Commits

eli linden  committed 51860c7

CT-634 WIP PT DA translation including new files for Viewer 2.4, for viewer-beta

  • Participants
  • Parent commits 82f629b

Comments (0)

Files changed (56)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_hardware_settings.xml

 		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
 		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
 	</combo_box>
+	<text name="antialiasing restart">
+		(kræver genstart af din Second Life klient)
+	</text>
 	<spinner label="Gamma:" name="gamma"/>
 	<text name="(brightness, lower is brighter)">
 		(Lysstyrke, lavere er lysere, 0=benyt standard)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_preferences.xml

 	<tab_container name="pref core">
 		<panel label="Generelt" name="general"/>
 		<panel label="Grafik" name="display"/>
-		<panel label="Privatliv" name="im"/>
 		<panel label="Lyd &amp; medier" name="audio"/>
 		<panel label="Chat" name="chat"/>
+		<panel label="Flyt &amp; se" name="move"/>
 		<panel label="Beskeder" name="msgs"/>
+		<panel label="Farver" name="colors"/>
+		<panel label="Privatliv" name="im"/>
 		<panel label="Opsætning" name="input"/>
 		<panel label="Avanceret" name="advanced1"/>
 	</tab_container>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_region_debug_console.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="region_debug_console" title="Debug region"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<menu name="menu_gear_default">
+<toggleable_menu name="menu_gear_default">
 	<menu_item_call label="Nyt vindue" name="new_window"/>
-	<menu_item_call label="Sortér efter navn" name="sort_by_name"/>
-	<menu_item_call label="Sortér efter nyeste" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Sortér efter navn" name="sort_by_name"/>
+	<menu_item_check label="Sortér efter nyeste" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Vis System mapper øverst" name="sort_system_folders_to_top"/>
 	<menu_item_call label="Vis filtre" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Nulstil filtre" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Luk alle mapper" name="close_folders"/>
 	<menu_item_call label="Find original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Find alle links" name="Find All Links"/>
 	<menu_item_call label="Tøm papirkurv" name="empty_trash"/>
-</menu>
+</toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_viewer.xml

 		<menu_item_check label="Min beholdning" name="ShowSidetrayInventory"/>
 		<menu_item_check label="Mine bevægelser" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Min stemme" name="ShowVoice"/>
+		<menu label="Bevægelser" name="Movement">
+			<menu_item_call label="Sid ned" name="Sit Down Here"/>
+			<menu_item_check label="Flyv" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Løb altid" name="Always Run"/>
+			<menu_item_call label="Stop animering" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		</menu>
 		<menu label="Min status" name="Status">
 			<menu_item_call label="Væk" name="Set Away"/>
 			<menu_item_call label="Optaget" name="Set Busy"/>
 			<menu_item_check label="Grundejere" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Koordinater" name="Coordinates"/>
 			<menu_item_check label="Parcel egenskaber" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teleport hjem" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Sæt dette sted som &apos;Hjem&apos;" name="Set Home to Here"/>
 		<menu_item_check label="Aktiver tips" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanceret" name="Advanced">
-		<menu_item_call label="Stop animering af min avatar" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Gendan teksturer" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
 		<menu_item_call label="Vælg vinduesstørrelse..." name="Set Window Size..."/>
 			<menu_item_check label="Søg" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Frigør taster" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Løb altid" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Flyv" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Vis avanceret menu (gammel genvej)" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_call label="Luk vindue" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Luk alle vinduer" name="Close All Windows"/>
 			<menu_item_call label="Foto til disk" name="Snapshot to Disk"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ind" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom standard" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ud" name="Zoom Out"/>
-			<menu_item_check label="Vis avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Vis debug valg" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Vis udviklingsmenu" name="Debug Mode"/>
 			<menu_item_call label="Test web browser" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print info om valgt objekt" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Hukommelse statistik" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Dobbelt-klink Auto-pilot" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Dobeltklik for at teleportere" name="DoubleClick Teleport"/>
+			<menu_item_check label="Debug konsol for region" name="Region Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Debug klik" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug muse-hændelser" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
 			<menu_item_call label="Genindlæs farveopsætning" name="Reload Color Settings"/>
 			<menu_item_call label="Vis font test" name="Show Font Test"/>
-			<menu_item_call label="Hent fra XML" name="Load from XML"/>
-			<menu_item_call label="Gem til XML" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="Vis XUI navne" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Send testbeskeder (IM)" name="Send Test IMs"/>
 			<menu_item_call label="Skriv navne-cache til disk" name="Flush Names Caches"/>
 		</menu>
 		<menu_item_check label="HTTP teksturer" name="HTTP Textures"/>
 		<menu_item_check label="Benyt consol vindue ved næste opstart" name="Console Window"/>
-		<menu_item_check label="Vis administrationsmenu" name="View Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Anmod om administrator status" name="Request Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Forlad administrationsstatus" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_check label="Vis administrationsmenu" name="View Admin Options"/>
 	</menu>
 	<menu label="Administrér" name="Admin">
 		<menu label="Object">

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 	<notification name="ChangeSkin">
 		Den nye hud vil blive vist ved næste genstart af [APP_NAME].
 	</notification>
+	<notification name="ChangeLanguage">
+		Ændring af sprog vil først have effekt efter genstart af [APP_NAME].
+	</notification>
 	<notification name="StartRegionEmpty">
 		Ups, din start region er ikke angivet.
 Indtast venligst navn på region i Start lokation feltet eller vælg &quot;Min sidste lokation&quot; eller &quot;Hjem&quot;.
 
