TooltipAgentUrl">
 		Klik for at se beboers profil
 	</string>
+	<string name="TooltipAgentInspect">
+		Lær mere om denne beboer
+	</string>
 	<string name="TooltipAgentMute">
 		Klik for at slukke for denne beboer
 	</string>
 	<string name="Estate / Full Region">
 		Estate / Hel region
 	</string>
+	<string name="Estate / Homestead">
+		Estate / Homestead
+	</string>
+	<string name="Mainland / Homestead">
+		Mainland / Homestead
+	</string>
 	<string name="Mainland / Full Region">
 		Mainland / Hel region
 	</string>
 		Du er den eneste deltager i denne samtale
 	</string>
 	<string name="offline_message">
-		[NAME] er ikke logget .
+		[NAME] er logget af.
 	</string>
 	<string name="invite_message">
 		Tryk på [BUTTON NAME] knappen for at acceptére/tilslutte til denne stemme chat.
 		http://secondlife.com/landing/voicemorphing
 	</string>
 	<string name="paid_you_ldollars">
-		[NAME] betalte dig L$[AMOUNT]
+		[NAME] betalte dig L$[AMOUNT] [REASON].
+	</string>
+	<string name="paid_you_ldollars_no_reason">
+		[NAME] betalte dig L$[AMOUNT].
 	</string>
 	<string name="you_paid_ldollars">
 		Du betalte [NAME] L$[AMOUNT] [REASON].
 	<string name="you_paid_ldollars_no_name">
 		Du betalte L$[AMOUNT] [REASON].
 	</string>
+	<string name="for item">
+		til [ITEM]
+	</string>
 	<string name="for a parcel of land">
 		for en parcel land
 	</string>
 	<string name="to upload">
 		for at uploade
 	</string>
+	<string name="to publish a classified ad">
+		til offentliggørelse af annonce
+	</string>
 	<string name="giving">
 		Giver L$ [AMOUNT]
 	</string>