Commits

eli linden committed a9c23ec

sync up with viewer-beta latest for 2.4

Comments (0)

Files changed (124)

indra/newview/skins/default/xui/da/floater_bumps.xml

 		Ingen registreret
 	</floater.string>
 	<floater.string name="bump">
-		[TIME] [FIRST] [LAST] ramte dig
+		[TIME] [NAME] ramte dig
 	</floater.string>
 	<floater.string name="llpushobject">
-		[TIME] [FIRST] [LAST] skubbede dig med et script
+		[TIME] [NAME] skubbede dig med et script
 	</floater.string>
 	<floater.string name="selected_object_collide">
-		[TIME] [FIRST] [LAST] ramte dig med et objekt
+		[TIME] [NAME] ramte dig med et objekt
 	</floater.string>
 	<floater.string name="scripted_object_collide">
-		[TIME] [FIRST] [LAST] ramte dig med et scriptet objekt
+		[TIME] [NAME] ramte dig med et scriptet objekt
 	</floater.string>
 	<floater.string name="physical_object_collide">
-		[TIME] [FIRST] [LAST] ramte dig med et fysisk objekt
+		[TIME] [NAME] ramte dig med et fysisk objekt
 	</floater.string>
 	<floater.string name="timeStr">
 		[[hour,datetime,slt]:[min,datetime,slt]]

indra/newview/skins/default/xui/da/floater_pay.xml

 	</text>
 	<icon name="icon_person" tool_tip="Person"/>
 	<text name="payee_name">
-		[FIRST] [LAST]
+		Test Name That Is Extremely Long To Check Clipping
 	</text>
 	<button label="L$1" label_selected="L$1" name="fastpay 1"/>
 	<button label="L$5" label_selected="L$5" name="fastpay 5"/>

indra/newview/skins/default/xui/da/floater_pay_object.xml

 	</string>
 	<icon name="icon_person" tool_tip="Person"/>
 	<text name="payee_name">
-		[FIRST] [LAST]
+		Ericacita Moostopolison
 	</text>
 	<text name="object_name_label">
 		Via objekt:

indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 		Erstattet manglende tøj/kropsdele med standard.
 	</notification>
 	<notification name="FriendOnline">
-		[FIRST] [LAST] er Online
+		[NAME] er Online
 	</notification>
 	<notification name="FriendOffline">
-		[FIRST] [LAST] er Offline
+		[NAME] er Offline
 	</notification>
 	<notification name="AddSelfFriend">
 		Selvom du nok er meget sød, kan du ikke tilføje dig selv som ven.
 	<notification name="CannotRemoveProtectedCategories">
 		Du kan ikke fjerne beskyttede kategorier.
 	</notification>
-	<notification name="OfferedCard">
-		Du har tilbudt et visitkort til [FIRST] [LAST]
-	</notification>
 	<notification name="UnableToBuyWhileDownloading">
 		Ikke muligt at købe, imens genstandens data hentes.
 Prøv venligst igen.
 		De genstande du ejer på det valgte stykke land er blevet returneret til din beholdning.
 	</notification>
 	<notification name="OtherObjectsReturned">
-		Genstandene på det valgte stykke land der er ejet af [FIRST] [LAST] er blevet returneret til hans eller hendes beholdning.
+		Genstandene på det valgte stykke land der er ejet af [NAME] er blevet returneret til hans eller hendes beholdning.
 	</notification>
 	<notification name="OtherObjectsReturned2">
 		Objekterne i den valgte parcel, ejet af beboeren &apos;[NAME]&apos;, er blevet returneret til deres ejer.
 		Tilbud om venskab afvist.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[FIRST] [LAST] tilbyder dig et visitkort.
+		[NAME] tilbyder dig et visitkort.
 Dette vil lave et bogmørke i din beholding, så du hurtigt kan sende en IM til denne beboer.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Acceptér"/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="ScriptDialog">
-		[FIRST] [LAST]&apos;s &apos;[TITLE]&apos;
+		[NAME]&apos;s &apos;&lt;nolink&gt;[TITLE]&lt;/nolink&gt;&apos;
 [MESSAGE]
 		<form name="form">
 			<button name="Ignore" text="Ignorér"/>
 		</form>
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByIM">
-		[FIRST] [LAST] fik tilsendt en personlig besked og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] fik tilsendt en personlig besked og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByMoney">
-		[FIRST] [LAST] blev givet penge og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] blev givet penge og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
 	</notification>
 	<notification name="AutoUnmuteByInventory">
-		[FIRST] [LAST] blev tilbudt en genstand og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
+		[NAME] blev tilbudt en genstand og er dermed automatisk ikke mere blokeret.
 	</notification>
 	<notification name="VoiceInviteGroup">
 		[NAME] har has sluttet sig til stemme-chaten i gruppen [GROUP].

indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

 	<string name="xml_file">
 		XML Fil
 	</string>
-	<string name="dot_raw_file">
+	<string name="raw_file">
 		RAW Fil
 	</string>
 	<string name="compressed_image_files">
 		Du er den eneste deltager i denne samtale
 	</string>
 	<string name="offline_message">
-		[FIRST] [LAST] er ikke logget på.
+		[NAME] er ikke logget på.
 	</string>
 	<string name="invite_message">
 		Tryk på [BUTTON NAME] knappen for at acceptére/tilslutte til denne stemme chat.

indra/newview/skins/default/xui/de/notifications.xml

 		Ihr Freundschaftsangebot wurde abgelehnt.
 	</notification>
 	<notification name="OfferCallingCard">
-		[FIRST] [LAST] bietet Ihnen ihre/seine Visitenkarte an.
+		[NAME] bietet Ihnen ihre/seine Visitenkarte an.
 Ihrem Inventar wird ein Lesezeichen erstellt, damit Sie diesem Einwohner einfach eine IM schicken können.
 		<form name="form">
 			<button name="Accept" text="Akzeptieren"/>

indra/newview/skins/default/xui/de/panel_edit_profile.xml

 				<text name="my_account_link" value="[[URL] Meine Startseite aufrufen]"/>
 				<text name="title_partner_text" value="Mein Partner:"/>
 				<panel name="partner_data_panel">
-					<text initial_value="(wird in Datenbank gesucht)" name="partner_text" value="[FIRST] [LAST]"/>
+					<text initial_value="(wird in Datenbank gesucht)" name="partner_text"/>
 				</panel>
 				<text name="partner_edit_link" value="[[URL] bearbeiten]"/>
 			</panel>

indra/newview/skins/default/xui/de/strings.xml

 	<string name="xml_file">
 		XML-Datei
 	</string>
-	<string name="dot_raw_file">
+	<string name="raw_file">
 		RAW-Datei
 	</string>
 	<string name="compressed_image_files">

indra/newview/skins/default/xui/en/alert_line_editor.xml

  revert_on_esc="true"
  commit_on_focus_lost="true"
  ignore_tab="true"
- max_length="254"
+ max_length_bytes="254"
  text_pad_right="0"
  text_pad_left="2"
  mouse_opaque="true"/>

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_about_land.xml

       height="23"
       layout="topleft"
       left_pad="2"
-       max_length="63"
+       max_length_bytes="63"
       name="Name"
       top_delta="0"
       width="365" />
       </text>
  <!--TODO: HOOK UP GROUP ICON-->
       <text
-       enabled="false"
       follows="left|top"
       height="16"
       left_pad="2"
       follows="left|top"
       height="23"
       layout="topleft"
-       max_length="6"
+       max_length_bytes="6"
       name="clean other time"
       left_pad="0"
       width="46"
       height="23"
       layout="topleft"
       left_pad="0"
-       max_length="255"
+       max_length_bytes="255"
       name="media_url"
       select_on_focus="true"
       width="300"
       height="20"
       layout="topleft"
       left="110"
-       max_length="255"
+       max_length_bytes="255"
       name="url_description"
       select_on_focus="true"
       tool_tip="Text displayed next to play/load button"
       height="23"
       layout="topleft"
       left="100"
-       max_length="255"
+       max_length_bytes="255"
       name="music_url"
       top_delta="0"
       right="-15"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_bulk_perms.xml

 name="floaterbulkperms"
 help_topic="floaterbulkperms"
 title="EDIT CONTENT PERMISSIONS"
- width="300">
+ width="410">
   <floater.string
   name="nothing_to_modify_text">
     Selection contains no editable contents.
   control_name="BulkChangeIncludeGestures"
   height="16"
   name="check_gesture"
-   left="65"
+   left="95"
   width="16"
   top="25" />
   <icon
   height="16"
   layout="topleft"
   name="check_notecard"
-   left="65"
+   left="95"
   width="16"
   top_pad="5" />
   <icon
   control_name="BulkChangeIncludeObjects"
   height="16"
   name="check_object"
-   left="65"
+   left="95"
   top_pad="5"
   width="16" />
  <icon
   height="16"
   name="check_script"
   top="25"
-   left="120"
+   left="180"
   width="16"
   />
   <icon
   height="16"
   name="check_sound"
   top_pad="5"
-   left="120"
+   left="180"
   width="16" />
   <icon
   height="16"
   height="16"
   name="check_texture"
   top_pad="5"
-   left="120"
+   left="180"
   width="16" />
   <icon
   height="16"
   layout="topleft"
  name="check_all"
   label="√ All"
-   left="180"
+   left="290"
   top="26"
   width="115">
    <button.commit_callback
   height="28"
   layout="topleft"
   name="AnyoneLabel"
-   left="104"
+   left="124"
   top="110"
   width="92"
   word_wrap="true">
   layout="topleft"
   name="NextOwnerLabel"
   top="110"
-   left="189"
+   left="275"
   width="92"
   word_wrap="true">
     Next owner:
   height="23"
   label="OK"
   layout="topleft"
-   left="95"
+   left="205"
   name="apply"
   top_pad="10"
   width="90">