 Gå til [_URL] for information om køb af L$?
 	</notification>
+	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
+		Fejl i WAV fil (chunk size):
+[FILE]
+	</notification>
 	<notification name="CannotEncodeFile">
 		Kunne ikke &apos;forstå&apos; filen: [FILE]
 	</notification>
 
 Download til dit Program bibliotek?
 	</notification>
+	<notification name="FailedUpdateInstall">
+		Der opstod en fejl ved installation af opdatering.
+Hent og installér venligst den nyeste version fra
+http://secondlife.com/download.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackground">
+		En opdateret version af [APP_NAME] er hentet.
+Den vil blive anvendt næste gang du genstarter [APP_NAME]
+	</notification>
 	<notification name="DeedObjectToGroup">
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg dedikerer et objekt til en gruppe" name="okcancelignore" notext="Cancel" yestext="Deed"/>
 	</notification>
 		Tilbud om venskab afvist.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[NAME] tilbyder dig et visitkort.
-Dette vil lave et bogmørke i din beholding, så du hurtigt kan sende en IM til denne beboer.
+		[NAME] tilbyder sit visitkort.
+Dette vil tilføje et bogmærke i din beholdning, så du hurtigt kan sende en personlig besked til denne beboer.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Acceptér"/>
 			<button name="Decline" text="Afvis"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_gloves.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_gloves_panel">
 	<panel name="avatar_gloves_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_jacket.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_jacket_panel">
 	<panel name="avatar_jacket_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof foroven" name="Upper Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Stof forneden" name="Lower Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Øvre tekstur" name="Upper Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Nedre tekstur" name="Lower Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_pants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_pants_panel">
 	<panel name="avatar_pants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_shirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shirt_panel">
 	<panel name="avatar_shirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_shoes.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shoes_panel">
 	<panel name="avatar_shoes_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_skirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_skirt_panel">
 	<panel name="avatar_skirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_socks.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_socks_panel">
 	<panel name="avatar_socks_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_underpants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_underpants_panel">
 	<panel name="avatar_underpants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_undershirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_undershirt_panel">
 	<panel name="avatar_undershirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_notify_textbox.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="instant_message" name="panel_notify_textbox">
+	<string name="message_max_lines_count" value="7"/>
+	<panel label="info_panel" name="info_panel">
+		<text_editor name="message" value="besked"/>
+		parse_urls=&quot;false&quot;
+		<button label="Send" name="btn_submit"/>
+	</panel>
+	<panel label="control_panel" name="control_panel"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_people.xml

 	<tab_container name="tabs">
 		<panel label="TÆT PÅ" name="nearby_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Tilføj valgte beboer til din venneliste"/>
 			</panel>
 		</panel>
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
 				<layout_stack name="bottom_panel">
 					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
-						<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
+						<menu_button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="add_btn_panel">
 						<button name="add_btn" tool_tip="Tilbyd venskab til en beboer"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="trash_btn_panel">
-						<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Fjern valgte personer fra venneliste"/>
+						<dnd_button name="del_btn" tool_tip="Fjern valgte person fra din venneliste"/>
 					</layout_panel>
 				</layout_stack>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="MINE GRUPPER" name="groups_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="plus_btn" tool_tip="Bliv medlem af gruppe/Opret ny gruppe"/>
 				<button name="activate_btn" tool_tip="Activér valgte gruppe"/>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="NYLIGE" name="recent_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Tilføj valgte beboer til din venneliste"/>
 			</panel>
 		</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_advanced.xml

 	<panel.string name="aspect_ratio_text">
 		[NUM]:[DEN]
 	</panel.string>
-	<panel.string name="middle_mouse">
-		Midterste mus
-	</panel.string>
-	<slider label="Synsvinkel" name="camera_fov"/>
-	<slider label="Distance" name="camera_offset_scale"/>
-	<text name="heading2">
-		Automatisk positionering for:
-	</text>
-	<check_box label="Byg/Redigér" name="edit_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved start og slut af editerings modus"/>
-	<check_box label="Udseende" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved redigering"/>
-	<check_box initial_value="sand" label="Sidepanel" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Benyt automatisk positionering af kamera"/>
-	<check_box label="Vis avatar i førsteperson" name="first_person_avatar_visible"/>
-	<check_box label="Piletaster bruges altid til bevægelse" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
-	<check_box label="Tast-tast-hold for at løbe" name="tap_tap_hold_to_run"/>
-	<check_box label="Bevæg avatarlæber når der tales" name="enable_lip_sync"/>
-	<check_box label="Talebobler" name="bubble_text_chat"/>
-	<slider label="Synlighed" name="bubble_chat_opacity"/>
-	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve for talebobler"/>
 	<text name="UI Size:">
-		Brugerflade størrelse
+		UI størrelse:
 	</text>
 	<check_box label="Vis script fejl i:" name="show_script_errors"/>
 	<radio_group name="show_location">
 		<radio_item label="Chat" name="0"/>
 		<radio_item label="Separat vindue" name="1"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Knap til aktiverering af mikrofon:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="I walkie-talkie-modus sendes stemme kun når knappen er trykket ned, ellers vil tryk på knap tænde og slukke mikrofon."/>
-	<line_editor label="Brug walkie-talkie modus" name="modifier_combo"/>
-	<button label="Angiv taste" name="set_voice_hotkey_button"/>
-	<button label="Midterste museknap" name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Nulstil til midterste musetaste"/>
-	<button label="Andre enheder" name="joystick_setup_button"/>
+	<check_box label="Tillad flere åbne klienter" name="allow_multiple_viewer_check"/>
+	<check_box label="Vælg netværk ved login" name="show_grid_selection_check"/>
+	<check_box label="Vælg avanceret menu" name="show_advanced_menu_check"/>
+	<check_box label="Vis udvikler menu" name="show_develop_menu_check"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_chat.xml

