Commits

Merov Linden  committed 8668b57 Merge

STORM-763, STORM-773, STORM-775 : pull into viewer-beta

  • Participants
  • Parent commits 25bd600, 51860c7

Comments (0)

Files changed (146)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_hardware_settings.xml

 		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
 		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
 	</combo_box>
+	<text name="antialiasing restart">
+		(kræver genstart af din Second Life klient)
+	</text>
 	<spinner label="Gamma:" name="gamma"/>
 	<text name="(brightness, lower is brighter)">
 		(Lysstyrke, lavere er lysere, 0=benyt standard)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_preferences.xml

 	<tab_container name="pref core">
 		<panel label="Generelt" name="general"/>
 		<panel label="Grafik" name="display"/>
-		<panel label="Privatliv" name="im"/>
 		<panel label="Lyd &amp; medier" name="audio"/>
 		<panel label="Chat" name="chat"/>
+		<panel label="Flyt &amp; se" name="move"/>
 		<panel label="Beskeder" name="msgs"/>
+		<panel label="Farver" name="colors"/>
+		<panel label="Privatliv" name="im"/>
 		<panel label="Opsætning" name="input"/>
 		<panel label="Avanceret" name="advanced1"/>
 	</tab_container>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_region_debug_console.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="region_debug_console" title="Debug region"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<menu name="menu_gear_default">
+<toggleable_menu name="menu_gear_default">
 	<menu_item_call label="Nyt vindue" name="new_window"/>
-	<menu_item_call label="Sortér efter navn" name="sort_by_name"/>
-	<menu_item_call label="Sortér efter nyeste" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Sortér efter navn" name="sort_by_name"/>
+	<menu_item_check label="Sortér efter nyeste" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Vis System mapper øverst" name="sort_system_folders_to_top"/>
 	<menu_item_call label="Vis filtre" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Nulstil filtre" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Luk alle mapper" name="close_folders"/>
 	<menu_item_call label="Find original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Find alle links" name="Find All Links"/>
 	<menu_item_call label="Tøm papirkurv" name="empty_trash"/>
-</menu>
+</toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_viewer.xml

 		<menu_item_check label="Min beholdning" name="ShowSidetrayInventory"/>
 		<menu_item_check label="Mine bevægelser" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Min stemme" name="ShowVoice"/>
+		<menu label="Bevægelser" name="Movement">
+			<menu_item_call label="Sid ned" name="Sit Down Here"/>
+			<menu_item_check label="Flyv" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Løb altid" name="Always Run"/>
+			<menu_item_call label="Stop animering" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		</menu>
 		<menu label="Min status" name="Status">
 			<menu_item_call label="Væk" name="Set Away"/>
 			<menu_item_call label="Optaget" name="Set Busy"/>
 			<menu_item_check label="Grundejere" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Koordinater" name="Coordinates"/>
 			<menu_item_check label="Parcel egenskaber" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teleport hjem" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Sæt dette sted som &apos;Hjem&apos;" name="Set Home to Here"/>
 		<menu_item_check label="Aktiver tips" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanceret" name="Advanced">
-		<menu_item_call label="Stop animering af min avatar" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Gendan teksturer" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
 		<menu_item_call label="Vælg vinduesstørrelse..." name="Set Window Size..."/>
 			<menu_item_check label="Søg" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Frigør taster" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Løb altid" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Flyv" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Vis avanceret menu (gammel genvej)" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_call label="Luk vindue" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Luk alle vinduer" name="Close All Windows"/>
 			<menu_item_call label="Foto til disk" name="Snapshot to Disk"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ind" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom standard" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ud" name="Zoom Out"/>
-			<menu_item_check label="Vis avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Vis debug valg" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Vis udviklingsmenu" name="Debug Mode"/>
 			<menu_item_call label="Test web browser" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print info om valgt objekt" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Hukommelse statistik" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Dobbelt-klink Auto-pilot" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Dobeltklik for at teleportere" name="DoubleClick Teleport"/>
+			<menu_item_check label="Debug konsol for region" name="Region Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Debug klik" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug muse-hændelser" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
 			<menu_item_call label="Genindlæs farveopsætning" name="Reload Color Settings"/>
 			<menu_item_call label="Vis font test" name="Show Font Test"/>
-			<menu_item_call label="Hent fra XML" name="Load from XML"/>
-			<menu_item_call label="Gem til XML" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="Vis XUI navne" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Send testbeskeder (IM)" name="Send Test IMs"/>
 			<menu_item_call label="Skriv navne-cache til disk" name="Flush Names Caches"/>
 		</menu>
 		<menu_item_check label="HTTP teksturer" name="HTTP Textures"/>
 		<menu_item_check label="Benyt consol vindue ved næste opstart" name="Console Window"/>
-		<menu_item_check label="Vis administrationsmenu" name="View Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Anmod om administrator status" name="Request Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Forlad administrationsstatus" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_check label="Vis administrationsmenu" name="View Admin Options"/>
 	</menu>
 	<menu label="Administrér" name="Admin">
 		<menu label="Object">

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 	<notification name="ChangeSkin">
 		Den nye hud vil blive vist ved næste genstart af [APP_NAME].
 	</notification>
+	<notification name="ChangeLanguage">
+		Ændring af sprog vil først have effekt efter genstart af [APP_NAME].
+	</notification>
 	<notification name="StartRegionEmpty">
 		Ups, din start region er ikke angivet.
 Indtast venligst navn på region i Start lokation feltet eller vælg &quot;Min sidste lokation&quot; eller &quot;Hjem&quot;.
 
 Gå til [_URL] for information om køb af L$?
 	</notification>
+	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
+		Fejl i WAV fil (chunk size):
+[FILE]
+	</notification>
 	<notification name="CannotEncodeFile">
 		Kunne ikke &apos;forstå&apos; filen: [FILE]
 	</notification>
 