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_buy_currency.xml

   </text>
   <line_editor
   type="string"
-   max_length="10"
+   max_length_bytes="10"
   halign="right"
   font="SansSerifMedium"
   select_on_focus="true"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_god_tools.xml

       height="20"
       layout="topleft"
       left_pad="0"
-       max_length="63"
+       max_length_bytes="63"
       name="region name"
       top_delta="0"
       width="250">
       height="16"
       layout="topleft"
       left_delta="108"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="estate"
       top_delta="0"
       width="50" />
       height="16"
       layout="topleft"
       left_delta="108"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="parentestate"
       tool_tip="This is the parent estate for this region"
       top_delta="0"
       height="16"
       layout="topleft"
       left_delta="88"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="gridposx"
       tool_tip="This is the grid x position for this region"
       top_delta="0"
       height="16"
       layout="topleft"
       left_pad="10"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="gridposy"
       tool_tip="This is the grid y position for this region"
       top_delta="0"
       height="16"
       layout="topleft"
       left_pad="0"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="redirectx"
       width="50">
 			    <line_editor.commit_callback
       height="16"
       layout="topleft"
       left_pad="10"
-       max_length="10"
+       max_length_bytes="10"
       name="redirecty"
       top_delta="0"
       width="40">
       height="22"
       layout="topleft"
       left_pad="10"
-       max_length="63"
+       max_length_bytes="63"
       name="parameter"
       top_delta="0"
       width="290" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_inventory_item_properties.xml

   height="16"
   layout="topleft"
   left_delta="78"
-   max_length="63"
+   max_length_bytes="63"
   name="LabelItemName"
   top_delta="0"
   width="252" />
   height="16"
   layout="topleft"
   left_delta="78"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="LabelItemDesc"
   top_delta="0"
   width="252" />
   height="16"
   layout="topleft"
   left_pad="5"
-   max_length="25"
+   max_length_bytes="25"
   name="EditPrice"
   top_delta="0"
   width="242" /-->

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_outfit_save_as.xml

   left_delta="0"
   show_text_as_tentative="false"
   top_pad="0"
-   max_length="63"
+   max_length_bytes="63"
   name="name ed"
   width="200">
     [DESC] (new)

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_pay.xml

   top_pad="0"
   layout="topleft"
   left="130"
-   max_length="9"
+   max_length_bytes="9"
   name="amount"
   width="80" />
   <button

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_pay_object.xml

   top_pad="0"
   layout="topleft"
   left="120"
-   max_length="9"
+   max_length_bytes="9"
   name="amount"
   width="80" />
   <button

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_post_process.xml

       label="Effect Name"
       layout="topleft"
       left_delta="0"
-       max_length="40"
+       max_length_bytes="40"
       name="PPEffectNameEditor"
       tab_group="1"
       top_pad="22"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_postcard.xml

   height="20"
   layout="topleft"
   left_delta="108"
-   max_length="100"
+   max_length_bytes="100"
   name="name_form"
   top_delta="-4"
   width="150" />
   label="Type your subject here."
   layout="topleft"
   left_delta="108"
-   max_length="100"
+   max_length_bytes="100"
   name="subject_form"
   top_delta="-4"
   width="150" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preferences.xml

     name="display" />
     <panel
 		 class="panel_preference"
-     filename="panel_preferences_privacy.xml"
-     label="Privacy"
-     layout="topleft"
-     help_topic="preferences_im_tab"
-     name="im" />
-    <panel
-		 class="panel_preference"
     filename="panel_preferences_sound.xml"
     label="Sound &amp; Media"
     layout="topleft"
     name="chat" />
     <panel
 		 class="panel_preference"
+     filename="panel_preferences_move.xml"
+     label="Move &amp; View"
+     layout="topleft"
+     help_topic="preferences_move_tab"
+     name="move" />
+    <panel
+		 class="panel_preference"
     filename="panel_preferences_alerts.xml"
     label="Notifications"
     layout="topleft"
     name="msgs" />
     <panel
 		 class="panel_preference"
+     filename="panel_preferences_colors.xml"
+     label="Colors"
+     layout="topleft"
+     help_topic="preferences_im_tab"
+     name="colors" />
+    <panel
+		 class="panel_preference"
+     filename="panel_preferences_privacy.xml"
+     label="Privacy"
+     layout="topleft"
+     help_topic="preferences_im_tab"
+     name="im" />
+    <panel
+		 class="panel_preference"
     filename="panel_preferences_setup.xml"
     label="Setup"
     layout="topleft"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_animation.xml