 		<radio_item label="Mellem" name="radio2" value="1"/>
 		<radio_item label="Stor" name="radio3" value="2"/>
 	</radio_group>
-	<text name="font_colors">
-		Skriftfarve:
-	</text>
-	<color_swatch label="Dig" name="user"/>
-	<text name="text_box1">
-		Dig
-	</text>
-	<color_swatch label="Andre" name="agent"/>
-	<text name="text_box2">
-		Andre
-	</text>
-	<color_swatch label="IM" name="im"/>
-	<text name="text_box3">
-		IM
-	</text>
-	<color_swatch label="System" name="system"/>
-	<text name="text_box4">
-		System
-	</text>
-	<color_swatch label="Fejl" name="script_error"/>
-	<text name="text_box5">
-		Fejl
-	</text>
-	<color_swatch label="Objekter" name="objects"/>
-	<text name="text_box6">
-		Objekter
-	</text>
-	<color_swatch label="Ejer" name="owner"/>
-	<text name="text_box7">
-		Ejer
-	</text>
-	<color_swatch label="URL&apos;er" name="links"/>
-	<text name="text_box9">
-		URL&apos;er
-	</text>
 	<check_box initial_value="true" label="Afspil skrive animation ved chat" name="play_typing_animation"/>
 	<check_box label="Send e-mail til mig når jeg modtager IM og er offline" name="send_im_to_email"/>
 	<check_box label="Åben for almindelig tekst i IM og chat historik" name="plain_text_chat_history"/>
+	<check_box label="Boble chat" name="bubble_text_chat"/>
 	<text name="show_ims_in_label">
 		Vis IM&apos;er i:
 	</text>
 		<radio_item label="Separate vinduer" name="radio" value="0"/>
 		<radio_item label="Faner" name="radio2" value="1"/>
 	</radio_group>
+	<text name="disable_toast_label">
+		Tillad ingående chat popup vinduer:
+	</text>
+	<check_box label="Gruppe chats" name="EnableGroupChatPopups" tool_tip="Vælg for at se popup vindue når gruppe chat beskeder modtages"/>
+	<check_box label="IM chats" name="EnableIMChatPopups" tool_tip="Vælg for at se popup vindue når personlige beskeder (IM) modtages"/>
+	<spinner label="Tid før chatvisning forsvinder:" name="nearby_toasts_lifetime"/>
+	<spinner label="Tid før chatvisning forsvinder:" name="nearby_toasts_fadingtime"/>
 	<check_box label="Benyt maskin-oversættelse ved chat (håndteret af Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
 	<text name="translate_language_text" width="110">
 		Oversæt chat til :

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_colors.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Farver" name="colors_panel">
+	<text name="effects_color_textbox">
+		Mine effekter (selektions-stråle):
+	</text>
+	<color_swatch name="effect_color_swatch" tool_tip="Klik for at åbne farve-vælger"/>
+	<text name="font_colors">
+		Chat bogstavsfarver:
+	</text>
+	<text name="text_box1">
+		Mig
+	</text>
+	<text name="text_box2">
+		Andre
+	</text>
+	<text name="text_box3">
+		Objekter
+	</text>
+	<text name="text_box4">
+		System
+	</text>
+	<text name="text_box5">
+		Fejl
+	</text>
+	<text name="text_box7">
+		Ejer
+	</text>
+	<text name="text_box9">
+		URL&apos;er
+	</text>
+	<text name="bubble_chat">
+		Chat-boble baggrund:
+	</text>
+	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve til chat-boble"/>
+	<slider label="Uigennemsigtighed:" name="bubble_chat_opacity"/>
+	<text name="floater_opacity">
+		Vindue uigennemsigtighed:
+	</text>
+	<slider label="Aktiv:" name="active"/>
+	<slider label="Inaktiv:" name="inactive"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_general.xml

 	<check_box label="Brugernavne" name="show_slids" tool_tip="Vis brugernavne, som bobsmith123"/>
 	<check_box label="Gruppe titler" name="show_all_title_checkbox1" tool_tip="Vis hgruppetitler, som f.eks. administrator eller medlem"/>
 	<check_box label="Fremhæv venner" name="show_friends" tool_tip="Fremhæv navne-tags for dine venner"/>
-	<text name="effects_color_textbox">
-		Farve til mine effekter:
+	<check_box label="Vis visningsnavne" name="display_names_check" tool_tip="Vælg for at bruge visningsnavne i chat, IM, navne-tags m.v."/>
+	<check_box label="Aktivér UI tips i klient" name="viewer_hints_check"/>
+	<text name="inworld_typing_rg_label">
+		Trykker bogstav taster:
 	</text>
+	<radio_group name="inworld_typing_preference">
+		<radio_item label="Starter lokal chat" name="radio_start_chat" value="1"/>
+		<radio_item label="Påvirker bevægelse (f.eks. WASD)" name="radio_move" value="0"/>
+	</radio_group>
 	<text name="title_afk_text">
 		Tid inden &quot;væk&quot;:
 	</text>
-	<color_swatch label="" name="effect_color_swatch" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	<combo_box label="Timeout før &apos;væk&apos;:" name="afk">
 		<combo_box.item label="2 minutter" name="item0"/>
 		<combo_box.item label="5 minutter" name="item1"/>
 		<combo_box.item label="30 minutter" name="item3"/>
 		<combo_box.item label="aldrig" name="item4"/>
 	</combo_box>
-	<check_box label="Vis visningsnavne" name="display_names_check" tool_tip="Vælg for at bruge visningsnavne i chat, IM, navne-tags m.v."/>
 	<text name="text_box3">
 		Optaget autosvar:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_graphics1.xml