 Download til dit Program bibliotek?
 	</notification>
+	<notification name="FailedUpdateInstall">
+		Der opstod en fejl ved installation af opdatering.
+Hent og installér venligst den nyeste version fra
+http://secondlife.com/download.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackground">
+		En opdateret version af [APP_NAME] er hentet.
+Den vil blive anvendt næste gang du genstarter [APP_NAME]
+	</notification>
 	<notification name="DeedObjectToGroup">
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg dedikerer et objekt til en gruppe" name="okcancelignore" notext="Cancel" yestext="Deed"/>
 	</notification>
 		Tilbud om venskab afvist.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[NAME] tilbyder dig et visitkort.
-Dette vil lave et bogmørke i din beholding, så du hurtigt kan sende en IM til denne beboer.
+		[NAME] tilbyder sit visitkort.
+Dette vil tilføje et bogmærke i din beholdning, så du hurtigt kan sende en personlig besked til denne beboer.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Acceptér"/>
 			<button name="Decline" text="Afvis"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_gloves.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_gloves_panel">
 	<panel name="avatar_gloves_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_jacket.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_jacket_panel">
 	<panel name="avatar_jacket_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof foroven" name="Upper Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Stof forneden" name="Lower Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Øvre tekstur" name="Upper Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Nedre tekstur" name="Lower Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_pants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_pants_panel">
 	<panel name="avatar_pants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_shirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shirt_panel">
 	<panel name="avatar_shirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_shoes.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shoes_panel">
 	<panel name="avatar_shoes_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_skirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_skirt_panel">
 	<panel name="avatar_skirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_socks.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_socks_panel">
 	<panel name="avatar_socks_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
 		<color_swatch label="Farve/Nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_underpants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_underpants_panel">
 	<panel name="avatar_underpants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_undershirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_undershirt_panel">
 	<panel name="avatar_undershirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stof" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
+		<texture_picker label="Tekstur" name="Fabric" tool_tip="Klik for at vælge bilede"/>
 		<color_swatch label="Farve/nuance" name="Color/Tint" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_notify_textbox.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="instant_message" name="panel_notify_textbox">
+	<string name="message_max_lines_count" value="7"/>
+	<panel label="info_panel" name="info_panel">
+		<text_editor name="message" value="besked"/>
+		parse_urls=&quot;false&quot;
+		<button label="Send" name="btn_submit"/>
+	</panel>
+	<panel label="control_panel" name="control_panel"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_people.xml

 	<tab_container name="tabs">
 		<panel label="TÆT PÅ" name="nearby_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Tilføj valgte beboer til din venneliste"/>
 			</panel>
 		</panel>
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
 				<layout_stack name="bottom_panel">
 					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
-						<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
+						<menu_button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="add_btn_panel">
 						<button name="add_btn" tool_tip="Tilbyd venskab til en beboer"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="trash_btn_panel">
-						<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Fjern valgte personer fra venneliste"/>
+						<dnd_button name="del_btn" tool_tip="Fjern valgte person fra din venneliste"/>
 					</layout_panel>
 				</layout_stack>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="MINE GRUPPER" name="groups_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="plus_btn" tool_tip="Bliv medlem af gruppe/Opret ny gruppe"/>
 				<button name="activate_btn" tool_tip="Activér valgte gruppe"/>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="NYLIGE" name="recent_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
+				<menu_button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Tilføj valgte beboer til din venneliste"/>
 			</panel>
 		</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_advanced.xml

 	<panel.string name="aspect_ratio_text">
 		[NUM]:[DEN]
 	</panel.string>
-	<panel.string name="middle_mouse">
-		Midterste mus
-	</panel.string>
-	<slider label="Synsvinkel" name="camera_fov"/>
-	<slider label="Distance" name="camera_offset_scale"/>
-	<text name="heading2">
-		Automatisk positionering for:
-	</text>
-	<check_box label="Byg/Redigér" name="edit_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved start og slut af editerings modus"/>
-	<check_box label="Udseende" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved redigering"/>
-	<check_box initial_value="sand" label="Sidepanel" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Benyt automatisk positionering af kamera"/>
-	<check_box label="Vis avatar i førsteperson" name="first_person_avatar_visible"/>
-	<check_box label="Piletaster bruges altid til bevægelse" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
-	<check_box label="Tast-tast-hold for at løbe" name="tap_tap_hold_to_run"/>
-	<check_box label="Bevæg avatarlæber når der tales" name="enable_lip_sync"/>
-	<check_box label="Talebobler" name="bubble_text_chat"/>
-	<slider label="Synlighed" name="bubble_chat_opacity"/>
-	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve for talebobler"/>
 	<text name="UI Size:">
-		Brugerflade størrelse
+		UI størrelse:
 	</text>
 	<check_box label="Vis script fejl i:" name="show_script_errors"/>
 	<radio_group name="show_location">
 		<radio_item label="Chat" name="0"/>
 		<radio_item label="Separat vindue" name="1"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Knap til aktiverering af mikrofon:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="I walkie-talkie-modus sendes stemme kun når knappen er trykket ned, ellers vil tryk på knap tænde og slukke mikrofon."/>
-	<line_editor label="Brug walkie-talkie modus" name="modifier_combo"/>
-	<button label="Angiv taste" name="set_voice_hotkey_button"/>
-	<button label="Midterste museknap" name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Nulstil til midterste musetaste"/>
-	<button label="Andre enheder" name="joystick_setup_button"/>
+	<check_box label="Tillad flere åbne klienter" name="allow_multiple_viewer_check"/>
+	<check_box label="Vælg netværk ved login" name="show_grid_selection_check"/>
+	<check_box label="Vælg avanceret menu" name="show_advanced_menu_check"/>
+	<check_box label="Vis udvikler menu" name="show_develop_menu_check"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_chat.xml

 		<radio_item label="Mellem" name="radio2" value="1"/>
 		<radio_item label="Stor" name="radio3" value="2"/>
 	</radio_group>
-	<text name="font_colors">
-		Skriftfarve:
-	</text>
-	<color_swatch label="Dig" name="user"/>
-	<text name="text_box1">
-		Dig
-	</text>
-	<color_swatch label="Andre" name="agent"/>
-	<text name="text_box2">
-		Andre
-	</text>
-	<color_swatch label="IM" name="im"/>
-	<text name="text_box3">
-		IM
-	</text>
-	<color_swatch label="System" name="system"/>
-	<text name="text_box4">
-		System
-	</text>
-	<color_swatch label="Fejl" name="script_error"/>
-	<text name="text_box5">
-		Fejl
-	</text>
-	<color_swatch label="Objekter" name="objects"/>
-	<text name="text_box6">
-		Objekter
-	</text>
-	<color_swatch label="Ejer" name="owner"/>
-	<text name="text_box7">
-		Ejer
-	</text>
-	<color_swatch label="URL&apos;er" name="links"/>
-	<text name="text_box9">
-		URL&apos;er
-	</text>
 	<check_box initial_value="true" label="Afspil skrive animation ved chat" name="play_typing_animation"/>
 	<check_box label="Send e-mail til mig når jeg modtager IM og er offline" name="send_im_to_email"/>
 	<check_box label="Åben for almindelig tekst i IM og chat historik" name="plain_text_chat_history"/>
+	<check_box label="Boble chat" name="bubble_text_chat"/>
 	<text name="show_ims_in_label">
 		Vis IM&apos;er i:
 	</text>
 		<radio_item label="Separate vinduer" name="radio" value="0"/>
 		<radio_item label="Faner" name="radio2" value="1"/>
 	</radio_group>
+	<text name="disable_toast_label">
+		Tillad ingående chat popup vinduer:
+	</text>
+	<check_box label="Gruppe chats" name="EnableGroupChatPopups" tool_tip="Vælg for at se popup vindue når gruppe chat beskeder modtages"/>
+	<check_box label="IM chats" name="EnableIMChatPopups" tool_tip="Vælg for at se popup vindue når personlige beskeder (IM) modtages"/>
+	<spinner label="Tid før chatvisning forsvinder:" name="nearby_toasts_lifetime"/>
+	<spinner label="Tid før chatvisning forsvinder:" name="nearby_toasts_fadingtime"/>
 	<check_box label="Benyt maskin-oversættelse ved chat (håndteret af Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
 	<text name="translate_language_text" width="110">
 		Oversæt chat til :