   height="19"
   layout="topleft"
   left_delta="95"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="desc"
   top="19"
   width="170" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_gesture.xml

   height="20"
   layout="topleft"
   left_delta="89"
-   max_length="31"
+   max_length_bytes="31"
   name="trigger_editor"
   top_delta="-4"
   width="175" />
   height="20"
   layout="topleft"
   left_delta="99"
-   max_length="31"
+   max_length_bytes="31"
   name="replace_editor"
   tool_tip="Replace the trigger word(s) with these words. For example, trigger &apos;hello&apos; replace with &apos;howdy&apos; will turn the chat &apos;I wanted to say hello&apos; into &apos;I wanted to say howdy&apos; as well as playing the gesture"
   top_delta="-4"
   height="20"
   layout="topleft"
   left_delta="0"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="chat_editor"
   top="330"
   width="100" />
   height="20"
   layout="topleft"
   left_pad="10"
-   max_length="15"
+   max_length_bytes="15"
   name="wait_time_editor"
   top_delta="1"
   width="50" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_notecard.xml

   height="22"
   layout="topleft"
   left_pad="0"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="desc"
   width="296" />
   <text_editor

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_sound.xml

   height="19"
   layout="topleft"
   left_pad="0"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="desc"
   width="170" />
   <button

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_preview_texture.xml

   height="19"
   layout="topleft"
   left_pad="0"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="desc"
   width="190" />
   <text

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_report_abuse.xml

   height="23"
   layout="topleft"
   left="10"
-   max_length="256"
+   max_length_bytes="256"
   name="abuse_location_edit"
   top_pad="0"
   width="313" />
   height="23"
   layout="topleft"
   left_delta="0"
-   max_length="64"
+   max_length_bytes="64"
   name="summary_edit"
   top_pad="0"
   width="313" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_script_preview.xml

   height="19"
   layout="topleft"
   left_delta="80"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="desc"
   top_delta="0"
   width="394" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_sound_preview.xml

   height="19"
   layout="topleft"
   left_delta="0"
-   max_length="63"
+   max_length_bytes="63"
   name="name_form"
   top_pad="0"
   width="280" />
   height="19"
   layout="topleft"
   left_delta="0"
-   max_length="127"
+   max_length_bytes="127"
   name="description_form"
   top_pad="0"
   width="280" />

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_tools.xml

   layout="topleft"
   left="10"
    height="70"
-   top="54"
+   top="59"
   name="focus_radio_group">
     <radio_item
     top_pad="6"
  <radio_group
    left="10"
    height="70"
-   top="54"
+   top="59"
   layout="topleft"
   name="move_radio_group">
     <radio_item
       follows="left|top|right"
       height="19"
       left_pad="0"
-       max_length="63"
+       max_length_bytes="63"
       name="Object Name"
       select_on_focus="true"
       top_delta="0"
       follows="left|top|right"
       height="19"
       left_pad="0"
-       max_length="127"
+       max_length_bytes="127"
       name="Object Description"
       select_on_focus="true"
       top_delta="0"
 			 height="23"
 			 image_overlay="Edit_Wrench"
 			 layout="topleft"
-			 left_pad="3"
+			 left_pad="13"
 			 name="button set group"
 			 tab_stop="false"
 			 tool_tip="Choose a group to share this object's permissions"
       name="checkbox share with group"
       tool_tip="Allow all members of the set group to share your modify permissions for this object. You must Deed to enable role restrictions."
       top_pad="10"
-       left="106"
+       left="100"
       width="87" />
       <button
       follows="top|left"
       label_selected="Deed"
       layout="topleft"
       name="button deed"
-       left_pad="3"
+       left_pad="19"
       tool_tip="Deeding gives this item away with next owner permissions. Group shared objects can be deeded by a group officer."
       width="80" />
       <text
       top_pad="10"
       left="10"
       name="label click action"
-       width="98">
+       width="118">
         Click to:
       </text>
       <combo_box
       height="23"
       layout="topleft"
       name="clickaction"
-       width="168"
-       left_pad="0">
+       width="148"
+       left_pad="10">
         <combo_box.item
         label="Touch (default)"
         name="Touch/grab(default)"
       width="100" />
 <!-- NEW SALE TYPE COMBO BOX -->
    <combo_box
-      left_pad="0"
+      left_pad="10"
       layout="topleft"
       follows="left|top"
       allow_text_entry="false"
     decimal_digits="0"
     increment="1"
     top_pad="8"
-    left="108"
+    left="118"
     control_name="Edit Cost"
     name="Edit Cost"
     label="Price: L$"
       height="16"
       layout="topleft"
       left="10"
-       max_length="63"
+       max_length_bytes="63"
       name="Home Url"
       select_on_focus="true"
       top="134"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_ui_preview.xml