 		<text name="ShadersText">
 			Overflader:
 		</text>
+		<check_box initial_value="sand" label="Gennemsigtig vand" name="TransparentWater"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Glatte flader og skin" name="BumpShiny"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Basale flader" name="BasicShaders" tool_tip="Ved at slå dette valg fra, kan det forhindres at visse grafikkort drivere crasher."/>
 		<check_box initial_value="true" label="Atmosfæriske flader" name="WindLightUseAtmosShaders"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_move.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Flyv" name="move_panel">
+	<slider label="Se vinkel" name="camera_fov"/>
+	<slider label="Distance" name="camera_offset_scale"/>
+	<text name="heading2">
+		Automatisk position for:
+	</text>
+	<check_box label="Byg/Redigér" name="edit_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering når edit modus aktiveres og forlades"/>
+	<check_box label="Udseende" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering i edit modus"/>
+	<check_box initial_value="sand" label="Sidepanel" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved sidepanel"/>
+	<check_box label="Vis avatar i første-person" name="first_person_avatar_visible"/>
+	<text name=" Mouse Sensitivity">
+		Muse-følsomhed i første-person:
+	</text>
+	<check_box label="Omvend" name="invert_mouse"/>
+	<check_box label="Piletaster bevæger altid avatar" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
+	<check_box label="Tryk to gange for at løbe" name="tap_tap_hold_to_run"/>
+	<check_box label="Dobbelt-klik for at:" name="double_click_chkbox"/>
+	<radio_group name="double_click_action">
+		<radio_item label="Teleportere" name="radio_teleport"/>
+		<radio_item label="Auto-pilot" name="radio_autopilot"/>
+	</radio_group>
+	<button label="Andre enheder" name="joystick_setup_button"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_privacy.xml

 	<check_box label="Kun venner og grupper ved jeg er online" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Kun venner og grupper kan sende besked til mig" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Slå mikrofon fra når opkald slutter" name="auto_disengage_mic_check"/>
-	<check_box label="Acceptér cookies" name="cookies_enabled"/>
 	<text name="Logs:">
-		Logs:
+		Chat Logs:
 	</text>
 	<check_box label="Gem en log med lokal chat på min computer" name="log_nearby_chat"/>
 	<check_box label="Gem en log med private beskeder (IM) på min computer" name="log_instant_messages"/>
-	<check_box label="Tilføj tidsstempel" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Tilføj klokkeslæt til hver linie i chat log" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Tilføj datostempel til log filnavn." name="logfile_name_datestamp"/>
 	<text name="log_path_desc">
 		Placering af logfiler:
 	</text>
 	<button label="Ændre sti" label_selected="Ændre sti" left="150" name="log_path_button"/>
 	<button label="Liste med blokeringer" name="block_list"/>
+	<text name="block_list_label">
+		(Personer og/eller objekter du har blokeret)
+	</text>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_setup.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Opsætning" name="Input panel">
-	<text name="Mouselook:">
-		Første person:
-	</text>
-	<text name=" Mouse Sensitivity">
-		Mus - følsomhed
-	</text>
-	<check_box label="Omvendt" name="invert_mouse"/>
 	<text name="Network:">
 		Netværk:
 	</text>
 	</text>
 	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Angiv navn eller IP addresse på den proxy du ønsker at anvende"/>
 	<spinner label="Port nummer:" name="web_proxy_port"/>
+	<check_box initial_value="sand" label="Hent og installer automatisk [APP_NAME] opdateringer" name="updater_service_active"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_sound.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Lyde" name="Preference Media panel">
+	<panel.string name="middle_mouse">
+		Midterste museknap
+	</panel.string>
 	<slider label="Generel" name="System Volume"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Sluk lyd når minimeret" name="mute_when_minimized"/>
 	<slider label="Knapper" name="UI Volume"/>
 		<radio_item label="Kamera position" name="0"/>
 		<radio_item label="Avatar position" name="1"/>
 	</radio_group>
+	<check_box label="Bevæg avatar-læber når der snakkes" name="enable_lip_sync"/>
+	<check_box label="Skift tale tænd/sluk når jeg trykker:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Når du er i skift-modus, vil hvert tryk tænde eller slukke din mikrofon. Når du ikke er i skift-modus, vil din mikrofon kun være tændt når knappen/tasten holdes nede (som en Walkie Talkie)"/>
+	<line_editor label="Tryk-for-tale udløser" name="modifier_combo"/>
+	<button label="Angiv taste" name="set_voice_hotkey_button"/>
+	<button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Nulstil til midterste muse-knap"/>
 	<button label="Input/Output enheder" name="device_settings_btn"/>
 	<panel label="Enhedsopsætning" name="device_settings_panel">
 		<panel.string name="default_text">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_script_ed.xml

 	<panel.string name="Title">
 		Script: [NAME]
 	</panel.string>
-	<text_editor name="Script Editor">
-		Henter...
-	</text_editor>
-	<button label="Gem" label_selected="Gem" name="Save_btn"/>
-	<combo_box label="Indsæt..." name="Insert..."/>
 	<menu_bar name="script_menu">
 		<menu label="Filer" name="File">
 			<menu_item_call label="Gem" name="Save"/>
 			<menu_item_call label="Hjælp med keywords..." name="Keyword Help..."/>
 		</menu>
 	</menu_bar>
+	<text_editor name="Script Editor">
+		Henter...
+	</text_editor>
+	<combo_box label="Indsæt..." name="Insert..."/>
+	<button label="Gem" label_selected="Gem" name="Save_btn"/>
+	<button label="Redigér..." name="Edit_btn"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

 		XML Fil
 	</string>
 	<string name="raw_file">
-		RAW Fil
+		RAW fil
 	</string>
 	<string name="compressed_image_files">
 		Komprimerede billeder
 	<string name="InvOfferGaveYou">
 		gav dig
 	</string>
-	<string name="InvOfferYouDecline">
-		Du afslår
-	</string>
-	<string name="InvOfferFrom">
-		fra
+	<string name="InvOfferDecline">
+		Du afslår [DESC] fra &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;.
 	</string>
 	<string name="GroupMoneyTotal">
 		Total

File indra/newview/skins/default/xui/pt/floater_hardware_settings.xml

 		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
 		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
 	</combo_box>
+	<text name="antialiasing restart">
+		(Reinicie para ativar)
+	</text>
 	<spinner label="Gama:" name="gamma"/>
 	<text name="(brightness, lower is brighter)">
 		(0 = brilho padrão, menor = mais brilho)