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_colors.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Farver" name="colors_panel">
+	<text name="effects_color_textbox">
+		Mine effekter (selektions-stråle):
+	</text>
+	<color_swatch name="effect_color_swatch" tool_tip="Klik for at åbne farve-vælger"/>
+	<text name="font_colors">
+		Chat bogstavsfarver:
+	</text>
+	<text name="text_box1">
+		Mig
+	</text>
+	<text name="text_box2">
+		Andre
+	</text>
+	<text name="text_box3">
+		Objekter
+	</text>
+	<text name="text_box4">
+		System
+	</text>
+	<text name="text_box5">
+		Fejl
+	</text>
+	<text name="text_box7">
+		Ejer
+	</text>
+	<text name="text_box9">
+		URL&apos;er
+	</text>
+	<text name="bubble_chat">
+		Chat-boble baggrund:
+	</text>
+	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve til chat-boble"/>
+	<slider label="Uigennemsigtighed:" name="bubble_chat_opacity"/>
+	<text name="floater_opacity">
+		Vindue uigennemsigtighed:
+	</text>
+	<slider label="Aktiv:" name="active"/>
+	<slider label="Inaktiv:" name="inactive"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_general.xml

 	<check_box label="Brugernavne" name="show_slids" tool_tip="Vis brugernavne, som bobsmith123"/>
 	<check_box label="Gruppe titler" name="show_all_title_checkbox1" tool_tip="Vis hgruppetitler, som f.eks. administrator eller medlem"/>
 	<check_box label="Fremhæv venner" name="show_friends" tool_tip="Fremhæv navne-tags for dine venner"/>
-	<text name="effects_color_textbox">
-		Farve til mine effekter:
+	<check_box label="Vis visningsnavne" name="display_names_check" tool_tip="Vælg for at bruge visningsnavne i chat, IM, navne-tags m.v."/>
+	<check_box label="Aktivér UI tips i klient" name="viewer_hints_check"/>
+	<text name="inworld_typing_rg_label">
+		Trykker bogstav taster:
 	</text>
+	<radio_group name="inworld_typing_preference">
+		<radio_item label="Starter lokal chat" name="radio_start_chat" value="1"/>
+		<radio_item label="Påvirker bevægelse (f.eks. WASD)" name="radio_move" value="0"/>
+	</radio_group>
 	<text name="title_afk_text">
 		Tid inden &quot;væk&quot;:
 	</text>
-	<color_swatch label="" name="effect_color_swatch" tool_tip="Klik for at åbne farvevælger"/>
 	<combo_box label="Timeout før &apos;væk&apos;:" name="afk">
 		<combo_box.item label="2 minutter" name="item0"/>
 		<combo_box.item label="5 minutter" name="item1"/>
 		<combo_box.item label="30 minutter" name="item3"/>
 		<combo_box.item label="aldrig" name="item4"/>
 	</combo_box>
-	<check_box label="Vis visningsnavne" name="display_names_check" tool_tip="Vælg for at bruge visningsnavne i chat, IM, navne-tags m.v."/>
 	<text name="text_box3">
 		Optaget autosvar:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_graphics1.xml

 		<text name="ShadersText">
 			Overflader:
 		</text>
+		<check_box initial_value="sand" label="Gennemsigtig vand" name="TransparentWater"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Glatte flader og skin" name="BumpShiny"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Basale flader" name="BasicShaders" tool_tip="Ved at slå dette valg fra, kan det forhindres at visse grafikkort drivere crasher."/>
 		<check_box initial_value="true" label="Atmosfæriske flader" name="WindLightUseAtmosShaders"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_move.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Flyv" name="move_panel">
+	<slider label="Se vinkel" name="camera_fov"/>
+	<slider label="Distance" name="camera_offset_scale"/>
+	<text name="heading2">
+		Automatisk position for:
+	</text>
+	<check_box label="Byg/Redigér" name="edit_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering når edit modus aktiveres og forlades"/>
+	<check_box label="Udseende" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering i edit modus"/>
+	<check_box initial_value="sand" label="Sidepanel" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Benyt automatisk kamera positionering ved sidepanel"/>
+	<check_box label="Vis avatar i første-person" name="first_person_avatar_visible"/>
+	<text name=" Mouse Sensitivity">
+		Muse-følsomhed i første-person:
+	</text>
+	<check_box label="Omvend" name="invert_mouse"/>
+	<check_box label="Piletaster bevæger altid avatar" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
+	<check_box label="Tryk to gange for at løbe" name="tap_tap_hold_to_run"/>
+	<check_box label="Dobbelt-klik for at:" name="double_click_chkbox"/>
+	<radio_group name="double_click_action">
+		<radio_item label="Teleportere" name="radio_teleport"/>
+		<radio_item label="Auto-pilot" name="radio_autopilot"/>
+	</radio_group>
+	<button label="Andre enheder" name="joystick_setup_button"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_privacy.xml

 	<check_box label="Kun venner og grupper ved jeg er online" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Kun venner og grupper kan sende besked til mig" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Slå mikrofon fra når opkald slutter" name="auto_disengage_mic_check"/>
-	<check_box label="Acceptér cookies" name="cookies_enabled"/>
 	<text name="Logs:">
-		Logs:
+		Chat Logs:
 	</text>
 	<check_box label="Gem en log med lokal chat på min computer" name="log_nearby_chat"/>
 	<check_box label="Gem en log med private beskeder (IM) på min computer" name="log_instant_messages"/>
-	<check_box label="Tilføj tidsstempel" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Tilføj klokkeslæt til hver linie i chat log" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Tilføj datostempel til log filnavn." name="logfile_name_datestamp"/>
 	<text name="log_path_desc">
 		Placering af logfiler:
 	</text>
 	<button label="Ændre sti" label_selected="Ændre sti" left="150" name="log_path_button"/>
 	<button label="Liste med blokeringer" name="block_list"/>
+	<text name="block_list_label">
+		(Personer og/eller objekter du har blokeret)
+	</text>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_setup.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Opsætning" name="Input panel">
-	<text name="Mouselook:">
-		Første person:
-	</text>
-	<text name=" Mouse Sensitivity">
-		Mus - følsomhed
-	</text>
-	<check_box label="Omvendt" name="invert_mouse"/>
 	<text name="Network:">
 		Netværk:
 	</text>
 	</text>
 	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Angiv navn eller IP addresse på den proxy du ønsker at anvende"/>
 	<spinner label="Port nummer:" name="web_proxy_port"/>
+	<check_box initial_value="sand" label="Hent og installer automatisk [APP_NAME] opdateringer" name="updater_service_active"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_sound.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Lyde" name="Preference Media panel">
+	<panel.string name="middle_mouse">
+		Midterste museknap
+	</panel.string>
 	<slider label="Generel" name="System Volume"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Sluk lyd når minimeret" name="mute_when_minimized"/>
 	<slider label="Knapper" name="UI Volume"/>
 		<radio_item label="Kamera position" name="0"/>
 		<radio_item label="Avatar position" name="1"/>
 	</radio_group>
+	<check_box label="Bevæg avatar-læber når der snakkes" name="enable_lip_sync"/>
+	<check_box label="Skift tale tænd/sluk når jeg trykker:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Når du er i skift-modus, vil hvert tryk tænde eller slukke din mikrofon. Når du ikke er i skift-modus, vil din mikrofon kun være tændt når knappen/tasten holdes nede (som en Walkie Talkie)"/>
+	<line_editor label="Tryk-for-tale udløser" name="modifier_combo"/>
+	<button label="Angiv taste" name="set_voice_hotkey_button"/>
+	<button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Nulstil til midterste muse-knap"/>
 	<button label="Input/Output enheder" name="device_settings_btn"/>
 	<panel label="Enhedsopsætning" name="device_settings_panel">
 		<panel.string name="default_text">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_script_ed.xml