       height="20"
       layout="topleft"
       left_delta="100"
-       max_length="300"
+       max_length_bytes="300"
       name="executable_path_field"
       select_on_focus="true"
       tool_tip="The full path to an editor (executable) to edit floater XML files (quotes not necessary)"
       height="20"
       layout="topleft"
       left_delta="100"
-       max_length="300"
+       max_length_bytes="300"
       name="executable_args_field"
       select_on_focus="true"
       tool_tip="Command-line arguments to the editor; use &apos;%FILE%&apos; to refer to the target file; &apos;YourProgram.exe FileName.xml&apos; will be run if this field is empty"
       height="20"
       layout="topleft"
       left_delta="65"
-       max_length="300"
+       max_length_bytes="300"
       name="vlt_diff_path_field"
       select_on_focus="true"
       tool_tip="The full path to an XML D0 or D1 localization difference file generated by the Viewer Localization Toolkit"

indra/newview/skins/default/xui/en/floater_world_map.xml

    halign="right"
    height="16"
    layout="topleft"
-   left="25"
+   left="15"
    name="events_label"
    top_pad="16"
    width="70">
     left_delta="47"
     max_val="255"
     min_val="0"
-    name="teleport_coordinate_y" >
+    name="teleport_coordinate_y"
+    width="44" >
     <spinner.commit_callback
      function="WMap.Coordinates" />
    </spinner>
     follows="right|bottom"
     height="23"
     increment="1"
-    initial_value="128"
+    initial_value="23"
     layout="topleft"
     left_delta="47"
-    max_val="255"
+    max_val="4096"
     min_val="0"
-    name="teleport_coordinate_z">
+    name="teleport_coordinate_z"
+    width="55" >
     <spinner.commit_callback
      function="WMap.Coordinates" />
    </spinner>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_add_wearable_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 layout="topleft"
 name="Add Wearable Gear Menu">
   <menu_item_check
     function="AddWearable.Gear.Visible"
     parameter="by_type" />
   </menu_item_check>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_cof_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 layout="topleft"
 name="Gear COF">
   <menu
   label="New Body Parts"
   layout="topleft"
   name="COF.Geear.New_Body_Parts" />
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_gesture_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 layout="topleft"
 mouse_opaque="false"
 name="menu_gesture_gear"
     function="Gesture.EnableAction"
     parameter="edit_gesture" />
   </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_inspect_avatar_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<menu
+<toggleable_menu
     create_jump_keys="true"
     layout="topleft"
     mouse_opaque="false"
   <menu_item_call.on_click
   function="InspectAvatar.Share"/>
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_inspect_object_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<menu
+<toggleable_menu
  create_jump_keys="true"
  layout="topleft"
  mouse_opaque="false"
   <menu_item_call.on_click
   function="InspectObject.MoreInfo"/>
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_inspect_self_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<menu
+<toggleable_menu
     create_jump_keys="true"
     layout="topleft"
     mouse_opaque="false"
   <menu_item_call.on_visible
   function="IsGodCustomerService"/>
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_inventory_gear_default.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 bottom="806"
 layout="topleft"
 left="0"
   </menu_item_call>
   <menu_item_separator
   layout="topleft" />
-  <menu_item_call
+  <menu_item_check
   label="Sort by Name"
   layout="topleft"
   name="sort_by_name">
     <on_click
     function="Inventory.GearDefault.Custom.Action"
     parameter="sort_by_name" />
-  </menu_item_call>
-  <menu_item_call
+    <on_check
+     function="Inventory.GearDefault.Check"
+     parameter="sort_by_name" />
+  </menu_item_check>
+  <menu_item_check
   label="Sort by Most Recent"
   layout="topleft"
   name="sort_by_recent">
     <on_click
     function="Inventory.GearDefault.Custom.Action"
     parameter="sort_by_recent" />
-  </menu_item_call>
+    <on_check
+     function="Inventory.GearDefault.Check"
+     parameter="sort_by_recent" />     
+  </menu_item_check>
+  <menu_item_check
+   label="Sort System Folders to Top"
+   layout="topleft"
+   name="sort_system_folders_to_top">
+    <on_click
+     function="Inventory.GearDefault.Custom.Action"
+     parameter="sort_system_folders_to_top" />
+    <on_check
+     function="Inventory.GearDefault.Check"
+     parameter="sort_system_folders_to_top" />
+  </menu_item_check>
   <menu_item_separator
   layout="topleft" />
   <menu_item_call
     function="Inventory.GearDefault.Custom.Action"
     parameter="empty_trash" />
   </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_outfit_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 layout="topleft"
 visible="false"
 name="Gear Outfit">
     function="Gear.OnVisible"
     parameter="delete" />
   </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_people_friends_view_sort.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu name="menu_group_plus"
+<toggleable_menu
+   name="menu_group_plus"
   left="0" bottom="0" visible="false"
   mouse_opaque="false">
  <menu_item_check
  <menu_item_call name="show_blocked_list" label="Show Blocked Residents &amp; Objects">
   <menu_item_call.on_click function="SideTray.ShowPanel" parameter="panel_block_list_sidetray" />
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_people_groups_view_sort.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu name="menu_group_plus"
+<toggleable_menu 
+   name="menu_group_plus"
   left="0" bottom="0" visible="false"
   mouse_opaque="false">
  <menu_item_check
    <menu_item_call.on_enable
    function="People.Group.Minus.Enable"/>
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_people_nearby_view_sort.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu name="menu_group_plus"
+<toggleable_menu
+   name="menu_group_plus"
   left="0" bottom="0" visible="false"
   mouse_opaque="false">
  <menu_item_check
  <menu_item_call name="show_blocked_list" label="Show Blocked Residents &amp; Objects">
   <menu_item_call.on_click function="SideTray.ShowPanel" userdata="panel_block_list_sidetray" />
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_people_recent_view_sort.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu name="menu_group_plus"
+<toggleable_menu 
+   name="menu_group_plus"
   left="0" bottom="0" visible="false"
   mouse_opaque="false">
  <menu_item_check
  <menu_item_call name="show_blocked_list" label="Show Blocked Residents &amp; Objects">
   <menu_item_call.on_click function="SideTray.ShowPanel" userdata="panel_block_list_sidetray" />
  </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_places_gear_folder.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 bottom="806"
 layout="topleft"
 left="0"
     function="Places.LandmarksGear.Folding.Action"
     parameter="sort_by_date" />
   </menu_item_check>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_places_gear_landmark.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 bottom="806"
 layout="topleft"
 left="0"
     function="Places.LandmarksGear.Enable"
     parameter="create_pick" />
   </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_teleport_history_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 name="Teleport History Gear Context Menu"
 left="0"
 bottom="0"
     <menu_item_call.on_click
     function="TeleportHistory.ClearTeleportHistory" />
   </menu_item_call>  
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_viewer.xml