File indra/newview/skins/default/xui/pt/floater_preferences.xml

 	<tab_container name="pref core">
 		<panel label="Geral" name="general"/>
 		<panel label="Vídeo" name="display"/>
-		<panel label="Privacidade" name="im"/>
 		<panel label="Som e mídia" name="audio"/>
 		<panel label="Bate-papo" name="chat"/>
+		<panel label="Mover e ver" name="move"/>
 		<panel label="Notificações" name="msgs"/>
+		<panel label="Cores" name="colors"/>
+		<panel label="Privacidade" name="im"/>
 		<panel label="Configurações" name="input"/>
 		<panel label="Avançado" name="advanced1"/>
 	</tab_container>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/floater_region_debug_console.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="region_debug_console" title="Depuração de região"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<menu name="menu_gear_default">
+<toggleable_menu name="menu_gear_default">
 	<menu_item_call label="Nova janela de inventário" name="new_window"/>
-	<menu_item_call label="Ordenar por nome" name="sort_by_name"/>
-	<menu_item_call label="Ordenar por mais recente" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Ordenar por nome" name="sort_by_name"/>
+	<menu_item_check label="Ordenar por mais recente" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Pastas do sistema no topo" name="sort_system_folders_to_top"/>
 	<menu_item_call label="Mostrar filtros" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Restabelecer filtros" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Fechar todas as pastas" name="close_folders"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar todos os links" name="Find All Links"/>
 	<menu_item_call label="Esvaziar lixeira" name="empty_trash"/>
-</menu>
+</toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/menu_viewer.xml

 		<menu_item_check label="Meu inventário" name="ShowSidetrayInventory"/>
 		<menu_item_check label="Meus gestos" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Minha voz" name="ShowVoice"/>
+		<menu label="Movimentos" name="Movement">
+			<menu_item_call label="Sentar" name="Sit Down Here"/>
+			<menu_item_check label="Voar" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Correr sempre" name="Always Run"/>
+			<menu_item_call label="Parar minha animação" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		</menu>
 		<menu label="Meu status" name="Status">
 			<menu_item_call label="Ausente" name="Set Away"/>
 			<menu_item_call label="Ocupado" name="Set Busy"/>
 			<menu_item_check label="Proprietários" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Coordenadas" name="Coordinates"/>
 			<menu_item_check label="Propriedades do lote" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Menu avançado" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teletransportar para meu início" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Definir como Início" name="Set Home to Here"/>
 		<menu_item_check label="Ativar dicas" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avançado" name="Advanced">
-		<menu_item_call label="Parar minha animação" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Recarregar texturas" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Interface tamanho padrão" name="Set UI Size to Default"/>
 		<menu_item_call label="Definir tamanho da janela:" name="Set Window Size..."/>
 			<menu_item_check label="Busca" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Soltar objeto" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Interface tamanho padrão" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Correr sempre" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Voar" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Mostrar menu avançado - atalho antigo" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_call label="Fechar janela" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Fechar todas as janelas" name="Close All Windows"/>
 			<menu_item_call label="Gravar fotos no HD" name="Snapshot to Disk"/>
 			<menu_item_call label="Mais zoom" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom padrão" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Menos zoom" name="Zoom Out"/>
-			<menu_item_check label="Exibir menu avançado" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Mostrar configurações de depuração" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Show Develop Menu" name="Debug Mode"/>
 			<menu_item_call label="Teste de navegador web" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print Selected Object Info" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Dados de memória" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Trajeto c/ dois cliques" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Teletransportar c/ dois cliques" name="DoubleClick Teleport"/>
+			<menu_item_check label="Console de depuração de região" name="Region Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Debug Clicks" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug Mouse Events" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
 			<menu_item_call label="Recarregar cores" name="Reload Color Settings"/>
 			<menu_item_call label="Teste de fonte" name="Show Font Test"/>
-			<menu_item_call label="Carregar de XML" name="Load from XML"/>
-			<menu_item_call label="Salvar para XML" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="Mostrar nomes XUI" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Enviar MIs de teste" name="Send Test IMs"/>
 			<menu_item_call label="Limpar cache de nomes" name="Flush Names Caches"/>
 		</menu>
 		<menu_item_check label="Texturas HTTP" name="HTTP Textures"/>
 		<menu_item_check label="Console Window on next Run" name="Console Window"/>
-		<menu_item_check label="Mostrar menu admin" name="View Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Request Admin Status" name="Request Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Sair do modo admin" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_check label="Mostrar menu admin" name="View Admin Options"/>
 	</menu>
 	<menu label="Admin" name="Admin">
 		<menu label="Object">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/notifications.xml