 	<panel.string name="Title">
 		Script: [NAME]
 	</panel.string>
-	<text_editor name="Script Editor">
-		Henter...
-	</text_editor>
-	<button label="Gem" label_selected="Gem" name="Save_btn"/>
-	<combo_box label="Indsæt..." name="Insert..."/>
 	<menu_bar name="script_menu">
 		<menu label="Filer" name="File">
 			<menu_item_call label="Gem" name="Save"/>
 			<menu_item_call label="Hjælp med keywords..." name="Keyword Help..."/>
 		</menu>
 	</menu_bar>
+	<text_editor name="Script Editor">
+		Henter...
+	</text_editor>
+	<combo_box label="Indsæt..." name="Insert..."/>
+	<button label="Gem" label_selected="Gem" name="Save_btn"/>
+	<button label="Redigér..." name="Edit_btn"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

 		XML Fil
 	</string>
 	<string name="raw_file">
-		RAW Fil
+		RAW fil
 	</string>
 	<string name="compressed_image_files">
 		Komprimerede billeder
 	<string name="InvOfferGaveYou">
 		gav dig
 	</string>
-	<string name="InvOfferYouDecline">
-		Du afslår
-	</string>
-	<string name="InvOfferFrom">
-		fra
+	<string name="InvOfferDecline">
+		Du afslår [DESC] fra &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;.
 	</string>
 	<string name="GroupMoneyTotal">
 		Total

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_hardware_settings.xml

 		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
 		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
 	</combo_box>
+	<text name="antialiasing restart">
+		(Neustart des Viewers erforderlich)
+	</text>
 	<spinner label="Gamma:" name="gamma"/>
 	<text name="(brightness, lower is brighter)">
 		(0 = Standard-Helligkeit, weniger = heller)

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_preferences.xml

 	<tab_container name="pref core">
 		<panel label="Allgemein" name="general"/>
 		<panel label="Grafik" name="display"/>
-		<panel label="Privatsphäre" name="im"/>
 		<panel label="Sound &amp; Medien" name="audio"/>
 		<panel label="Chat" name="chat"/>
+		<panel label="Bewegen und anzeigen" name="move"/>
 		<panel label="Meldungen" name="msgs"/>
+		<panel label="Farben" name="colors"/>
+		<panel label="Privatsphäre" name="im"/>
 		<panel label="Konfiguration" name="input"/>
 		<panel label="Erweitert" name="advanced1"/>
 	</tab_container>

File indra/newview/skins/default/xui/de/floater_region_debug_console.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="region_debug_console" title="Regions-Debug"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<menu name="menu_gear_default">
+<toggleable_menu name="menu_gear_default">
 	<menu_item_call label="Neues Inventar-Fenster" name="new_window"/>
-	<menu_item_call label="Nach Name sortieren" name="sort_by_name"/>
-	<menu_item_call label="Nach aktuellesten Objekten sortieren" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Nach Name sortieren" name="sort_by_name"/>
+	<menu_item_check label="Nach aktuellesten Objekten sortieren" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Systemordner nach oben" name="sort_system_folders_to_top"/>
 	<menu_item_call label="Filter anzeigen" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Filter zurücksetzen" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Alle Ordner schließen" name="close_folders"/>
 	<menu_item_call label="Original suchen" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Alle Links suchen" name="Find All Links"/>
 	<menu_item_call label="Papierkorb ausleeren" name="empty_trash"/>
-</menu>
+</toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/de/menu_viewer.xml

 		<menu_item_check label="Mein Inventar" name="ShowSidetrayInventory"/>
 		<menu_item_check label="Meine Gesten" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Meine Stimme" name="ShowVoice"/>
+		<menu label="Bewegung" name="Movement">
+			<menu_item_call label="Hinsetzen" name="Sit Down Here"/>
+			<menu_item_check label="Fliegen" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Immer rennen" name="Always Run"/>
+			<menu_item_call label="Animation meines Avatars stoppen" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		</menu>
 		<menu label="Mein Status" name="Status">
 			<menu_item_call label="Abwesend" name="Set Away"/>
 			<menu_item_call label="Beschäftigt" name="Set Busy"/>
 			<menu_item_check label="Landeigentümer" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Koordinaten" name="Coordinates"/>
 			<menu_item_check label="Parzelleneigenschaften" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Menü „Erweitert“" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teleport nach Hause" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Hier als Zuhause wählen" name="Set Home to Here"/>
 		<menu_item_check label="Hinweise aktivieren" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Erweitert" name="Advanced">
-		<menu_item_call label="Animation meines Avatars stoppen" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Textur neu laden" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="UI-Größe auf Standard setzen" name="Set UI Size to Default"/>
 		<menu_item_call label="Fenstergröße einstellen..." name="Set Window Size..."/>
 			<menu_item_check label="Suchen" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Tasten freigeben" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="UI-Größe auf Standard setzen" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Immer rennen" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Fliegen" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Erweitert-Menü anzeigen - veraltetet" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_call label="Fenster schließen" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Alle Fenster schließen" name="Close All Windows"/>
 			<menu_item_call label="Foto auf Datenträger" name="Snapshot to Disk"/>
 			<menu_item_call label="Hineinzoomen" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom-Standard" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Wegzoomen" name="Zoom Out"/>
-			<menu_item_check label="Menü „Erweitert“ anzeigen" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Debug-Einstellungen anzeigen" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Menü „Entwickler“ anzeigen" name="Debug Mode"/>
 			<menu_item_call label="Ausgewählte Objektinfo drucken" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Agent-Info drucken" name="Print Agent Info"/>
 			<menu_item_call label="Speicher-Stats" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Doppelklicken: Auto-Pilot" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Doppelklicken: Teleport" name="DoubleClick Teleport"/>
+			<menu_item_check label="Regions-Debug-Konsole" name="Region Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Fehler in SelectMgr beseitigen" name="Debug SelectMgr"/>
 			<menu_item_check label="Fehler in Klicks beseitigen" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug-Ansichten" name="Debug Views"/>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
 			<menu_item_call label="Farbeinstellungen neu laden" name="Reload Color Settings"/>
 			<menu_item_call label="Schriftarttest anzeigen" name="Show Font Test"/>
-			<menu_item_call label="Von XML laden" name="Load from XML"/>
-			<menu_item_call label="Als XML speichern" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="XUI-Namen anzeigen" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Test-IMs senden" name="Send Test IMs"/>
 			<menu_item_call label="Namen-Cache leeren" name="Flush Names Caches"/>
 		<menu_item_call label="Bilder komprimieren" name="Compress Images"/>
 		<menu_item_check label="Ausgabe Fehlerbeseitigung ausgeben" name="Output Debug Minidump"/>
 		<menu_item_check label="Bei nächster Ausführung Fenster öffnen" name="Console Window"/>
-		<menu_item_check label="Admin-Menü anzeigen" name="View Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Admin-Status anfordern" name="Request Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Admin-Status verlassen" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_check label="Admin-Menü anzeigen" name="View Admin Options"/>
 	</menu>
 	<menu label="Admin" name="Admin">
 		<menu label="Object">