       function="Floater.Toggle"
       parameter="voice_effect" />
     </menu_item_check>
+		<menu
+		 create_jump_keys="true"
+		 label="Movement"
+		 name="Movement"
+		 tear_off="true">
+      <menu_item_call
+       label="Sit Down"
+       layout="topleft"
+		   shortcut="alt|shift|S"
+       name="Sit Down Here">
+        <menu_item_call.on_click
+         function="Self.SitDown"
+         parameter="" />
+        <menu_item_call.on_enable
+         function="Self.EnableSitDown" />
+      </menu_item_call>
+      <menu_item_check
+       label="Fly"
+       name="Fly"
+       shortcut="Home">
+        <menu_item_check.on_check
+         function="Agent.getFlying" />
+        <menu_item_check.on_click
+         function="Agent.toggleFlying" />
+        <menu_item_check.on_enable
+         function="Agent.enableFlying" />
+      </menu_item_check>
+      <menu_item_check
+       label="Always Run"
+       name="Always Run"
+       shortcut="control|R">
+        <menu_item_check.on_check
+         function="World.CheckAlwaysRun" />
+        <menu_item_check.on_click
+         function="World.AlwaysRun" />
+      </menu_item_check>
+      <menu_item_call
+       label="Stop Animating Me"
+       name="Stop Animating My Avatar">
+         <menu_item_call.on_click
+         function="Tools.StopAllAnimations" />
+      </menu_item_call>
+		</menu>
     <menu
     create_jump_keys="true"
     label="My Status"
       <menu_item_check.on_check
        control="NavBarShowParcelProperties" />
      </menu_item_check>
+     <menu_item_separator />
+     <menu_item_check
+       label="Advanced Menu"
+       name="Show Advanced Menu"
+       shortcut="control|alt|shift|D">
+      <on_check
+        function="CheckControl"
+        parameter="UseDebugMenus" />
+      <on_click
+        function="ToggleControl"
+        parameter="UseDebugMenus" />
+     </menu_item_check>
     </menu>
 