 	<notification name="ChangeSkin">
 		Reinicie o [APP_NAME] para ativar a pele nova.
 	</notification>
+	<notification name="ChangeLanguage">
+		Reinicie o [APP_NAME] para exibir o idioma selecionado.
+	</notification>
 	<notification name="GoToAuctionPage">
 		Ir para a página do [SECOND_LIFE] para ver os detalhes do leilão ou fazer um lance?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Cancelar" yestext="Ir para a página"/>
 		Não pode ser encontrado bloco de dados no cabeçalho WAV:
 [FILE]
 	</notification>
+	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
+		Pedaço de arquivo WAV de tamanho errado:
+[FILE]
+	</notification>
 	<notification name="SoundFileInvalidTooLong">
 		Arquivo de áudio é muito longo (no máximo 10 segundos):
 [FILE]
 Salvar na pasta Aplicativos?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Continuar" yestext="Atualizar"/>
 	</notification>
+	<notification name="FailedUpdateInstall">
+		Ocorreu um erro de atualização do visualizador. 
+Baixe e instale a versão mais recente do visualizador em 
+http://secondlife.com/download.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackground">
+		Foi baixada uma nova versão do [APP_NAME]
+A nova versão será exibida quando o [APP_NAME] for reiniciado.
+	</notification>
 	<notification name="DeedObjectToGroup">
 		Delegar este objeto causará ao grupo:
 * Receber os L$ pagos ao objeto
 		Oferta de amizada aceita.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[NAME] estão te oferecendo um cartão de visita.
-Ele colocará um item de inventário, para você possa contatá-lo facilmente.
+		[NOME] está te oferecendo um cartão de visita.
+Ele será um item no seu inventário, para você possa contatá-lo facilmente.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Aceitar"/>
 			<button name="Decline" text="Recusar"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_gloves.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_gloves_panel">
 	<panel name="avatar_gloves_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_jacket.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_jacket_panel">
 	<panel name="avatar_jacket_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido de cima" name="Upper Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
-		<texture_picker label="Tecido de baixo" name="Lower Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura superior" name="Upper Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura inferior" name="Lower Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_pants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_pants_panel">
 	<panel name="avatar_pants_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_shirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shirt_panel">
 	<panel name="avatar_shirt_color_panel">
-		<texture_picker label="tecido" name="Fabric" tool_tip="Clique para escolher uma foto"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Clique para escolher uma foto"/>
 		<color_swatch label="Cor/Matiz" name="Color/Tint" tool_tip="Clique para abrir o selecionador de cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_shoes.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shoes_panel">
 	<panel name="avatar_shoes_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_skirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_skirt_panel">
 	<panel name="avatar_skirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_socks.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_socks_panel">
 	<panel name="avatar_socks_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_underpants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_underpants_panel">
 	<panel name="avatar_underpants_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_edit_undershirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_undershirt_panel">
 	<panel name="avatar_undershirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Tecido" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
+		<texture_picker label="Textura" name="Fabric" tool_tip="Selecionar imagem"/>
 		<color_swatch label="Cor/Tonalidade" name="Color/Tint" tool_tip="Selecionar a cor"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_notify_textbox.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="instant_message" name="panel_notify_textbox">
+	<string name="message_max_lines_count" value="7"/>
+	<panel label="info_panel" name="info_panel">
+		<text_editor name="message" value="mensagem"/>
+		parse_urls=&quot;false&quot;
+		<button label="Enviar" name="btn_submit"/>
+	</panel>
+	<panel label="control_panel" name="control_panel"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_people.xml

 	<tab_container name="tabs">
 		<panel label="PROXIMIDADE" name="nearby_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Opções"/>
+				<menu_button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Opções"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Adicionar o residente selecionado para sua lista de amigos"/>
 			</panel>
 		</panel>
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
 				<layout_stack name="bottom_panel">
 					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
-						<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Mostrar opções adicionais"/>
+						<menu_button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Mostrar opções adicionais"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="add_btn_panel">
 						<button name="add_btn" tool_tip="Oferecer amizade para um residente"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="trash_btn_panel">
-						<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Remover a pessoa selecionada da sua lista de amigos"/>
+						<dnd_button name="del_btn" tool_tip="Remover a pessoa selecionada da sua lista de amigos"/>
 					</layout_panel>
 				</layout_stack>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="MEUS GRUPOS" name="groups_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Opções"/>
+				<menu_button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Opções"/>
 				<button name="plus_btn" tool_tip="Ingressar em um grupo/Criar novo grupo"/>
 				<button name="activate_btn" tool_tip="Ativar o grupo selecionado"/>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="RECENTE" name="recent_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Opções"/>
+				<menu_button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Opções"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Adicionar o residente selecionado para sua lista de amigos"/>
 			</panel>
 		</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_advanced.xml

 	<panel.string name="aspect_ratio_text">
 		[NUM]:[DEN]
 	</panel.string>
-	<panel.string name="middle_mouse">
-		Botão do meio do mouse
-	</panel.string>
-	<slider label="Ângulo de visão" name="camera_fov"/>
-	<slider label="Distância" name="camera_offset_scale"/>
-	<text name="heading2">
-		Posicionamento automático da:
-	</text>
-	<check_box label="Construção/Edição" name="edit_camera_movement" tool_tip="Use o posicionamento automático da câmera quando entrar e sair do modo de edição"/>
-	<check_box label="Aparência" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Use o posicionamento automático da câmera quando em modo de edição"/>
-	<check_box initial_value="verdadeiro" label="Barra lateral" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Usar posicionamento automático da câmera na barra lateral"/>
-	<check_box label="Mostre-me em visão de mouse" name="first_person_avatar_visible"/>
-	<check_box label="Teclas de seta sempre me movem" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
-	<check_box label="Dê dois toques e pressione para correr" name="tap_tap_hold_to_run"/>
-	<check_box label="Mover os lábios do avatar ao falar" name="enable_lip_sync"/>
-	<check_box label="Balão de bate-papo" name="bubble_text_chat"/>
-	<slider label="Opacidade" name="bubble_chat_opacity"/>
-	<color_swatch name="background" tool_tip="Cor do balão de bate-papo"/>
 	<text name="UI Size:">
-		Interface
+		Interface:
 	</text>
 	<check_box label="Mostrar erros de script" name="show_script_errors"/>
 	<radio_group name="show_location">
 		<radio_item label="Bate-papo local" name="0"/>
 		<radio_item label="Janelas separadas" name="1"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Tecla liga/desliga da minha voz:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Quando em modo de alternância, pressione e solte o botão UMA vez para ligar e desligar o microfone. Quando em modo de alternância, o microfone só transmite sua voz quando o botão estiver pressionado."/>
-	<line_editor label="Botão apertar e falar" name="modifier_combo"/>
-	<button label="Definir tecla" name="set_voice_hotkey_button"/>
-	<button label="Botão do meio do mouse" name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Redefinir como botão do meio do mouse"/>
-	<button label="Outros dispositivos" name="joystick_setup_button"/>
+	<check_box label="Permitir vários visualizadores" name="allow_multiple_viewer_check"/>
+	<check_box label="Mostrar grade selecionada ao entrar" name="show_grid_selection_check"/>
+	<check_box label="Exibir menu avançado" name="show_advanced_menu_check"/>
+	<check_box label="Exibir menu desenvolvedor" name="show_develop_menu_check"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_chat.xml