File indra/newview/skins/default/xui/de/notifications.xml

 	<notification name="ChangeSkin">
 		Die neue Benutzeroberfläche wird nach einem Neustart von [APP_NAME] angezeigt.
 	</notification>
+	<notification name="ChangeLanguage">
+		Die Sprachänderung tritt nach Neustart von [APP_NAME] in Kraft.
+	</notification>
 	<notification name="GoToAuctionPage">
 		Zur [SECOND_LIFE]-Webseite, um Auktionen anzuzeigen oder ein Gebot abzugeben?
 		<url name="url">
 		„Daten“-Chunk in WAV-Header nicht gefunden:
 [FILE]
 	</notification>
+	<notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
+		Falsche Chunk-Größe in WAV-Datei:
+[FILE]
+	</notification>
 	<notification name="SoundFileInvalidTooLong">
 		Audiodatei ist zu lang (max. 10 Sekunden):
 [FILE]
 In Ihren Anwendungsordner herunterladen?
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Weiter" yestext="Herunterladen"/>
 	</notification>
+	<notification name="FailedUpdateInstall">
+		Beim Installieren des Viewer-Updates ist ein Fehler aufgetreten.
+Laden Sie den neuesten Viewer von http://secondlife.com/download herunter und installieren Sie ihn.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackground">
+		Eine aktualisierte Version von [APP_NAME] wurde heruntergeladen.
+Sie wird beim nächsten Neustart von [APP_NAME] verwendet.
+	</notification>
 	<notification name="DeedObjectToGroup">
 		Bei Übertragung dieses Objekts erhält die Gruppe:
 * An das Objekt bezahlte L$
 		Ihr Freundschaftsangebot wurde abgelehnt.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[NAME] bietet Ihnen ihre/seine Visitenkarte an.
-Ihrem Inventar wird ein Lesezeichen erstellt, damit Sie diesem Einwohner einfach eine IM schicken können.
+		[NAME] bietet Ihnen eine Visitenkarte an.
+In Ihrem Inventar wird ein Lesezeichen erstellt, damit Sie diesem Einwohner schnell IMs senden können.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Akzeptieren"/>
 			<button name="Decline" text="Ablehnen"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_gloves.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_gloves_panel">
 	<panel name="avatar_gloves_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_jacket.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_jacket_panel">
 	<panel name="avatar_jacket_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff: oben" name="Upper Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
-		<texture_picker label="Stoff: unten" name="Lower Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Obere Textur" name="Upper Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Untere Textur" name="Lower Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_pants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_pants_panel">
 	<panel name="avatar_pants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_shirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shirt_panel">
 	<panel name="avatar_shirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_shoes.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_shoes_panel">
 	<panel name="avatar_shoes_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_skirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_skirt_panel">
 	<panel name="avatar_skirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_socks.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_socks_panel">
 	<panel name="avatar_socks_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_underpants.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_underpants_panel">
 	<panel name="avatar_underpants_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_undershirt.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_undershirt_panel">
 	<panel name="avatar_undershirt_color_panel">
-		<texture_picker label="Stoff" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
+		<texture_picker label="Textur" name="Fabric" tool_tip="Zum Auswählen eines Bildes hier klicken"/>
 		<color_swatch label="Farbe/Ton" name="Color/Tint" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	</panel>
 	<panel name="accordion_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_notify_textbox.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="instant_message" name="panel_notify_textbox">
+	<string name="message_max_lines_count" value="7"/>
+	<panel label="info_panel" name="info_panel">
+		<text_editor name="message" value="message"/>
+		parse_urls=&quot;false&quot;
+		<button label="Senden" name="btn_submit"/>
+	</panel>
+	<panel label="control_panel" name="control_panel"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_people.xml

 	<tab_container name="tabs">
 		<panel label="IN DER NÄHE" name="nearby_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Optionen"/>
+				<menu_button name="nearby_view_sort_btn" tool_tip="Optionen"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Ausgewählten Einwohner zur Freundeliste hinzufügen"/>
 			</panel>
 		</panel>
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
 				<layout_stack name="bottom_panel">
 					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
-						<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Zusätzliche Optionen anzeigen"/>
+						<menu_button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Zusätzliche Optionen anzeigen"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="add_btn_panel">
 						<button name="add_btn" tool_tip="Bieten Sie einem Einwohner die Freundschaft an"/>
 					</layout_panel>
 					<layout_panel name="trash_btn_panel">
-						<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Ausgewählte Person von Ihrer Freundesliste entfernen"/>
+						<dnd_button name="del_btn" tool_tip="Ausgewählte Person aus Ihrer Freundesliste entfernen"/>
 					</layout_panel>
 				</layout_stack>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="MEINE GRUPPEN" name="groups_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Optionen"/>
+				<menu_button name="groups_viewsort_btn" tool_tip="Optionen"/>
 				<button name="plus_btn" tool_tip="Gruppe beitreten/Neue Gruppe erstellen"/>
 				<button name="activate_btn" tool_tip="Ausgewählte Gruppe aktivieren"/>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="AKTUELL" name="recent_panel">
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Optionen"/>
+				<menu_button name="recent_viewsort_btn" tool_tip="Optionen"/>
 				<button name="add_friend_btn" tool_tip="Ausgewählten Einwohner zur Freundeliste hinzufügen"/>
 			</panel>
 		</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_advanced.xml