     <menu_item_separator/>
   tear_off="true"
   visible="false">
     <menu_item_call
-     label="Stop Animating Me"
-     name="Stop Animating My Avatar">
-      <menu_item_call.on_click
-       function="Tools.StopAllAnimations" />
-    </menu_item_call>
-    <menu_item_call
     label="Rebake Textures"
     name="Rebake Texture"
     shortcut="control|alt|R">
         <menu_item_call.on_click
         function="View.DefaultUISize" />
       </menu_item_call>
-
-      <menu_item_separator/>
-
+      <!-- This second, alternative shortcut for Show Advanced Menu is for backward compatibility. The main shortcut has been changed so it's Linux-friendly, where the old shortcut is typically eaten by the window manager. -->
       <menu_item_check
-       label="Always Run"
-       name="Always Run"
-       shortcut="control|R">
-        <menu_item_check.on_check
-         function="World.CheckAlwaysRun" />
-        <menu_item_check.on_click
-         function="World.AlwaysRun" />
-      </menu_item_check>
-      <menu_item_check
-       label="Fly"
-       name="Fly"
-       shortcut="Home">
-        <menu_item_check.on_check
-         function="Agent.getFlying" />
-        <menu_item_check.on_click
-         function="Agent.toggleFlying" />
-        <menu_item_check.on_enable
-         function="Agent.enableFlying" />
+        label="Show Advanced Menu - legacy shortcut"
+        name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"
+        shortcut="control|alt|D">
+       <on_check
+         function="CheckControl"
+         parameter="UseDebugMenus" />
+       <on_click
+         function="ToggleControl"
+         parameter="UseDebugMenus" />
       </menu_item_check>
 
       <menu_item_separator/>
         <menu_item_call.on_click
         function="View.ZoomOut" />
       </menu_item_call>
-      <menu_item_separator
-       visible="false"/>
-      <!-- Made invisible to avoid a dissonance: menu item toggles the menu where it is located. EXT-8069.
-       Can't be removed, to keep shortcut workable.
-      -->
-      <menu_item_check
-       label="Show Advanced Menu"
-       name="Show Advanced Menu"
-       shortcut="control|alt|D"
-       visible="false">
-        <on_check
-         function="CheckControl"
-         parameter="UseDebugMenus" />
-        <on_click
-         function="ToggleControl"
-         parameter="UseDebugMenus" />
-    </menu_item_check>
     </menu> <!--Shortcuts-->
 
     <menu_item_separator/>
       function="ToggleControl"
       parameter="QAMode" />
     </menu_item_check>
-  
   </menu>
   <menu
   create_jump_keys="true"
         function="Advanced.PrintTextureMemoryStats" />
       </menu_item_call>
       <menu_item_check
-       label="Double-ClickAuto-Pilot"
-       name="Double-ClickAuto-Pilot">
+       label="Region Debug Console"
+       name="Region Debug Console"
+       shortcut="control|shift|`"
+       use_mac_ctrl="true">
         <menu_item_check.on_check
-         function="CheckControl"
-         parameter="DoubleClickAutoPilot" />
+         function="Floater.Visible"
+         parameter="region_debug_console" />
         <menu_item_check.on_click
-         function="ToggleControl"
-         parameter="DoubleClickAutoPilot" />
-      </menu_item_check>
-      <menu_item_check
-       label="Double-Click Teleport"
-       name="DoubleClick Teleport">
-        <menu_item_check.on_check
-         function="CheckControl"
-         parameter="DoubleClickTeleport" />
-        <menu_item_check.on_click
-         function="ToggleControl"
-         parameter="DoubleClickTeleport" />
+         function="Floater.Toggle"
+         parameter="region_debug_console" />
       </menu_item_check>
 
       <menu_item_separator />
         function="Floater.Show"
         parameter="font_test" />
       </menu_item_call>
-      <menu_item_call
-       label="Load from XML"
-       name="Load from XML">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="Advanced.LoadUIFromXML" />
-      </menu_item_call>
-      <menu_item_call
-       label="Save to XML"
-       name="Save to XML">
-        <menu_item_call.on_click
-         function="Advanced.SaveUIToXML" />
-      </menu_item_call>
       <menu_item_check
       label="Show XUI Names"
       name="Show XUI Names">
 