 		<radio_item label="Médio" name="radio2" value="1"/>
 		<radio_item label="Grande" name="radio3" value="2"/>
 	</radio_group>
-	<text name="font_colors">
-		Cor da fonte:
-	</text>
-	<color_swatch label="Você" name="user"/>
-	<text name="text_box1">
-		Eu
-	</text>
-	<color_swatch label="Outros" name="agent"/>
-	<text name="text_box2">
-		Outros
-	</text>
-	<color_swatch label="MI" name="im"/>
-	<text name="text_box3">
-		MI
-	</text>
-	<color_swatch label="Sistema" name="system"/>
-	<text name="text_box4">
-		Sistema
-	</text>
-	<color_swatch label="Erros" name="script_error"/>
-	<text name="text_box5">
-		Erros
-	</text>
-	<color_swatch label="Objetos" name="objects"/>
-	<text name="text_box6">
-		Objetos
-	</text>
-	<color_swatch label="Dono" name="owner"/>
-	<text name="text_box7">
-		Dono
-	</text>
-	<color_swatch label="URLs" name="links"/>
-	<text name="text_box9">
-		URLs
-	</text>
 	<check_box initial_value="true" label="Executar animação digitada quando estiver conversando" name="play_typing_animation"/>
 	<check_box label="Enviar MIs por email se estiver desconectado" name="send_im_to_email"/>
 	<check_box label="Ativar MIs e bate-papos de texto simples" name="plain_text_chat_history"/>
+	<check_box label="Balão de bate-papo" name="bubble_text_chat"/>
 	<text name="show_ims_in_label">
 		Mostrar MIs em:
 	</text>
 		<radio_item label="Janelas separadas" name="radio" value="0"/>
 		<radio_item label="Guias" name="radio2" value="1"/>
 	</radio_group>
+	<text name="disable_toast_label">
+		Ativar pop-ups de novos bate-papos:
+	</text>
+	<check_box label="Bate-papo de grupo" name="EnableGroupChatPopups" tool_tip="Exibir pop-up de bate-papos novos de grupos"/>
+	<check_box label="Bate-papos de MI" name="EnableIMChatPopups" tool_tip="Exibir pop-up de mensagens instantâneas novas"/>
+	<spinner label="Transição de avisos de bate-papos por perto:" name="nearby_toasts_lifetime"/>
+	<spinner label="Transição de avisos de bate-papos por perto:" name="nearby_toasts_fadingtime"/>
 	<check_box label="Traduzir bate-papo automaticamente (via Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
 	<text name="translate_language_text">
 		Traduzir bate-papo para:

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_colors.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Cores" name="colors_panel">
+	<text name="effects_color_textbox">
+		Meus efeitos (raio de seleção):
+	</text>
+	<color_swatch name="effect_color_swatch" tool_tip="Selecionar a cor"/>
+	<text name="font_colors">
+		Cores no bate-papo:
+	</text>
+	<text name="text_box1">
+		Eu
+	</text>
+	<text name="text_box2">
+		Outros
+	</text>
+	<text name="text_box3">
+		Objetos
+	</text>
+	<text name="text_box4">
+		Sistema
+	</text>
+	<text name="text_box5">
+		Erros
+	</text>
+	<text name="text_box7">
+		Proprietário
+	</text>
+	<text name="text_box9">
+		URLs
+	</text>
+	<text name="bubble_chat">
+		Fundo do balão:
+	</text>
+	<color_swatch name="background" tool_tip="Escolha a cor do balão de bate-papo"/>
+	<slider label="Opacidade:" name="bubble_chat_opacity"/>
+	<text name="floater_opacity">
+		Opacidade:
+	</text>
+	<slider label="Ativo:" name="active"/>
+	<slider label="Inativo:" name="inactive"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_general.xml

 	<check_box label="Nomes de usuário" name="show_slids" tool_tip="Mostrar nome de usuário, como zecazc123"/>
 	<check_box label="Cargos do grupo" name="show_all_title_checkbox1" tool_tip="Mostrar os títulos de cargos, como membro ou diretor"/>
 	<check_box label="Realçar amigos" name="show_friends" tool_tip="Realçar nomes de tela de amigos"/>
-	<text name="effects_color_textbox">
-		Meus efeitos:
+	<check_box label="Ver nomes de tela" name="display_names_check" tool_tip="Usar nome de tela no bate-papo, MI, etc."/>
+	<check_box label="Exibir dicas da interface" name="viewer_hints_check"/>
+	<text name="inworld_typing_rg_label">
+		Teclas de letras:
 	</text>
+	<radio_group name="inworld_typing_preference">
+		<radio_item label="Inicia o bate-papo local" name="radio_start_chat" value="1"/>
+		<radio_item label="Afeta o movimento (ex.: WASD)" name="radio_move" value="0"/>
+	</radio_group>
 	<text name="title_afk_text">
 		Entrar no modo ausente em:
 	</text>
-	<color_swatch label="" name="effect_color_swatch" tool_tip="Clique para abrir o seletor de cores"/>
 	<combo_box label="Entrar no modo ausente em:" name="afk">
 		<combo_box.item label="2 minutos" name="item0"/>
 		<combo_box.item label="5 minutos" name="item1"/>
 		<combo_box.item label="30 minutos" name="item3"/>
 		<combo_box.item label="(nunca)" name="item4"/>
 	</combo_box>
-	<check_box label="Ver nomes de tela" name="display_names_check" tool_tip="Usar nome de tela no bate-papo, MI, etc."/>
 	<text name="text_box3">
 		Mensagem do modo ocupado:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_graphics1.xml