 	<panel.string name="aspect_ratio_text">
 		[NUM]:[DEN]
 	</panel.string>
-	<panel.string name="middle_mouse">
-		Mittlere Maustaste
-	</panel.string>
-	<slider label="Sichtwinkel" name="camera_fov"/>
-	<slider label="Abstand" name="camera_offset_scale"/>
-	<text name="heading2">
-		Automatische Position für:
-	</text>
-	<check_box label="Bauen/Bearbeiten" name="edit_camera_movement" tool_tip="Automatische Kamerapositionierung bei Wechsel in und aus dem Bearbeitungsmodus verwenden"/>
-	<check_box label="Aussehen" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Automatische Kamerapositionierung im Bearbeitenmodus verwenden"/>
-	<check_box initial_value="true" label="Seitenleiste" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Automatische Kameraposition für Seitenleiste verwenden"/>
-	<check_box label="Mich im Mouselook anzeigen" name="first_person_avatar_visible"/>
-	<check_box label="Mit Pfeiltasten bewegen" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
-	<check_box label="2-mal-drücken-halten, um zu rennen" name="tap_tap_hold_to_run"/>
-	<check_box label="Avatarlippen beim Sprechen bewegen" name="enable_lip_sync"/>
-	<check_box label="Blasen-Chat" name="bubble_text_chat"/>
-	<slider label="Deckkraft" label_width="66" name="bubble_chat_opacity"/>
-	<color_swatch left_pad="35" name="background" tool_tip="Farbe für Blasen-Chat auswählen"/>
 	<text name="UI Size:">
-		UI-Größe
+		UI-Größe:
 	</text>
 	<check_box label="Skript-Fehler anzeigen:" name="show_script_errors"/>
 	<radio_group name="show_location">
 		<radio_item label="Chat in der Nähe" name="0"/>
 		<radio_item label="Getrenntes Fenster" name="1"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Sprachfunktion ein-/ausschalten, wenn gedrückt wird:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Wenn der Umschaltmodus aktiviert ist, drücken Sie die Auslöse-Taste EINMAL, um Ihr Mikrofon an oder aus zu stellen. Wenn der Umschaltmodus nicht motiviert ist, ist das Mikro nur dann eingeschaltet, wenn Sie die Auslösetaste gedrückt halten."/>
-	<line_editor label="Auslöser für Zum-Sprechen-drücken:" name="modifier_combo"/>
-	<button label="Taste festlegen" name="set_voice_hotkey_button"/>
-	<button label="Mittlere Maustaste" name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Auf mittlere Maustaste zurücksetzen"/>
-	<button label="Andere Geräte" name="joystick_setup_button"/>
+	<check_box label="Mehrere Viewer zulassen" name="allow_multiple_viewer_check"/>
+	<check_box label="Bei Anmeldung Rasterauswahl anzeigen" name="show_grid_selection_check"/>
+	<check_box label="Menü „Erweitert“ anzeigen" name="show_advanced_menu_check"/>
+	<check_box label="Menü „Entwickler“ anzeigen" name="show_develop_menu_check"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_chat.xml

 		<radio_item label="Mittel" name="radio2" value="1"/>
 		<radio_item label="Groß" name="radio3" value="2"/>
 	</radio_group>
-	<text name="font_colors">
-		Schriftfarben:
-	</text>
-	<color_swatch label="Sie" name="user"/>
-	<text name="text_box1">
-		Ich
-	</text>
-	<color_swatch label="Andere" name="agent"/>
-	<text name="text_box2">
-		Andere
-	</text>
-	<color_swatch label="IM" name="im"/>
-	<text name="text_box3">
-		IM
-	</text>
-	<color_swatch label="System" name="system"/>
-	<text name="text_box4">
-		System
-	</text>
-	<color_swatch label="Skriptfehler" name="script_error"/>
-	<text name="text_box5">
-		Skriptfehler
-	</text>
-	<color_swatch label="Objekte" name="objects"/>
-	<text name="text_box6">
-		Objekte
-	</text>
-	<color_swatch label="Eigentümer" name="owner"/>
-	<text name="text_box7">
-		Eigentümer
-	</text>
-	<color_swatch label="URLs" name="links"/>
-	<text name="text_box9">
-		URLs
-	</text>
 	<check_box initial_value="true" label="Beim Chatten Tippanimation abspielen" name="play_typing_animation"/>
 	<check_box label="IMs per Email zuschicken, wenn ich offline bin" name="send_im_to_email"/>
 	<check_box label="Kompakten IM- und Text-Chatverlauf aktivieren" name="plain_text_chat_history"/>
+	<check_box label="Blasen-Chat" name="bubble_text_chat"/>
 	<text name="show_ims_in_label">
 		IMs anzeigen in:
 	</text>
 		<radio_item label="Getrennte Fenster" name="radio" value="0"/>
 		<radio_item label="Registerkarten" name="radio2" value="1"/>
 	</radio_group>
+	<text name="disable_toast_label">
+		Popups für eingehende Chats aktivieren:
+	</text>
+	<check_box label="Gruppen-Chats" name="EnableGroupChatPopups" tool_tip="Markieren, um Popups zu sehen, wenn Gruppen-Chat-Message eintrifft"/>
+	<check_box label="IM-Chats" name="EnableIMChatPopups" tool_tip="Markieren, um Popups zu sehen, wenn Instant Message eintrifft"/>
+	<spinner label="Lebenszeit von Toasts für Chat in der Nähe:" name="nearby_toasts_lifetime"/>
+	<spinner label="Ein-/Ausblenddauer von Toasts für Chat in der Nähe:" name="nearby_toasts_fadingtime"/>
 	<check_box label="Bei Chat Maschinenübersetzung verwenden (Service von Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
 	<text name="translate_language_text">
 		Chat übersetzen in:

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_colors.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Farben" name="colors_panel">
+	<text name="effects_color_textbox">
+		Meine Effekte (Auswahlstrahl):
+	</text>
+	<color_swatch name="effect_color_swatch" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
+	<text name="font_colors">
+		Schriftfarben für Chat:
+	</text>
+	<text name="text_box1">
+		Ich
+	</text>
+	<text name="text_box2">
+		Andere
+	</text>
+	<text name="text_box3">
+		Objekte
+	</text>
+	<text name="text_box4">
+		System
+	</text>
+	<text name="text_box5">
+		Fehler
+	</text>
+	<text name="text_box7">
+		Eigentümer
+	</text>
+	<text name="text_box9">
+		URLs
+	</text>
+	<text name="bubble_chat">
+		Hintergrund für Blasen-Chat:
+	</text>
+	<color_swatch name="background" tool_tip="Farbe für Blasen-Chat auswählen"/>
+	<slider label="Deckkraft:" name="bubble_chat_opacity"/>
+	<text name="floater_opacity">
+		Floater-Deckkraft:
+	</text>
+	<slider label="Aktiv:" name="active"/>
+	<slider label="Inaktiv:" name="inactive"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_general.xml