     <menu_item_separator/>
 
-    <menu_item_check
-     label="Show Admin Menu"
-     name="View Admin Options">
-      <menu_item_check.on_check
-       function="Advanced.CheckViewAdminOptions"
-       parameter="ViewAdminOptions" />
-      <menu_item_check.on_click
-       function="Advanced.ToggleViewAdminOptions" />
-    </menu_item_check>
     <menu_item_call
     label="Request Admin Status"
     name="Request Admin Options"
       <menu_item_call.on_click
       function="Advanced.LeaveAdminStatus" />
     </menu_item_call>
+    <menu_item_check
+     label="Show Admin Menu"
+     name="View Admin Options">
+      <menu_item_check.on_enable
+       function="Advanced.EnableViewAdminOptions" />
+      <menu_item_check.on_check
+       function="Advanced.CheckViewAdminOptions"
+       parameter="ViewAdminOptions" />
+      <menu_item_check.on_click
+       function="Advanced.ToggleViewAdminOptions" />
+    </menu_item_check>
   </menu>
   <menu
   create_jump_keys="true"

indra/newview/skins/default/xui/en/menu_wearing_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
-<menu
+<toggleable_menu
 layout="topleft"
 visible="false"
 name="Gear Wearing">
     function="Gear.OnEnable"
     parameter="take_off" />
   </menu_item_call>
-</menu>
+</toggleable_menu>

indra/newview/skins/default/xui/en/notifications.xml

 
  <notification
  icon="alertmodal.tga"
+  name="ChangeLanguage"
+  type="alertmodal">
+Changing language will take effect after you restart [APP_NAME].
+ </notification>
+
+ <notification
+  icon="alertmodal.tga"
  name="GoToAuctionPage"
  type="alertmodal">
 Go to the [SECOND_LIFE] web page to see auction details or make a bid?
 
  <notification
  icon="alertmodal.tga"
+  name="SoundFileInvalidChunkSize"
+  type="alertmodal">
+Wrong chunk size in WAV file:
+[FILE]
+ </notification>
+
+ <notification
+  icon="alertmodal.tga"
  name="SoundFileInvalidTooLong"
  type="alertmodal">
 Audio file is too long (10 second maximum):
 
  <notification
  icon="alertmodal.tga"
+  name="FailedUpdateInstall"
+  type="alertmodal">
+An error occurred installing the viewer update.
+Please download and install the latest viewer from
+http://secondlife.com/download.
+  <usetemplate
+   name="okbutton"
+   yestext="OK"/>
+ </notification>
+ <notification
+  icon="notifytip.tga"
+  name="DownloadBackground"
+  type="notifytip">
+An updated version of [APP_NAME] has been downloaded.
+It will be applied the next time you restart [APP_NAME]
+ </notification>
+
+ <notification
+  icon="alertmodal.tga"
  name="DeedObjectToGroup"
  type="alertmodal">
 Deeding this object will cause the group to:
  name="OfferCallingCard"
  persist="true"
  type="notify">
-[FIRST] [LAST] is offering their calling card.
+[NAME] is offering their calling card.
 This will add a bookmark in your inventory so you can quickly IM this Resident.
   <form name="form">
    <button
 [STATUS]
  </notification>
 
-
  <notification
  icon="notifytip.tga"
  name="AvatarRezCloudNotification"
   <form name="form">
    <ignore name="ignore"
        control="MediaEnablePopups"
-       invert_control="false"
+       invert_control="true"
        text="Enable all pop-ups"/>
    <button default="true"
        index="0"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_classified.xml

     layout="topleft"
     left="10"
     top_pad="2"
-     max_length="30"
+     max_length_bytes="30"
     name="classified_name"
     prevalidate_callback="ascii"
     text_color="black"
     layout="topleft"
     left="10"
     top_pad="2"
-     max_length="64"
+     max_length="256"
     name="classified_desc"
     text_color="black"
     word_wrap="true" />

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_gloves.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"
+    label="Texture"
     layout="topleft"
     left="10"
     name="Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_jacket.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Upper Fabric"
+    label="Upper Texture"
     layout="topleft"
     left="25"
     name="Upper Fabric"
     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Lower Fabric"
+    label="Lower Texture"
     layout="topleft"
     left_pad="20"
     name="Lower Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_pants.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"
+    label="Texture"
     layout="topleft"
     left="10"
     name="Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_pick.xml

     layout="topleft"
     left="10"
     top_pad="2"
-     max_length="63"
+     max_length_bytes="63"
     name="pick_name"
     text_color="black"
     width="273" />

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_shirt.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"
+    label="Texture"
     layout="topleft"
     left="10"
     name="Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_shoes.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"
+    label="Texture"
     layout="topleft"
     left="10"
     name="Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_skirt.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"
+    label="Texture"
     layout="topleft"
     left="10"
     name="Fabric"

indra/newview/skins/default/xui/en/panel_edit_socks.xml

     default_image_name="Default"
     follows="left|top"
     height="80"
-    label="Fabric"