 		<text name="ShadersText">
 			Sombreadores:
 		</text>
+		<check_box initial_value="verdadeiro" label="Água transparente" name="TransparentWater"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Bump de Mapeamento e Brilho" name="BumpShiny"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Sombreadores básicos" name="BasicShaders" tool_tip="Desabilitar esta opção poderá impedir que alguns drivers de placa de vídeo a travem."/>
 		<check_box initial_value="true" label="Sombreadores Atmosféricos" name="WindLightUseAtmosShaders"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_move.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Movimentar" name="move_panel">
+	<slider label="Ângulo de visão" name="camera_fov"/>
+	<slider label="Distância" name="camera_offset_scale"/>
+	<text name="heading2">
+		Posicionamento automático:
+	</text>
+	<check_box label="Construir/Editar" name="edit_camera_movement" tool_tip="Use o posicionamento automático da câmera quando entrar e sair do modo de edição"/>
+	<check_box label="Aparência" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Use o posicionamento automático da câmera quando em modo de edição"/>
+	<check_box initial_value="verdadeiro" label="Barra lateral" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Usar posicionamento automático da câmera na barra lateral"/>
+	<check_box label="Mostre-me em visão de mouse" name="first_person_avatar_visible"/>
+	<text name=" Mouse Sensitivity">
+		Sensibilidade do mouse:
+	</text>
+	<check_box label="Inverter" name="invert_mouse"/>
+	<check_box label="Teclas de seta sempre me movem" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
+	<check_box label="Dê dois toques e pressione para correr" name="tap_tap_hold_to_run"/>
+	<check_box label="Dar dois cliques para:" name="double_click_chkbox"/>
+	<radio_group name="double_click_action">
+		<radio_item label="Teletransportar" name="radio_teleport"/>
+		<radio_item label="Piloto automático" name="radio_autopilot"/>
+	</radio_group>
+	<button label="Outros dispositivos" name="joystick_setup_button"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_privacy.xml

 	<check_box label="Apenas amigos e grupos sabem que estou online" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Apenas amigos e grupos podem me chamar ou enviar MI" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Desligar o microfone quando terminar chamadas" name="auto_disengage_mic_check"/>
-	<check_box label="Aceitar  cookies" name="cookies_enabled"/>
 	<text name="Logs:">
-		Logs:
+		Registro de bate-papos:
 	</text>
 	<check_box label="Salvar logs de bate- papo das proximidades no meu computador" name="log_nearby_chat"/>
 	<check_box label="Salvar logs de MI no meu computador" name="log_instant_messages"/>
-	<check_box label="Adicionar timestamp" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Anotar horas de cada linha de bate-papo" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Anotar a data ao arquivo." name="logfile_name_datestamp"/>
 	<text name="log_path_desc">
 		Localização dos logs:
 	</text>
 	<line_editor left="278" name="log_path_string" right="-20"/>
 	<button label="Procurar" label_selected="Procurar" name="log_path_button" width="120"/>
 	<button label="Lista de bloqueados" name="block_list"/>
+	<text name="block_list_label">
+		(Pessoas ou objetos que você bloqueou)
+	</text>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_setup.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Configurações" name="Input panel">
-	<text name="Mouselook:">
-		Visão subjetiva:
-	</text>
-	<text name=" Mouse Sensitivity">
-		Sensibilidade do mouse
-	</text>
-	<check_box label="Inverter" name="invert_mouse"/>
 	<text name="Network:">
 		Rede:
 	</text>
 	</text>
 	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="O nome ou endereço IP do proxy da sua preferência"/>
 	<spinner label="Porta:" name="web_proxy_port"/>
+	<check_box initial_value="verdadeiro" label="Baixar e instalar atualizações [APP_NAME] automaticamente" name="updater_service_active"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_preferences_sound.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Sons" name="Preference Media panel">
+	<panel.string name="middle_mouse">
+		Botão do meio do mouse
+	</panel.string>
 	<slider label="Volume principal" name="System Volume"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Silenciar ao minimizar" name="mute_when_minimized"/>
 	<slider label="Botões" name="UI Volume"/>
 		<radio_item label="Posição de câmera" name="0"/>
 		<radio_item label="Posição do avatar" name="1"/>
 	</radio_group>
+	<check_box label="Mover os lábios do avatar quando estiver falando" name="enable_lip_sync"/>
+	<check_box label="Tecla liga/desliga da minha voz:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Quando em modo de alternância, pressione e solte o botão UMA vez para ligar e desligar o microfone. Fora do modo de alternância, o microfone só transmite sua voz enquanto o botão estiver pressionado."/>
+	<line_editor label="Botão apertar e falar" name="modifier_combo"/>
+	<button label="Definir chave" name="set_voice_hotkey_button"/>
+	<button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Redefinir como botão do meio do mouse"/>
 	<button label="Controles de entrada/saída" name="device_settings_btn" width="180"/>
 	<panel label="Configuração dos dispositivo" name="device_settings_panel">
 		<panel.string name="default_text">

File indra/newview/skins/default/xui/pt/panel_script_ed.xml

 	<panel.string name="Title">
 		Script: [NOME]
 	</panel.string>
-	<text_editor name="Script Editor">
-		Carregando...
-	</text_editor>
-	<button label="Salvar" label_selected="Salvar" name="Save_btn"/>
-	<combo_box label="Inserir..." name="Insert..."/>
 	<menu_bar name="script_menu">
 		<menu label="Arquivo" name="File">
 			<menu_item_call label="Salvar" name="Save"/>
 			<menu_item_call label="ajuda palavra- chave..." name="Keyword Help..."/>
 		</menu>
 	</menu_bar>
+	<text_editor name="Script Editor">
+		Carregando...
+	</text_editor>
+	<combo_box label="Inserir..." name="Insert..."/>
+	<button label="Salvar" label_selected="Salvar" name="Save_btn"/>
+	<button label="Editar..." name="Edit_btn"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pt/strings.xml

 	<string name="InvOfferGaveYou">
 		deu a você
 	</string>
-	<string name="InvOfferYouDecline">
-		Você recusa
-	</string>
-	<string name="InvOfferFrom">
-		de
+	<string name="InvOfferDecline">
+		Você recusou um(a) [DESC] de &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;.
 	</string>
 	<string name="GroupMoneyTotal">
 		Total