 	<check_box label="Benutzernamen" name="show_slids" tool_tip="Benutzernamen wie berndschmidt123 anzeigen"/>
 	<check_box label="Gruppentitel" name="show_all_title_checkbox1" tool_tip="Gruppentitel wie „Vorstand“ oder „Mitglied“"/>
 	<check_box label="Freunde hervorheben" name="show_friends" tool_tip="Avatarnamen Ihrer Freunde hervorheben"/>
-	<text name="effects_color_textbox">
-		Meine Effekte:
+	<check_box label="Anzeigenamen anzeigen" name="display_names_check" tool_tip="Aktivieren Sie diese Option, um Anzeigenamen in Chat, IM, Avatarnamen usw. zu verwenden."/>
+	<check_box label="Viewer-UI-Tipps aktivieren" name="viewer_hints_check"/>
+	<text name="inworld_typing_rg_label">
+		Drücken von Buchstabentasten:
 	</text>
+	<radio_group name="inworld_typing_preference">
+		<radio_item label="Startet lokalen Chat" name="radio_start_chat" value="1"/>
+		<radio_item label="Beeinflusst Bewegung (z. B. WASD)" name="radio_move" value="0"/>
+	</radio_group>
 	<text name="title_afk_text">
 		Zeit bis zur Abwesenheit:
 	</text>
-	<color_swatch label="" name="effect_color_swatch" tool_tip="Klicken Sie hier, um die Farbauswahl zu öffnen"/>
 	<combo_box label="Timeout für Abwesenheit:" name="afk">
 		<combo_box.item label="2 Minuten" name="item0"/>
 		<combo_box.item label="5 Minuten" name="item1"/>
 		<combo_box.item label="30 Minuten" name="item3"/>
 		<combo_box.item label="nie" name="item4"/>
 	</combo_box>
-	<check_box label="Anzeigenamen anzeigen" name="display_names_check" tool_tip="Aktivieren Sie diese Option, um Anzeigenamen in Chat, IM, Avatarnamen usw. zu verwenden."/>
 	<text name="text_box3">
 		Antwort, wenn im „Beschäftigt“-Modus:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_graphics1.xml

 		<text name="ShadersText">
 			Shader:
 		</text>
+		<check_box initial_value="true" label="Transparentes Wasser" name="TransparentWater"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Bumpmapping und Glanz" name="BumpShiny"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Einfache Shader" name="BasicShaders" tool_tip="Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Grafikkartentreiber Abstürze verursacht"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Atmosphären-Shader" name="WindLightUseAtmosShaders"/>
 		<slider label="Max. Anzahl an voll dargestellten Avataren:" name="MaxNumberAvatarDrawn"/>
 		<slider label="Post-Processing-Qualität:" name="RenderPostProcess"/>
 		<text name="MeshDetailText">
-			Gitterdetails:
+			Darstellungsgrad:
 		</text>
 		<slider label="   Objekte:" name="ObjectMeshDetail"/>
 		<slider label="   Flexiprimitiva:" name="FlexibleMeshDetail"/>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_move.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<panel label="Bewegen" name="move_panel">
+	<slider label="Sichtwinkel" name="camera_fov"/>
+	<slider label="Abstand" name="camera_offset_scale"/>
+	<text name="heading2">
+		Automatische Position für:
+	</text>
+	<check_box label="Bauen/Bearbeiten" name="edit_camera_movement" tool_tip="Automatische Kamerapositionierung bei Wechsel in und aus dem Bearbeitungsmodus verwenden"/>
+	<check_box label="Aussehen" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Automatische Kamerapositionierung im Bearbeitenmodus verwenden"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Seitenleiste" name="appearance_sidebar_positioning" tool_tip="Automatische Kameraposition für Seitenleiste verwenden"/>
+	<check_box label="Mich im Mouselook anzeigen" name="first_person_avatar_visible"/>
+	<text name=" Mouse Sensitivity">
+		Mausempfindlichkeit für Mouselook:
+	</text>
+	<check_box label="Umkehren" name="invert_mouse"/>
+	<check_box label="Mit Pfeiltasten bewegen" name="arrow_keys_move_avatar_check"/>
+	<check_box label="Drücken-drücken-halten, um zu rennen" name="tap_tap_hold_to_run"/>
+	<check_box label="Doppelklicken:" name="double_click_chkbox"/>
+	<radio_group name="double_click_action">
+		<radio_item label="Teleportieren" name="radio_teleport"/>
+		<radio_item label="Autopilot" name="radio_autopilot"/>
+	</radio_group>
+	<button label="Andere Geräte" name="joystick_setup_button"/>
+</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_privacy.xml

 	<check_box label="Nur Freunde und Gruppen wissen, dass ich online bin" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Nur Freunde und Gruppen können mich anrufen oder mir eine IM schicken" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Mikrofon ausschalten, wenn Anrufe beendet werden" name="auto_disengage_mic_check"/>
-	<check_box label="Cookies annehmen" name="cookies_enabled"/>
 	<text name="Logs:">
-		Protokolle:
+		Chatprotokolle:
 	</text>
 	<check_box label="Protokolle von Gesprächen in der Nähe auf meinem Computer speichern" name="log_nearby_chat"/>
 	<check_box label="IM Protokolle auf meinem Computer speichern" name="log_instant_messages"/>
-	<check_box label="Zeitstempel hinzufügen" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Zeitstempel zu jeder Zeile im Chatprotokoll hinzufügen" name="show_timestamps_check_im"/>
+	<check_box label="Datumsstempel zu Protokolldateinamen hinzufügen" name="logfile_name_datestamp"/>
 	<text name="log_path_desc">
 		Protokolle speichern in:
 	</text>
 	<button label="Durchsuchen" label_selected="Durchsuchen" name="log_path_button"/>
 	<button label="Ignorierte Einwohner/Objekte" name="block_list" width="180"/>
+	<text name="block_list_label">
+		(Personen und/oder Objekte, die Sie blockiert haben)
+	</text>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_setup.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Hardware/Internet" name="Input panel">
-	<text name="Mouselook:">
-		Mouselook:
-	</text>
-	<text name=" Mouse Sensitivity">
-		Mausempfindlichkeit:
-	</text>
-	<check_box label="Umkehren" name="invert_mouse"/>
 	<text name="Network:">
 		Netzwerk:
 	</text>
 	</text>
 	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Name oder IP Adresse des Proxyservers, den Sie benutzen möchten"/>
 	<spinner label="Portnummer:" name="web_proxy_port"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Updates für [APP_NAME] automatisch herunterladen und installieren" name="updater_service_active"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_preferences_sound.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Sounds" name="Preference Media panel">
+	<panel.string name="middle_mouse">
+		Mittlere Maustaste
+	</panel.string>
 	<slider label="Master-Lautstärke" name="System Volume"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Stummschalten, wenn minimiert" name="mute_when_minimized"/>
 	<slider label="Schaltflächen" name="UI Volume"/>
 		<radio_item label="Kameraposition" name="0"/>
 		<radio_item label="Avatarposition" name="1"/>
 	</radio_group>
+	<check_box label="Avatarlippen beim Sprechen bewegen" name="enable_lip_sync"/>
+	<check_box label="Sprachfunktion beim Drücken folgender Taste(n) ein-/ausschalten:" name="push_to_talk_toggle_check" tool_tip="Wenn der Umschaltmodus aktiviert ist, drücken Sie die Auslöse-Taste EINMAL, um Ihr Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn der Umschaltmodus nicht aktiviert ist, ist das Mikrofon nur dann eingeschaltet, wenn Sie die Auslösetaste gedrückt halten."/>
+	<line_editor label="Auslöser für Zum-Sprechen-drücken:" name="modifier_combo"/>
+	<button label="Taste festlegen" name="set_voice_hotkey_button"/>
+	<button name="set_voice_middlemouse_button" tool_tip="Auf mittlere Maustaste zurücksetzen"/>
 	<button label="Eingabe-/Ausgabegeräte" name="device_settings_btn"/>
 	<panel label="Geräte-Einstellungen" name="device_settings_panel">
 		<panel.string name="default_text">

File indra/newview/skins/default/xui/de/panel_script_ed.xml

 	<panel.string name="Title">
 		Skript: [NAME]
 	</panel.string>
-	<text_editor name="Script Editor">
-		Wird geladen...
-	</text_editor>
-	<button label="Speichern" label_selected="Speichern" name="Save_btn"/>
-	<combo_box label="Einfügen..." name="Insert..."/>
 	<menu_bar name="script_menu">
 		<menu label="Datei" name="File">
 			<menu_item_call label="Speichern" name="Save"/>
 			<menu_item_call label="Schlüsselwort-Hilfe" name="Keyword Help..."/>
 		</menu>
 	</menu_bar>
+	<text_editor name="Script Editor">
+		Wird geladen...
+	</text_editor>
+	<combo_box label="Einfügen..." name="Insert..."/>
+	<button label="Speichern" label_selected="Speichern" name="Save_btn"/>
+	<button label="Bearbeiten..." name="Edit_btn"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/de/strings.xml

 	<string name="InvOfferGaveYou">
 		hat Ihnen folgendes übergeben
 	</string>
-	<string name="InvOfferYouDecline">
-		Sie lehnen folgendes ab:
-	</string>
-	<string name="InvOfferFrom">
-		von
+	<string name="InvOfferDecline">
+		Sie lehnen [DESC] von &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; ab.
 	</string>
 	<string name="GroupMoneyTotal">
 		Gesamtbetrag

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_classified.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_preferences_colors.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_preferences_graphics1.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_preferences_privacy.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/es/floater_hardware_settings.xml

 		<combo_box.item label="8x" name="8x"/>
 		<combo_box.item label="16x" name="16x"/>
 	</combo_box>
+	<text name="antialiasing restart">
+		(requiere reiniciar el visor)
+	</text>
 	<spinner label="Gamma:" name="gamma"/>
 	<text name="(brightness, lower is brighter)">
 		(0 = brillo por defecto, más bajo = más brillo)

File indra/newview/skins/default/xui/es/floater_preferences.xml

 	<tab_container name="pref core">
 		<panel label="General" name="general"/>
 		<panel label="Gráficos" name="display"/>
-		<panel label="Privacidad" name="im"/>
 		<panel label="Sonido y Media" name="audio"/>
 		<panel label="Chat" name="chat"/>
+		<panel label="Mover y ver" name="move"/>
 		<panel label="Notificaciones" name="msgs"/>
+		<panel label="Colores" name="colors"/>
+		<panel label="Privacidad" name="im"/>
 		<panel label="Configurar" name="input"/>
 		<panel label="Avanzado" name="advanced1"/>
 	</tab_container>

File indra/newview/skins/default/xui/es/floater_region_debug_console.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="region_debug_console" title="Depuración de región"/>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<menu name="menu_gear_default">
+<toggleable_menu name="menu_gear_default">
 	<menu_item_call label="Nueva ventana del inventario" name="new_window"/>
-	<menu_item_call label="Ordenar alfabéticamente" name="sort_by_name"/>
-	<menu_item_call label="Ordenar por los más recientes" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Ordenar alfabéticamente" name="sort_by_name"/>
+	<menu_item_check label="Ordenar por los más recientes" name="sort_by_recent"/>
+	<menu_item_check label="Las carpetas del sistema, arriba" name="sort_system_folders_to_top"/>
 	<menu_item_call label="Ver los filtros" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Restablecer los filtros" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Cerrar todas las carpetas" name="close_folders"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar el original" name="Find Original"/>
 	<menu_item_call label="Encontrar todos los enlazados" name="Find All Links"/>
 	<menu_item_call label="Vaciar la Papelera" name="empty_trash"/>
-</menu>
+</toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/es/menu_viewer.xml

 		<menu_item_check label="Mi Inventario" name="ShowSidetrayInventory"/>
 		<menu_item_check label="Mis gestos" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Mi voz" name="ShowVoice"/>
+		<menu label="Movimiento" name="Movement">
+			<menu_item_call label="Sentarte" name="Sit Down Here"/>
+			<menu_item_check label="Volar" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Correr siempre" name="Always Run"/>
+			<menu_item_call label="Parar mis animaciones" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		</menu>
 		<menu label="Mi estado" name="Status">
 			<menu_item_call label="Ausente" name="Set Away"/>
 			<menu_item_call label="Ocupado" name="Set Busy"/>
 			<menu_item_check label="Propietarios del terreno" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Coordenadas" name="Coordinates"/>
 			<menu_item_check label="Propiedades de la parcela" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Menú Avanzado" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teleportar a la Base" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Fijar mi Base aquí" name="Set Home to Here"/>
 		<menu_item_check label="Permitir consejos" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanzado" name="Advanced">
-		<menu_item_call label="Parar mis animaciones" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Recargar las texturas" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Interfaz en el tamaño predeterminado" name="Set UI Size to Default"/>
 		<menu_item_call label="Definir el tamaño de la ventana..." name="Set Window Size..."/>
 			<menu_item_check label="Buscar" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Recuperar las teclas" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Interfaz en el tamaño predeterminado" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Correr siempre" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Volar" name="Fly"/>
+			<menu_item_check label="Mostrar el menú Avanzado - acceso directo antiguo" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_call label="Cerrar la ventana" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Cerrar todas las ventanas" name="Close All Windows"/>
 			<menu_item_call label="Guardar una foto" name="Snapshot to Disk"/>
 			<menu_item_call label="Acercar el zoom" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom por defecto" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Alejar el zoom" name="Zoom Out"/>
-			<menu_item_check label="Mostrar el menú Avanzado" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Mostrar las configuraciones del depurador" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Mostrar el menú &apos;Develop&apos;" name="Debug Mode"/>
 			<menu_item_call label="Web Browser Test" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print Selected Object Info" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Memory Stats" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Haz doble clic en Piloto automático" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Teleportar mediante doble clic" name="DoubleClick Teleport"/>
+			<menu_item_check label="Consola de depuración de región" name="Region Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Debug Clicks" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug Mouse Events" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
 			<menu_item_call label="Reload Color Settings" name="Reload Color Settings"/>
 			<menu_item_call label="Show Font Test" name="Show Font Test"/>
-			<menu_item_call label="Load from XML" name="Load from XML"/>
-			<menu_item_call label="Save to XML" name="Save to XML"/>
 			<menu_item_check label="Show XUI Names" name="Show XUI Names"/>
 			<menu_item_call label="Send Test IMs" name="Send Test IMs"/>
 			<menu_item_call label="Eliminar registros de nombres en caché" name="Flush Names Caches"/>